Pi臋膰 Strategii Zarz膮dzania Ryzykiem
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Pi臋膰 Strategii Zarz膮dzania Ryzykiem

Pi臋膰 Strategii Zarz膮dzania Ryzykiem

艢rednio zaawansowany
Opublikowane Nov 4, 2022Zaktualizowane Jan 9, 2023
7m

TL;DR

Zarz膮dzanie ryzykiem jest istotn膮 cz臋艣ci膮 odpowiedzialnego inwestowania i handlu. Mo偶na zmniejszy膰 og贸lne ryzyko swojego portfolio na r贸偶ne sposoby 鈥 na przyk艂ad, mo偶esz zdywersyfikowa膰 swoje inwestycje, zabezpieczy膰 si臋 przed zdarzeniami finansowymi lub wdro偶y膰 proste zlecenia stop-loss i take-profit.

Wprowadzenie

Minimalizowanie ryzyka jest priorytetem dla wielu inwestor贸w i trader贸w. Nawet je艣li twoja tolerancja na ryzyko jest wysoka, nadal b臋dziesz w jaki艣 spos贸b por贸wnywa膰 ryzyko swoich inwestycji z zyskiem. Jednak zarz膮dzanie ryzykiem to co艣 wi臋cej ni偶 tylko wybieranie mniej ryzykownych transakcji lub inwestycji. Dost臋pny jest kompleksowy zestaw narz臋dzi strategii zarz膮dzania ryzykiem, z kt贸rych wiele jest odpowiednich r贸wnie偶 dla pocz膮tkuj膮cych.

Czym jest zarz膮dzanie ryzykiem?

Zarz膮dzanie ryzykiem obejmuje przewidywanie i identyfikowanie ryzyka finansowego zwi膮zanego z inwestycjami, celem jego zminimalizowania. Nast臋pnie inwestorzy stosuj膮 strategie zarz膮dzania ryzykiem, aby pom贸c im zarz膮dza膰 ekspozycj膮 na ryzyko portfelowe. Pierwszym krytycznym krokiem jest ocena aktualnego nara偶enia na ryzyko, a nast臋pnie budowanie wok贸艂 nich strategii i plan贸w.

Strategie zarz膮dzania ryzykiem to plany i dzia艂ania strategiczne, kt贸re traderzy i inwestorzy wdra偶aj膮 po zidentyfikowaniu ryzyka inwestycyjnego. Strategie te zmniejszaj膮 ryzyko i mog膮 obejmowa膰 szeroki zakres dzia艂a艅 finansowych, takich jak wykupienie ubezpieczenia od strat i dywersyfikacja Twojego portfela w r贸偶nych klasach aktyw贸w.

Opr贸cz praktyk aktywnego zarz膮dzania ryzykiem, wa偶ne jest zrozumienie podstaw planowania zarz膮dzania ryzykiem. Istniej膮 cztery kluczowe metody planowania, kt贸re nale偶y rozwa偶y膰 przed podj臋ciem okre艣lonej strategii zarz膮dzania ryzykiem, poniewa偶 wybrana metoda wp艂ynie na preferowan膮 strategi臋.

Cztery kluczowe metody planowania zarz膮dzania ryzykiem

  1. Akceptacja: Decyzja o podj臋ciu ryzyka inwestowania w aktywa, ale bez wydawania pieni臋dzy, aby ustrzec si臋 przed potencjaln膮 strat膮, nie jest znacz膮ca.

  2. Przeniesienie: Przeniesienie ryzyka inwestycji na stron臋 trzeci膮 po kosztach.

  3. Unikanie: Nie inwestowanie w aktywa z potencjalnym ryzykiem.

  4. Redukcja: Zmniejszenie konsekwencji finansowych ryzykownej inwestycji poprzez dywersyfikacj臋 ca艂ego portfela. Mo偶e to dotyczy膰 tej samej klasy aktyw贸w lub nawet r贸偶nych bran偶 i aktyw贸w.

Dlaczego strategia zarz膮dzania ryzykiem jest wa偶na w krypto?

Powszechnie wiadomo, 偶e krypto, jako klasa aktyw贸w, jest jedn膮 z inwestycji o wy偶szym ryzyku, dost臋pnych dla przeci臋tnego inwestora. Ceny okaza艂y si臋 niestabilne, projekty mog膮 upa艣膰 w ci膮gu jednej nocy, a technologia stoj膮ca za blockchainem mo偶e by膰 trudna do zrozumienia dla nowicjuszy.

Poniewa偶 krypto szybko si臋 rozwijaj膮, konieczne jest stosowanie rozs膮dnych praktyk i strategii zarz膮dzania ryzykiem, aby zmniejszy膰 swoje nara偶enie na potencjalne ryzyko. Jest to r贸wnie偶 niezb臋dny krok do zostania odnosz膮cym sukcesy i odpowiedzialnym traderem.

Czytaj dalej, aby dowiedzie膰 si臋 o pi臋ciu strategiach zarz膮dzania ryzykiem, kt贸re mog膮 przynie艣膰 korzy艣ci Twojemu portfelowi krypto.

Strategia nr 1: Rozwa偶 zasad臋 1%

Zasada 1% to prosta strategia zarz膮dzania ryzykiem, kt贸ra polega na tym, 偶e nie ryzykujesz wi臋cej ni偶 1% swojego ca艂kowitego kapita艂u na jedn膮 inwestycj臋 lub transakcj臋. Je艣li masz 10 000 $ do zainwestowania i chcesz przestrzega膰 zasady 1%, jest na to kilka sposob贸w.聽

Jednym z nich by艂by zakup bitcoina (BTC) o warto艣ci 10 000 $ i ustawienie zlecenia stop-loss lub stop-limit na sprzeda偶 po cenie 9900 $. W tym przypadku, ograniczy艂by艣(-aby艣) straty do 1% ca艂kowitego kapita艂u inwestycyjnego (100 $).

Mo偶esz tak偶e kupi膰 ether (ETH) o warto艣ci 100 $ bez ustawiania zlecenia stop-loss, poniewa偶 straci艂by艣(-aby艣) maksymalnie 1% swojego ca艂kowitego kapita艂u, gdyby cena ETH spad艂a do 0. Zasada 1% nie wp艂ywa na wielko艣膰 twoich inwestycji, ale na kwot臋, kt贸r膮 jeste艣 sk艂onny(-a) zaryzykowa膰 w zwi膮zku z inwestycj膮.

Zasada 1% jest szczeg贸lnie wa偶na dla u偶ytkownik贸w krypto, ze wzgl臋du na zmienno艣膰 rynku. 艁atwo jest sta膰 si臋 chciwym, i niekt贸rzy inwestorzy mog膮 zainwestowa膰 zbyt wiele w jedn膮 inwestycj臋, a nawet ponie艣膰 ci臋偶kie straty, oczekuj膮c, 偶e ich szcz臋艣cie si臋 odmieni.

Strategia nr 2: 鈥嬧婾stalanie punkt贸w stop-loss i take-profit

Zlecenie stop-loss ustala z g贸ry okre艣lon膮 cen臋 za aktywa, przy kt贸rej pozycja zostanie zamkni臋ta. Cena stop jest ustawiona poni偶ej aktualnej ceny i po uruchomieniu pomaga chroni膰 ci臋 przed dalszymi stratami. Zlecenie take-profit dzia艂a w odwrotny spos贸b, ustalaj膮c cen臋, po kt贸rej chcesz zamkn膮膰 pozycj臋 i wypracowa膰 okre艣lony zysk.

Zlecenia stop-loss i take-profit pomagaj膮 zarz膮dza膰 Twoim ryzykiem na dwa sposoby. Po pierwsze, mo偶na je ustawi膰 z wyprzedzeniem i zostan膮 wykonane automatycznie. Nie musisz by膰 dost臋pny(-0) 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu, a Twoje wst臋pnie ustawione zlecenia zostan膮 uruchomione, je艣li ceny b臋d膮 szczeg贸lnie niestabilne. Pozwala to r贸wnie偶 na ustalenie realistycznych limit贸w strat i zysk贸w, kt贸re mo偶esz osi膮gn膮膰.聽

Lepiej jest ustali膰 te limity z wyprzedzeniem ni偶 pod wp艂ywem chwili. Chocia偶 my艣lenie o zleceniach typu take-profit jako cz臋艣ci zarz膮dzania ryzykiem mo偶e wydawa膰 si臋 dziwne, nie nale偶y zapomina膰, 偶e im d艂u偶ej zwlekasz z realizacj膮 zysk贸w i oczekujesz na dodatkowe wzrosty, tym wi臋ksze jest ryzyko, 偶e rynek znowu mo偶e spa艣膰.

Strategia nr 3: Dywersyfikacja i zabezpieczenie

Dywersyfikacja swojego portfolio jest jednym z najpopularniejszych i podstawowych narz臋dzi ograniczania og贸lnego ryzyka inwestycyjnego. Zdywersyfikowany portfel nie b臋dzie zbyt mocno inwestowany w 偶adne aktywa lub klasy aktyw贸w, co minimalizuje ryzyko powa偶nych strat z jednego konkretnego aktywa lub klasy aktyw贸w. Na przyk艂ad, mo偶esz przechowywa膰 r贸偶ne monety i tokeny, a tak偶e zapewnia膰 p艂ynno艣膰 i po偶yczki.

Hedging to nieco bardziej zaawansowana strategia ochrony zysk贸w lub minimalizacji strat, poprzez zakup innego sk艂adnika aktyw贸w. Zazwyczaj, te aktywa s膮 odwrotnie skorelowane. Dywersyfikacja mo偶e by膰 rodzajem zabezpieczenia, ale by膰 mo偶e najbardziej znanym przyk艂adem s膮 kontrakty futures.

Kontrakt futures umo偶liwia zablokowanie ceny sk艂adnika aktyw贸w w przysz艂o艣ci. Wyobra藕 sobie na przyk艂ad, 偶e wierzysz, 偶e cena bitcoina spadnie, wi臋c postanawiasz zabezpieczy膰 si臋 przed tym ryzykiem i otwierasz kontrakt futures na sprzeda偶 BTC za 20 000 $ w ci膮gu trzech miesi臋cy. Je艣li cena bitcoina rzeczywi艣cie spadnie do 15 000 $ trzy miesi膮ce p贸藕niej, odniesiesz zysk ze swojej pozycji w kontraktach futures.聽

Warto pami臋ta膰, 偶e kontrakty futures rozliczane s膮 finansowo i nie musisz fizycznie dostarcza膰 monet. W takim przypadku, osoba po drugiej stronie twojego kontraktu zap艂aci艂aby ci 5000 $ (r贸偶nica mi臋dzy cen膮 spot a cen膮 futures), a ty zabezpieczy艂by艣(-aby艣) si臋 przed ryzykiem spadku ceny bitcoina.

Jak wspomniano, 艣wiat krypto jest niestabilny. Jednak nadal istniej膮 mo偶liwo艣ci dywersyfikacji w ramach tej klasy aktyw贸w i wykorzystania mo偶liwo艣ci zabezpieczenia. Dywersyfikacja w krypto jest znacznie wa偶niejsza, ni偶 na bardziej tradycyjnych rynkach finansowych o mniejszej zmienno艣ci.

Strategia nr 4: Przygotuj strategi臋 wyj艣cia

Posiadanie strategii wyj艣cia jest prost膮, ale skuteczn膮 metod膮 minimalizowania ryzyka powa偶nych strat. Trzymaj膮c si臋 planu, mo偶esz realizowa膰 zyski lub ogranicza膰 straty w okre艣lonym z g贸ry punkcie.

Cz臋sto 艂atwo jest chcie膰 i艣膰 dalej, osi膮gaj膮c zyski lub pok艂ada膰 zbyt du偶膮 wiar臋 w kryptowalut臋, nawet gdy ceny spadaj膮. Uwi臋zienie w szumie reklamowym, maksymalizmie lub spo艂eczno艣ci trader贸w mo偶e r贸wnie偶 utrudnia膰 podejmowanie decyzji.

Jednym ze sposob贸w skutecznego wdro偶enia strategii wyj艣cia jest u偶ycie zlece艅 limit. Mo偶esz ustawi膰 je tak, aby uruchamia艂y si臋 automatycznie po okre艣lonej cenie, niezale偶nie od tego, czy chcesz osi膮gn膮膰 zysk, czy ustawi膰 maksymaln膮 dopuszczaln膮 strat臋.聽

Strategia nr 5: Przeprowad藕 W艂asne Badania (DYOR)

DYOR to integralna strategia redukcji ryzyka dla ka偶dego inwestora. W dobie Internetu, przeprowadzenie w艂asnych bada艅 jest 艂atwiejsze ni偶 kiedykolwiek. Przed zainwestowaniem w token, monet臋, projekt lub inny sk艂adnik aktyw贸w nale偶y przeprowadzi膰 w艂asn膮 analiz臋 due diligence. Kluczowe jest sprawdzenie podstawowych informacji o projekcie, takich jak jego whitepaper, tokenomika, partnerstwa, plan dzia艂ania, spo艂eczno艣膰 i inne podstawy.

Jednak dezinformacja rozprzestrzenia si臋 szybko i ka偶dy mo偶e przedstawi膰 swoje opinie w Internecie jako fakty. Prowadz膮c badania, zastan贸w si臋, sk膮d czerpiesz informacje i kontekst, w jakim s膮 prezentowane. Shilling jest powszechny, a projekty lub inwestorzy mog膮 rozpowszechnia膰 fa艂szywe, stronnicze lub promocyjne wiadomo艣ci, tak jakby by艂y szczere i oparte na faktach.

Przemy艣lenia ko艅cowe

Dzi臋ki przedstawionym pi臋ciu strategiom zarz膮dzania ryzykiem, uzyskasz skuteczny zestaw narz臋dzi, kt贸ry pomo偶e Ci zmniejszy膰 ryzyko swojego portfela. Nawet stosowanie prostych metod, kt贸re obejmuj膮 wi臋kszo艣膰 obszar贸w, pomo偶e Ci inwestowa膰 bardziej odpowiedzialnie. Na drugim ko艅cu skali, istnieje potencja艂 tworzenia plan贸w zarz膮dzania ryzykiem z bardziej zaawansowanymi, dog艂臋bnymi strategiami.

Aby zag艂臋bi膰 si臋 w temat, zapoznaj si臋 z nast臋puj膮cymi artyku艂ami: