Pět strategií řízení rizik
Domů
Články
Pět strategií řízení rizik

Pět strategií řízení rizik

Pokročilí
Zveřejněno Nov 4, 2022Aktualizováno Jan 9, 2023
7m

TL;DR

Řízení rizik je nezbytnou součástí zodpovědného investování a obchodování. Celkové riziko vašeho portfolia můžete snížit různými způsoby – například diverzifikovat investice, zajistit se proti finančním událostem nebo jednoduše používat příkazy stop-loss a take-profit.

Úvod

Minimalizace rizika je pro mnoho investorů a obchodníků prioritou. I když máte vysokou toleranci k riziku, pořád budete nějakým způsobem porovnávat riziko svých investic s výnosem. Řízení rizik ale není jen o výběru méně rizikových obchodů nebo investic. K dispozici máte rozsáhlý soubor nástrojů pro řízení rizik a mnohé z nich jsou vhodné i pro začátečníky.

Co je řízení rizika?

Řízení rizik je předvídání a identifikace finančních rizik spojených s investicemi, abyste je mohli minimalizovat. Investoři pak strategie řízení rizik využívají k řízení rizikovosti portfolia. Prvním důležitým krokem je vyhodnocení současné rizikovosti a vytvoření odpovídajících strategií a plánů.

Strategie řízení rizik jsou plány a strategické kroky, které obchodníci a investoři po identifikaci investičních rizik podnikají. Tyto strategie snižují riziko a mohou zahrnovat širokou škálu finančních aktivit, jako je zajištění proti ztrátám nebo diverzifikace portfolia různými třídami aktiv.

Kromě aktivních postupů při řízení rizik je důležité pochopit i základy plánovaní řízení rizik. Než se pustíte do konkrétní strategie řízení rizik, měli byste znát čtyři hlavní metody plánování, protože od vybrané metody se bude odvíjet vaše preferovaná strategie.

Čtyři hlavní metody plánování řízení rizik

  1. Přijetí: rozhodnutí podstoupit riziko investice do aktiva bez utrácení prostředků za ochranu před ztrátou, protože potenciální ztráta není významná.

  2. Přenesení: přenesení rizika investice na třetí stranu za určitou cenu.

  3. Vyhýbání se: neinvestování do aktiva s potenciálním rizikem.

  4. Snížení: snížení finančních důsledků rizikové investice pomocí diverzifikace portfolia. K té může dojít v rámci stejné třídy aktiv nebo napříč odvětvími a aktivy.

Proč je u kryptoměn strategie řízení rizik důležitá?

Všichni dobře ví, že kryptoměny patří jako třída aktiv mezi rizikovější investice, které má průměrný investor k dispozici. Ukázalo se, že ceny jsou volatilní, projekty se mohou ze dne na den zhroutit a porozumění blockchainové technologii může být pro nováčky náročné.

Vzhledem k rychlému vývoji kryptoměn je nutné používat vhodné postupy a strategie řízení rizik a snížovat jimi expozici vůči potenciálním rizikům. Je to zároveň i zásadní krok k tomu, abyste se stali úspěšným a zodpovědným obchodníkem.

Přečtěte si o pěti strategiích řízení rizik, které mohou vašemu kryptoměnovému portfoliu prospět.

Strategie č. 1: pravidlo 1 %

Pravidlo 1 % je jednoduchá strategie řízení rizik, která spočívá v tom, že při investici nebo obchodu neriskujete víc než 1 % celkového kapitálu. Pokud máte k dispozici 10 000 dolarů a chcete dodržet pravidlo 1 %, můžete na to jít několika způsoby. 

Jedním z nich může být nákup Bitcoinu (BTC) v hodnotě 10 000 USD a nastavení příkazu stop-loss nebo stop-limit na prodej za 9 900 USD. V tomto případě byste snížili své ztráty na 1 % celkového investičního kapitálu (100 USD).

Také byste mohli nakoupit ether (ETH) v hodnotě 100 USD bez nastavení příkazu stop-loss, protože pokud by cena ETH klesla na 0, přišli byste maximálně o 1 % svého celkového kapitálu. Pravidlo 1 % neovlivňuje velikost investic, ale částku, kterou jste ochotní při investici riskovat.

Pravidlo 1 % je pro uživatele kryptoměn důležité zejména kvůli volatilitě trhu. Chamtivost nastupuje velmi rychle a někteří investoři mohou vložit příliš mnoho do jedné investice nebo utrpět velké ztráty v očekávání, že se na ně obrátí štěstí.

Strategie č. 2: ​​příkazy stop-loss a take-profit

Příkaz stop-loss nastavuje předem stanovenou cenu aktiva, při které se pozice uzavře. Stop cena je nastavena pod aktuální cenou a po aktivaci pomáhá chránit před dalšími ztrátami. Příkaz take-profit funguje opačně. Nastavuje cenu, při které chcete pozici uzavřít a realizovat určitý zisk.

Příkazy stop-loss a take-profit vám pomáhají řídit riziko dvěma způsoby. Za prvé je můžete nastavit předem a aktivují se automaticky. Nemusíte být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a vaše přednastavené příkazy se v případě vysoké volatility automaticky aktivují. Díky tomu si můžete nastavit přijatelné limity pro ztráty a zisky. 

Za druhé je lepší tyto limity nastavit předem než ve vypjaté chvíli. I když se vám může zdát zvláštní považovat příkazy take-profit za součást řízení rizika, neměli byste zapomínat, že čím déle s realizací zisku čekáte, tím vyšší je riziko, že trh při čekání na další růst opět poklesne.

Strategie č. 3: diverzifikace a zajištění

Diverzifikace portfolia je jedním z nejoblíbenějších a nejzákladnějších nástrojů používaných ke snížení celkového investičního rizika. Diverzifikované portfolio nebude příliš silně zainvestováno do žádného aktiva nebo třídy aktiv, čímž se minimalizuje riziko velkých ztrát z jednoho konkrétního aktiva nebo třídy aktiv. Můžete například držet různé kryptoměny a také poskytovat likviditu a půjčky.

Zajištění je poněkud pokročilejší strategie ochrany zisků nebo minimalizace ztrát nákupem jiného aktiva. Obvykle mají tato aktiva inverzní korelaci. Určitým typem zajištění může být i diverzifikace, ale asi nejznámějším příkladem jsou futures.

Futures kontrakt vám umožňuje uzamknout cenu aktiva k budoucímu datu. Představte si například, že věříte, že cena Bitcoinu klesne, a tak se rozhodnete proti tomuto riziku zajistit tím, že si otevřete tříměsíční futures kontrakt na prodej BTC za 20 000 USD. Pokud cena Bitcoinu o tři měsíce později skutečně klesne na 15 000 dolarů, tak na své futures pozici vyděláte. 

Připomínáme, že futures kontrakty se vypořádávají finančně, takže kryptoměny nemusíte fyzicky dodat. V tomto případě by vám osoba na druhé straně kontraktu zaplatila 5 000 USD (rozdíl mezi spotovou cenou a cenou futures kontraktu), a vy byste tak byli zajištěni proti riziku poklesu ceny Bitcoinu.

Jak už jsme zmiňovali, svět kryptoměn je volatilní. Pořád ale existují možnosti, jak v rámci této třídy aktiv provádět diverzifikaci a zajištění. Diverzifikace na trhu s kryptoměnami je mnohem důležitější než na tradičnějších finančních trzích s menší volatilitou.

Strategie č. 4: výstupní strategie

Výstupní strategie je jednoduchou, ale účinnou metodou, jak minimalizovat riziko vysokých ztrát. Jejím dodržením můžete v předem stanoveném okamžiku vybrat zisky nebo omezit ztráty.

Je snadné chtít pokračovat, když ceny rostou, nebo příliš věřit kryptoměně, i když ceny klesají. Vaše rozhodování může zamlžit i to, že se necháte strhnout vlnou šílenství, maximalismem nebo komunitou obchodníků.

Jedním ze způsobů, jak dodržet výstupní strategii, je použití příkazů limit. Můžete je nastavit tak, aby se při vaší limitní ceně aktivovaly automaticky, ať už chcete realizovat zisk, nebo omezit ztrátu. 

Strategie č. 5: udělejte si vlastní průzkum

Vlastní průzkum je pro každého investora nedílnou strategií snižování rizika. V době internetu je provádění vlastního průzkumu snazší než kdykoli předtím. Před investicí do nějakého tokenu, coinu, projektu nebo jiného aktiva ho musíte řádně prozkoumat. Nejdůležitější je projít si základní informace o projektu, jako jsou jeho bílá kniha, tokenomika, partnerství, plán, komunita a další fundamenty.

Dezinformace se ale šíří rychle a kdokoli může své názory vydávat online za fakta. Při průzkumu zvažte, odkud informace získáváte a v jakém kontextu jsou prezentovány. Je naprosto běžné, že projekty nebo investoři šíří nepravdivé, neobjektivní nebo propagační zprávy a vydávají je za upřímné a pravdivé.

Závěrem

Těchto pět strategií řízení rizik vám může sloužit jako účinná sada nástrojů, které vám pomohou u vašeho portfolia snížit riziko. I jednoduché metody, které pokrývají většinu oblastí, vám můžou pomoct investovat zodpovědněji. Na druhém konci této stupnice se nachází možnost vytvářet plány řízení rizik s pokročilejšími a podrobnějšími strategiemi.

Pokud vás toto téma zajímá, přečtěte si následující články: