Co na finančních trzích znamená spoofing?
Domů
Články
Co na finančních trzích znamená spoofing?

Co na finančních trzích znamená spoofing?

Pokročilí
Zveřejněno Jan 6, 2021Aktualizováno Dec 27, 2022
5m

Autor: Joseph Young

TL;DR

Spoofing je forma manipulace s trhem, kdy obchodník zadává falešné příkazy k nákupu nebo prodeji, přičemž nikdy nemá v úmyslu, aby je trh realizoval. Spoofing se obvykle provádí pomocí algoritmů a botů ve snaze manipulovat s trhem a cenami aktiv vytvořením falešného pocitu nabídky nebo poptávky.

Spoofing je nezákonný na mnoha významných trzích, včetně Spojených států a Spojeného království.


Úvod

Mnozí lidé často hovoří o tom, jak velcí obchodníci a velryby manipulují s trhy. Ačkoli lze velkou část těchto teorií snadno zpochybnit, existují některé dobře známé metody manipulace s trhem, které vyžadují velké držby. Jednou z nich je technika zvaná spoofing.


Co je spoofing?

Spoofing je způsob manipulace s trhy zadáváním falešných příkazů k nákupu nebo prodeji aktiv, jako jsou akcie, komodity a kryptoměny. Obchodníci, kteří se pokoušejí o spoofing trhu, obvykle používají boty nebo algoritmy, které automaticky zadávají příkazy k nákupu nebo prodeji. Když se příkazy přiblíží k vyřízení, boti je zruší.

Hlavní myšlenkou spoofingu je snaha vytvořit falešný dojem tlaku na nákup nebo prodej. Spoofer může například nastavit velký počet falešných nákupních příkazů, aby vytvořil falešný pocit poptávky na určité cenové úrovni. Když se pak trh k této úrovni přiblíží, příkazy stáhne a cena pokračuje směrem dolů.


Jak trhy obvykle reagují na spoofing

Trh často silně reaguje na příkazy spoofingu, protože není možné zjistit, zda se jedná o skutečný nebo falešný příkaz. Spoofing může být obzvláště účinný, pokud jsou příkazy zadávány v klíčových oblastech zájmu kupujících a prodávajících, jako jsou významné oblasti podpory nebo rezistence.

Vezměme si jako příklad Bitcoin. Předpokládejme, že Bitcoin má silnou hladinu rezistence na úrovni 10 500 USD. V technické analýze termín rezistence znamená oblast, kde cena nachází „strop“. Přirozeně zde můžeme očekávat, že prodejci budou podávat nabídky na prodej svých držeb. Pokud bude cena na hladině rezistence odmítnuta, může prudce klesnout. Pokud však rezistenci prorazí, je vyšší pravděpodobnost pokračování směrem k růstu.

Pokud se úroveň 10 500 USD jeví jako silná rezistence, boti pravděpodobně zadají falešné příkazy mírně nad ní. Když kupující uvidí masivní prodejní příkazy nad tak důležitou technickou úrovní, mohou být méně motivováni k agresivnímu nákupu na této úrovni. Takto může být spoofing účinný při manipulaci s trhem.

Je třeba si uvědomit, že spoofing může být účinný mezi různými trhy, které jsou vázány na stejný podkladový nástroj. Například velké falešné příkazy na derivátovém trhu mohou ovlivňovat spotový trh téhož aktiva a naopak.


Kdy je spoofing méně účinný?

Spoofing může být rizikovější, pokud existuje vyšší pravděpodobnost neočekávaných pohybů na trhu.

Předpokládejme například, že obchodník chce falešně prodat hladinu rezistence. Pokud probíhá prudký růst a strach z promeškání (FOMO) mezi maloobchodními obchodníky náhle vyvolá masivní volatilitu, mohou se příkazy spofingu rychle realizovat. To samozřejmě není pro spoofera ideální, protože neměl v úmyslu do pozice vstoupit. Stejně tak může short squeeze (vytěsňování krátkých pozic) nebo flash crash (bleskový krach) během několika sekund realizovat i velký příkaz.

Pokud je tržní trend řízen především spotovým trhem, stává se spoofing více rizikovějším. Pokud je například rostoucí trend poháněn spotovým trhem, což naznačuje vysoký zájem o přímý nákup podkladového aktiva, může být spoofing méně účinný. To však do značné míry závisí na konkrétním tržním prostředí a mnoha dalších faktorech.


Je spoofing nezákonný?

Spoofing je nezákonný ve Spojených státech. Za dohled nad spoofingovými aktivitami na akciových a komoditních trzích odpovídá americká Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC). 

V USA je spoofing nezákonný podle článku 747 Dodd-Frankova zákona z roku 2010. Tento článek říká, že CFTC může regulovat subjekt, který:

vykazuje úmyslné nebo bezohledné zanedbání řádného provádění transakcí během období uzavírání; nebo má povahu „spoofingu“ (nabízení s úmyslem zrušit nabídku nebo příkaz před provedením), nebo je v obchodním styku běžně znám jako „spoofing“.

Je obtížné klasifikovat zrušené nabídky na trhu s futures jako spoofing, pokud se akce často neopakuje. Proto mohou regulační orgány předtím, než přikročí k uložení pokuty, obvinění nebo dotazu na potenciální spoofingové chování, posuzovat také záměr, který se za příkazy skrývá.

Jiné významné finanční trhy, například ve Velké Británii, také spoofing regulují. Britský úřad Financial Conduct Authority (FCA) může obchodníky a instituce odpovědné za spoofing pokutovat. Proč je spoofing pro trhy špatný

Spoofing je tedy nelegální a obecně má na trhy škodlivý vliv, nicméně proč tomu tak je? Spoofing může způsobit změny cen, které se jinak v nabídce a poptávce neodrážejí. Mezitím mohou spoofeři, kteří mají tyto cenové pohyby pod kontrolou, na nich vydělávat. 

Obavy z manipulace s trhem vyjádřily v minulosti i regulační orgány v USA. K prosinci 2020 americká Komise pro cenné papíry (SEC) zamítla všechny návrhy na bitcoinové burzovně obchodované fondy (ETF). Když je ETF schválen, umožňuje tradičnějším investorům v USA získat expozici vůči aktivu, jako je Bitcoin. Pro zamítnutí návrhů se obvykle uvádí několik faktorů – jedním z nich je, že trh s Bitcoinem nepovažují za odolný vůči manipulaci s trhem. 

To se však může změnit, protože trhy s Bitcoinem vstupují do nové fáze zralosti s vyšší likviditou a institucionálním přijetím.


Závěrem

Spoofing je technika manipulace s trhem, která spočívá v zadávání falešných příkazů. Její důsledné rozpoznání může být obtížné, i když ne nemožné. Vyhodnocení, zda odstranění nákupních nebo prodejních příkazů spadá pod spoofing, vyžaduje důkladnou analýzu záměru, který za příkazy stojí.

Minimalizace spoofingu je žádoucí na každém trhu, protože pomáhá udržovat vyvážené prostředí pro všechny zúčastněné. Vzhledem k tomu, že regulační orgány často uvádějí manipulaci s trhem jako důvod odmítnutí bitcoinových ETF, mohlo by úsilí o minimalizaci spoofingu trhu s kryptoměnami dlouhodobě prospět.

Máte další dotazy ke spoofingu? Podívejte se na naši platformu s otázkami a odpověďmi Zeptejte se na akademii, kde vám na ně komunita Binance odpoví.