Co byste měli zvážit při vytváření investičního portfolia
Domů
Články
Co byste měli zvážit při vytváření investičního portfolia

Co byste měli zvážit při vytváření investičního portfolia

Začátečníci
Zveřejněno Apr 28, 2023Aktualizováno Jun 21, 2023
7m

TL;DR

  • Investování je dobrý způsob, jak dlouhodobě budovat bohatství, ale přijít na to, kde začít, může být pro začátečníka obtížné. 

  • Vytvoření vlastního investičního portfolia je důležitý krok k dosažení finančních cílů a vyžaduje pečlivé plánování a zvážení různých faktorů, včetně povahy těchto cílů a tolerance k riziku. 

  • Pokud si chce investor udržovat požadovanou alokaci aktiv, neobejde se bez pravidelného sledování a přizpůsobování portfolia.

Co je investiční portfolio?

Investiční portfolio jednotlivce je soubor všech aktiv, která vlastní, včetně akcií, dluhopisů a kryptoměn.

Investování může být skvělým způsobem, jak dlouhodobě budovat bohatství, ale přijít na to, kde začít, může být pro začátečníka obtížné. To platí zejména v případě, kdy se do mixu přidají novější investiční možnosti, jako jsou kryptoměny. 

Vytvoření vlastního investičního portfolia je důležitý krok k dosažení finančních cílů a vyžaduje pečlivé plánování a zvážení různých faktorů. Pojďme se blíže podívat na několik klíčových faktorů, které byste měli při vytváření osobního investičního portfolia zvážit.

Vyhodnocení tolerance k riziku při plánování portfolia

Tolerance k riziku označuje ochotu a schopnost investora snášet ztráty. Pro začátečníky to mimo jiné znamená zohlednění konečných cílů, současné finanční situace a znalosti investičních produktů.

Stanovení cílů

První krok, kterým může investor při určování své tolerance k riziku začít, je stanovení finančních cílů. Mezi běžné dlouhodobé investiční cíle může patřit například spoření na důchod nebo budování bohatství pro budoucí generace. Mezi krátkodobé cíle může patřit naopak nákup automobilu nebo studium na vysoké škole.

Tyto cíle mohou ovlivnit řízení rizik a toleranci k riziku, protože finanční cíle mohou diktovat časový horizont investora, tedy dobu, po kterou plánuje svá aktiva držet, než je zpeněží. 

Čím delší časový horizont, tím větší riziko může investor podstoupit, protože dlouhodobé zisky mohou vyvážit krátkodobé poklesy cen. Vstupování na trh s kratším časovým horizontem, například s plánem koupit za dva roky dům, znamená, že ztráta části kapitálu kvůli krátkodobým výkyvům cen by mohla tento cíl výrazně zpozdit.

Současná finanční situace a závazky

Když si investoři plně uvědomují současné finanční závazky, snadněji určí, kolik peněz mohou investovat, aniž by tím ohrozili schopnost platit své účty, dluhy a další nezbytné výdaje.

Například člověk se stabilním příjmem a pohotovostním fondem, který dokáže pokrýt nemoc, ztrátu zaměstnání nebo opravu domu, může být ochotnější vstoupit do rizikovějších investic, jako jsou kryptoměny. Doporučený pohotovostní fond zpravidla stačí na pokrytí finančních závazků jednotlivce po dobu potřebnou k nalezení nového zaměstnání ve svém oboru a ve své specializaci.

Na druhou stranu někdo, kdo ještě nemá naspořeno pro případ nouze, by měl zvážit kombinaci investic s vysokým podílem hotovosti, aby v případě neočekávaného neúspěchu nemusel likvidovat vysoce riziková aktiva, což by mohlo vést ke ztrátě.

Porozumění různým investičním třídám aktiv

Další faktor, který by investoři měli při rozhodování o toleranci k riziku zvažovat, jsou jejich znalosti a zkušenosti s aktivy, která plánují do portfolia přidat, zejména pokud se jedná o kryptoměny. Pokud například rozumí trhu s kryptoměnami a ví, jak fungují kryptoměnové peněženky, může pro ně být podstupování rizik spojených s touto investicí snadnější. 

Investoři, kteří s kryptoměnami teprve začínají, mohou začít s menším kapitálem a kryptoměny postupně přikupovat, jak se budou s trhem a související volatilitou lépe seznamovat.

Strategické rozložení aktiv s cílem vytvořit vyvážené investiční portfolio

Rozložení aktiv je proces dělení investic mezi různé třídy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, hotovost a alternativní investice – například kryptoměny. Dosažením správné rovnováhy mohou investoři snadněji dosahovat svých cílů. 

Obecně platí, že konzervativní investor by ve svém portfoliu zvolil vyšší podíl dluhopisů a hotovosti, zatímco investor s delším časovým horizontem by zvolil vyšší podíl jednotlivých akcií a kryptoměn. Je důležité si uvědomit, že rozložení aktiv není jednorázové rozhodnutí. V průběhu času může být nutné v závislosti na změnách v investičních cílech a toleranci k riziku rozložení upravovat.

Investor s velkou hotovostní rezervou může například dát 70 % svého kapitálu do akcií, 20 % do dluhopisů a 10 % do hotovosti. Rozhodnutí alokovat 70 % svého portfolia do akcií může být považováno za rizikové. Pokud ale tento investor dokáže pokrýt neočekávané výdaje svou 10% hotovostní rezervou, může toto riziko podstoupit s klidnějším svědomím.

Naopak někdo, kdo půjde brzy do důchodu, se může rozhodnout držet víc dluhopisů a hotovosti a do akcií a kryptoměn vložit jen malou část svých aktiv. Pokud dokáže pokrýt výdaje v důchodu z hotovosti, může držet malou část svých prostředků v rizikovějších aktivech.

Jak diverzifikovat investiční portfolio

Diverzifikované portfolio umožňuje investorům přečkat poklesy cen jednotlivých akcií a kryptoměn. Investoři se mohou rozhodnout minimalizovat riziko ztráty vytvořené koncentrací investic v jedné zeměpisné oblasti nebo v jednom odvětví tím, že investice rozloží mezi rozdílné třídy aktiv, odvětví a regiony.

Investoři mohou diverzifikovat investováním do podílových fondů nebo fondů obchodovaných na burze (ETF). Musíte si ale uvědomit, že diverzifikace nezaručuje zisk ani vás při poklesu trhu nechrání před ztrátou. Jedná se sice o dobrou strategii, ale pořád není bez rizika.

Podílové fondy a ETF mohou být vhodnější pro investory, kteří upřednostňují pasivní přístup k diverzifikaci, protože balíček akcií a podílů v těchto fondech vybírají akreditované finanční instituce. Ukázkovými příklady fondů, které nabízí tento pasivní přístup, jsou S&P 500 a FTSE 100. Investoři mohou každý měsíc vyčlenit na nákup těchto produktů část své výplaty.

Pokud investor raději diverzifikuje tím, že si vybírá vlastní investice, má k dispozici celou řadu investičních produktů, včetně jednotlivých akcií, dluhopisů a kryptoměn. Musí si ale udělat důkladný průzkum a rozumět riziku a potenciálnímu výnosu každé investice. Dobrým výchozím bodem jsou nástroje jako Morningstar, Bloomberg a CoinMarketCap.

Jak sledovat a rebalancovat investiční portfolio

Vytvoření osobního investičního portfolia není jednorázová záležitost. Může se jednat o průběžný proces, který vyžaduje pravidelné monitorování a přizpůsobování. Když si chtějí investoři udržet požadované rozložení aktiv, budou pravděpodobně muset portfolio pravidelně rebalancovat. 

Úpravu portfolia si může vynutit také změna investičních cílů nebo tolerance k riziku. Řekněme, že investor má diverzifikované portfolio, které se z 60 % skládá z akcií, z 30 % z dluhopisů a z 10 % z hotovosti. Časem se ocitne v lepší finanční situaci, jeho tolerance k riziku se zvýší a ve snaze dosáhnout vyšších výnosů je ochotný podstoupit vyšší investiční riziko. Za předpokladu, že si udělal důkladný průzkum, se může rozhodnout upravit portfolio tak, aby držel méně hotovosti a více bitcoinů. Zvýšením podílu v bitcoinech zvyšuje potenciál vyšších výnosů a podstupuje větší riziko.

Rebalancování portfolia může na druhou stranu znamenat opuštění rizikovějších aktiv ve prospěch konzervativnějších variant. Například investor, který půjde brzo do důchodu, se může některých rizikovějších investic vzdát a ponechat si jen dluhopisy a hotovost.

Je důležité mít na paměti, že přizpůsobení portfolia na základě tolerance k riziku je osobní rozhodnutí, které byste měli pečlivě zvážit a sladit s finančními cíli a investiční strategií. S blížícími se cíli je také důležité portfolio pravidelně kontrolovat a vyvažovat.

Závěrem

Vytvoření vlastního investičního portfolia je složitý proces, který vyžaduje čas, trpělivost a upřímný pohled na současnou a očekávanou finanční situaci jednotlivce. Žádný univerzální přístup k vytvoření investičního portfolia neexistuje. 

Při hledání vhodných aktiv by měli noví investoři zohledňovat svou toleranci k riziku a vyhýbat se finančním influencerům, kteří propagují konkrétní investice nebo portfolia slibující astronomické výnosy s minimálním rizikem. Tento proces může trvat delší dobu, ale novým investorům by měl přinést větší jistotou, že dokáží své portfolio spravovat.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.