Co Należy Wziąć pod Uwagę, Przy Tworzeniu Portfela Inwestycyjnego
Strona Główna
Artykuły
Co Należy Wziąć pod Uwagę, Przy Tworzeniu Portfela Inwestycyjnego

Co Należy Wziąć pod Uwagę, Przy Tworzeniu Portfela Inwestycyjnego

Początkujący
Opublikowane Apr 28, 2023Zaktualizowane Jun 21, 2023
7m

TL;DR

  • Inwestowanie może być dobrym sposobem na budowanie majątku w dłuższej perspektywie, ale może być zniechęcające, gdy musisz podjąć decyzję, gdzie zacząć jako początkujący. 

  • Budowanie osobistego portfolio inwestycyjnego jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia celów finansowych i wymaga starannego planowania, oraz uwzględnienia kilku czynników, w tym charakteru tych celów i tolerancji ryzyka. 

  • Regularne monitorowanie i dostosowywanie portfela jest niezbędne do utrzymania pożądanej przez inwestora alokacji aktywów.

Czym Jest Portfel Inwestycyjny?

Portfel inwestycyjny osoby fizycznej to zbiór posiadanych przez nią aktywów, w tym akcji, obligacji i kryptowalut.

Inwestowanie może być świetnym sposobem na budowanie majątku w dłuższej perspektywie, ale zastanawianie się, od czego zacząć, może być przytłaczające. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy do gry wchodzą nowe opcje inwestycyjne, takie jak kryptowaluty. 

Budowa osobistego portfolio inwestycyjnego jest kluczowym krokiem w kierunku osiągnięcia celów finansowych i wymaga starannego planowania i rozważenia kilku czynników. Przyjrzyjmy się bliżej kilku kluczowym kwestiom, związanym z budową osobistego portfolio inwestycyjnego.

Ocena Tolerancji Ryzyka w Planowaniu Portfolio

Tolerancja ryzyka odnosi się do gotowości i zdolności inwestora do ponoszenia strat. Dla początkujących, wśród innych czynników, oznacza to wzięcie pod uwagę takich kwestii jak ich cele końcowe, obecna sytuacja finansowa oraz zrozumienie produktów inwestycyjnych.

Określanie celów

Pierwszym krokiem, jaki mógłby podjąć inwestor, aby określić swoją tolerancję na ryzyko, jest zdefiniowanie swoich celów finansowych. Na przykład, zwykłe długoterminowe cele inwestycyjne mogą obejmować oszczędzanie na emeryturę lub budowanie majątku dla przyszłych pokoleń, podczas gdy krótkoterminowe cele mogą obejmować zakup samochodu, czy kontynuowanie edukacji na wyższym poziomie w najbliższej przyszłości.

Cele te mogą mieć wpływ na zarządzanie ryzykiem i tolerancję, ponieważ mogą określać inwestorowi horyzont czasowy, w którym zamierza on utrzymywać swoje aktywa przed ich spieniężeniem. 

Im dłuższy horyzont czasowy, tym większe ryzyko może podjąć inwestor, ponieważ długoterminowe zyski mogą stanowić przeciwwagę dla krótkoterminowych spadków cen. Wchodzenie na rynek z krótszym horyzontem czasowym, takim jak np. planowanie zakupu domu za dwa lata, oznacza utratę części kapitału z powodu krótkoterminowych wahań cen, co znacznie oddala nas od osiągnięcia celu.

Aktualna sytuacja finansowa i zobowiązania

Pełna świadomość aktualnych zobowiązań finansowych może pomóc w określeniu, ile pieniędzy mogą inwestorzy zainwestować bez uszczerbku dla ich zdolności do opłacania rachunków, spłaty długów i innych niezbędnych wydatków.

Na przykład, osoba ze stabilnym dochodem i funduszem awaryjnym, który mógłby pokryć wydatki medyczne, utratę pracy lub naprawy domu, może być bardziej skłonna do podjęcia bardziej ryzykownych inwestycji, takich jak kryptowaluty. Zalecany fundusz awaryjny jest zazwyczaj wystarczający do pokrycia zobowiązań finansowych danej osoby przez szacowany czas, jaki może jej zająć znalezienie nowej pracy w jej branży i specjalizacji.

Z drugiej strony, ktoś, kto nie zdążył jeszcze zaoszczędzić na nagłe wydatki, może rozważyć mieszankę inwestycyjną z przewagą gotówki, aby nieoczekiwane niepowodzenie nie spowodowało konieczności upłynnienia aktywów o wysokim ryzyku, co mogłoby przynieść straty.

Zrozumienie różnych klas aktywów podczas inwestowania

Innym czynnikiem, który inwestorzy powinni rozważyć przy podejmowaniu decyzji dotyczących tolerancji ryzyka, jest ich wiedza i doświadczenie z aktywami, które planują dodać do swojego portfolio, zwłaszcza jeśli dotyczy to kryptowalut. Na przykład, jeśli mają dobre zrozumienie rynku krypto i wiedzę jak działają portfele krypto, mogą czuć się bardziej komfortowo podejmując ryzyko związane z tą inwestycją. 

Jednak inwestorzy, którzy są nowi w krypto, mogą chcieć zacząć od mniejszego kapitału i zwiększać swoje zasoby, gdy nabiorą pewności na rynku i zrozumieją zmienność, która się z nim wiąże.

Wypracowując Strategię Alokacji Aktywów dla Zrównoważonego Portfolio Inwestycyjnego

Alokacja aktywów to proces dzielenia inwestycji na różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje, gotówka i inwestycje alternatywne, takie jak kryptowaluty. Osiągnięcie właściwej równowagi, może dać inwestorom przewagę w realizacji ich celów. 

Ogólnie rzecz biorąc, konserwatywny inwestor może zdecydować się na większy odsetek obligacji i gotówki w swoim portfolio, podczas gdy inwestor o dłuższym horyzoncie czasowym, może zdecydować się na większą ilość zasobów w indywidualnych akcjach i aktywach krypto. Należy pamiętać, że alokacja aktywów nie jest jednorazową decyzją i może wymagać dostosowania w miarę upływu czasu, gdy zmieniają się cele inwestycyjne i tolerancja ryzyka.

Przykładowo, inwestor z dużym zapasem gotówki może przeznaczyć 70% swojego kapitału na akcje, 20% na obligacje i 10% na gotówkę. Decyzja o przeznaczeniu 70% portfolio na akcje może być uznana za ryzykowną. Jeśli jednak, inwestor jest w stanie pokryć swoje niespodziewane wydatki z 10% rezerwą gotówkową, może czuć się komfortowo podejmując to ryzyko.

Alternatywnie, ktoś bliski emerytury może zdecydować się na posiadanie większej ilości obligacji i gotówki przy jednoczesnym przeznaczeniu niewielkiej części swoich zasobów na akcje i kryptowaluty. Jeśli ich gotówka może pokryć wydatki na emeryturze, mogą trzymać niewielką część swoich środków w bardziej ryzykownych aktywach.

Jak Zdywersyfikować Swój Portfel Inwestycyjny

Zdywersyfikowane portfolio może pozwolić inwestorom przetrwać spadki cen poszczególnych akcji i kryptowalut. Inwestorzy mogą zdecydować się na zminimalizowanie ryzyka strat, wynikających z koncentracji inwestycji w jednym obszarze geograficznym lub sektorze, poprzez rozłożenie inwestycji na różne klasy aktywów, sektory i regiony.

Inwestorzy mogliby dokonać dywersyfikacji, inwestując w fundusze inwestycyjne lub fundusze giełdowe (ETF). Należy jednak pamiętać, że dywersyfikacja nie gwarantuje zysku, ani nie chroni przed stratą na dołującym rynku. Choć to dobra strategia, nie jest pozbawiona ryzyka.

Fundusze inwestycyjne i fundusze ETF mogą być bardziej odpowiednie dla inwestorów, którzy preferują swobodne podejście (hands-off) do dywersyfikacji, ponieważ akredytowane instytucje finansowe wybierają pakiety akcji i udziałów, wchodzących w skład tych funduszy. S&P 500 i FTSE 100 są najlepszymi przykładami funduszy, które oferują podejście hands-off. Inwestorzy mogliby co miesiąc przeznaczać część swojego wynagrodzenia na zakup tych produktów.

Jeśli inwestor woli dywersyfikację, poprzez wybieranie własnych inwestycji, dostępnych jest wiele produktów inwestycyjnych, w tym indywidualne akcje, obligacje i krypto. Istotne jest, aby przeprowadzić dokładne badania i zrozumieć ryzyko oraz potencjał każdej inwestycji. Narzędzia takie jak Morningstar, Bloomberg i CoinMarketCap to dobre punkty wyjścia.

Jak Monitorować i Równoważyć Swoje Portfolio Inwestycyjne

Budowa osobistego portfolio inwestycyjnego to nie jest jednorazowe wydarzenie. Może to być proces ciągły, który wymaga regularnego monitorowania i dostosowywania. Inwestorzy mogą być zmuszeni do okresowego równoważenia swoich portfolio, w celu utrzymania pożądanej alokacji aktywów. 

Inwestorzy mogą również być zmuszeni do dostosowania swoich portfolio, jeśli ich cele inwestycyjne lub tolerancja ryzyka ulegną zmianie. Załóżmy, że inwestor ma zdywersyfikowane portfolio, który składa się w 60% z akcji, w 30% z obligacji i w 10% z gotówki. Po znalezieniu się w lepszej sytuacji finansowej, może mieć teraz większą tolerancję na ryzyko i być skłonny do podjęcia dodatkowego ryzyka w swoich inwestycjach, dążąc do większych zysków. Zakładając, że inwestor zrobił swoje badania, może dostosować swój portfolio, aby posiadać mniej gotówki i więcej bitcoina. Zwiększając swój stan posiadania bitcoina, zwiększa swój potencjał na wyższe zwroty, podejmując przy tym większe ryzyko.

Z drugiej strony, równoważenie portfolio może wiązać się z rezygnacją z bardziej ryzykownych aktywów, na rzecz bardziej konserwatywnych opcji. Na przykład, inwestor zbliżający się do emerytury może zrezygnować z niektórych bardziej ryzykownych inwestycji, trzymając się obligacji i gotówki.

Należy pamiętać, że dostosowanie portfela w oparciu o tolerancję ryzyka jest decyzją osobistą, która powinna być dokładnie przemyślana i dopasowana do celów finansowych i strategii inwestycyjnej. Ważne jest również, regularne przeglądanie i równoważenie portfolio w miarę zbliżania się celów.

Wnioski Końcowe

Budowanie osobistego portfolio inwestycyjnego to złożony proces, który wymaga czasu, cierpliwości i uczciwego spojrzenia na obecną i oczekiwaną sytuację finansową danej osoby. Nie ma jednego, uniwersalnego podejścia do budowania portfolio inwestycyjnego. 

Podczas poszukiwania odpowiednich aktywów do swoich zasobów, nowi inwestorzy muszą zawsze pamiętać o swojej tolerancji na ryzyko i unikać guru finansowych, którzy mogą wychwalać konkretne inwestycje lub portfolio, obiecujące astronomiczne zyski przy minimalnym ryzyku. Proces ten może zająć trochę czasu, ale nowi inwestorzy powinni wyjść z niego bardziej pewni swoich umiejętności zarządzania portfolio.

Dalsza Lektura

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana bez rękojmi, wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej ani innej porady specjalistycznej. Nie ma ona również charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich zawodowych doradców. Jeżeli artykuł jest napisany przez osobę z zewnątrz, należy pamiętać, że wyrażone poglądy są poglądami tej osoby i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. To nie jest porada z zakresu finansów, prawa ani innej dziedziny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.