Į ką reikia atsižvelgti kuriant investicijų portfelį
Pradžia
Straipsniai
Į ką reikia atsižvelgti kuriant investicijų portfelį

Į ką reikia atsižvelgti kuriant investicijų portfelį

Paskelbta Apr 28, 2023Naujinta Jun 21, 2023
7m

TL;DR

  • Investavimas gali bÅ«ti geras bÅ«das padidinti turtą ilguoju laikotarpiu, tačiau pradedantiesiems gali bÅ«ti sudėtinga suprasti, nuo ko pradėti. 

  • Asmeninio investicijų portfelio kÅ«rimas yra svarbus žingsnis siekiant finansinių tikslų, todėl reikia kruopščiai viską suplanuoti ir atsižvelgti į keletą veiksnių, įskaitant Å¡ių tikslų pobÅ«dį ir rizikos toleranciją. 

  • Norint iÅ¡laikyti investuotojo norimą turto paskirstymą, bÅ«tina reguliariai stebėti ir koreguoti portfelį.

Kas yra investicijų portfelis?

Asmens investicijų portfelis yra jo turimo turto, įskaitant akcijas, obligacijas ir kriptovaliutas, rinkinys.

Investavimas gali būti puikus būdas padidinti turtą ilguoju laikotarpiu, tačiau gali būti sunku suprasti, nuo ko pradėti. Tai ypač aktualu, kai svarstoma apie naujesnes investavimo galimybes, tokias kaip kriptovaliutos. 

Asmeninio investicijų portfelio kūrimas yra esminis žingsnis siekiant finansinių tikslų, todėl reikia kruopščiai viską suplanuoti ir atsižvelgti į kelis veiksnius. Pažvelkime atidžiau į keletą pagrindinių aspektų, susijusių su asmeninio investicijų portfelio kūrimu.

Rizikos tolerancijos įvertinimas planuojant portfelį

Rizikos tolerancija – tai investuotojo noras ir gebėjimas atlaikyti nuostolius. Pradedantiesiems tai, be kita ko, reiškia, kad reikia atsižvelgti į tokius dalykus kaip galutiniai tikslai, dabartinė finansinė padėtis ir investicinių produktų supratimas.

Tikslų apibrėžimas

Pirmasis žingsnis, kurio investuotojas galėtų imtis, kad nustatytų savo rizikos toleranciją, yra apibrėžti savo finansinius tikslus. Pavyzdžiui, bendri ilgalaikiai investicijų tikslai gali būti taupymas pensijai arba turtų kaupimas ateities kartoms, o trumpalaikiai tikslai gali būti automobilio įsigijimas ar aukštojo išsilavinimo įgijimas artimiausioje ateityje.

Šie tikslai gali turėti neigiamą poveikį rizikos valdymui ir tolerancijai, nes finansiniai tikslai gali nulemti investuotojo laiko perspektyvą, t. y. laikotarpį, kurį investuotojas planuoja laikyti savo turtą prieš jį išgrynindamas. 

Kuo ilgesnė laiko perspektyva, tuo didesnę riziką investuotojas gali prisiimti, nes ilgalaikis pelnas gali atsverti trumpalaikius kainų kritimus. Įžengiant į rinką su trumpesne laiko perspektyva, pavyzdžiui, planuojant įsigyti būstą po dvejų metų, reiškia, kad praradus dalį kapitalo dėl trumpalaikių kainų svyravimų šis tikslas gali būti smarkiai paveiktas.

Esama finansinė padėtis ir įsipareigojimai

Visiškai suprasdami esamus finansinius įsipareigojimus, investuotojai gali žinoti, kiek pinigų gali investuoti nepaveikdami savo galimybių apmokėti sąskaitas, skolas ir kitas būtinas išlaidas.

Pavyzdžiui, asmuo, turintis stabilias pajamas ir skubios pagalbos fondą, kuriuo galima būtų padengti medicinines išlaidas, darbo praradimo ar namų remonto atveju patirtus nuostolius, gali būti labiau linkęs imtis rizikingesnių investicijų, tokių kaip kriptovaliutos. Rekomenduojamo skubios pagalbos fondo paprastai pakanka asmens finansiniams įsipareigojimams padengti tiek laiko, kiek jam gali prireikti norint susirasti naują darbą pagal įgytą specializaciją.

Kita vertus, tiems, kurie dar turi sutaupyti nenumatytiems atvejams, gali tekti apsvarstyti galimybę investuoti daug pinigų, kad dėl netikėtos nesėkmės nereikėtų likviduoti didelės rizikos turto ir taip galimai patirti nuostolių.

Skirtingų turto klasių supratimas investuojant

Kitas veiksnys, į kurį investuotojai gali atsižvelgti priimdami sprendimus dėl rizikos tolerancijos, yra jų žinios ir patirtis, susijusi su turtu, kurį jie planuoja įtraukti į savo portfelį, ypač jei tai susiję su kriptovaliutomis. Pavyzdžiui, jei jie gerai išmano kriptovaliutų rinką ir kaip veikia kriptovaliutų piniginės, jie gali būti labiau linkę prisiimti su šia investicija susijusią riziką. 

Tačiau kriptovaliuta neseniai susidomėję investuotojai gali norėti pradėti nuo mažesnio kapitalo ir padidinti savo aktyvus, kai labiau supras šią rinką ir su ja susijusius nepastovumus.

Strategavimas dėl turto paskirstymo subalansuotam investicijų portfeliui užtikrinti

Turto paskirstymas – tai investicijų padalijimas į skirtingas turto klases, pavyzdžiui, akcijas, obligacijas, grynuosius pinigus ir alternatyvias investicijas, tokias kaip kriptovaliutos. Tinkamas balansas gali padėti investuotojams siekti savo tikslų. 

Paprastai konservatyvus investuotojas savo portfelyje gali turėti didesnį obligacijų ir grynųjų pinigų procentą, o ilgesnę laiko perspektyvą taikantis investuotojas gali pasirinkti turėti didesnę atskirų akcijų ir kriptovaliutų turto dalį. Svarbu pažymėti, kad turto paskirstymas nėra vienkartinis sprendimas ir gali reikėti jį koreguoti laikui bėgant, nes keičiasi investavimo tikslai ir rizikos tolerancija.

Pavyzdžiui, investuotojas, turintis didelį grynųjų pinigų rezervą, gali skirti 70 % savo kapitalo akcijoms, 20 % obligacijoms ir 10 % gryniesiems pinigams. Skirti 70 % savo portfelio akcijoms gali būti rizikinga. Vis dėlto, jei šis investuotojas gali padengti netikėtas išlaidas iš savo 10 % grynųjų pinigų rezervo, jis gali jaustis patogiai priimdamas šią riziką.

Arba greitai į pensiją išeisiantis asmuo gali nuspręsti turėti daugiau obligacijų ir grynųjų pinigų, o nedidelę savo akcijų dalį skirti akcijoms ir kriptovaliutoms. Jei šis asmuo gali padengti savo išlaidas išėjęs į pensiją, jis gali rizikingiau investuoti nedidelę dalį savo lėšų.

Kaip diversifikuoti savo investicijų portfelį

Diversifikuotą portfelį turintys investuotojai gali lengviau atlaikyti atskirų akcijų ir kriptovaliutų kainų nuosmukį. Investuotojai gali nuspręsti sumažinti nuostolių riziką, kylančią dėl vienoje geografinėje vietovėje ar sektoriuje sutelktų investicijų, paskirstydami investicijas skirtingose turto klasėse, sektoriuose ir regionuose.

Investuotojai galėtų diversifikuoti portfelį investuodami į investicinius fondus arba biržoje prekiaujamus fondus (ETF). Tačiau atkreipkite dėmesį, kad diversifikavimas negarantuoja pelno ir neapsaugo nuo nuostolių sunkumų patiriančioje rinkoje. Nors tai gera strategija, ji nėra be rizikos.

Investiciniai fondai ir ETF gali būti tinkamesni investuotojams, norintiems diversifikuoti portfelį nesikišant į procesą, nes akredituotos finansų institucijos renkasi į šiuos fondus įtrauktą akcijų ir vertybinių popierių paketą. S&P 500 ir FTSE 100 yra puikūs investavimo nesikišant fondų pavyzdžiai. Investuotojai kiekvieną mėnesį gali dalį savo atlyginimo skirti šių produktų pirkimui.

Jei investuotojas nori diversifikuoti portfelį rinkdamasis investicijas, yra įvairių investicinių produktų, įskaitant atskiras akcijas, obligacijas ir kriptovaliutas. Labai svarbu viską išsamiai išnagrinėti ir suprasti kiekvienos investicijos riziką bei galimybes. Tokie įrankiai kaip „Morningstar“, „Bloomberg“ ir „CoinMarketCap“ yra geras atspirties taškas.

Kaip stebėti ir perbalansuoti savo investicijų portfelį

Asmeninio investicijų portfelio kūrimas nėra vienkartinis įvykis. Tai gali būti nuolat vykdomas procesas, kurį reikia reguliariai stebėti ir koreguoti. Investuotojams gali tekti periodiškai perbalansuoti savo portfelius, norint išlaikyti norimą turto paskirstymą. 

Investuotojams taip pat gali tekti koreguoti savo portfelius, jei pasikeis jų investavimo tikslai arba rizikos tolerancija. Įsivaizduokite, kam investuotojas turi diversifikuotą portfelį, kurį sudaro 60 % akcijų, 30 % obligacijų ir 10 % grynųjų pinigų. Atsidūrę geresnėje finansinėje situacijoje, jie gali turėti didesnę rizikos toleranciją ir būti pasirengę prisiimti papildomą investavimo riziką, kad gautų didesnę grąžą. Jei investuotojas viską išnagrinėjo, jis gali pakoreguoti savo portfelį, kad jį sudarytų mažiau grynųjų pinigų ir daugiau bitkoinų. Didindamas savo turimų bitkoinų kiekį, investuotojas prisiima didesnę riziką ir padidina savo galimybes gauti didesnę grąžą.

Kita vertus, perbalansuojant portfelį galima atsisakyti rizikingesnio turto ir pasirinkti konservatyvesnius investicijų būdus. Pavyzdžiui, greitai į pensiją išeisiantis investuotojas gali atsisakyti kai kurių rizikingesnių investicijų, bet pasilikti obligacijas ir grynuosius pinigus.

Svarbu pažymėti, kad portfelio koregavimas pagal rizikos toleranciją yra asmeninis sprendimas, kurį reikia atidžiai apsvarstyti atsižvelgiant į finansinius tikslus ir investavimo strategiją. Taip pat svarbu reguliariai peržiūrėti portfelį ir jį perbalansuoti, kai matysite, kad tikslai greitai bus pasiekti.

Baigiamosios mintys

Asmeninio investicijų portfelio kūrimas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis laiko, kantrybės ir sąžiningo esamos ir numatomos asmens finansinės padėties įsivertinimo. Nėra vieno visiems tinkančio būdo, kaip kurti investicijų portfelį. 

Nagrinėdami, į ką vertėtų investuoti, nauji investuotojai visada privalo turėti omenyje savo rizikos toleranciją ir vengti finansų guru, kurie gali reklamuoti konkrečias investicijas ar portfelius, žadančius astronominę grąžą su minimalia rizika. Šis procesas gali užtrukti, tačiau nauji investuotojai šio proceso metu gali pelnyti daugiau pasitikėjimo savo gebėjimu valdyti portfelį.

Papildoma literatūra

Atsakomybės atsisakymas ir įspėjimas apie riziką: šis turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo ir švietimo tikslais ir nesuteikia jokios garantijos bei nieko neteigia. Šis tekstas neturėtų būti suprantamas kaip finansinis patarimas, taip pat nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte patys kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius patarėjus. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautorius, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Daugiau informacijos rasite perskaitę visą atsakomybės atsisakymą čia. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jūs esate atsakingas už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jūsų patirtus nuostolius. Ši medžiaga neturėtų būti suprantama kaip finansinis, teisinis ar profesionalo patarimas. Jei reikia daugiau informacijos žr. mūsų naudojimo sąlygas ir įspėjimą dėl rizikos.