Jak si stanovit osobní finanční cíle a dosáhnout jich
Domů
Články
Jak si stanovit osobní finanční cíle a dosáhnout jich

Jak si stanovit osobní finanční cíle a dosáhnout jich

Začátečníci
Zveřejněno Feb 24, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
7m

TL;DR

Osobní finanční cíle jsou peněžní plány, které si stanovíte, abyste převzali kontrolu nad svými financemi. Existuje mnoho způsobů, jak osobních finančních cílů dosáhnout – od zpeněžení koníčku až po sestavení spořicího plánu. S rozvojem kryptoměnového odvětví se z kryptoměn stává další potenciální nástroj k plnění osobních finančních cílů.

Co jsou osobní finanční cíle?

Stanovení osobních finančních cílů je prvním krokem k řádnému plánování osobních výdajů, příjmů, úspor a investic. Bez finančního cíle je obtížné stanovit, kolik můžete utratit a kolik byste měli ušetřit. Také by pro vás bylo obtížné pracovat metodicky na tom, aby vaše osobní finance stály na pevných základech. Výzkumy ve skutečnosti ukázaly, že stanovením správných cílů můžete dosáhnout většího úspěchu.

Tyto cíle se u jednotlivých osob v závislosti na různých individuálních faktorech liší. Pro někoho to může být uspořit 1 000 dolarů každý měsíc. Pro jiné je to dosažení čistého jmění v hodnotě 10 milionů dolarů. Existují různé strategie, jak finančních cílů dosáhnout, ale dvěma hlavními metodami jsou vždy snižování výdajů a zvyšování příjmů.

Jak si osobní finanční cíle stanovit?

Při stanovování cílů je důležité používat všeobecně uznávanou metodu SMART (specific, measurable, action-oriented, realistic, time-bound – konkrétní, měřitelný, vyžadující akci, realistický a časově vymezený).

Osobní finanční cíle musí být konkrétní a měřitelné. Ušetřit 1 000 dolarů měsíčně je konkrétní a měřitelný cíl, ušetřit „nějaké“ peníze už ne. Tyto cíle musí zároveň vyžadovat akci. Například omezení měsíčních výdajů na 50 % příjmů vyžaduje akci, „chci být bohatý“ je příliš vágní cíl, který akci nevyžaduje.

Dál je důležité vytvářet si cíle, které jsou realistické a stanovené ve vymezených časových horizontech. Jednou z běžných metod je rozdělení cílů na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.

Krátkodobé cíle je možné splnit během několika měsíců nebo jednoho roku, střednědobé cíle (například zbavit se dluhů nebo spořit na vzdělání dítěte) je možné zvládnout do pěti let a na dlouhodobé cíle (například koupit nemovitost nebo investovat do penzijního fondu) je potřeba většinou víc než pět let. 

Dobrý zvyk je přiřazovat finančním cílům lhůty. Rozšířit investiční portfolio na 10 000 USD do konce roku 2023 vás bude motivovat víc než ten samý cíl bez stanovené lhůty. Pokud máte víc finančních cílů, nezapomeňte je pečlivě naplánovat a stanovit jim priority.

Pokud si například chcete koupit za 10 let nemovitost, můžete si zpětně dopočítat, kolik musíte měsíčně naspořit, abyste měli v době nákupu nemovitosti 200 000 USD. 

Strategie k dosahování finančních cílů

Existují dva hlavní přístupy, jak finančních cílů dosáhnout: snížení výdajů a zvýšení příjmů.

Snížení výdajů

  1. Sledujte své výdaje: než začnete snižovat výdaje, musíte vědět, za co všechno utrácíte. Měsíc sledujte, za co utrácíte, a zaznamenávejte si všechny výdaje. 

  2. Vytvořte si rozpočet: stanovte si výdajový limit, abyste lépe hospodařili s penězi, přizpůsobte své výdajové návyky a omezte zbytečné výdaje.

  3. Žijte v mezích svého příjmu: dodržování rozpočtu vám pomůže vyhnout se nadměrnému utrácení. Snažte se také vyvarovat impulzivních nákupů. Může být sice lákavé koupit si něco z rozmaru, ale vždy s nákupem nejdřív počkejte alespoň 24 hodin.

  4. Buďte ve spoření důslední: dbejte na to, abyste každý měsíc ušetřili určitou část svého příjmu. Můžete se například snažit ušetřit alespoň 10 % své měsíční výplaty.

Zvýšení příjmů

  1. Spoření s úroky: maximalizujte své úspory tím, že je uložíte na úročený spořicí účet. 

  2. Vedlejší příjem: pokud to vaše hlavní zaměstnání umožňuje, přivydělávejte si někde bokem. Můžete vyzkoušet různé krátkodobé brigády nebo dokonce začít podnikat. Pokud máte nějaký koníček, popřemýšlejte, jak byste ho mohli zpeněžit. 

  3. Pasivní příjem: jedná se o příjem získaný, aniž byste kvůli němu museli aktivně pracovat. Tento typ příjmu se často pochází z investic, například do kryptoměn, trhu zahraničních měn (forexu), akcií a dluhopisů. Mezi další typy pasivního příjmu patří licenční poplatky z duševního vlastnictví a příjmy z pronájmu.

Jak vám mohou kryptoměny pomoct dosáhnout vašich finančních cílů

Založte si kryptoměnový spořicí účet

Pokud vás neláká aktivní obchodování, můžete nějaký pasivní příjem získávat z kryptoměn držených na kryptoměnovém spořicím účtu. Nenechávejte svá kryptoměnová aktiva ležet ladem, vložte je na spořicí účet a získávejte z nich úrok.

Plaťte kryptoměnovými platebními kartami

Hledejte nabídky, které vám při nákupu nezbytných věcí umožní ušetřit. Patří sem programy odměn s cashbackem a kryptoměnové karty, které vrací zpět procento z nákupu ve formě kreditu, hotovosti nebo kryptoměny. 

Začněte podnikat v oblasti přeprodeje kryptoměn

Přemýšlíte o novém zdroji příjmů? Zvažte přeprodej nebo distribuci kryptoměnových dárkových karet. Kryptoměnové dárkové karty umožňují uživatelům pohodlně a bezpečně vkládat kryptoměny na účty a platit za zboží a služby.

Staňte se umělcem v oblasti NFT 

Zpeněžení koníčku může být skvělým způsobem, jak na něčem, co děláte rádi, vydělávat. Pokud jste tvůrce, můžete využít miliardového trhu s nezaměnitelnými tokeny (NFT). Existuje mnoho tržišť s NFT, která umělcům umožňují razit vlastní díla a pomohou jim odstartovat cestu jako tvůrce NFT.

Diverzifikujte portfolio investicemi do kryptoměn

Diverzifikace je technika snižování rizika, která se běžně používá ke správě investic. Kryptoměnami můžete diverzifikovat své investiční portfolio, i když je sporné, do jaké míry kryptoměnové trhy korelují s ostatními finančními trhy.

Investování do kryptoměn může být pro některé investory vhodným nástrojem diverzifikace, ale vše závisí na jejich ochotě riskovat a stylu investování. Nezapomínejte, že investování do kryptoměn je rizikové a není pro každého. Podrobného průvodce investováním do kryptoměn najdete tady.

Tipy, jak pomocí kryptoměn dosáhnout vlastních cílů

Dělejte si vlastní průzkum

Kryptoměny mají jako investiční nástroj své přednosti, ale nesou s sebou i určitá rizika, která jiné možnosti výdělku, jako je práce na volné noze, nezahrnují. Proto než se pustíte do jakéhokoli finančního rizika, si nikdy nezapomeňte udělat vlastní průzkum. Můžete na to jít celou řadou metod, a čím víc do hloubky půjdete, tím lépe dokážete identifikovat potenciální rizika.

Řízení rizik

Řízení rizik je pro úspěšné investování nebo obchodování naprosto zásadní. Dobrým obecným pravidlem je investovat jen tolik, o kolik si můžete dovolit přijít, a používat strategie na ochranu investic. Do začátku vám doporučujeme Průvodce řízením rizika pro začátečníky, ve kterém se dozvíte, jak zodpovědně spravovat svá aktiva. 

Porozumění daňovým povinnostem v oblasti kryptoměn

Pokud jste začali na svých finančních cílech pracovat tím, že investujete do kryptoměn, dalším krokem je pochopit a zohlednit daňové povinnosti v oblasti kryptoměn. V některých jurisdikcích můžete za nezaplacení požadované daně z kryptoměnových příjmů dostat pokutu.

Závěrem

V závislosti na vaší životní úrovni, aktuálních potřebách a prioritách existuje několik způsobů, jak finančních cílů dosahovat. Některé z těchto strategií můžete kombinovat, jiné je nutno používat samostatně, ale vše záleží na vašich preferencích.

Bez ohledu na to, pro který přístup se rozhodnete, nezapomeňte, že byste se do žádné potenciální finanční příležitosti, ať už kryptoměnové nebo jiné, neměli vrhat po hlavě. Způsob myšlení ve stylu „vysoké riziko znamená vysokou odměnu“ se může obrátit proti vám a dosažení vašich cílů zabrzdit. 

Související články:


Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout i stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Nejedná se o finanční poradenství.