Vysvětlení úrokových měr
Domů
Články
Vysvětlení úrokových měr

Vysvětlení úrokových měr

Začátečníci
Zveřejněno Dec 24, 2020Aktualizováno Dec 6, 2023
5m

TL;DR

Půjčovat peníze zdarma nedává příliš smysl. Pokud si Alice chce od Boba půjčit 10 000 dolarů, bude Bob potřebovat finanční pobídku, aby jí je půjčil. Tato pobídka má podobu úroku – jakéhosi poplatku, který se připočte k částce, kterou si Alice půjčí.

Úrokové míry mají zásadní vliv na celou ekonomiku, protože jejich zvyšování nebo snižování výrazně ovlivňuje chování lidí. Obecně řečeno:

  • Vyšší úrokové míry zatraktivňují spoření, protože banky vám za uložení peněz u nich platí více. Půjčovat si peníze je méně atraktivní, protože musíte platit vyšší částky za úvěr, který si berete.
  • Díky nižším úrokovým sazbám je atraktivní si půjčovat a utrácet peníze – vaše peníze si nečinností moc nevydělají. A co víc, nemusíte platit velké částky navíc k tomu, co si půjčíte.


Úvod

Jak jsme si ukázali v článku Jak funguje ekonomika?, úvěry hrají v globální ekonomice zásadní roli. V podstatě usnadňují finanční transakce – jednotlivci mohou využít kapitál, který nemají k dispozici, a splatit jej později. Podniky mohou využít úvěr k nákupu zdrojů, použít tyto zdroje k dosažení zisku a poté zaplatit věřiteli. Spotřebitel si může vzít úvěr na nákup zboží a pak jej po menších částech v průběhu času vracet.

Samozřejmě, že věřitel musí být finančně motivován k tomu, aby úvěr vůbec nabídl. Často si tedy účtuje úrok. V tomto článku se podíváme na problematiku úrokových měr a jejich fungování.


Co je úroková míra?

Úrok je platba, kterou dlužník dluží dlužníkovi. Pokud si Alice půjčí peníze od Boba, Bob může říct: „Můžeš si vzít těchto 10 000 USD, ale je to s 5% úrokem.“ To znamená, že Alice bude muset do konce období splátky vrátit původních 10 000 USD (jistinu) plus 5 % z této částky. Její celková splátka Bobovi tedy činí 10 500 USD.

Úroková sazba je tedy procento dlužného úroku za období. Pokud je to 5 % ročně, pak by Alice v prvním roce dlužila 10 500 USD. Odtud může následovat:

  • jednoduchou úrokovou míru – v následujících letech se účtuje 5 % z jistiny

nebo 

  • složenou úrokovou míru – 5 % z 10 500 USD v prvním roce, pak 5 % z 10 500 USD + 525 USD = 11 025 USD ve druhém roce atd.


Proč jsou úrokové míry důležité?

Pokud neobchodujete výhradně s kryptoměnami, hotovostí a zlatými mincemi, ovlivňují vás úrokové míry stejně jako většinu ostatních. I kdybyste nějakým způsobem našli způsob, jak za všechno platit Dogecoinem, stejně byste jejich dopady pocítili, protože mají v rámci ekonomiky velký význam.
Vezměme si komerční banku – celý její obchodní model (bankovnictví s částečnými rezervami) se točí kolem výpůjček a úvěrů. Když ukládáte peníze, jednáte jako věřitel. Od banky dostáváte úrok, protože ta půjčuje vaše prostředky dalším lidem. Naproti tomu když si peníze půjčujete, platíte bance úrok.

Komerční banky nemají při stanovování úrokových měr velkou flexibilitu – to je v kompetenci subjektů zvaných centrální banky. Vzpomeňte si na Federální rezervní systém USA, Čínskou lidovou banku nebo Bank of England. Jejich úkolem je pracovat s ekonomikou a udržovat ji zdravou. Jednou z funkcí, kterou za tímto účelem vykonávají, je zvyšování nebo snižování úrokových sazeb.

Zamyslete se: pokud jsou úrokové míry vysoké, pak za půjčování vašich peněz dostanete vyšší úrok. Na druhé straně je pro vás dražší vzít si půjčku, protože budete více dlužit. Naopak při nízkých úrokových mírách není příliš výhodné poskytovat půjčku, ale půjčování si nabírá na atraktivitě.

Tato opatření v konečném důsledku ovlivňují chování spotřebitelů. Snižování úrokových měr se obvykle provádí za účelem stimulace výdajů v době jejich zpomalení, neboť podněcuje jednotlivce a podniky k tomu, aby si půjčovali. Když pak mají k dispozici více úvěrů, budou, doufejme, utrácet.

Snížení úrokových měr může být z krátkodobého hlediska dobrým krokem k oživení ekonomiky, ale zároveň způsobuje inflaci. Je k dispozici více úvěrů, ale množství zdrojů zůstává stejné. Jinými slovy, poptávka po zboží se zvyšuje, ale nabídka ne. Ceny přirozeně začnou růst, dokud není dosaženo rovnováhy.

V tomto okamžiku mohou jako protiopatření sloužit vysoké úrokové míry. Jejich zvýšení snižuje množství obíhajících úvěrů, protože každý začne splácet své dluhy. Protože banky v této fázi nabízejí štědré sazby, jednotlivci budou své peníze raději spořit, aby získali úrok. S menší poptávkou po zboží se snižuje inflace – ale zpomaluje se hospodářský růst.



Co je záporná úroková míra?

Ekonomové a odborníci často hovoří o záporných úrokových mírách. Jak si jistě dovedete představit, jedná se o sazby pod nulou, které vyžadují, abyste zaplatili za půjčení svých peněz – nebo dokonce za jejich uložení v bance. V důsledku toho se bankám prodražuje poskytování úvěrů. Dokonce se tím prodražuje i spoření.

Může se to zdát jako šílený koncept. Vždyť věřitel je ten, kdo na sebe bere riziko, že dlužník nemusí půjčku splatit, proč by tedy měl platit? 

Možná právě proto jsou záporné úrokové míry jakousi poslední možností, jak napravit ekonomiky v potížích. Tato myšlenka vychází z obavy, že jednotlivci mohou během hospodářského poklesu raději držet své peníze a počkat, až se ekonomika zotaví, aby se mohli zapojit do nějaké ekonomické aktivity. 

Když jsou míry záporné, takové chování nedává smysl – jako nejrozumnější volba se jeví vypůjčování a utrácení. Proto jsou záporné úrokové míry některými považovány za rozumné opatření za mimořádných ekonomických podmínek.


Závěrem

Na první pohled se zdá, že úrokové míry jsou poměrně jednoduchým pojmem. 

Přesto jsou nedílnou součástí moderních ekonomik – jak jsme viděli, jejich úprava může zásadně změnit chování jednotlivců i podniků. To je důvod, proč centrální banky zaujímají tak aktivní roli při jejich využívání, aby udržely ekonomiky států na správné cestě.

Máte další otázky týkající se úrokových měr a ekonomiky? Podívejte se na naši platformu s otázkami a odpověďmi Zeptejte se na akademii, kde vám na ně komunita Binance odpoví.
Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.