Обяснение на лихвените проценти
Съдържание
Въведение
Какво е лихвен процент?
Защо лихвените проценти са важни?
Какво е отрицателен лихвен процент?
Заключителни мисли
Обяснение на лихвените проценти
Начало
Статии
Обяснение на лихвените проценти

Обяснение на лихвените проценти

Начинаещ
Публикувано Dec 24, 2020Актуализирано Dec 27, 2022
5m

Резюме

Няма много логика да давате пари назаем безплатно. Ако Алис иска да заеме 10 000 долара от Боб, Боб ще се нуждае от финансов стимул, за да ѝ ги даде назаем. Този стимул идва под формата на лихва – вид такса, която се добавя към сумата, която Алис заема.

Лихвените проценти оказват дълбоко влияние върху по-широката икономика, тъй като повишаването или понижаването им оказва силно влияние върху поведението на хората. Общо казано:

  • По-високите лихвени проценти правят привлекателно да спестявате пари, защото банките ви плащат повече за съхраняването на парите си при тях. По-малко привлекателно е да заемате пари, защото трябва да плащате по-високи суми по кредита, който теглите.
  • По-ниските лихвени проценти правят привлекателно заемането и харченето на пари – няма много полза от парите, които стоят неактивно. Нещо повече, не е нужно да плащате огромни суми върху това, което заемате.


Въведение

Както видяхме в Как работи икономиката?, кредитът играе жизненоважна роля в световната икономика. По същество това е лубрикант за финансови трансакции – физическите лица могат да използват капитал, с който не разполагат, и да го изплатят на по-късна дата. Фирмите могат да използват кредит за закупуване на ресурси, да използват тези ресурси, за да реализират печалба, след което да платят на кредитора. Потребителят може да тегли заем за закупуване на стоки, след което да върне заема на по-малки стъпки с течение на времето.

Разбира се, на първо място трябва да има финансов стимул за кредитора да предложи кредит. Често те начисляват лихва. В тази статия ще се потопим в лихвените проценти и в това как работят.


Какво е лихвен процент?

Лихвата е плащане, дължимо на кредитора от кредитополучателя. Ако Алис вземе пари назаем от Боб, Боб може да каже, че тя може да вземе тези 10 000 долара, но на цената на 5% лихва. Това означава, че Алис ще трябва да върне първоначалните 10 000 долара (главницата) плюс 5% от тази сума до края на периода. Следователно общото ѝ изплащане на Боб е 10 500 долара.

И така, лихвеният процент е процент от дължима лихва за период. Ако е 5% на година, тогава Алис ще дължи 10 500 долара през първата година. Следователно, може да е налице следното:

  • проста лихва – следващите години начисляват 5% от главницата

или 

  • сложна лихва – 5% от 10,500 долара през първата година, след това 5% от 10,500 + 525 = 11,025 долара през втората година и т.н.


Защо лихвените проценти са важни?

Освен ако не извършвате трансакции изключително с криптовалути, пари в брой и златни монети, лихвените проценти ви засягат, както повечето други. Дори ако по някакъв начин сте намерили начин да платите за всичко в Dogecoin, вие пак ще почувствате ефектите им поради тяхното значение в икономиката.
Вземете търговска банка – целият им бизнес модел (банкиране с частичен резерв) се върти около заемане и отдаване на пари. Когато депозирате пари, вие действате като кредитор. Получавате лихва от банката, защото те отпускат средствата ви на други хора. За разлика от това, когато взимате пари назаем, вие плащате лихва на банката.

Търговските банки нямат голяма гъвкавост, когато става въпрос за определяне на лихвените проценти – това зависи от субектите, наречени централни банки. Помислете за Федералния резерв на САЩ, Народната банка на Китай или Банката на Англия. Тяхната работа е да се занимават с икономиката, за да я поддържат здрава. Една функция, която изпълняват за тези цели, е повишаването или понижаването на лихвените проценти.

Помислете за това: ако лихвените проценти са високи, тогава ще получите повече лихва за заемане на парите си. От друга страна, ще ви бъде по-скъпо да вземете заем, тъй като ще дължите повече. Обратно, не е много изгодно да се дават заеми, когато лихвените проценти са ниски, но става привлекателно за взимане на заеми.

В крайна сметка тези мерки контролират поведението на потребителите. Понижаването на лихвените проценти обикновено се прави, за да се стимулира харченето във времена, когато то е забавено, тъй като насърчава лицата и бизнеса да вземат заеми. След това, с повече наличен кредит, те вероятно ще го похарчат.

Намаляването на лихвените проценти може да бъде добър краткосрочен ход за подмладяване на икономиката, но също така причинява инфлация. Има повече кредити, но размерът на ресурсите остава същият. С други думи, търсенето на стоки се увеличава, но предлагането не. Естествено, цените започват да се покачват, докато се постигне равновесие.

В този момент високите лихви могат да послужат като контрамярка. Поставянето им на високо намалява размера на циркулиращия кредит, тъй като всеки започва да изплаща дълговете си. Тъй като банките предлагат щедри лихви на този етап, хората вместо това ще спестят парите си, за да спечелят лихва. При по-малко търсене на стоки инфлацията намалява, но икономическият растеж се забавя.Какво е отрицателен лихвен процент?

Често икономисти и експерти говорят за отрицателни лихвени проценти. Както можете да си представите, това са ставки под нулата, които изискват от вас да плащате, за да дадете пари назаем - или дори да ги съхранявате в банка. В допълнение, това прави отпускането на заеми скъпо за банките. Всъщност дори спестяването става скъпо.

Това може да изглежда като безумна концепция. В крайна сметка кредиторът е този, който поема риска кредитополучателят да не изплати заема, защо трябва да плаща?

Може би това е причината отрицателните лихвени проценти да са нещо като последна мярка за оправяне на затруднените икономики. Идеята идва от страх, че хората може да предпочетат да задържат парите си по време на икономически спад, предпочитайки да изчакат, докато се възстанови, за да се занимават с каквато и да е икономическа дейност. 

Когато лихвите са отрицателни, това поведение няма смисъл – заемането и харченето изглеждат най-разумният избор. Ето защо отрицателните лихви се считат за валидна мярка от някои при извънредни икономически условия.


Заключителни мисли

На повърхността лихвените проценти изглеждат сравнително ясна концепция за разбиране. 

Въпреки това те са неразделна част от съвременните икономики – както видяхме, коригирането им може фундаментално да промени поведението на хората и бизнеса. Ето защо централните банки поемат такава проактивна роля в използването им, за да поддържат националните икономики в правилния път.

Имате ли още въпроси относно лихвените проценти и икономиката? Разгледайте нашата платформа за въпроси и отговори, Ask Academy, където общността на Binance ще отговори на вашите въпроси.