Какво е частичен резерв?
Начало
Статии
Какво е частичен резерв?

Какво е частичен резерв?

Начинаещ
Публикувано Jan 21, 2019Актуализирано Aug 3, 2023
5m

Частичният резерв е банкова система, която позволява на търговските банки да печелят, като заемат част от депозитите на своите клиенти, докато само малка част от тези депозити се съхраняват като реални пари и са достъпни за теглене. Практически погледнато, тази банкова система създава пари от нищото, като използва процент от банковите депозити на своите клиенти. 

С други думи, от тези банки се изисква да държат минимален процент (част) от парите, които са депозирани в техните финансови сметки, което означава, че те могат да заемат останалите пари. Когато банка отпусне заем, и банката, и лицето, което заема парите, отчитат средствата като активи, удвоявайки първоначалната сума в икономически смисъл. След това тази валута се използва повторно, реинвестира и повторно заема многократно, което от своя страна води до мултиплициращия ефект и по този начин банкирането с частични резерви „създава нови пари“.

Кредитирането и дългът са неразделна част от банковата система с частичен резерв и често изисква централна банка да пусне в обращение нова валута, така че търговските банки да могат да осигурят тегления. Повечето централни банки действат и като регулаторни агенции, които определят, наред с други неща, изискването за минимални резерви.  Такава банкова система е това, което използват финансовите институции в повечето страни. Тя е разпространена в Съединените щати и в много други страни със свободна търговия.


Създаването на банкови системи с частичен резерв

Банковата система с частичен резерв е създадена около 1668 г., когато шведската (Sveriges) Riksbank е създадена като първата централна банка в света - но други примитивни форми на банкиране с частичен резерв вече са били използвани. Идеята, че паричните депозити могат да растат и да се разширяват, стимулирайки икономиката чрез заеми, бързо става популярна. Имало е смисъл да се използват наличните ресурси за насърчаване на разходите, вместо да се трупат в трезор.

След като Швеция предприема стъпки, за да направи практиката по-официална, структурата на частичния резерв се налага и бързо се разпространява. Две централни банки са създадени в САЩ, първата през 1791 г. и следващата през 1816 г., но нито една не просъществува. През 1913 г. Законът за Федералния резерв създава Федералната резервна банка на САЩ, която сега е централната банка на САЩ. Посочените цели на тази финансова институция са да стабилизира, максимизира и контролира икономиката по отношение на ценообразуването, заетостта и лихвените проценти.


Как работи?

Когато клиент депозира пари в банковата си сметка, тези пари вече не са собственост на вложителя, поне не директно. Сега банката ги притежава и в замяна дава на клиента си депозитна сметка, от която могат да теглят. Това означава, че техният банков клиент трябва да има достъп до пълната сума на депозита си при поискване, с установени банкови правила и процедури.
Когато обаче банката влезе във владение на депозираните пари, тя не задържа цялата сума. Вместо това се запазва малък процент от депозита (частичен резерв). Тази резервна сума обикновено варира от 3% до 10%, а останалите пари се използват за отпускане на заеми на други клиенти.


Помислете как тези заеми създават нови пари с този опростен пример:

  1. Клиент A депозира $50 000 в Банка 1. Банка 1 заема на клиент B от $45 000

  2. Клиент B депозира $45 000 в Банка 2. Банка 2 заема на клиент $40 500

  3. Клиент C депозира $40 500 в Банка 3. Банка 3 заема на клиент D $36 450

  4. Клиент D депозира $36 450 в Банка 4. Банка 4 заема на клиент E $32 805

  5. Клиент E депозира $32 805 в Банка 5. Банка 5 заема на клиент F $29 525

С изискване за частичен резерв от 10%, този първоначален депозит от $50 000 е нараснал до $234 280 в общата налична валута, което е сумата от депозитите на всички клиенти плюс $29 525. Въпреки че това е много опростен пример за начина, по който банкирането с частичен резерв генерира пари чрез мултиплициращия ефект, той демонстрира основната идея. 

Имайте предвид, че процесът се основава на главницата на дълга. Депозитните сметки представляват пари, които банките дължат на клиентите си (задължения), а лихвоносните заеми правят най-много пари за банките и те са актив на банката. Просто казано, банките печелят пари, като генерират повече активи по кредитни сметки, отколкото пасиви по депозитни сметки.


Ами банковите изтичания?

Ами ако всички, които държат депозити в дадена банка, решат да се появят и да изтеглят всичките си пари? Това е известно като банково изтичане и тъй като от банката се изисква да задържи само малка част от депозитите на своите клиенти, това вероятно ще доведе до фалит на банката поради невъзможност да изпълни финансовите си задължения. 

За да работи банковата система с частичен резерв, наложително е вложителите да не се спускат към банките, за да изтеглят или да получат достъп до всичките си суми по депозитите едновременно. Въпреки че в миналото е имало банкови изтичания, обикновено това не е начина, по който се държат клиентите. Обикновено клиентите се опитват да изтеглят всичките си пари само ако смятат, че банката има сериозни проблеми.

В САЩ Голямата депресия е един прословут пример за опустошението, което може да причини масовото теглене. Днес резервите, държани от банките, са един от начините, по които работят, за да сведат до минимум шанса това да се случи отново. Някои банки държат повече от задължителния минимум в резерв, за да отговорят по-добре на изискванията на своите клиенти и да осигурят достъп до средствата по техните депозитни сметки.


Предимства и недостатъци на банкирането с частичен резерв

Въпреки че банките се радват на повечето от предимствата на тази изключително доходоносна система, малка част от това се процежда към банковите клиенти, когато те печелят лихви по своите депозитни сметки. Правителствата също са част от схемата и често защитават тезата, че банковите системи с частичен резерв насърчават разходите и осигуряват икономическа стабилност и растеж.

От друга страна, много икономисти смятат, че схемата за частични резерви е неустойчива и доста рискова - особено ако вземем предвид, че настоящата парична система, прилагана от повечето страни, всъщност се основава на кредит/дълг, а не на реални пари. Икономическата система, която имаме, разчита на предпоставката, че хората се доверяват както на банките, така и на фиатната валута, установена като законно платежно средство от правителствата.


Банкиране с частичен резерв и криптовалута

За разлика от традиционната фиатна валутна система, биткойн е създаден като децентрализирана цифрова валута, раждайки алтернативна икономическа рамка, която работи по напълно различен начин.

Точно както повечето криптовалути, биткойн се поддържа от разпределена мрежа от възли. Всички данни са защитени с криптографски доказателства и се записват в публичен разпределен регистър, наречен блокчейн. Това означава, че няма нужда от централна банка и няма отговорен орган. 

Освен това издаването на биткойн е ограничено, така че няма да се генерират повече монети след достигане на максималното количество от 21 милиона единици. Следователно контекстът е напълно различен и няма такова нещо като частичен резерв в света на биткойн и криптовалутите.

Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.