Jak se daní kryptoměny?
Domů
Články
Jak se daní kryptoměny?

Jak se daní kryptoměny?

Začátečníci
Zveřejněno Jul 29, 2021Aktualizováno Feb 9, 2023
10m

TL;DR

V mnoha zemích kryptoměny podléhají dani. Obchodování, utrácení nebo prodej kryptoměn často vede ke vzniku zdanitelného plnění. Při výpočtu daní do nich budete muset zahrnout kapitálové výnosy a ztráty. Pokud obdržíte platbu v kryptoměně, možná budete muset také zaplatit daň z příjmu.

Každá jurisdikce je jiná, takže nejlépe uděláte, když se obrátíte na daňového poradce. Daňové úřady často spolupracují s kryptoměnovými burzami a sledují kryptoměnové transakce. Když se pokusíte vyhnout placení daní, můžete nakonec dostat pokutu nebo i tvrdší trest.


Úvod

Ať už HODLujete nebo obchodujete, dřív nebo později nejspíš budete muset odvést z kryptoměn daň. Přesná částka se v jednotlivých zemích liší, ale daňové úřady většinou na kryptoměnová aktiva nahlíží jako na investiční majetek. Placení daní je zákonná povinnost, takže na správném vyplnění daňového přiznání skutečně záleží.

V tomto článku se podíváme na základní principy, které se na danění kryptoměn obecně vztahují. Vzhledem k tomu, že se regulační rámec pro danění kryptoměn v jednotlivých zemích liší, doporučujeme vám poradit se s místním daňovým odborníkem.


Musím platit daně, když koupím nebo prodám kryptoměnu?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Zdanění bude záviset na tom, kde žijete, jak dlouho kryptoměnu držíte, jak s ní nakládáte, a na dalších faktorech. Obecně pravděpodobně budete muset zaplatit daně nebo kompenzovat ztráty za prodej kryptoměny, ale nákupu se to netýká.

Danění kryptoměn není vždy jednoduché. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně nové aktivum, daňové úřady ještě pořád vytvářejí kryptoměnové předpisy. V závislosti na regulačním rámci vaší země je však vaší povinností mít přehled o zdanitelných výnosech, případně odečitatelných ztrátách, a uhradit správnou daň.


Co je zdanitelné plnění?

Zdanitelné plnění je transakce nebo aktivita, ze které musíte odvést daň. Tato plnění nejsou všeobecná. Zdanitelné plnění v jedné zemi nemusí být v jiné zemi povinné. Transakce týkající se prodeje komodit, investic a dalších investičních statků se ale obvykle danit musí. Nákup digitálních měn, jako je Bitcoin nebo BNB za fiat měnu pravděpodobně nebudete muset danit. Na druhou stranu prodej kryptoměn nebo obchodování s nimi pravděpodobně zdanitelné bude.

Zdanitelné plnění vám přinese buď kapitálové výnosy (zisk) nebo kapitálové ztráty. Pokud vámi držené aktivum vzroste na ceně a vy ho se ziskem zobchodujete, dosáhli jste kapitálového výnosu. Když aktivum zobchodujete nebo prodáte ve ztrátě, utrpíte kapitálovou ztrátu.

Opakujeme, že zdanitelnost kapitálových zisků závisí na místním daňovém orgánu. Je možné, že si budete moci odečíst kapitálové ztráty od kapitálových výnosů a snížit si tak daně. Celková výše daně do značné míry souvisí se součtem těchto dvou proměnných. K výpočtu daně budete jako daňový poplatník potřebovat datum, nákupní cenu, prodejní cenu a poplatky související se všemi obchodními transakcemi.


Co je zdanitelné plnění a co ne? 

Mezi zdanitelná plnění obecně patří:
1. Prodej kryptoměny za fiat měnu (tj. za USD, CAD, EUR, JPY atd.) a to i přes takzvané p2p (peer-to-peer) platformy.

2. Zobchodování kryptoměny za jinou kryptoměnu (např. BTC za ETH).

3. Útrata kryptoměn. V jurisdikcích, jako jsou například Spojené státy americké, Spojené království, Kanada nebo Austrálie, je přímá útrata kryptoměn za zboží nebo služby v případě dosažení zisku zdanitelná.

4. Příjem kryptoměny v důsledku forku, airdropu, cashbacku nebo těžby.
Na druhou stranu mezi zdanitelná plnění obecně nepatří:

1. Nákup kryptoměny za fiat měnu (s výjimkou případů, kdy je kupní cena nižší než reálná tržní hodnota zakoupené kryptoměny).

2. Věnování kryptoměny organizaci osvobozené od daně.

3. Darování kryptoměny do určité výše.

4. Převod kryptoměny z jedné peněženky, kterou vlastníte, na jinou peněženku, kterou vlastníte.


Jak se kryptoměny daní?

Jak se kryptoměny daní určuje oficiální klasifikace Bitcoinu a dalších kryptoměn v rámci dané země. Správci daně obvykle kryptoměny považují za investiční majetek a ne měnu. Pokud vaše země nevydala konkrétní kryptoměnové daňové předpisy, můžete očekávat, že se vaše kryptoměnové zisky budou danit podle jejich oficiální klasifikace (pokud nějaké mají). Některé jurisdikce postupují mnohem jednodušeji. V Německu se například neplatí žádná daň z kryptoměn, které držíte déle než rok. Velmi volná pravidla danění kryptoměn mají i v Malajsii, Portugalsku a Singapuru.

Váš příjem z Bitcoinu nebo kryptoměn může taky patřit mezi daň z příjmu. Pokud jste zaměstnanec na hlavní pracovní úvazek, OSVČ nebo obchodník s kryptoměnami, který dostává výplatu v nějaké kryptoměně, pravděpodobně budete muset ze svých výdělků zaplatit daň z příjmu. Opět platí, že sazba daně z příjmu zpravidla závisí na vydělané částce.

Pokud nepřekonáte určitou hranici, možná ze svého příjmu neodvedete vůbec žádnou daň. Do čím vyšší příjmové skupiny ale patříte, tím vyšší daňovou sazbu obvykle zaplatíte. Pokud je vaším hlavním příjmem obchodování, zjistěte si, jestli podléháte daním z příjmu nebo daním z kapitálových výnosů.


Jak si spočítám, kolik mám odvést na daních?

Zdanění dle zákonů ČR

Na zaměstnance se vztahuje osvobození, pokud se jedná o zisk z ostatních činností, kam obchodování s kryptoměnami patří. Pokud je zisk nižší než 30 tisíc Kč, může zaměstnanec využít osvobození od daně jako tzv. „příležitostné příjmy”. Při podání daňového přiznání se zapisují příležitostné příjmy do přílohy č. 2., která je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob.

Do tohoto ročního limitu se počítají veškeré příležitostné příjmy, nejen ty z kryptoměn. Pokud limit překročíte, tak se daní celý „příležitostný příjem“, i s těmi prvními 30-ti tisíci korunami.

Daň z příjmů z kryptoměn je 15 %. (§ 16 dost. 1 a, zákona č. 586/1992 Sb. České národní rady o daních z příjmů)

Od roku 2021, tedy do daňového přiznání 2022, je zavedena nová sazba daně ve výši 23 %. Tato sazba se na vás uplatní pokud překročíte 48násobek průměrné mzdy za rok, což je pro rok 2021 měsíční příjem nad 141 700 Kč. Zvýšenou sazbou tedy 23% se zdaní jen částka přesahující tento limit.
(§ 16 dost. 1 b, zákona č. 586/1992 Sb. České národní rady o daních z příjmů)

Pokud jste si koupili kryptoměnu, HODLovali ji a později ji prodali, mělo by být výpočet vaší daňové povinnosti poměrně snadný. Ukážeme si to na zjednodušeném příkladu platném ve Spojených státech. Nejdřív potřebujeme zjistit naše kapitálové výnosy nebo ztráty. Ty vypočítáme pomocí následujícího vzorce:
Reálná tržní hodnota − nákupní cena = kapitálový výnos / kapitálová ztráta
Reálná tržní hodnota je aktuální spotová cena, kterou zjistíte na libovolné burze, jako je Binance. Nákupní cena je původní cena, kterou jste za aktivum zaplatili, plus veškeré poplatky.

Představte si, že jste si koupili 2 bitcoiny, když jeden bitcoin stál 10 000 USD, a prodali je o dva roky později každý za 30 000 USD. Váš kapitálový zisk bude 40 000 USD:

60 000 USD (reálná tržní hodnota) − 20 000 USD (nákupní cena) = 40 000 USD (kapitálový zisk)
Pokud obchodujete pravidelně, výpočty vám dají trochu práce. Daňové dopady nákupů a prodejů za fiat měny je celkem snadné pochopit, ale jakmile začnete obchodovat kryptoměny mezi sebou, začne to být komplikovanější. Představte si, že jste obchodovali BNB a Ether (ETH). Zde je vaše obchodní historie:

Datum

Obchodní aktivita

17. února 2021

Nákup 1 BNB za 150 USD

21. února 2021

Nákup 1 BNB za 300 USD

2. dubna 2021

Nákup 1 ETH za 2 000 USD

11. dubna 2021

Směna 1 BNB (ten den v hodnotě 500 USD na spotovém trhu) za 0,24 ETH


V našem příkladu se směna BNB za ETH považuje za zdanitelné plnění, takže u ní musíte spočítat kapitálové výnosy a ztráty. Vaše kapitálové výnosy jsou reálná tržní cena (500 USD) minus nákupní cena. Ale kterou nákupní cenu použijete? Po nákupu BNB za dvě různé ceny se musíte rozhodnout.

Účetní používají dva různé způsoby výpočtu: FIFO (First-in, First-Out) a LIFO (Last-In, First-Out). Metoda FIFO je standardem ve většině zemí, zatímco LIFO je obvykle jen alternativní metodou výpočtu ve Spojených státech. U metody FIFO se aktivum, které jste koupili jako první, prodává nebo obchoduje jako první. V našem případě bychom jako první prodali 1 BNB za 150 USD.

Při použití metody FIFO je tedy nákupní cena našeho zdanitelného plnění 150 USD. To znamená, že podle našeho vzorce musíme odvést daň z kapitálového výnosu ve výši 350 USD:

500 USD (reálná tržní hodnota) − 150 USD (nákupní cena) = 350 USD (kapitálový zisk)

U metody LIFO se prodává nebo obchoduje naposledy zakoupené aktivum. Metoda LIFO by proto jako nákupní cenu použila nákup 1 BNB za 300 USD. V tomto případě by kapitálovým výnosem bylo 200 USD.

500 USD (reálná tržní hodnota) − 300 USD (nákupní cena) = 200 USD (kapitálový zisk)

Od kapitálových výnosů můžete odečíst kapitálové ztráty a vypočítat tak, kolik musíte za zdaňovací období zaplatit. V mnoha zemích se s krátkodobými kapitálovými zisky a ztrátami (obvykle aktiva držená méně než jeden rok) nakládá jinak než s dlouhodobými zisky a ztrátami.


Jak mohou daňové orgány o mé kryptoměně vědět?

Daňové orgány, jako jsou instituce IRS, ATO, CRA, HMRC a další, sledují kryptoměnové transakce a vymáhají dodržování daňových předpisů. Velké kryptoměnové burzy s nimi i spolupracují.
Vlády identifikují uživatele kryptoměn pomocí nástrojů k analýze dat, jako je Chainanalysis. Když mají dostatek informací, dokáží blockchainové transakce z regulovaných kryptoměnových směnáren spojit s osobními kryptoměnovými peněženkami. Tyto analýzy v boji proti daňovým únikům zahrnují i několik vrstev odstraněných z burz.

Daňové úřady se navíc spojují s dalšími vládními orgány, akademickými institucemi a mezinárodními vládami a sdílí mezi sebou informace o používání kryptoměn.


Co se stane, když v daňovém přiznání neuvedu výnosy z kryptoměn?

Správci daně v mnoha zemích vyžadují pravidelné podávání daňového přiznání. Mohou ho po vás požadovat i v případě, že žádné daně platit nemusíte nebo máte nárok na vrácení peněz. Pokud v daňovém přiznání neuvedete výnosy z kryptoměn, může to mít za následek další poplatky, sankce, úroky, zabavení vratek, audity a dokonce i odnětí svobody.

Rozhraní API nástroje pro daňové výkazy Binance

Nástroj pro daňové výkazy Binance vám umožňuje sledovat kryptoměnovou aktivitu. Prostřednictvím rozhraní API můžete vygenerovat výkaz a ověřit si, že splňujete požadavky vaší jurisdikce. Další informace najdete v článku Jak získat daňový výkaz na platformě Binance.


Závěrem

Správné vyplnění daňového přiznání je zásadní. Proto pokud máte ohledně daňového přiznání nějaké pochybnosti, doporučujeme vám obrátit se na odborníka – například pokud kromě investování i obchodujete. Výpočet daní je totiž při obchodování mnohem komplikovanější. Nejvíc ale vaši daňovou situaci ovlivňuje to, kde žijete, takže naše informace zvažujte při vědomí této skutečnosti.


Vyloučení odpovědnosti 

Binance neposkytuje daňové ani finanční poradenství. Pokud obchodujete s komoditami a tato činnost vytvoří kapitálové výnosy (nebo ztráty), máte podle daňového rámce vaší země povinnost řádně zaplatit daně. Regulatorní rámec pro danění kryptoměn je v každé zemi jiný. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste kontaktovali svého daňového poradce, který vám poskytne další informace o vaší konkrétní daňové situaci. Výběr správné daňové jurisdikce, která se na vás vztahuje, je vaše osobní odpovědnost.