Měli byste si odkládat peníze na důchod i do kryptoměn?
Domů
Články
Měli byste si odkládat peníze na důchod i do kryptoměn?

Měli byste si odkládat peníze na důchod i do kryptoměn?

Začátečníci
Zveřejněno Jul 13, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
11m

TL;DR

  • Kryptoměny jako Bitcoin a Ether mají působivou výkonnost a za deset let překonaly s velkým náskokem výkonnost zlata, akcií i nemovitostí.

  • Historická výkonnost sice není ukazatelem budoucích výsledků, ale investoři se domnívají, že kryptoměny by mohly hrát v diverzifikovaném penzijním portfoliu klíčovou roli, protože mají potenciál vysokých výnosů a zajištění proti inflaci. 

  • Při plánování odchodu do důchodu je důležité v kontextu vysoké inflace, expanzivní peněžní zásoby a dlouhodobé stability vaší měny zohlednit pevnou nabídku Bitcoinu a klesající nabídku Etheru. 

Stanovení cílů pro odchod do důchodu

Stanovení cíle pro odchod do důchodu závisí na různých faktorech a váš cíl se může od cílů ostatních výrazně lišit. Obecně si ale můžete spočítat hrubý odhad tímto jednoduchým výpočtem. 

Nejprve odhadněte své důchodové životní náklady za jeden rok. Obecně platí, že pokud si chcete zachovat svůj životní standard, potřebujete přibližně 70 až 80 % předdůchodového příjmu. Pokud v současné době vyděláváte 500 000 Kč ročně, plánujte na důchod 350 000 až 400 000 Kč ročně.

Poté odhadněte své potenciální příjmy po odchodu do důchodu, včetně důchodu, příjmů z pronájmu, úroků a dividend. Tomuto budeme říkat roční důchodový příjem.

Nakonec si stanovte počet let, které očekáváte, že prožijete v důchodu. Běžně se používá průměrná délka života ve vaší zemi, ale doporučuje se k tomuto číslu připočítat ještě pár let navíc. Pokud plánujete odejít do důchodu v 65 letech a průměrná délka života ve vaší zemi je 80 let, strávili byste v důchodu 15 let. 

Celkový cíl pro odchod do důchodu pak vypočítáte tímto vzorcem: 

(roční výdaje v důchodu − roční příjem po odchodu do důchodu) × počet let v důchodu 

Pokud například potřebujete 400 000 Kč ročně, očekáváte, že po odchodu do důchodu bude váš příjem 150 000 Kč ročně a plánujete v důchodu strávit 30 let, budete potřebovat úspory ve výši 7 500 000 Kč: 

(400 000 − 150 000) × 30 = 7 500 000 Kč

Jedná se samozřejmě o hrubé odhady. Můžete si spočítat i individuálnější důchodové cíle, které budou odpovídat vašim konkrétním potřebám a životnímu stylu. 

Jak se historicky dařilo kryptoměnám?

Kryptoměny mají působivou výkonnost, zejména ty hlavní, jako je bitcoin (BTC) a ether (ETH). 

Bitcoin, který byl spuštěn v roce 2009, je první a nejhodnotnější kryptoměnou. Kdybyste do Bitcoinu investovali 100 USD v červenci 2010, kdy jeden bitcoin stál přibližně 0,06 USD, v polovině roku 2023 by vaše bitcoiny měly hodnotu přibližně 50 milionů USD. To je celkový výnos ve výši 49 999 900 % za pouhých 13 let! 

Síť Ethereum, která byla spuštěna v roce 2015, představila světu chytré kontrakty a decentralizované aplikace. Kdybyste investovali 100 USD do Etherea během jeho prvotní nabídky kryptoměny (ICO) v roce 2014, kdy jeden ether stál 0,31 dolaru, mělo by vaše portfolio v polovině roku 2023, kdy jeden ether stojí zhruba 1 800 USD, celkovou hodnotu přibližně 580 644 USD. 

Tato mimořádná dlouhodobá výkonnost je ale spojena s extrémní volatilitou. Když se podíváme na roční výnosy u bitcoinu, zjistíme, že jeho cena v jednom roce vzrostla o 5 500 % a v jiném roce zase klesla o víc než 80 %. 

Při pohledu na historické výsledky obou předních kryptoměn ale můžeme vyvodit několik klíčových závěrů. Jedním z nich je, že čím déle byste investici drželi, tím vyššího výnosu byste dosáhli. Když použijeme jako referenční bod rok 2021, tak při investici do Bitcoinu po dobu jednoho roku by váš výnos by činil 59 %, při investici po dobu tří let by to bylo 1 133 %, při investici po dobu pěti let 4 686 % a při investici po dobu deseti let 876 509 %. 

Dalším důležitým poznatkem je, že kryptoměny (zejména Bitcoin) překonaly většinu ostatních aktiv s obrovským náskokem. Bitcoin překonal například zlato. Průměrný roční výnos Bitcoinu od roku 2010 do roku 2021 je 1 576 % a celkový výnos je 18 912 % (ceny bitcoinu byly během prvního roku po jeho uvedení na trh extrémně volatilní, a proto se čísla dlouhodobého výnosu výrazně liší v závislosti na tom, jakou cenu z roku 2010 použijeme jako referenční hodnotu), zatímco průměrný roční výnos fondu obchodovaného na burze SPDR Gold Shares je 5 % a celkový výnos je 62 %. 

Bitcoin překonal také výkonnost akcií. Když jako referenční hodnotu použijeme index S&P 500, investice ve výši 100 USD do tohoto indexu v roce 2010 by do roku 2021 měla 15% průměrný roční výnos a 412% celkový výnos. Bitcoin výrazně předčil dokonce i nejvýkonnější jednotlivé akcie, jako jsou Apple a Amazon. Akcie společností Apple a Amazon by vám ve stejném období přinesly celkový výnos 399 % a 427 %. Bitcoin překonal i nemovitosti, protože burzovně obchodovaný fond Vanguard Real Estate měl ve stejném období 14% průměrný roční výnos a 162% celkový výnos. 

Minulá výkonnost sice není ukazatelem budoucích výsledků, ale kryptoměny, zejména ty zavedené a významné jako Bitcoin a Ether, vykazují navzdory kolísání cen výjimečné dlouhodobé výnosy. 

Pochopení měnové politiky a inflace

Při zkoumání minulé výkonnosti kryptoměn, zlata, akcií a nemovitostí v předchozí části jsme nezohlednili inflaci. Inflace je trvalý růst cenové hladiny zboží v ekonomice za určité období. Inflace snižuje kupní sílu peněz, což znamená, že vaše peníze časem ztrácejí na hodnotě. Proto je inflace klíčovým faktorem, který je třeba při plánování odchodu do důchodu zohlednit. 

K inflaci přispívá několik faktorů, přičemž jedním z nejvýznamnějších z nich je pravomoc vlády tisknout peníze podle svého uvážení. Tím se zvyšuje nabídka peněz. Pokud se množství výrobků nemění, ale množství peněz se zvyšuje, cena výrobků přirozeně poroste. 

Nezapomínejte, že od celosvětové finanční krize v roce 2008 natiskly velké centrální banky po celém světě bezprecedentní množství peněz v řádech desítek bilionů dolarů. Průměrná jádrová inflace v USA v letech 2020 až 2023 dosáhne v průměru 4,48 % ročně, což představuje celkovou inflaci ve výši 14,04 %. To znamená, že váš 15% průměrný roční výnos indexu S&P 500 by po započtení inflace činil pouze 10 %. 

V mnoha jiných zemích je pak inflace ještě vyšší. To znamená, že po započtení inflace mohou být vaše investiční výnosy mnohem nižší. V extrémních případech může měsíční inflace v zemích, jako je Argentina nebo Zimbabwe, přesáhnout i 50 %. Jedná se o takzvanou hyperinflaci, která s sebou obvykle přináší hospodářskou zkázu. 

Kryptoměny jako Bitcoin a Ether mají výrazně odlišnou dynamiku. Satoshi Nakamoto, tajemný tvůrce Bitcoinu, stanovil pevnou celkovou nabídku v hodnotě 21 milionů bitcoinů. Nových bitcoinů vzniká postupně méně a méně a zhruba každé čtyři roky dochází k takzvanému půlení. Vzhledem ke konečné a deflační nabídce je Bitcoin často přirovnáván k „digitálnímu zlatu“. Bitcoin je podobně jako zlato považován za uchovatele hodnoty, zajištění proti inflaci a aktivum odlišné od tradičních finančních trhů. 

Podobně je od přechodu sítě Ethereum z mechanismu konsenzu Proof of Work (PoW) na Proof of Stake (PoS) v roce 2022 za deflační kryptoměnu stále více považován i ether. Ether byl při svém vzniku inflační kryptoměnou, ale po většinu roku 2023 se na Ethereu spálí víc etherů, než jich nově vstoupí do oběhu. Může za to především upgrade EIP-1559 z roku 2021, který přestal odměňovat těžaře transakčními poplatky a místo toho je pálí. 

Při plánování důchodu je důležité zohlednit pevnou nabídku bitcoinů a klesající nabídku etherů. Existují i další kryptoměny s podobnými vlastnostmi. Zaměřte se především na inflaci, peněžní zásobu vaší země a dlouhodobou stabilitu vaší měny. 

I když je téměř nemožné předpovědět budoucí výkonnost kryptoměn, tyto základní údaje by měly být určitým vodítkem. Mezi další faktory, které mohou ovlivnit budoucí výkonnost kryptoměn, patří míra přijetí kryptoměn, regulace a daně. 

Jakou část penzijních prostředků byste měli vyčlenit na kryptoměny?

Při vyčleňování kryptoměn na důchod byste měli být opatrní a zvážit všechny rizikové faktory a vlastní toleranci k riziku. Kryptoměny jsou velmi volatilní a mohou být rizikové, takže by měly tvořit jen malou část diverzifikovaného portfolia.

Doporučeným výchozím bodem může být vyčlenění přibližně 5 až 10 % penzijního portfolia na kryptoměny. Správná alokace ale závisí na vaší toleranci k riziku, investičním horizontu, finanční situaci a investičních cílech.

Měli byste také dodržovat zásadní investiční princip: diverzifikaci. Investovat byste měli do různých tříd aktiv včetně akcií, dluhopisů, hotovosti, nemovitostí a zlata. Doporučujeme vám diverzifikovat i v rámci kryptoměnových investic. Nevkládejte veškeré prostředky vyčleněné na kryptoměny do jednoho coinu nebo tokenu.  

Existují desítky tisíc kryptoměn, ale jak si pro sebe vybrat tu správnou? Nezapomínejte, že ne všechny kryptoměny jsou vhodné pro dlouhodobé investování. Pro důchodové účely je obecně nejlepší zaměřit se na zavedené kryptoměny s velkou tržní kapitalizací, jako je bitcoin a ether. Pokud se chcete vystavit rizikovějším aktivům, která mají potenciál přinést vyšší výnosy, zvažte menší, slibné kryptoměny a investujte do nich pouze peníze, o které si můžete dovolit přijít. 

Jak vytvořit kryptoměnové penzijní portfolio

Při vytváření penzijního portfolia je nejdůležitější důslednost, zejména pokud budete investovat několik desetiletí. Obvyklou strategií je průměrování nákladů

Při průměrování nákladů investujete pravidelně pevnou částku bez ohledu na cenu. Po dobu následujících 10 let můžete například do Bitcoinu investovat každý měsíc 500 dolarů. Tím můžete potenciálně zmírnit dopady krátkodobé volatility a omezit riziko související s velkými investicemi v nevhodnou dobu. 

Při průměrování nákladů nesmíte během vzestupů ani poklesů trhu v panice nakupovat ani prodávat. Musíte se držet svého dlouhodobého plánu a nespouštět oči ze svého cíle. Trpělivost a disciplína růže přináší. 

Časování trhů sice není nikdy dobrý nápad, ale je rozumné být opatrný, když ceny dosahují nových historických maxim, a být chamtivý, když jsou ceny nízko. Jak říká staré přísloví: „Buďte bojácní, když jsou ostatní chamtiví, a chamtiví, když jsou ostatní bojácní.“ 

Klady a zápory začlenění kryptoměn do penzijních plánů

Začlenění kryptoměn do penzijních plánů má své klady i zápory. Mezi klady patří: 

  1. Potenciál vysokých výnosů

Kryptoměny mohou na základě minulé výkonnosti dosáhnout ve srovnání s tradičními aktivy vysokých výnosů. Nezapomínejte ale, že historické výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů. 

  1. Diverzifikace

Kryptoměny jsou nová třída aktiv, která se nepohybuje zcela v souladu s tradičními trhy. Množství dat je omezené, protože kryptoměny jsou pořád nové a vztah mezi kryptoměnami a tradičními aktivy je i nadále diskutabilní.  

  1. Zajištění proti inflaci

Kryptoměny jako bitcoin mohou fungovat jako zajištění proti inflaci. Upozorňujeme ale, že historie bitcoinu jako aktiva je vzhledem k jeho zrodu v roce 2009 krátká. Někteří poukazují na to, že globální měnové podmínky byly po většinu doby existence kryptoměn uvolněné. Důkazy o tomto tvrzení proto nejsou přesvědčivé. 

Mezi zápory investování do kryptoměn v rámci penzijních plánů patří:

  1. Volatilita

Kryptoměny mohou zažívat velké cenové výkyvy. Pokud takovou volatilitu nedokážete tolerovat, kryptoměny nemusí být nic pro vás. 

  1. Regulatorní riziko

Kryptoměny celosvětově čelí nejistému regulačnímu prostředí. Když chcete mít jistotu, že splňujete všechna nezbytná pravidla, musíte rozumět nařízením a zákonům ve vaší jurisdikci i na mezinárodní úrovni. 

  1. Nedostatečná ochrana spotřebitele

Pokud vám na rozdíl od tradičních penzijních účtů někdo kryptoměny ukradne, jsou často nadobro pryč. Regulace trhu s kryptoměnami se v některých zemích teprve formuluje a kryptoměnoví investoři nemusí mít stejnou úroveň ochrany jako investoři na tradičních trzích. 

  1. Daně mohou být složité 

Kryptoměny se v každé zemi daní jinak, ale obecně je poměrně složité zjistit, jak při plánování důchodu zohlednit daňové faktory. Někdy ještě taková nařízení nemusí existovat, což představuje značnou nejistotu. 

Závěrem 

Možná plánujete odchod do důchodu za 30 až 40 let, nebo se do něj chystáte v dohledné době. Ačkoli se oba případy značně liší a mají odlišné časové horizonty, kryptoměny by se i tak mohly vyplatit pro oba penzijní plány. Když roste inflace a kupní síla vašich peněz klesá rychleji, než se očekávalo, aktiva s jistou vzácností mají jedinečnou hodnotu.  

I když začlenění kryptoměn do penzijního plánu není špatný nápad, musíte být opatrní. Diverzifikujte a buďte důslední. Důkladně zhodnoťte svou toleranci k riziku a důchodový cíl a pečlivě prozkoumejte všechny kryptoměny, do kterých chcete investovat. Se správným řízením rizik vám může kryptoměnový penzijní plán pomoct ve vašich zlatých letech ochránit finanční pohodu.

Související články: 

Co je bitcoinové ETF?

Přehled historie ceny Bitcoinu

Jak investovat do Bitcoinu a kryptoměn

Jak vytvořit vyvážené kryptoměnové portfolio


Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.