Czy należy uwzględniać krypto w swoim planie emerytalnym?
Strona Główna
Artykuły
Czy należy uwzględniać krypto w swoim planie emerytalnym?

Czy należy uwzględniać krypto w swoim planie emerytalnym?

Początkujący
Opublikowane Jul 13, 2023Zaktualizowane Sep 25, 2023
11m

TL;DR

  • Kryptowaluty, np. bitcoin i ether, osiągały w przeszłości imponujące wyniki jako aktywa, przebijając w ciągu dekady z ogromną przewagą wyniki złota, akcji oraz nieruchomości.

  • Wprawdzie wyniki uzyskane w przeszłości nie są gwarancją wyników przyszłych, ale zdaniem inwestorów kryptowaluty mogą odgrywać kluczową rolę w zdywersyfikowanym portfolio emerytalnym, dając potencjał wysokich zwrotów i zabezpieczenie przed inflacją. 

  • Planując emeryturę, należy brać pod uwagę stałą podaż bitcoina, malejącą podaż etheru w otoczeniu wysokoinflacyjnym, zwiększanie podaży pieniądza oraz długofalową stabilność lokalnej waluty. 

Ustalanie celów emerytalnych

Ustalenie celu emerytalnego zależy od różnych czynników, a Twój cel może się znacznie różnić od celów innych ludzi. Ogólnie rzecz biorąc, można jednak uzyskać przybliżony szacunek przy użyciu tego prostego obliczenia. 

Najpierw oszacuj swoje roczne wydatki na życie na emeryturze. Zazwyczaj aby utrzymać swój styl życia trzeba mieć około 70% do 80% dochodu sprzed przejścia na emeryturę. Jeżeli obecnie zarabiasz 100 000 $ rocznie, zaplanuj 70 000 - 80 000 $ rocznie na emeryturę.

Następnie oszacuj swój potencjalny dochód po przejściu na emeryturę z uwzględnieniem emerytur, dochodów z wynajmu, odsetek i dywidend. Nazwiemy to rocznym dochodem po przejściu na emeryturę.

Na koniec określ, ile lat planujesz przeżyć na emeryturze. Powszechnie stosuje się średnią długość życia w danym kraju, ale zaleca się, aby dodać do tej liczby jeszcze parę lat. Jeżeli planujesz przejść na emeryturę w wieku 65 lat, a długość życia w Twoim kraju wynosi 80, na emeryturze będziesz mieć do przeżycia 15 lat. 

Aby obliczyć całkowity cel emerytalny, użyj tego wzoru: 

(Roczne wydatki emerytalne - roczny dochód po przejściu na emeryturę) * lata na emeryturze 

Jeżeli np. potrzebujesz 80 000 $ rocznie, spodziewasz się 30 000 $ rocznie z tytułu dochodu po przejściu na emeryturę i planujesz 30 lat na emeryturze, musisz mieć w oszczędnościach emerytalnych 1,5 mln $: 

(80 000 $ - 30 000 $) X 30 = 1 500 000 $

Oczywiście są to duże przybliżenia. Zawsze możesz spróbować wymyślić bardziej spersonalizowane cele emerytalne i dopasować je do swoich konkretnych potrzeb oraz celów związanych ze stylem życia. 

Jak kryptowaluty radziły sobie w przeszłości?

Kryptowaluty miały w przeszłości imponujące wyniki, a zwłaszcza czołowe monety, bitcoin (BTC) i ether (ETH). 

Bitcoin, uruchomiony w 2009 roku, jest pierwszą i najbardziej wartościową kryptowalutą. 100 $ zainwestowane w bitcoina w lipcu 2010 r., kiedy cena wynosiła około 0,06 $, byłoby warte w połowie 2023 r. około 50 mln $. To łączny zwrot w wysokości 49 999 900% w ciągu 13 lat! 

Sieć Ethereum, uruchomiona w 2015 roku, pokazała światu smart kontrakty i zdecentralizowane aplikacje. 100 $ zainwestowane w Ethereum podczas initial coin offering (ICO) w 2014 r. w cenie 0,31 $ za monetę dałoby łączną wartość portfela na poziomie około 580 644 $ w połowie 2023 r., przy wartości etheru na poziomie około 1800 $. 

Jednak te niezwykłe długofalowe wyniki wiążą się ze skrajną zmiennością. Jeżeli spojrzymy na roczne zwroty bitcoina, zobaczymy, że jego cena wzrastała o 5500% w jednym roku i spadała o ponad 80% w kolejnym. 

Patrząc na wcześniejsze wyniki dwóch czołowych kryptowalut, możemy jednak wyciągnąć kilka kluczowych wniosków. Jeden z nich jest taki, że im dłużej inwestujesz, tym wyższe osiągasz zyski. Przyjmując za punkt odniesienia rok 2021, gdyby trzymać bitcoina przez rok, zwrot wyniósłby 59%, 1133% przez trzy lata, 4686% przez pięć lat i 876 509% przez dziesięć lat. 

Innym ważnym spostrzeżeniem jest to, że kryptowaluty, a w szczególności bitcoin, osiągnęły lepsze wyniki niż większość innych aktywów. Bitcoin osiągnął np. lepsze wyniki niż złoto. Bitcoin notował średni zwrot roczny w wysokości 1576% i zwrot całkowity w wysokości 18 912% w latach 2010-2021 (ceny bitcoina były niezwykle niestabilne w pierwszym roku od jego uruchomienia, dlatego długofalowe stopy zwrotu różnią się znacznie w zależności od tego, którą cenę przyjmie się w 2010 r. jako punkt odniesienia), podczas gdy fundusz SPDR Gold Shares odnotował zwrot średni w wysokości 5% i zwrot całkowity w wysokości 62%. 

Bitcoin osiągnął również lepsze wyniki niż akcje. Jeżeli za punkt odniesienia przyjmiemy indeks S&P 500, zainwestowanie 100 $ w indeks w 2010 r. przyniosłoby średni zwrot roczny w wysokości 15% i zwrot całkowity w wysokości 412% do 2021 r. Nawet jeżeli porównamy bitcoina do kilku akcji indywidualnych o najlepszych wynikach, jak np. Apple i Amazon, to pokonał je ze znaczną przewagą. Akcje firm Apple i Amazon dałyby w tym samym okresie łączny zwrot w wysokości 399% i 427%. Bitcoin osiągnął również lepsze wyniki niż nieruchomości, ponieważ fundusz ETF Vanguard Real Estate  miał w tym samym okresie średni zwrot roczny w wysokości 14% i zwrot całkowity w wysokości 162%. 

O ile wyniki uzyskane w przeszłości nie są wyznacznikiem rezultatów na przyszłość, o tyle kryptowaluty, a zwłaszcza te o ugruntowanej pozycji, takie jak bitcoin i ether, wykazują się wyjątkowymi długofalowymi zwrotami pomimo zmienności cenowej. 

Zrozumienie polityki pieniężnej i inflacji

Kiedy w poprzedniej części analizowaliśmy wyniki kryptowalut, złota, akcji i nieruchomości z przeszłości, nie braliśmy poprawki na inflację. Inflacja to utrzymujący się przez pewien czas wzrost poziomu cen towarów w gospodarce. Inflacja zmniejsza siłę nabywczą pieniądza, co oznacza, że pieniądze z czasem tracą na wartości. Dlatego inflacja jest kluczowym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy planowaniu emerytury. 

Do inflacji przyczynia się kilka czynników, z których jednym z najważniejszych jest prawo rządu do drukowania pieniędzy według własnego uznania. Prowadzi to do zwiększania podaży pieniądza. Jeżeli ilość produktów pozostaje niezmieniona, ale rośnie ilość pieniędzy, naturalnie rośnie cena produktów. 

Należy pamiętać, że od czasu światowego kryzysu finansowego w 2008 r. główne banki centralne na świecie dodrukowały bezprecedensowe ilości pieniędzy, idące w dziesiątki bln dolarów. Inflacja bazowa w Stanach Zjednoczonych wynosiła średnio 4,48% rocznie w latach 2020-2023, co daje łączną inflację na poziomie 14,04%. Oznacza to, że średni zwrot roczny z indeksu S&P 500 na poziomie 15% po uwzględnieniu inflacji wyniósłby tylko 10%. 

Oczywiście w wielu innych krajach inflacja jest znacznie wyższa. Oznacza to, że po uwzględnieniu inflacji zwroty z inwestycji mogą być znacznie niższe. W skrajnych przypadkach inflacja miesięczna w takich krajach, jak Argentyna i Zimbabwe, sięga 50% lub więcej. Taki scenariusz to tzw. hiperinflacja, która zwykle przynosi spustoszenie gospodarcze. 

Kryptowaluty takie jak bitcoin i ether mają zupełnie inną dynamikę. Satoshi Nakamoto, tajemniczy twórca Bitcoina, ustawił sztywny limit podaży całkowitej na 21 mln monet. Nowe bitcoiny powstają coraz wolniej, a mniej więcej co cztery lata wypada tzw. halving. Biorąc pod uwagę skończoną i deflacyjną podaż bitcoina, często porównuje się go do „cyfrowego złota”. Podobnie jak złoto, bitcoin jest postrzegany jako środek tezauryzacji, zabezpieczenie przed inflacją oraz aktywa odrębne od tradycyjnych rynków finansowych. 

Podobnie ether od czasu przejścia z mechanizmu konsensusu Proof of Work (PoW) na Proof of Stake (PoS) w 2022 roku coraz częściej uznaje się za kryptowalutę deflacyjną. Mimo że ether był w chwili powstania kryptowalutą inflacyjną, przez większą część roku 2023 liczba spalanych natywnych monet sieci Ethereum przewyższa liczbę monet wchodzących do obiegu. Wynika to w dużej mierze z aktualizacji o nazwie EIP-1559 wdrożonej w 2021 r., która przewiduje spalanie opłat transakcyjnych zamiast nagradzania nimi górników sieci. 

Planując emeryturę, należy pamiętać o stałej podaży bitcoina i malejącej podaży etheru. Są również inne kryptowaluty, które mają podobne właściwości. Szczególną uwagę należy zwracać na inflację, podaż pieniądza w danym kraju i długofalową stabilność miejscowej waluty. 

Wprawdzie przewidzenie przyszłych wyników kryptowalut jest prawie niemożliwe, ale te podstawy powinny stanowić pewne wytyczne. Inne czynniki, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki krypto, to m.in. tempo upowszechnienia kryptowalut, regulacje oraz podatki. 

Jaką część środków na emeryturę należy przeznaczyć na krypto?

Przy dodawaniu kryptowalut do swojej puli emerytalnej należy zachować ostrożność  i brać pod uwagę wszystkie czynniki ryzyka oraz własną tolerancję na ryzyko. Kryptowaluty są bardzo zmienne i mogą być ryzykowne, więc powinny stanowić jedynie niewielką część zdywersyfikowanego portfolio.

Zalecanym punktem wyjścia może być przeznaczenie na krypto mniej więcej 5%-10% portfolio emerytalnego. Właściwa alokacja zależy jednak od tolerancji na ryzyko, horyzontu inwestycyjnego, sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych.

Należy także przestrzegać kluczowej zasady inwestycyjnej: dywersyfikacji. Należy inwestować w różne kategorie aktywów, m.in. w akcje, obligacje, gotówkę, nieruchomości oraz złoto. Zaleca się również dywersyfikację inwestycji w krypto. Nie umieszczaj wszystkich posiadanych kryptowalut tylko w jednej monecie.  

Są dziesiątki tysięcy kryptowalut – jak wybrać odpowiednią kryptowalutę dla siebie? Pamiętaj, że nie wszystkie z nich nadają się do inwestycji długofalowej. Dla celów emerytalnych najlepiej skupić się na uznanych kryptowalutach o dużej kapitalizacji, takich jak bitcoin i ether. Jeżeli chcesz uzyskać ekspozycję na aktywa bardziej ryzykowne, które mogą dać wyższe zyski, bierz pod uwagę mniejsze, obiecujące kryptowaluty i inwestuj tylko pieniądze, które możesz stracić. 

Jak stworzyć kryptowalutowe portfolio emerytalne

Konsekwencja jest przy tworzeniu portfolio emerytalnego sprawą kluczową, zwłaszcza kiedy inwestujemy przez kilka dekad. Popularną strategią jest Dollar Cost Averaging, powszechnie nazywane DCA. 

W ramach DCA regularnie inwestujesz stałą kwotę – niezależnie od ceny. Możesz np. przez następne 10 lat co miesiąc inwestować w bitcoina 500 $. Może to potencjalnie złagodzić skutki krótkoterminowej zmienności i zmniejszyć ryzyko dokonywania dużych inwestycji w nieodpowiednich chwilach. 

Wdrażając strategię DCA, zawsze powstrzymuj się od panicznych zakupów lub panicznej sprzedaży podczas wzrostów i spadków na rynku. Musisz skrupulatnie przestrzegać swojego planu długofalowego i zachować skupienie. Cierpliwość i dyscyplina mają w tej strategii kluczowe znaczenie. 

Wprawdzie próba przewidywania rynku nigdy nie jest dobrym pomysłem, ale warto zachować ostrożność, kiedy ceny biją nowe rekordy wszechczasów, i chciwość, kiedy ceny są blisko dołka. Jak mówi stare powiedzenie:  Bój się, kiedy inni są chciwi, i bądź chciwy, kiedy inni się boją. 

Plusy i minusy włączenia krypto do planów emerytalnych

Włączenie kryptowalut do planów emerytalnych ma wady i zalety. Wśród zalet można wymienić: 

  1. Potencjał wysokich zwrotów

Kryptowaluty mają potencjał do wysokich zwrotów w porównaniu z aktywami tradycyjnymi, jeżeli spojrzymy ich wcześniejsze wyniki. Pamiętaj, że wyniki uzyskane w przeszłości nie są gwarancją zysków przyszłych. 

  1. Aktywów

Kryptowaluty stanowią nową kategorię aktywów, która nie porusza się całkowicie równolegle do rynków tradycyjnych. Ilość danych jest ograniczona, ponieważ kryptowaluty są wciąż nowe, a związek między kryptowalutami a aktywami tradycyjnymi jest nadal dyskusyjny.  

  1. Zabezpieczenie przed inflacją

Kryptowaluty takie jak bitcoin mogą pełnić funkcję zabezpieczenia przed inflacją. Należy jednak pamiętać, że historia bitcoina jako aktywa od jego narodzin w 2009 roku jest krótka. Niektórzy zwracają uwagę, że globalne warunki monetarne były przez większość okresu istnienia kryptowalut swobodne. W związku z tym dowody na to twierdzenie nie są rozstrzygające. 

Oto wady inwestowania w kryptowaluty w ramach planów emerytalnych:

  1. Fluktuacje ceny aktywa

Kryptowaluty mogą podlegać poważnym wahaniom cenowym. Jeżeli nie masz tolerancji na taką zmienność, możliwe, że kryptowaluty nie są dla Ciebie. 

  1. Ryzyko regulacyjne

Kryptowaluty borykają się na całym świecie z niepewną sytuacją regulacyjną. Aby mieć pewność co do zgodności ze wszystkimi niezbędnymi przepisami, musisz zadbać o zrozumienie uregulowań i przepisów w swojej jurysdykcji oraz na arenie międzynarodowej. 

  1. Brak ochrony konsumenta

Jeżeli twoje kryptowaluty zostaną skradzione, to w przeciwieństwie do tradycyjnych kont emerytalnych często przepadają na dobre. W niektórych krajach przepisy dotyczące rynku kryptowalut są nadal w fazie tworzenia, i może się zdarzyć, że inwestorzy na rynku krypto nie będą mieli takiego samego poziomu ochrony, jak na rynkach tradycyjnych. 

  1. Mogą się pojawiać komplikacje podatkowe 

Kryptowaluty opodatkowuje się w każdym kraju inaczej, ale ogólnie rzecz biorąc, ustalenie, w jaki sposób uwzględniać czynniki podatkowe przy planowaniu emerytury, jest dość skomplikowane. Bywa, że takie regulacje nie zostały wprowadzone, co wiąże się ze znaczną niepewnością. 

Przemyślenia Końcowe 

Być może planujesz przejście na emeryturę za 30-40 lat, a może będziesz na nią przechodzić w ciągu najbliższych kilku. Chociaż oba przypadki znacznie się różnią i mają inne horyzonty czasowe, kryptowaluty nadal mogą być warte uwagi w obu planach emerytalnych. Kiedy inflacja rośnie, a siła nabywcza pieniądza ulega erozji w szybszym tempie niż przewidywane, aktywa deficytowe maja wyjątkową wartość.  

Mimo że propozycja włączenia kryptowalut do planu emerytalnego jest rzetelna, i tak należy zachować ostrożność. Należy do niej podchodzić zgodnie z zasadą dywersyfikacji i konsekwencji. Dokładnie oceń swoją tolerancję na ryzyko i cel emerytalny, a także wykonaj dogłębne rozpoznanie każdej kryptowaluty, w którą chcesz zainwestować pieniądze. Po prawidłowym wdrożeniu zarządzania ryzykiem plan emerytalny z kryptowalutami może zabezpieczyć Twój dobrobyt finansowy na złotą jesień.

Dalsza lektura: 

Czym jest ETF Bitcoina?

Przegląd Historii Kursu Bitcoina

Jak Zainwestować w Bitcoina i Kryptowaluty

Jak Zbudować Dobrze Zbilansowane Portfolio Krypto


Wyłączenie odpowiedzialności i ostrzeżenie o ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana w stanie, w jakim się znajduje, wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej ani innego rodzaju porady specjalistycznej. Nie ma ona również charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu ani usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich zawodowych doradców. Jeżeli artykuł jest napisany przez osobę z zewnątrz, należy pamiętać, że wyrażone poglądy są poglądami tej osoby i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych bywają zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i może się zdarzyć, że nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. To nie jest porada z zakresu finansów, prawa ani innej dziedziny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.