Vai man ir jāiekļauj kriptovalūtas savā pensijas plānā?
Sākums
Raksti
Vai man ir jāiekļauj kriptovalūtas savā pensijas plānā?

Vai man ir jāiekļauj kriptovalūtas savā pensijas plānā?

Iesācējiem
Publicēts Jul 13, 2023Atjaunināts Dec 11, 2023
11m

Īsumā

  • KriptovalÅ«tu, piemēram, Bitcoin un Ether, kā aktÄ«vu vēsturiskie rezultāti ir bijuÅ¡i visai iespaidÄ«gi, desmit gadu periodā bÅ«tiski pārspējot zelta, akciju un nekustamo Ä«paÅ¡umu rezultātus.

  • Lai gan iepriekšējie rezultāti negarantē rezultātus nākotnē, investori ir pārliecināti, ka kriptovalÅ«tām varētu bÅ«t izÅ¡Ä·irÄ«ga nozÄ«me diversificētā pensijas ieguldÄ«jumu portfelÄ«, piedāvājot augstu potenciālo peļņu un aizsardzÄ«bu pret inflāciju. 

  • Plānojot savu pensiju, ir svarÄ«gi padomāt par Bitcoin ierobežoto piedāvājumu, Ether kopējā apjoma samazināšanos vidē ar augstu inflāciju, ekspansÄ«vo naudas daudzumu apgrozÄ«bā un tavas vietējās valÅ«tas ilgtermiņa stabilitāti. 

Pensijas mērķu izvirzīšana

Pensijas mērķa izvirzīšana ir atkarīga no vairākiem faktoriem, un tavs mērķis var būt ievērojami atšķirīgs no citiem. Taču kopumā tu vari izmantot vienkāršu aprēķinu, lai nonāktu pie aptuveniem skaitļiem. 

Pirmkārt, aprēķini savus ikgadējos dzīvošanas izdevumus pensijas periodā. Parasti sava ierastā dzīvesveida uzturēšanai ir nepieciešami aptuveni 70-80 % no taviem ienākumiem pirms pensijas iestāšanās. Ja pašlaik tu pelni 100 000 $ gadā, tad plāno pensijai 70 000-80 000 $ gadā.

Tālāk aprēķini savus iespējamos ienākumus pēc pensionēšanās, tostarp pensiju, ienākumus no īres, procentus un dividendes. Sauksim tos par gada ienākumiem pēc pensionēšanās.

Visbeidzot, nosaki paredzamo gadu skaitu pensijā. Ierasta prakse ir izmantot vidējo dzīves ilgumu attiecīgajā valstī, taču ir ieteicams šim skaitlim pieskaitīt vēl dažus gadus. Ja tu plāno doties pensijā 65 gadu vecumā un vidējais dzīves ilgums tavā valstī ir 80 gadi, tev pensijā būtu jādzīvo 15 gadus. 

Lai aprēķinātu savu kopējo mērķa pensiju, izmantosim šo formulu: 

(Ikgadējie pensijas izdevumi – gada ienākumi pēc pensionēšanās) * gadu skaits pensijā 

Piemēram, ja tev gadā ir nepieciešami 80 000 $, tu plāno saņemt 30 000 $ gadā ienākumos pēc pensionēšanās un paredzi 30 gadus pensijā, tev būs nepieciešami pensijas uzkrājumi 1,5 miljonu $ apmērā: 

(80 000-30 000 $) X 30 = 1 500 000 $

Tas, protams, ir aptuvens aprēķins. Tu vienmēr vari mēģināt izvirzīt individuāli pielāgotus pensijas mērķus, lai tie atbilstu tavām konkrētajām vajadzībām un dzīvesveidam. 

Kādi līdz šim ir bijuši kriptovalūtu rezultāti?

Kriptovalūtu vēsturiskie rezultāti ir bijuši iespaidīgi, jo īpaši lielākajām kriptovalūtām kā, piemēram, Bitcoin (BTC) un Ethereum (ETH). 

2009. gadā ieviestais Bitcoin ir pirmā un vērtīgākā kriptovalūta. Ja tu būtu ieguldījis 100 $ Bitcoin 2010. gada jūlijā, kad tā cena bija aptuveni 0,06 $, 2023. gada vidū to vērtība būtu aptuveni 50 miljoni ASV dolāru. Tas nozīmē 49 999 900 % kopējo atdevi 13 gadu periodā! 

Ethereum tika ieviests 2015. gadā, iepazīstinot pasauli ar viedajiem līgumiem un decentralizētajām lietotnēm. Ja tu būtu ieguldījis 100 $ Ethereum sākotnējā kriptovalūtas piedāvājuma (ICO) ietvaros 2014. gadā ar vienības cenu 0,31 $, tava ieguldījumu portfeļa kopējā vērtība 2023. gada vidū būtu aptuveni 580 644 $ pie Ether vērtības aptuveni 1800 $. 

Taču šādi neierasti ilgtermiņa rezultāti ir cieši saistīti ar ārkārtēju svārstīgumu. Aplūkojot Bitcoin gada ienesīgumu, var redzēt, ka tā cena viena gada laikā palielinājās par 5500 %, bet citā gadā nokritās par vairāk nekā 80 %. 

Taču, aplūkojot abu vadošo kriptovalūtu līdzšinējos rezultātus, var izdarīt divus svarīgus secinājumus. Pirmkārt, jo ilgāks būtu bijis ieguldījuma periods, jo lielāka būtu peļņa. Kā atskaites punktu izmantojot 2021. gadu, ja tu būtu ieguldījis Bitcoin uz vienu gadu, tava peļņa būtu 59 %, trīs gados – 1133 %, piecos gados – 4686 %, bet desmit gados – 876 509 %. 

Vēl viens svarīgs secinājums ir tāds, ka kriptovalūtu (un jo īpaši – Bitcoin) rezultāti ievērojami pārspēja citu aktīvu rezultātus. Piemēram, Bitcoin uzrādīja daudz labākus rezultātus par zeltu. Laika periodā no 2010. gada līdz 2021. gadam Bitcoin vidējais gada ienesīgums bija 1576 % un kopējais ienesīgums bija 18 912 % (Bitcoin cenas bija ārkārtīgi nepastāvīgas pirmajā gadā pēc ieviešanas, tāpēc ilgtermiņa ienesīgums ievērojami atšķiras atkarībā no tā, kāda cena tiek izmantota 2010. gadā kā etalons), bet SPDR zelta akciju vidējais ienesīgums bija 5 % un kopējais ienesīgums – 62 %. 

Bitcoin rezultāti pārspēja arī akcijas. Kā etalonu izmantojot S&P 500 indeksu, 100 $ ieguldījums indeksā 2010. gadā ļautu nopelnīt vidēji 15 % gadā un kopā 412 % līdz 2021. gadam. Pat salīdzinot ar dažām labākajām atsevišķajām akcijām, piemēram, Apple un Amazon, Bitcoin joprojām ievērojami pārspēj to rezultātus. Apple un Amazon akcijas šajā periodā tev būtu nodrošinājušas kopējo peļņu attiecīgi 399 % un 427 % apmērā. Bitcoin pārspēja arī nekustamo īpašumu tirgus rezultātus, jo Vanguard nekustamo īpašumu ETF vidējais gada ienesīgums bija 14 %, bet kopējais ienesīgums šajā laika periodā – 162 %. 

Lai gan līdzšinējie rezultāti neliecina par rezultātiem nākotnē, kriptovalūtas (un jo īpaši tādas populāras un ievērojamas kriptovalūtas kā Bitcoin un Ether) ir nodrošinājušas izcilu ilgtermiņa ienesīgumu, neraugoties uz cenas svārstībām. 

Izpratne par monetāro politiku un inflāciju

Iepriekšējā sadaļā, pētot kriptovalūtu, zelta, akciju un nekustamo īpašumu līdzšinējos rezultātus, mēs neņēmām vērā inflāciju. Inflācija ir ilgstoša preču cenu līmeņa paaugstināšanās ekonomikā noteiktā laika periodā. Inflācija mazina naudas pirktspēju, kas nozīmē, ka nauda laika gaitā zaudē vērtību. Šī iemesla dēļ inflācija ir svarīgs faktors, kas jāņem vērā, plānojot pensiju. 

Inflāciju veicina dažādi faktori, un viens no svarīgākajiem ir valdības iespējas pēc saviem ieskatiem drukāt papildu naudu. Tas palielina naudas kopējo daudzumu. Ja produktu daudzums nemainās, bet naudas daudzums palielinās, produktu cena attiecīgi palielinās. 

Ir vērts paturēt prātā, ka pasaules lielākās centrālās bankas kopš globālās finanšu krīzes 2008. gadā ir izdrukājušas ārkārtīgi lielu daudzumu naudas desmitiem triljonu dolāru vērtībā. Pamatinflācija ASV periodā no 2020. gada līdz 2023. gadam bija vidēji 4,48 % gadā, bet kopējā inflācija – 14,04 %. Tas nozīmē, ka, ņemot vērā inflācijas ietekmi, tavs vidējais gada ienesīgums no S&P 500 indeksa no 15 % pārvērstos par tikai 10 %. 

Daudzās citās valstīs, protams, inflācija ir daudz augstāka. Tas nozīmē, ka, ņemot vērā inflācijas ietekmi, ienesīgums no taviem ieguldījumiem varētu būt daudz mazāks. Ārkārtējos apstākļos tādās valstīs kā Argentīna un Zimbabve mēneša inflācija sasniedz vai pārsniedz pat 50 %. Šādu situāciju sauc par hiperinflāciju, kam parasti ir postoša ietekme uz ekonomiku. 

Kriptovalūtām, piemēram, Bitcoin un Ether, ir izteikti atšķirīga dinamika. Bitcoin noslēpumainais radītājs Satoshi Nakamoto noteica maksimālo Bitcoin kopējo apjomu 21 miljona vienību apmērā. Jauno Bitcoin izveides ātrums samazinās, reizi aptuveni četros gados veicot t. s. "pusdali". Ņemot vērā Bitcoin ierobežoto un deflācijai pakļauto kopējo apjomu, tas bieži tiek pielīdzināts digitālajam zeltam. Līdzīgi zeltam, Bitcoin tiek uzskatīts par vērtības uzkrāšanas līdzekli, aizsardzības līdzekli pret inflāciju un no tradicionālajiem finanšu tirgiem atšķirīgu aktīvu. 

Arī Ether arvien biežāk tiek uzskatīts par deflācijai pakļautu kriptovalūtu, kopš 2022. gadā tā konsensa mehānisms tika mainīts no darba apliecinājuma (PoW) uz likmes apliecinājumu (PoS). Lai gan Ether jau kopš pirmsākumiem ir bijusi inflācijai pakļauta kriptovalūta, 2023. gadā lielākoties tika sadedzināts vairāk Ethereum pamata kriptovalūtas nekā nonāca apgrozībā jaunas valūtas vienības. Iemesls lielā mērā ir EIP-1559 jauninājums, kas tika ieviests 2021. gadā, sadedzinot darījumu komisijas maksas tā vietā, lai piešķirtu tās kā atlīdzību tīkla ieguvējiem. 

Plānojot savu pensiju, ir svarīgi padomāt par Bitcoin fiksēto apjomu un Ether kopējā apjoma samazināšanos. Ir arī citas kriptovalūtas ar līdzīgām īpašībām. Ir jāņem vērā inflācija, naudas daudzums apgrozībā attiecīgajā valstī un tavas vietējās valūtas ilgtermiņa stabilitāte. 

Lai gan ir teju neiespējami paredzēt kriptovalūtu rezultātus nākotnē, šī pamatinformācija varētu sniegt vērtīgus norādījumus. Kriptovalūtas rezultātus nākotnē var ietekmēt arī kriptovalūtu ieviešanas apmēri, normatīvais regulējums un nodokļu politika. 

Cik lielu daļu no saviem pensijas līdzekļiem atvēlēt kriptovalūtām?

Iekļaujot kriptovalūtas savā pensijas līdzekļu fondā, ir jāievēro piesardzība un jāņem vērā visi riska faktori un sava riska tolerance. Kriptovalūtas ir ļoti nepastāvīgas un var būt riskantas, tāpēc tām būtu jāatvēl vien neliela daļa no diversificēta ieguldījumu portfeļa.

Ir ieteicams sākumā atvēlēt kriptovalūtām aptuveni 5-10 % sava pensijas ieguldījumu portfeļa. Taču pareizais sadalījums ir atkarīgs no tavas riska tolerances, ieguldījumu termiņa, finanšu situācijas un ieguldījumu mērķiem.

Ir jāievēro arī svarīgs ieguldījumu princips – diversifikācija. Vajadzētu ieguldīt dažādu kategoriju aktīvos, tostarp akcijās, obligācijās, skaidrā naudā, nekustamajā īpašumā un zeltā. Ieteicams diversificēt arī savus ieguldījumus kriptovalūtās. Neieguldi visu summu vienā kriptovalūtā.  

Ir desmitiem tūkstoši kriptovalūtu – kā izvēlēties pareizo? Atceries – ne visas kriptovalūtas ir piemērotas ilgtermiņa ieguldījumiem. Pensijas fondam parasti ir ieteicams izvēlēties kādu no lielākajām kriptovalūtām ar lielu tirgus kapitalizāciju, piemēram, Bitcoin vai Ether. Ja tu dod priekšroku riskantākiem aktīviem ar lielāku potenciālo peļņu, vari izskatīt iespēju ieguldīt mazākās daudzsološās kriptovalūtās, ieguldot tikai tik daudz, cik esi ar mieru zaudēt. 

Kā izveidot savu kriptovalūtu ieguldījumu portfeli pensijai?

Veidojot pensijas ieguldījumu portfeli, svarīga ir konsekvence, jo īpaši tad, ja ieguldījumi tiek veikti vairāku gadu desmitu laikā. Populāra ir izmaksu izlīdzināšanas stratēģija jeb DCA. 

DCA stratēģija paredz fiksētas summas regulāru ieguldīšanu neatkarīgi no aktīva tirgus cenas. Piemēram, tu vari ieguldīt Bitcoin kriptovalūtā 500 $ katru mēnesi turpmāko 10 gadu laikā. Tas varētu mazināt īstermiņa svārstīguma ietekmi un risku, ka apjomīgs ieguldījums tiktu veikts nepiemērotā brīdī. 

Izmantojot DCA stratēģiju, vienmēr atturies no paniskas iegādes vai pārdošanas brīdī, kad tirgū ir vērojama augšupeja vai lejupslīde. Ir stingri jāievēro savs ilgtermiņa plāns un jākoncentrējas uz to. Izvēloties šo stratēģiju, svarīga ir pacietība un disciplinētība. 

Censties sagaidīt izdevīgāko brīdi darījuma veikšanai nekad nav laba ideja, bet ir svarīgi ievērot piesardzību brīdī, kad cenas sasniedz visu laiku augstāko punktu, un kļūt alkatīgam tad, ja cenas tuvojas visu laiku zemākajam punktam. Kā vēsta sens teiciens: "Esi bailīgs, kad citi ir alkatīgi, un esi alkatīgs, kad citi ir bailīgi." 

Priekšrocības un trūkumi, iekļaujot kriptovalūtas savā pensijas plānā

Kriptovalūtu iekļaušana savā pensijas plānā paredz kā priekšrocības, tā arī trūkumus. Dažas no priekšrocībām: 

  1. Liela potenciālā peļņa

Kriptovalūtas, salīdzinot ar tradicionālajiem aktīviem, varētu nodrošināt lielāku peļņu, vadoties pēc to līdzšinējiem rezultātiem. Atceries, ka līdzšinējie rezultāti negarantē rezultātus nākotnē. 

  1. Diversifikācija

Kriptovalūtas ir jauna aktīvu kategorija, kuras dinamika nesakrīt ar tradicionālajiem tirgiem. Pieejamie dati ir ierobežoti, jo kriptovalūtas ir jauns aktīvs un saikne starp kriptovalūtām un tradicionālajiem aktīviem joprojām ir diskutējama.  

  1. Aizsardzība pret inflāciju

Tādas kriptovalūtas kā Bitcoin var tikt izmantotas aizsardzībai pret inflāciju. Taču ir jāņem vērā, ka Bitcoin kā aktīva vēsture ir pieejama tikai par laiku kopš tā ieviešanas 2009. gadā. Mēdz teikt, ka globālā monetārā politika kopš kriptovalūtu parādīšanās ir lielākoties bijusi visai neskaidra. Tādējādi šī apgalvojuma pierādījumi nav pārliecinoši. 

Iespējamie trūkumi, iekļaujot ieguldījumus kriptovalūtās savā pensijas plānā, ietver tālāk norādītos:

  1. Svārstīgums

Kriptovalūtu cena var būtiski svārstīties. Ja tu nevari izturēt šīs svārstības, kriptovalūtas, iespējams, nav domātas tev. 

  1. Normatīvais risks

Kriptovalūtu normatīvais regulējums pasaulē ir visai neskaidrs. Tev ir jāpārliecinās, ka izproti tavā jurisdikcijā un pasaulē spēkā esošo regulējumu un likumus, lai garantētu atbilstību visām uz tevi attiecināmajām prasībām. 

  1. Nepietiekama patērētāju aizsardzība

Atšķirībā no tradicionālajiem pensijas fondiem – ja tavu kriptovalūtu kāds nozog, to parasti nevar atgūt. Kriptovalūtu tirgus regulējums daudzās valstīs joprojām tiek izstrādāts, un kriptovalūtu investoriem varētu nebūt pieejama tāda pat aizsardzība, kāda ir tradicionālajos tirgos. 

  1. Nodokļi var būt sarežģīti 

Kriptovalūtām katrā valstī tiek piemēroti atšķirīgi nodokļi, taču kopumā ir visai sarežģīti izdomāt, kā iekļaut ar nodokļiem saistītos faktorus savā pensijas plānā. Dažkārt regulējums var vispār nebūt ieviests, radot ievērojamu neskaidrību. 

Noslēgumā 

Tu, iespējams, plāno pensionēties pēc 30 vai 40 gadiem, vai arī tavs pensijas vecums var būt gaidāms jau pēc dažiem gadiem. Lai gan abi šie gadījumi ir ļoti atšķirīgi un laika periodi ir dažādi, kriptovalūtas varētu tikt iekļautas abos šajos pensiju plānos. Situācijā, kad inflācija pieaug un tavas naudas pirktspēja mazinās ātrāk nekā gaidīts, unikālu vērtību var sniegt aktīvs, kuram ir raksturīgs deficīts.  

Lai gan kriptovalūtu iekļaušana pensijas plānā ir stabils risinājums, ir tomēr jāievēro piesardzība. Ievēro diversifikācijas un konsekvences principu. Rūpīgi izvērtē savu riska toleranci un mērķa pensiju un veic detalizētu izpēti par kriptovalūtu, kurā tu plāno ieguldīt savu naudu. Ar pareizu risku pārvaldību pensiju plāns, kurā iekļautas kriptovalūtas, varētu aizsargāt tavu finansiālo labklājību sirmā vecumā.

Turpini lasīt: 

Kas ir Bitcoin ETF?

Ieskats Bitcoin cenas vēsturē

Kā ieguldīt Bitcoin un citās kriptovalūtās?

Kā izveidot līdzsvarotu kriptovalūtu ieguldījumu portfeli


Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.