Να συμπεριλάβετε τα κρυπτονομίσματα στο συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Να συμπεριλάβετε τα κρυπτονομίσματα στο συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα;

Να συμπεριλάβετε τα κρυπτονομίσματα στο συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα;

Έχει δημοσιευτεί Jul 13, 2023Έχει ενημερωθεί Dec 11, 2023
11m

TL;DR

  • Τα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin και το Ether, έχουν καταγράψει εντυπωσιακές ιστορικές αποδόσεις ως περιουσιακό στοιχείο, ξεπερνώντας τις αποδόσεις του χρυσού, των μετοχών και της ακίνητης περιουσίας με τεράστια διαφορά εδώ και μια δεκαετία.

  • Παρόλο που οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη των μελλοντικών αποτελεσμάτων, οι επενδυτές πιστεύουν ότι τα κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συνταξιοδότησης, προσφέροντας τη δυνατότητα υψηλών αποδόσεων και αντιστάθμισης του πληθωρισμού. 

  • Όταν οργανώνετε τη συνταξιοδότησή σας, είναι σημαντικό να σκεφτείτε τον σταθερό όγκο του Bitcoin, τον φθίνοντα όγκο του Ether σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, τον επεκτατικό νομισματικό όγκο και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του τοπικού σας νομίσματος. 

Διαμόρφωση των συνταξιοδοτικών σας στόχων

Το να θέσετε έναν συνταξιοδοτικό στόχο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και ο δικός σας στόχος μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άλλων. Αλλά σε γενικές γραμμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον απλό υπολογισμό για να έχετε μια πρόχειρη εκτίμηση. 

Αρχικά, υπολογίστε το ετήσιο κόστος ζωής σας κατά τη συνταξιοδότηση. Γενικά, χρειάζεστε περίπου το 70% έως 80% του εισοδήματός σας πριν από τη συνταξιοδότηση για να συνεχίσετε να ακολουθείτε τον ίδιο τρόπο ζωής. Αν σήμερα βγάζετε 100.000 δολάρια ετησίως, προγραμματίστε 70.000 έως 80.000 δολάρια ετησίως για τη συνταξιοδότηση.

Στη συνέχεια, υπολογίστε το πιθανό εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης, του εισοδήματος από ενοίκια, των τόκων και των μερισμάτων. Αυτό θα το ορίσουμε ως ετήσιο εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση.

Τέλος, υπολογίστε πόσα χρόνια υπολογίζετε να ζήσετε ως συνταξιούχος. Είναι σύνηθες να λάβετε υπόψη τον μέσο όρο ζωής στη χώρα σας, αλλά καλό θα ήταν να προσθέσετε μερικά ακόμη χρόνια σε αυτόν τον αριθμό. Εάν σχεδιάζετε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 65 ετών και ο μέσος όρος ζωής στη χώρα σας είναι τα 80 έτη, τότε θα πρέπει να ζήσετε 15 χρόνια ως συνταξιούχος. 

Για να υπολογίσετε τον συνολικό συνταξιοδοτικό σας στόχο, χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο: 

(Ετήσια συνταξιοδοτικά έξοδα - ετήσιο εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση) * έτη συνταξιοδότησης 

Για παράδειγμα, αν χρειάζεστε 80.000 δολάρια ετησίως και υπολογίζετε 30.000 δολάρια ετησίως από το εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση και 30 χρόνια συνταξιοδότησης, θα χρειαστείτε 1,5 εκατομμύριο δολάρια σε συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις: 

(80.000 δολάρια - 30.000 δολάρια) X 30 = 1.500.000 δολάρια

Ασφαλώς, αυτές είναι πρόχειρες εκτιμήσεις. Μπορείτε να προσπαθήσετε να καταλήξετε σε πιο εξατομικευμένους συνταξιοδοτικούς στόχους που να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και στους στόχους του τρόπου ζωής σας. 

Ποια ήταν η απόδοση των κρυπτονομισμάτων στο παρελθόν;

Τα κρυπτονομίσματα έχουν επιτύχει εντυπωσιακές αποδόσεις, ειδικά τα κορυφαία νομίσματα, δηλαδή το Bitcoin (BTC) και το Ethereum (ETH). 

Το Bitcoin, που κυκλοφόρησε το 2009, είναι το πρώτο και πολυτιμότερο κρυπτονόμισμα. Αν είχατε επενδύσει 100 δολάρια σε Bitcoin τον Ιούλιο του 2010, όταν η τιμή του ήταν περίπου 0,06 δολάρια, η αξία του θα έφτανε τα 50 εκατομμύρια δολάρια στα μέσα του 2023. Αυτό αντιστοιχεί σε συνολική απόδοση 49.9999.900% σε διάστημα 13 ετών. 

Το Ethereum, που κυκλοφόρησε το 2015, έκανε γνωστές στον κόσμο τις έξυπνες συμβάσεις και τις αποκεντρωμένες εφαρμογές. Αν είχατε επενδύσει 100 δολάρια στο Ethereum κατά το initial coin offering (ICO) το 2014 με 0,31 δολάρια ανά νόμισμα, το χαρτοφυλάκιό σας θα άξιζε συνολικά περίπου 580.644 δολάρια στα μέσα του 2023, με την αξία του Ether να ανέρχεται σε περίπου 1.800 δολάρια. 

Ωστόσο, αυτές οι εξαιρετικές μακροπρόθεσμες αποδόσεις συνοδεύονται από ακραία μεταβλητότητα. Αν εξετάσουμε τις ετήσιες αποδόσεις του Bitcoin, θα διαπιστώσετε ότι οι τιμές του αυξήθηκαν κατά 5.500% σε ένα έτος και μειώθηκαν περισσότερο από 80% σε ένα άλλο. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν μερικά βασικά συμπεράσματα από τις προηγούμενες αποδόσεις των δύο κορυφαίων κρυπτονομισμάτων. Το ένα είναι ότι όσο περισσότερο καιρό διατηρείτε τις επενδύσεις σας, τόσο υψηλότερες αποδόσεις θα έχετε. Με σημείο αναφοράς το 2021, αν είχατε διατηρήσει την επένδυση στο Bitcoin για ένα έτος, η απόδοσή σας θα ήταν 59%, έναντι 1.133% για τρία έτη, 4.686% για πέντε έτη και 876.509% για δέκα έτη. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα κρυπτονομίσματα, και συγκεκριμένα το Bitcoin, υπερτερούν έναντι των περισσότερων άλλων περιουσιακών στοιχείων με τεράστια διαφορά. Για παράδειγμα, το Bitcoin υπερτερεί έναντι του χρυσού. Το Bitcoin είχε μέση ετήσια απόδοση 1.576% και συνολική απόδοση 18.912% από το 2010 έως το 2021 (οι τιμές του Bitcoin ήταν εξαιρετικά ασταθείς κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους από την κυκλοφορία του, γι' αυτό και οι αριθμοί των μακροπρόθεσμων αποδόσεων διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το ποια τιμή χρησιμοποιεί κανείς για το 2010 ως σημείο αναφοράς), ενώ οι τιμές SPDR Gold Shares παρουσίασαν μέση απόδοση 5% και συνολική απόδοση 62%. 

Το Bitcoin υπερτερεί επίσης έναντι των μετοχών. Με σημείο αναφοράς τον δείκτη S&P 500, η επένδυση 100 δολαρίων στον συγκεκριμένο δείκτη το 2010 θα προσέφερε μέση ετήσια απόδοση 15% και συνολική απόδοση 412% μέχρι το 2021. Ακόμη και συγκριτικά με ορισμένες από τις καλύτερες επιδόσεις επιμέρους μετοχών, όπως της Apple και της Amazon, το Bitcoin υπερτερεί με μεγάλη διαφορά. Οι μετοχές της Apple και της Amazon θα σας προσέφεραν συνολική απόδοση 399% και 427% στο ίδιο διάστημα. Το Bitcoin υπερτερεί και έναντι των ακινήτων, καθώς τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) της Vanguard Real Estate σημείωσαν μέση ετήσια απόδοση 14% και συνολική απόδοση 162% κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Παρόλο που οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη των μελλοντικών αποτελεσμάτων, τα κρυπτονομίσματα, ιδίως τα εδραιωμένα και διακεκριμένα νομίσματα όπως το Bitcoin και το Ether, έχουν παρουσιάσει εξαιρετικές μακροπρόθεσμες αποδόσεις παρά τη μεταβλητότητα των τιμών. 

Κατανοώντας τη νομισματική πολιτική και τον πληθωρισμό

Όταν, στην προηγούμενη ενότητα, εξετάσαμε τις προηγούμενες αποδόσεις των κρυπτονομισμάτων, του χρυσού, των μετοχών και της ακίνητης περιουσίας, δεν συνυπολογίσαμε τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι μια σταθερή αύξηση του επιπέδου των τιμών των αγαθών σε μια οικονομία μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Ο πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη του χρήματος, πράγμα που σημαίνει ότι τα χρήματά σας χάνουν την αξία τους με την πάροδο του χρόνου. Για αυτόν τον λόγο, ο πληθωρισμός είναι βασικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν προγραμματίζετε τη συνταξιοδότησή σας. 

Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τον πληθωρισμό, με την εξουσία της κυβέρνησης να εκδίδει χρήματα κατά τη διακριτική της ευχέρεια να είναι ένας από τους σημαντικότερους. Αυτό αυξάνει την προσφορά χρήματος. Αν η ποσότητα των προϊόντων παραμείνει αμετάβλητη αλλά το ποσό των χρημάτων αυξηθεί, η τιμή των προϊόντων θα αυξηθεί εκ των πραγμάτων. 

Κάτι που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ότι οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου έχουν εκδώσει πρωτοφανείς ποσότητες χρήματος, δεκάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων, από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και έπειτα. Ο δομικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ ανήλθε κατά μέσο όρο σε 4,48% ετησίως μεταξύ 2020 και 2023 επί συνολικού πληθωρισμού της τάξεως του 14,04%. Αυτό σημαίνει ότι η μέση ετήσια απόδοση ύψους 15% στον δείκτη S&P 500 είναι μόνο 10% μετά τον συνυπολογισμό του πληθωρισμού. 

Φυσικά, σε πολλές άλλες χώρες, ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλότερος. Αυτό σημαίνει ότι οι αποδόσεις των επενδύσεών σας θα μπορούσαν να είναι πολύ χαμηλότερες μετά τον συνυπολογισμό του πληθωρισμού. Σε ακραίες περιπτώσεις, ο πληθωρισμός σε μηνιαία βάση φτάνει το 50% ή και περισσότερο σε χώρες όπως η Αργεντινή και η Ζιμπάμπουε. Αυτό το σενάριο ονομάζεται υπερπληθωρισμός, ο οποίος συνήθως επιφέρει οικονομικό όλεθρο. 

Τα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin και το Ether, παρουσιάζουν σαφώς διαφορετική δυναμική. Ο Satoshi Nakamoto, ο μυστηριώδης δημιουργός του Bitcoin, όρισε τον συνολικό όγκο των Bitcoin στο ανώτατο όριο των 21 εκατομμυρίων νομισμάτων. Τα νέα Bitcoin δημιουργούνται με μειωμένο ρυθμό, με αποτέλεσμα να παρατηρείται "μείωση κατά το ήμισυ" περίπου κάθε τέσσερα χρόνια. Λόγω του περιορισμένου και αποπληθωριστικού όγκου του, το Bitcoin παρομοιάζεται συχνά με τον "ψηφιακό χρυσό". Όπως συμβαίνει και με τον χρυσό, το Bitcoin θεωρείται σύστημα αποθήκευσης αξίας, αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού και περιουσιακό στοιχείο που διαφέρει από τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές. 

Αντίστοιχα, το Ether θεωρείται όλο και περισσότερο ένα αποπληθωριστικό κρυπτονόμισμα μετά από τη μετάβαση από τον μηχανισμό ομοφωνίας Proof-of-Work (PoW) στον μηχανισμό ομοφωνίας Proof of Stake (PoS) το 2022. Παρόλο που το Ether ήταν ένα πληθωριστικό κρυπτονόμισμα από την αρχή, το εγγενές νόμισμα του Ethereum αναλώνει περισσότερα Ether από τα νομίσματα που κυκλοφόρησαν το μεγαλύτερο διάστημα του 2023. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μια αναβάθμιση που ονομάζεται EIP-1559 και πραγματοποιήθηκε το 2021, η οποία αναλώνει τις προμήθειες συναλλαγών αντί να ανταμείβει τους εξορύκτες του δικτύου. 

Όταν οργανώνετε τη συνταξιοδότησή σας, είναι σημαντικό να σκέφτεστε τον σταθερό όγκο του Bitcoin και τον φθίνοντα όγκο του Ether. Υπάρχουν και άλλα κρυπτονομίσματα που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, πρέπει να λάβετε υπόψη τον πληθωρισμό, τη νομισματική επάρκεια της χώρας σας και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του τοπικού σας νομίσματος. 

Παρόλο που είναι σχεδόν αδύνατο να προβλέψουμε τις μελλοντικές αποδόσεις των κρυπτονομισμάτων, αυτές οι θεμελιώδεις αρχές παρέχουν κάποιο βαθμό καθοδήγησης. Άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μελλοντικές αποδόσεις των κρυπτονομισμάτων, είναι ο ρυθμός υιοθέτησης των κρυπτονομισμάτων, οι κανονισμοί και οι φόροι. 

Τι ποσοστό των συνταξιοδοτικών σας κεφαλαίων θα πρέπει να διαθέσετε σε κρύπτο;

Θα πρέπει να προσέχετε τον τρόπο με τον οποίο προσθέτετε κρυπτονομίσματα στο συνταξιοδοτικό σας κεφάλαιο, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες κινδύνου και τη δική σας ανοχή στον κίνδυνο. Τα κρυπτονομίσματα είναι πολύ ευμετάβλητα και μπορεί να ενέχουν κινδύνους. Επομένως, θα πρέπει να συνθέτουν μόνο ένα μικρό μέρος ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

Ως σημείο αφετηρίας ενδείκνυται να κατανείμετε περίπου 5% έως 10% του συνταξιοδοτικού σας χαρτοφυλακίου σε κρύπτο. Ωστόσο, η σωστή κατανομή εξαρτάται από την ανοχή σας στον κίνδυνο, τον επενδυτικό σας ορίζοντα, την οικονομική σας κατάσταση και τους επενδυτικούς σας στόχους.

Επίσης, θα πρέπει να ακολουθείτε πιστά μια σημαντική επενδυτική αρχή: τη διαφοροποίηση. Θα πρέπει να επενδύσετε σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, ομόλογα, μετρητά, ακίνητη περιουσία και χρυσό. Καλό θα ήταν να διαφοροποιήσετε τις επενδύσεις σας σε κρύπτο. Μην επενδύετε όλα τα κρύπτο σας σε ένα μόνο νόμισμα.  

Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες κρυπτονομίσματα, αλλά πώς μπορείτε να επιλέξετε ποιο κρυπτονόμισμα είναι κατάλληλο για εσάς; Να θυμάστε ότι δεν είναι όλα κατάλληλα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Για συνταξιοδοτικούς λόγους, είναι γενικά καλύτερο να εστιάσετε σε αναγνωρισμένα κρυπτονομίσματα υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως το Bitcoin και το Ether. Αν θέλετε να ασχοληθείτε με περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου που μπορούν να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις, προτιμήστε κρυπτονομίσματα μικρότερου βεληνεκούς αλλά πολλά υποσχόμενα, και επενδύστε μόνο χρήματα που είστε διατεθειμένοι να χάσετε. 

Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε το χαρτοφυλάκιο συνταξιοδότησής σας με κρυπτονομίσματα

Η συνέπεια είναι καθοριστική για τη δημιουργία ενός συνταξιοδοτικού χαρτοφυλακίου, ιδίως όταν πρόκειται να επενδύσετε για δεκαετίες. Μια συνηθισμένη στρατηγική είναι ο Μέσος όρος κόστους δολαρίου, ή όπως το αναφέρουν συνήθως "DCA". 

Με τον DCA, μπορείτε να επενδύετε ένα καθορισμένο ποσό σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα από την τιμή. Για παράδειγμα, μπορείτε να επενδύετε 500 δολάρια κάθε μήνα σε Bitcoin για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να περιορίσει τις επιπτώσεις της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας και να μειώσει τον κίνδυνο για μεγάλες επενδύσεις σε απρόσφορα χρονικά διαστήματα. 

Όταν ακολουθείτε μια στρατηγική DCA, να αποφεύγετε πάντα τις αγορές ή τις πωλήσεις σε κατάσταση πανικού κατά τη διάρκεια των ανοδικών και καθοδικών τάσεων της αγοράς. Πρέπει να ακολουθήσετε το μακροπρόθεσμο σχέδιό σας επιμελώς και να παραμείνετε προσηλωμένοι. Η υπομονή και η πειθαρχία είναι εξαιρετικά σημαντικές σε αυτή τη στρατηγική. 

Παρόλο που δεν είναι ποτέ καλή ιδέα να ελέγχετε χρονικά την αγορά, είναι συνετό να είστε προσεκτικοί όταν οι τιμές φτάνουν σε νέα υψηλά επίπεδα ρεκόρ και να γίνεστε πλεονέκτες όταν οι τιμές πλησιάζουν στο κατώτατο επίπεδο. Όπως λέει και το ρητό: Να φοβάστε όταν οι άλλοι είναι πλεονέκτες και να είστε πλεονέκτες όταν οι άλλοι φοβούνται. 

Τα υπέρ και τα κατά του να συμπεριλάβετε τα κρύπτο στα συνταξιοδοτικά σας προγράμματα

Το να συμπεριλάβετε τα κρύπτο στα συνταξιοδοτικά σας προγράμματα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν: 

  1. Δυνατότητα υψηλών αποδόσεων

Τα κρυπτονομίσματα έχουν τη δυνατότητα υψηλών αποδόσεων συγκριτικά με τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τις προηγούμενες αποδόσεις τους. Να θυμάστε ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές αποδόσεις. 

  1. Διαφοροποίηση

Τα κρυπτονομίσματα είναι μια νέα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που δεν ακολουθεί απόλυτα την πορεία των παραδοσιακών αγορών. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός δεδομένων, καθώς τα κρυπτονομίσματα είναι ακόμη καινούργια και η σχέση μεταξύ των κρυπτονομισμάτων και των παραδοσιακών περιουσιακών στοιχείων είναι ακόμη αμφιλεγόμενη.  

  1. Αντιστάθμιση πληθωρισμού

Κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin μπορούν να αποτελέσουν αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η ιστορία του Bitcoin ως περιουσιακού στοιχείου είναι σύντομη από την κυκλοφορία του το 2009. Κάποιοι επισημαίνουν ότι οι συνθήκες της παγκόσμιας νομισματικής αγοράς ήταν χαλαρές σχεδόν για όσο καιρό υπάρχουν τα κρυπτονομίσματα. Συνεπώς, τα τεκμήρια για αυτόν τον ισχυρισμό δεν είναι καταληκτικά. 

Τα μειονεκτήματα των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα στο συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα είναι τα εξής:

  1. Μεταβλητότητα

Τα κρυπτονομίσματα ενδέχεται να παρουσιάσουν σοβαρές διακυμάνσεις τιμών. Αν δεν μπορείτε να αντέξετε μια τέτοια μεταβλητότητα, τα κρυπτονομίσματα μπορεί να μην είναι κατάλληλα για εσάς. 

  1. Κανονιστικός κίνδυνος

Τα κρυπτονομίσματα αντιμετωπίζουν ασταθή ρυθμιστικά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κανονισμούς και τους νόμους στη δικαιοδοσία σας και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι συμμορφώνεστε με όλους τους απαραίτητους κανονισμούς. 

  1. Ελλιπής προστασία των καταναλωτών

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς λογαριασμούς συνταξιοδότησης, σε περίπτωση κλοπής των κρυπτονομισμάτων σας, αυτά συνήθως χάνονται οριστικά. Οι κανονισμοί της αγοράς κρυπτονομισμάτων είναι ακόμα σε στάδιο διαμόρφωσης σε ορισμένες χώρες και οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων ίσως να μην διαθέτουν το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως στις παραδοσιακές αγορές. 

  1. Η φορολογία μπορεί να είναι περίπλοκη 

Τα κρυπτονομίσματα φορολογούνται διαφορετικά σε κάθε χώρα, αλλά σε γενικές γραμμές είναι αρκετά περίπλοκο να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συνυπολογίσετε τους φορολογικούς παράγοντες όταν οργανώνετε τη συνταξιοδότησή σας. Μερικές φορές, αυτοί οι κανονισμοί ίσως να μην έχουν θεσπιστεί, πράγμα που προκαλεί σημαντική αβεβαιότητα. 

Συμπεράσματα 

Ίσως ετοιμάζεστε για τη συνταξιοδότησή σας σε 30 έως 40 χρόνια ή πλησιάζετε στη συνταξιοδότηση τα επόμενα χρόνια. Παρόλο που οι δύο περιπτώσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και οι χρονικοί ορίζοντες είναι διαφορετικοί, τα κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα και για τα δύο συνταξιοδοτικά προγράμματα. Όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται και η αγοραστική δύναμη των χρημάτων σας υποχωρεί με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο, ένα σπάνιο περιουσιακό στοιχείο προσφέρει μοναδική αξία.  

Παρόλο που το ενδεχόμενο να ενσωματώσετε κρυπτονομίσματα στο συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα είναι ένα ισχυρό επιχείρημα, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Να το κάνετε σύμφωνα με την αρχή της διαφοροποίησης και της συνέπειας. Αξιολογήστε προσεκτικά την ανοχή σας στον κίνδυνο και τους συνταξιοδοτικούς σας στόχους, και κάντε λεπτομερή έρευνα για κάθε κρύπτο που θέλετε να επενδύσετε. Μόλις κάνετε σωστή διαχείριση κινδύνου, ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει κρυπτονομίσματα, θα μπορούσε να προστατεύσει τη χρηματοοικονομική σας κατάσταση κατά τα χρόνια της σύνταξης.

Για περαιτέρω ανάγνωση: 

Τι είναι το ETF Bitcoin;

Επισκόπηση του ιστορικού τιμών του Bitcoin

Πώς γίνονται οι επενδύσεις σε Bitcoin και κρυπτονομίσματα

Πώς γίνεται η δημιουργία ενός καλά ισορροπημένου χαρτοφυλακίου κρύπτο


Προειδοποίηση κινδύνου και αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι παράλληλα πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Δεν είναι οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.