Mali by ste zahrnúť kryptomeny do svojho dôchodkového plánu?
Domov
Články
Mali by ste zahrnúť kryptomeny do svojho dôchodkového plánu?

Mali by ste zahrnúť kryptomeny do svojho dôchodkového plánu?

Začiatočník
Zverejnené Jul 13, 2023Aktualizované Sep 25, 2023
11m

Zhrnutie

  • Kryptomeny ako bitcoin a ether vykazujú impozantnú historickú výkonnosť ako aktívum. Za dekádu výrazne prekonali výkonnosť zlata, akcií a nehnuteľností.

  • Aj keď výkonnosť z minulosti nehovorí nič o budúcich výsledkoch, investori sa domnievajú, že kryptomeny by mohli zohrávať rozhodujúcu úlohu v diverzifikovanom dôchodkovom portfóliu a ponúkať potenciál vysokých výnosov a ochrany pred infláciou. 

  • Pri plánovaní dôchodku je dôležité myslieť na fixnú dodávku bitcoinu, klesajúcu dodávku etheru v prostredí vysokej inflácie, rastúce peňažné zásoby a dlhodobú stabilitu vašej miestnej meny. 

Stanovenie dôchodkových cieľov

Nastavenie dôchodkových cieľov závisí od rôznych faktorov. Váš cieľ sa môže výrazne líšiť od cieľov iných. Na vytvorenie približného odhadu však môžete použiť jednoduchý výpočet nižšie. 

Najprv odhadnite svoje ročné životné náklady počas dôchodku. Na udržanie životného štýlu zvyčajne potrebujete približne 70 % až 80 % vášho príjmu pred dôchodkom. Ak v súčasnosti zarábate 100 000 dolárov ročne, na dôchodku si plánujte 70 000 až 80 000 dolárov ročne.

Ďalej odhadnite svoj potenciálny príjem po odchode do dôchodku vrátane dôchodkov, príjmov z prenájmu, úrokov a dividend. Toto môžeme označovať ako ročný príjem po odchode do dôchodku.

Nakoniec si určte počet očakávaných rokov života na dôchodku. Bežne sa používa priemerná dĺžka života vo vašej krajine, ale odporúča sa pridať k tomuto číslu ešte niekoľko rokov. Ak plánujete odísť do dôchodku vo veku 65 rokov a dĺžka života vo vašej krajine je 80 rokov, na dôchodku by ste mali stráviť 15 rokov. 

Na výpočet celkového dôchodkového cieľa použite nasledujúci vzorec: 

(ročné výdavky na dôchodku – ročný príjem po odchode do dôchodku) * počet rokov na dôchodku 

Napríklad, ak potrebujete 80 000 USD ročne, očakávate 30 000 USD ročne zo svojho príjmu po odchode do dôchodku a plánujete 30 rokov na dôchodku, na dôchodkové úspory budete potrebovať 1,5 milióna USD: 

(80 000 - 30 000) x 30 = 1 500 000

Samozrejme, ide o hrubý odhad. Vždy sa môžete pokúsiť vymyslieť prispôsobenejšie dôchodkové ciele, aby vyhovovali vašim špecifickým potrebám a cieľom týkajúcim sa životného štýlu. 

Aká bola výkonnosť kryptomien v minulosti?

Kryptomeny vykazujú pôsobivú historickú výkonnosť, najmä vedúce coiny, bitcoin (BTC) a ethereum (ETH). 

Bitcoin, uvedený na trh v roku 2009, je prvou a najhodnotnejšou kryptomenou. Ak by ste do bitcoinu investovali 100 USD v júli 2010, keď sa cena pohybovala okolo 0,06 USD, v polovici roku 2023 by vaša investícia mala hodnotu 50 miliónov USD. To je celková návratnosť 49 999 900 % za obdobie 13 rokov! 

Ethereum, ktoré bolo uvedené na trh v roku 2015, predstavilo svetu smart kontrakty a decentralizované aplikácie. Ak by ste v roku 2014 investovali 100 USD do etheru počas jeho počiatočnej ponuky coinov (ICO), keď cena bola na hodnote 0,31 USD za coin, v polovici roku 2023, keď má ether hodnotu približne 1 800 USD, by vaše portfólio malo celkovú hodnotu približne 580 644 USD. 

Táto mimoriadne vysoká dlhodobá výkonnosť je však spojená s extrémnou volatilitou. Ak sa pozrieme na ročné výnosy bitcoinu, uvidíte, že jeho ceny v jednom roku vzrástli o 5 500 %, zatiaľ čo v inom roku klesli o viac ako 80 %. 

Pri pohľade na výkonnosť dvoch vedúcich kryptomien však existuje niekoľko kľúčových poznatkov. Jedným z nich je, že čím dlhšie je držanie investície, tým vyššie sú výnosy. Ak použijeme ako referenciu rok 2021, ak by ste do bitcoinu investovali na obdobie jedného roka, vaša návratnosť by bola 59 % v porovnaní s 1 133 % na 3 roky, 4 686 % na 5 rokov a 876 509 % na 10 rokov. 

Ďalším dôležitým poznatkom je, že kryptomeny (najmä bitcoin) kolosálne prekonali väčšinu ostatných aktív. Napríklad bitcoin prekonal zlato. Od roku 2010 do roku 2021 je priemerný ročný výnos bitcoinu 1 576 % a celková návratnosť 18 912 % (ceny bitcoinu boli počas prvého roka po uvedení na trh extrémne volatilné, a preto sa čísla dlhodobých výnosov výrazne líšia v závislosti od toho, akú cenu použijete na rok 2010 ako referenčnú cenu), zatiaľ čo fond SPDR Gold Shares mal priemerný výnos 5 % a celkový výnos 62 %. 

Bitcoin prekonal aj akcie. Ak použijeme ako referenčnú hodnotu index S&P 500, investovanie 100 USD do indexu v roku 2010 by do roku 2021 prinieslo priemerný ročný výnos 15 % a celkový výnos 412 %. Ak sa pozrieme na porovnanie s niektorými z najvýkonnejších individuálnych akcií (ako Apple a Amazon), aj tieto bitcoin porazil so značným náskokom. Apple a Amazon by vám za rovnaké obdobie priniesli celkovú návratnosť 399 % a 427 %. Bitcoin prekonal aj nehnuteľnosti, keďže v rovnakom časovom období dosiahol Vanguard Real Estate ETF priemerný ročný výnos 14 % a celkový výnos 162 %. 

Zatiaľ čo výkonnosť v minulosti nie je ukazovateľom budúcich výsledkov, kryptomeny, najmä etablované a prominentné coiny (ako bitcoin a ether) vykázali aj napriek cenovej volatilite mimoriadne dlhodobé výnosy. 

Pochopenie menovej politiky a inflácie

Keď sme v predchádzajúcej časti skúmali historickú výkonnosť kryptomien, zlata, akcií a nehnuteľností, nezohľadnili sme infláciu. Inflácia je trvalé zvyšovanie cenovej hladiny tovarov v ekonomike počas určitého obdobia. Inflácia znižuje kúpnu silu peňazí, čo znamená, že vaše peniaze časom strácajú svoju hodnotu. Preto je inflácia kľúčovým faktorom, ktorý treba pri plánovaní dôchodku zvážiť. 

K inflácii prispieva viacero faktorov. Jedným z najvýznamnejších je právomoc vlády tlačiť peniaze podľa vlastného uváženia. Tým sa zvyšuje ponuka peňazí. Ak množstvo produktov zostane nezmenené, ale množstvo peňazí sa zvýši, cena produktov sa prirodzene zvýši. 

Jednou vecou, ktorú treba mať na pamäti, je, že hlavné svetové centrálne banky od globálnej finančnej krízy v roku 2008 vytlačili bezprecedentné množstvo peňazí – desiatky biliónov dolárov. Priemerná jadrová inflácia v USA bola v rokoch 2020 až 2023 na úrovni 4,48 % ročne, pričom celková inflácia bola 14,04 %. To znamená, že váš priemerný ročný výnos na úrovni 15 % v indexe S&P 500 by bol po zohľadnení inflácie iba 10 %. 

Samozrejme, v mnohých iných krajinách je inflácia oveľa vyššia. To znamená, že vaše investičné výnosy môžu byť po zohľadnení inflácie oveľa nižšie. V extrémnych prípadoch je mesačná inflácia v krajinách ako Argentína a Zimbabwe na úrovni až 50 %, prípadne ešte viac. Takýto scenár sa nazýva hyperinflácia a zvyčajne prináša ekonomický chaos. 

Kryptomeny ako bitcoin a ether majú výrazne odlišnú dynamiku. Satoshi Nakamoto, záhadný tvorca bitcoinu, nastavil celkovú dodávku bitcoinu na pevne stanovenú hranicu 21 miliónov coinov. Nové bitcoiny sa vytvárajú klesajúcou rýchlosťou, pričom zhruba každé štyri roky prechádzajú udalosťou, ktorá sa nazýva „halving“. Vzhľadom na obmedzenú a deflačnú dodávku sa bitcoin často prirovnáva k „digitálnemu zlatu“. Podobne ako zlato, aj bitcoin je vnímaný ako uchovávateľ hodnoty, zabezpečenie proti inflácii a aktívum, ktoré je odlišné od tradičných finančných trhov. 

Podobne ether je od prechodu z mechanizmu konsenzu Proof of Work (PoW) na Proof of Stake (PoS) v roku 2022 čoraz viac považovaný za deflačnú kryptomenu. Aj keď pri svojom zrode bol ether inflačnou kryptomenou, väčšinu roku 2023 sa spálilo viac etheru (natívny coin siete Ethereum) ako prišlo do obehu. Je to do značnej miery spôsobené inováciou s názvom EIP-1559 implementovanou v roku 2021, na základe ktorej sa poplatky za transakcie pália namiesto ich udeľovania ťažiarom siete. 

Pri plánovaní dôchodku je dôležité myslieť na fixnú dodávku bitcoinu a klesajúcu dodávku etheru. Existujú aj iné kryptomeny, ktoré majú podobné vlastnosti. Obzvlášť potrebné je brať do úvahy infláciu, peňažnú zásobu vašej krajiny a dlhodobú stabilitu meny vašej krajiny. 

Aj keď predpovedať budúcu výkonnosť kryptomien je takmer nemožné, nasledujúce princípy by vám mali poskytnúť určité usmernenie. Medzi ďalšie faktory, ktoré by mohli ovplyvniť budúcu výkonnosť kryptomien, patria miera prijatia kryptomien, regulácia a dane. 

Koľko zo svojich prostriedkov na dôchodok by ste mali alokovať do kryptomien?

Pri pridávaní kryptomien do svojho fondu na dôchodok by ste mali postupovať opatrne, berúc do úvahy všetky rizikové faktory a vašu vlastnú toleranciu rizika. Kryptomeny sú vysoko volatilné a môžu byť rizikové, preto by mali tvoriť len malú časť diverzifikovaného portfólia.

Odporúčaným východiskovým bodom by mohla byť alokácia približne 5 % až 10 % z vášho dôchodkového portfólia do kryptomien. Správna alokácia však závisí od vašej tolerancie voči riziku, investičného horizontu, finančnej situácie a investičných cieľov.

Mali by ste tiež dodržiavať kľúčový princíp investovania: diverzifikáciu. Mali by ste investovať do rôznych tried aktív vrátane akcií, dlhopisov, hotovosti, nehnuteľností a zlata. Odporúča sa diverzifikácia aj v rámci investícií do kryptomien. Nevsádzajte všetky svoje držby kryptomien iba na jedného koňa.  

Existujú desiatky tisícov kryptomien, ako si teda vybrať, ktorá z nich je tá pravá pre vás? Pamätajte, že nie všetky sú vhodné na dlhodobé investovanie. Na účely dôchodkového zabezpečenia je vo všeobecnosti najlepšie zamerať sa na etablované kryptomeny s veľkou kapitalizáciou ako bitcoin a ether. Ak hľadáte expozíciu aktívam s vyšším rizikom, ktoré majú potenciál ponúkať vyššie výnosy, zvážte menšie, sľubné kryptomeny a investujte len peniaze, o ktoré ste pripravení prísť. 

Ako si vybudovať dôchodkové portfólio z kryptomien

Konzistentnosť je kľúčom pri budovaní dôchodkového portfólia, najmä ak investujete na desiatky rokov. Bežnou stratégiou je Dollar Cost Averaging, bežne označovaná ako DCA. 

S DCA pravidelne investujete pevnú sumu bez ohľadu na cenu. Môžete napríklad investovať 500 USD každý mesiac do bitcoinu počas nasledujúcich 10 rokov. Tým by sa mali potenciálne zmierniť účinky krátkodobej volatility a znížiť riziko veľkých investícií v nevhodnom čase. 

Pri nasadzovaní stratégie DCA sa vždy vyvarujte panického nákupu alebo predaja počas vzostupov a pádov trhu. Musíte dôsledne dodržiavať svoj dlhodobý plán a zamerať sa na svoj cieľ. Trpezlivosť a disciplína sú v tejto stratégii kľúčové. 

Aj keď nikdy nie je dobré správať sa podľa trhu, je rozumná opatrnosť v čase, keď ceny dosahujú nové historické maximá, a chamtivosť, keď sú ceny blízko najnižšieho bodu. Ako hovorí staré príslovie: Maj strach, keď sú ostatní chamtiví, a buď chamtivý, keď ostatní majú strach. 

Výhody a nevýhody zahrnutia kryptomien do dôchodkových plánov

Začlenenie kryptomien do vašich dôchodkových plánov má svoje výhody aj nevýhody. Medzi výhody patria: 

  1. Potenciál vysokých výnosov

Na základe historickej výkonnosti ponúkajú kryptomeny potenciál vysokých výnosov v porovnaní s tradičnými aktívami. Nezabudnite, že minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti. 

  1. Diverzifikácia

Kryptomeny tvoria novú triedu aktív, ktorá nekopíruje úplne správanie tradičných trhov. K dispozícii je obmedzené množstvo údajov, pretože kryptomeny sú stále nové a vzťah medzi kryptomenami a tradičnými aktívami je naďalej diskutabilný.  

  1. Zabezpečenie proti inflácii

Kryptomeny ako bitcoin môžu pôsobiť ako ochrana proti inflácii. Upozorňujeme však, že história bitcoinu ako aktíva je od jeho zrodu v roku 2009 krátka. Niektorí poukazujú na to, že globálne menové podmienky boli počas väčšiny doby existencie kryptomien uvoľnené. Dôkazy tohto tvrdenia preto nie sú presvedčivé. 

Medzi nevýhody investovania do kryptomien v rámci vašich dôchodkových plánov patria:

  1. Volatilita

Kryptomeny môžu zaznamenať prudké kolísanie cien. Ak nedokážete tolerovať takúto volatilitu, kryptomeny nemusia byť pre vás vhodné. 

  1. Regulačné riziko

Kryptomeny čelia neistému regulačnému prostrediu na celom svete. Musíte sa uistiť, že rozumiete predpisom a zákonom vo vašej jurisdikcii a na medzinárodnej úrovni, aby ste zabezpečili dodržiavanie všetkých potrebných predpisov. 

  1. Nedostatok spotrebiteľskej ochrany

Na rozdiel od tradičných dôchodkových účtov, v prípade krádeže vašich kryptomien to často znamená, že sú nenávratne stratené. Regulácie kryptotrhu sa v niektorých krajinách stále ešte len formulujú a investori do kryptomien nemusia mať rovnakú úroveň ochrany, ako je na tradičných trhoch. 

  1. Zdaňovanie môže byť zložité 

Kryptomeny sa v každej krajine zdaňujú inak. Vo všeobecnosti je pomerne zložité zistiť, ako by ste pri plánovaní dôchodku mali zvážiť daňové faktory. Niekedy takéto nariadenia nemusia byť zavedené, čo predstavuje značné neistoty. 

Záverečné myšlienky 

Možno plánujete svoj odchod do dôchodku o 30 až 40 rokov, alebo sa do dôchodku dostanete už o pár rokov. Aj keď sa tieto dva prípady výrazne odlišujú z dôvodu odlišných časových horizontov, kryptomeny by mohli byť stále užitočné pre oba dôchodkové plány. Keď inflácia rastie a kúpna sila vašich peňazí klesá rýchlejšie, ako sa očakávalo, aktívum, ktorého je nedostatok, ponúka jedinečnú hodnotu.  

Aj keď má prípad začlenenia kryptomien do vášho dôchodkového plánu solídne základy, stále musíte byť opatrní. Používajte princíp diverzifikácie a konzistentnosti. Dôkladne zhodnoťte svoju toleranciu voči riziku a cieľ odchodu do dôchodku a vykonajte podrobný prieskum akejkoľvek kryptomeny, do ktorej by ste chceli investovať. V prípade správneho riadenia rizika môže dôchodkový plán zahŕňajúci kryptomeny ochrániť vašu finančnú pohodu počas jesene vášho života.

Prečítajte si tiež: 

Čo je to Bitcoinové ETF?

Prehľad cenovej histórie bitcoinu

Ako investovať do Bitcoinu a kryptomien

Ako vybudovať dobre vyvážené krypto portfólio


Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom:Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by sa nemali považovať za finančné, právne ani iné odborné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné, právne ani iné odborné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.