Hem
Ordlista
Börsvärde

Börsvärde

Nybörjare
I blockkedjebranschen avser termen börsvärde (eller marknadsvärde) ett mått som mäter den relativa storleken på en kryptovaluta. Det beräknas genom att multiplicera det aktuella marknadspriset för ett visst coin eller token med det totala antalet coin i omlopp.

Börsvärde = aktuellt pris x cirkulerande tillgång

Om varje enhet i en kryptovaluta till exempel handlas för 10 dollar och den cirkulerande tillgången är 50 000 000 coin, skulle börsvärdet för denna kryptovaluta vara 500 000 000 dollar.
Även om börsvärdet kan ge en indikation på storleken och resultatet för ett företag eller kryptovalutaprojekt är det viktigt att komma ihåg att det inte är detsamma som kassaflöde. Så det representerar inte hur mycket pengar som finns på marknaden. Detta är en vanlig missuppfattning, eftersom beräkningen av marknadsvärdet är direkt beroende av priset, men i själva verket kan en relativt liten prisvariation påverka marknadsvärdet avsevärt.
Med tanke på det föregående exemplet kan några miljoner dollar potentiellt pumpa upp kryptovalutapriset från 10 till 15 dollar, vilket skulle få marknadsvärdet att öka från 500 000 000 till 750 000 000 dollar. Detta betyder dock inte att det fanns ett inflöde på 250 000 000 dollar från marknaden. Egentligen är mängden pengar som behövs för att orsaka en sådan prisökning beroende av volym och likviditet, som är distinkta men relaterade begrepp.
Där volymen avser antalet tillgångar som byter händer inom en viss period är likviditet i princip i vilken grad tillgången snabbt kan köpas eller säljas, utan att orsaka en för stor inverkan på priset. 
Enkelt uttryckt kan en hög volym och likvid marknad inte lätt manipuleras, eftersom det finns många order i orderboken och möjligen en stor volym med order inom de olika prisområdena. Detta skulle resultera i en mindre volatil marknad, vilket innebär att en storhandlare skulle behöva mycket pengar för att kunna manipulera priset avsevärt. 

Däremot kan en tunn orderbok för en lågvolymmarknad lätt överträffas med en relativt liten summa pengar, vilket skulle ha en betydande inverkan på både priset och marknadsvärdet.

Dela inlägg
Relaterade ordlistor
Registrera ett konto
Omsätt din kunskap i praktiken genom att öppna ett Binance-konto idag.