Vad är hävstång inom kryptohandel?
Hem
Artiklar
Vad är hävstång inom kryptohandel?

Vad är hävstång inom kryptohandel?

Avancerad
Publicerad Mar 4, 2022Uppdaterad May 18, 2023
7m

TL;DR

Inom kryptohandel avser hävstångseffekt användandet av lånat kapital för att göra affärer. Hävstångshandel kan förstärka din köp- eller säljkraft, vilket gör att du kan handla med större belopp. Så även om ditt startkapital är litet kan du använda det som säkerhet för att göra hävstångsaffärer. Även om handel med hävstång kan multiplicera dina potentiella vinster, är det också förknippat med hög risk – särskilt på den volatila kryptomarknaden. Var försiktig när du använder hävstång för att handla krypto. Det kan leda till betydande förluster om marknaden rör sig bort från din position. 


Introduktion

Hävstångshandel kan vara förvirrande, särskilt för nybörjare. Men innan du experimenterar med hävstångseffekter är det viktigt att förstå vad det är och hur det fungerar. Den här artikeln kommer att fokusera på hävstångshandel på kryptomarknader, men en stor del av informationen är även giltig för traditionella marknader.


Vad är hävstång inom kryptohandel?

Hävstång avser användandet av lånat kapital för att handla med kryptovalutor eller andra finansiella tillgångar. Detta förstärker din köp- eller säljkraft så att du kan handla med mer kapital än vad du för närvarande har i din plånbok. Beroende på vilken kryptobörs du handlar, kan du låna upp till 100 gånger din kontobalans.

Mängden hävstång beskrivs som ett förhållande, till exempel 1:5 (5x), 1:10 (10x) eller 1:20 (20x). Den visar hur många gånger ditt startkapital multipliceras. Föreställ dig till exempel att du har 100 USD på ditt börskonto, men vill öppna en position värd 1 000 USD i bitcoin (BTC). Med en hävstångseffekt på 10 gånger kommer dina 100 USD att ha samma köpkraft som 1 000 USD.

Du kan använda hävstång för att handla olika kryptoderivat. De vanligaste typerna av hävstångshandel inkluderar marginalhandelhävstångstoken och terminskontrakt.


Hur fungerar hävstångshandel?

Innan du kan låna tillgångar och börja handla med hävstång måste du sätta in tillgångar på ditt handelskonto. Det startkapital du tillhandahåller är vad vi kallar säkring. Den säkring som krävs beror på hävstångseffekten du använder och det totala värdet av positionen du vill öppna (känd som marginal).

Säg att du vill investera 1 000 USD i Ethereum (ETH) med en hävstång på 10x. Marginalen som krävs skulle bli 1/10 av 1 000 USD, vilket innebär att du måste ha 100 USD på ditt konto som säkring för de lånade tillgångarna. Om du använder en hävstång på 20x skulle din nödvändiga marginal bli ännu lägre (1/20 av 1 000 USD = 50 USD). Men tänk på att ju högre hävstångseffekten är desto större är risken att bli likviderad.

Förutom den initiala marginalinsättningen måste du öven behålla en marginaltröskel för dina affärer. När marknaden rör sig mot din position och marginalen blir lägre än underhållströskeln, måste du sätta in mer tillgångar på ditt konto för att undvika att bli likviderad. Tröskeln kallas även underhållsmarginalen.

Hävstång kan tillämpas både på långa och korta positioner. Att öppna en lång position innebär att du förväntar dig att priset på en tillgång kommer att stiga. Att öppna en kort position innebär däremot att du tror att priset på tillgången kommer att falla. Även om detta kan låta som en vanlig spothandel, kan du med hävstångseffekt köpa eller sälja tillgångar som endast baseras på dina säkringar och inte på dina innehav. Så även om du inte har en tillgång kan du fortfarande låna den och sälja (öppna en kort position) om du tror att marknaden kommer att sjunka.

Exempel på en lång position med hävstång 

Föreställ dig att du vill öppna en lång position på 10 000 USD med BTC och 10x i hävstång. Det betyder att du använder 1 000 USD som säkring. Om priset på BTC går upp 20 % gör du en nettovinst på 2 000 USD (minus avgifter), vilket är mycket högre än de 200 USD du skulle ha tjänat om du handlade ditt 1 000 USD-kapital utan att använda hävstång.

Men om BTC-priset sjunker med 20 % minskar din position med 2 000 USD. Eftersom ditt startkapital (säkring) bara är 1 000 USD, skulle en minskning med 20 % orsaka en likvidering (din balans blir noll). Faktum är att du kan bli likviderad även om marknaden bara sjunker 10 %. Det exakta likvideringsvärdet beror på vilken börs du använder. 

För att undvika att bli likviderad måste du lägga till mer tillgångar i din plånbok för att öka dina säkringar. I de flesta fall skickar börsen dig en marinalinlösen innan likvideringen inträffar (t.ex. ett e-postmeddelande som säger att du ska lägga till mer tillgångar).

Exempel på en kort position med hävstång 

Föreställ dig nu att du vill öppna en kort position på 10 000 USD på BTC med 10x i hävstång. I det här fallet lånar du BTC från någon annan och säljer dessa till det aktuella marknadspriset. Din säkring är 1 000 USD, men eftersom du handlar med 10x i hävstång kan du sälja BTC för 10 000 USD.

Förutsatt att det aktuella BTC-priset är 40 000 USD, lånade du 0,25 BTC och sålde dessa. Om BTC-priset sjunker 20 % (ned till 32 000 USD) kan du köpa tillbaka 0,25 BTC med bara 8 000 USD. Detta skulle ge dig en nettovinst på 2 000 USD (minus avgifter). 

Men om BTC stiger 20 % till 48 000 USD skulle du behöva ytterligare 2 000 USD för att köpa tillbaka 0,25 BTC. Din position likvideras eftersom din kontobalans bara har 1 000 USD. Så för att undvika att bli likviderad måste du lägga till mer tillgångar i din plånbok för att öka dina säkringar innan likvidationspriset nås.


Varför ska du använda hävstång för att handla krypto?

Som nämnts tidigare använder handlare hävstång för att öka sin positionsstorlek och potentiella vinster. Men hävstångshandel kan också leda till mycket större förluster, vilket illustreras av exemplen ovan.

Ett annat skäl för handlare att använda hävstång är att förbättra likviditeten i deras kapital. Istället för att ha 2x i hävstångsposition på en enda börs kan de till exempel använda 4x i hävstång för att behålla samma positionsstorlek med lägre säkring. Detta skulle göra det möjligt för dem att använda den andra delen av sina pengar på en annan plats (till exempel för att handla med en annan tillgång, staking, tillhandahålla likviditet till decentraliserade börser (DEX), investera i NFT, etcetera).


Hur hanterar man riskerna med hävstångshandel?

Handel med hög hävstång kan kräva mindre kapital till att börja med, men det ökar riskerna för likvidation. Om din hävstångseffekt är för hög kan en prisrörelse på bara 1 % leda till enorma förluster. Ju högre hävstångseffekt desto mindre blir din volatilitetstolerans. Att använda lägre hävstång ger dig större felmarginal att handla för. Det är därför Binance och andra kryptobörser har begränsat den maximala hävstångseffekten som är tillgänglig för nya användare.

Riskhanteringsstrategier som att stoppa förlust och hämta vinst-order hjälper till att minimera förluster inom handel med hävstång. Du kan använda stoppa förlust-order för att automatiskt stänga din position till ett specifikt pris, vilket är till stor hjälp när marknaden rör sig mot dig. Stoppa förlust-order kan skydda dig från stora förluster. Hämta vinst-order är motsatsen – de stängs automatiskt när dina vinster når ett visst värde. Detta gör att du kan säkra dina intäkter innan marknadsläget vänder.

Vid det här laget borde det stå klart för dig att handel med hävstång är ett tveeggat svärd, som kan multiplicera både dina vinster och förluster exponentiellt. Detta innebär en hög risknivå, särskilt på den volatila kryptovalutamarknaden. På Binance uppmuntrar vi dig att handla ansvarsfullt och ta ansvar för dina handlingar. Vi erbjuder verktyg som anti-beroendemeddelande och en ångerperiodsfunktion för att hjälpa dig ta kontroll över dina affärer. Du bör alltid vara ytterst försiktig och göra efterforskningar för att förstå hur du använder hävstång på rätt sätt och hur du ska planera dina handelsstrategier.


Hur använder jag marginalhandel på Binance?

Du kan använda hävstång för att handla med kryptovalutor på kryptobörser som Binance. Vi visar dig hur du kommer igång med marginalhandel, men begreppet hävstång kan även hittas i andra typer av handel. Innan vi börjar behöver du ett marginalkonto. Följ denna artikel med vanliga frågor för att öppna ett sådant om du inte har gjort det redan. 

1. Gå till [Handla] - [Marginal] från det övre navigeringsfältet. 

2. Klicka på [BTC/USDT] för att söka efter det par du vill handla. Vi kommer att använda BNB/USDT-paret.

3. Du måste också överföra tillgångar till din marginalplånbok. Klicka på [Överför säkringar] under candlestick-diagrammet.


4. Välj plånboken för att överföra tillgångar, målmarginalkontot och det coin som ska överföras. Ange beloppet och klicka på [Bekräfta]. I det här exemplet överför vi 100 USDT till tvärmarginalkontot.


5. Gå till rutan till höger. Välj antingen [Cross 3x] eller [Isolated 10x]. Marginalen i tvärmarginalläget delas mellan dina marginalkonton, medan marginalen i Isolated Margin-läget är oberoende för varje handelspar. Du kan läsa mer om skillnaden mellan de två i denna artikel med vanliga frågor

6. Välj [Köp] (lång) eller [Sälj] (kort) och ordertyp, till exempel en marknadsorder. När du klicka på [Låna] och kommer du att märka att de 100 USDT vi överförde till tvärmarginalkontot nu multipliceras med 3x till 300 USDT.

 

7. Du kan köpa BNB med hävstång genom att ange beloppet för USDT med [Totalt], eller beloppet BNB som ska köpas med [Belopp]. Du kan också dra fältet nedan för att välja procentandel av tillgänglig balans som ska användas. Du ser då beloppet du lånar för denna handel. Klicka på [marginalköp BNB] för att öppna positionen.

Observera att du inte kan använda hela din tillgängliga balans eftersom du måste betala en handelsavgift. Systemet behåller automatiskt handelsavgiftsbeloppet, beroende på din VIP-nivå.


Sammanfattningsvis

Hävstång gör att du enkelt kan komma igång med en lägre initial investering och potentiellt få högre vinster. Ändå kan hävstång i kombination med marknadsvolatilitet göra att likvidering sker snabbt, speciellt om du tar 100x i hävstång för att handla. Handla alltid med försiktighet och utvärdera riskerna innan du börjar med hävstångshandel. Du bör aldrig handla med tillgångar som du inte har råd att förlora, särskilt när du använder hävstång.