Vad är beteendepåverkan och hur kan detta undvikas?
Hem
Artiklar
Vad är beteendepåverkan och hur kan detta undvikas?

Vad är beteendepåverkan och hur kan detta undvikas?

Avancerad
Publicerad Dec 18, 2022Uppdaterad Feb 9, 2023
5m


TL;DR

Beteendepåverkan är irrationella övertygelser som kan påverka våra kryptohandelsbeslut utan att vi vet det. Vanliga beteenden som kan påverka beslut är till exempel överförtroende, köpande eller säljande vid fel tidpunkt för att undvika ånger, begränsad koncentrationsförmåga och trendjakt. Handlare och investerare bör vara medvetna om sådana beteenden och undvika dem för att minska risken att fatta irrationella beslut. Här är fyra av dessa beteenden och hur du hanterar dem.

Introduktion

Om du inte tar itu med beteendepåverkan kan den leda till dåliga kryptohandels- och investeringsbeslut. Faktum är att det finns ett helt studieområde som kallas finansiellt beteende, som kombinerar psykologisk teori med konventionell finansiell ekonomi. Påverkan uppstår ofta utan att du vet om det, så du måste ägna stor uppmärksamhet åt ditt beteende för att minska partiskt beslutsfattande.

Mänskligt beteende och psykologi har studerats omfattande av den israelisk-amerikanska psykologen och ekonomen Daniel Kahneman och den bortgångne israeliska kognitiva och matematiska psykologen Amos Tversky. Intresserade läsare kan kolla in Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases för en bättre förståelse av mänskliga beteenden.

Övertro

”Illusionen att vi förstår det förflutna främjar en övertro i vår förmåga att förutsäga framtiden." – Daniel Kahneman

Beteenden såsom övertro gäller handlare som är för säkra på sin handelsförmåga, vilket får dem att fatta riskabla marknadsbeslut eller alltför frekventa affärer. Du kan också ha en övertro på tillgångar som du redan har investerat kraftigt i, vilket leder till en portfölj som saknar diversifiering.

Även om det kan finnas undantag, drogs slutsatsen från en studie ledd av professor och doktor Kai Ruggeri från Columbia University att ju mer aktiv en handelsinvesterare är, desto mindre pengar tjänar de. Överväg att handla mindre och investera mer, eftersom investeringar ofta innebär mer grundläggande efterforskning om det inneboende värdet av ett projekt eller en kryptovaluta.

Du kan också överväga att diversifiera dina affärer efter att ha gjort ordentlig forskning. Detta kan hjälpa dig att minska den totala risken som finns med att inneha en enda token.

Undvika ånger

En studie publicerad i Journal of Economic Theory av Jie Qin, en ekonomiprofessor vid Ritsumeikan University, visade att handlare var dubbelt så benägna att sälja en lönsam position för tidigt och en förlorande position för sent, för att undvika ånger för att förlora vinster eller kapital. Att undvika ånger finns i vårt dna, även om det får oss att fatta irrationella beslut. 

För att begränsa detta kan du hålla dig till specifika handels- och investeringsstrategier, istället för att fatta beslut under marknadsfluktuationer. Ett enkelt tillvägagångssätt för detta är att automatisera dina affärer efter förutbestämda villkor, såsom pris och kvantitet. 

En sådan strategi är genomsnittlig dollarkostnad (DCA), en praxis som handlare använder för att investera fasta belopp med jämna mellanrum, oavsett tillgångens pris. 

Du kan också använda en efterföljande stopporder, vilket gör att du kan placera en förinställd order till en viss procentsats, bortom det aktuella marknadspriset. Bortsett från att automatiskt följa prisriktningen kan efterföljande stopporder hjälpa till att säkra vinsten, samtidigt som förlusten begränsas, vilket i slutändan hjälper dig att undvika att missa marknaden på grund av ånger.

Begränsad koncentrationsförmåga

Med tanke på alla olika token på marknaden finns det otaliga kryptomöjligheter. Vi har dock bara en begränsad förmåga att fokusera och förstå varje alternativ ordentligt innan vi handlar.

Dessutom finns det ofta mycket marknadsbrus kring olika kryptomöjligheter. Detta kan leda till att handelsbeslut fattas med felaktig eller otillräcklig information.

Gå inte in i någon handel för snabbt, som du inte först har granskat noggrant. Istället för att gå in för snabbt, ska du göra din egen efterforskning (Do Your Own Research/DYOR) och göra ordentliga grundläggande och tekniska analyser innan du handlar.

Dessutom är det bäst att inte lita på information från tredjepartsinfluenser vars innehåll kretsar kring potentiella kryptohandelsmöjligheter.

Trendjakt

En annan studie, utförd av professor Prem C. Jain på Tulane-universitetet och professor Joanna Shuang Wu på Rochester-universitetet, fann att 39 % av allt nytt kapital som anslagits till fonder gick till 10 % av föregående års toppresterande fonder, vilket avslöjar vår tendens att jaga trender. Detta kan leda till hastiga handelsrörelser istället för logiska beslut som stöds av ordentlig efterforskning. 

På grund av kryptomarknadens volatila natur kan handlare vilseledas av en tokens exponentiella prisökning och missa att studera grunderna som stöder denna uppgång. Istället för att hoppa på tåget ska du överväga tillgångar som handlas under vad du tycker är deras inneboende värde, istället för att bara fokusera på token som har presterat spektakulärt bra.

Som Warren Buffet en gång sa: ”Var rädd när andra är giriga och girig när andra är rädda.” 

Du kan också försöka göra din handelsstrategi perfekt och hålla fast vid den, istället för att gå in i en handel varje gång en token hajpas upp. Till att börja med finns det dussintals artiklar om handelsstrategi på Binance Academy, inklusive vår nybörjarguide för kryptohandelsstrategier, dagshandelsstrategier och hur du kan testa din handelsstrategi.

Sammanfattningsvis

Det är mänskligt att vilja luta sig mot våra instinkter när vi fattar beslut. Håll koll på ditt beteende och sträva efter att hålla din beteendepåverkan i schack, så blir det mindre troligt att du fattar dåliga handelsbeslut.

Mer information