Co jsou behaviorální předpojatosti a jak jim předcházet?
Domů
Články
Co jsou behaviorální předpojatosti a jak jim předcházet?

Co jsou behaviorální předpojatosti a jak jim předcházet?

Pokročilí
Zveřejněno Dec 18, 2022Aktualizováno Feb 9, 2023
5m


TL;DR

Behaviorální předpojatosti jsou iracionální přesvědčení, která mohou ovlivnit naše rozhodnutí při obchodování s kryptoměnami, aniž bychom o tom věděli. Mezi běžná jednání, která mohou ovlivnit rozhodování, patří nadměrná sebedůvěra, nákup nebo prodej v nevhodnou dobu, abyste předešli zklamání, omezená pozornost a honba za trendy. Obchodníci a investoři by si měli být těchto předpojatostí vědomi a snížit riziko nelogických rozhodnutí tím, že se jich vyvarují. V tomto článku se dočtete o čtyřech předpojatostech a způsobech, jak se s nimi vypořádat.

Úvod

Nekontrolované behaviorální předpojatosti mohou při investování a obchodování s kryptoměnami vést ke špatným rozhodnutím. Ve skutečnosti existuje celý obor zvaný behaviorální finance, který kombinuje psychologickou teorii s tradiční finanční ekonomií. Předpojatosti jsou často podvědomé, takže svému chování musíte věnovat velkou pozornost, abyste rozhodování založené na předpojatostech omezili.

Lidským chováním a psychologií se intenzivně zabývali izraelsko-americký psycholog a ekonom Daniel Kahneman a zesnulý izraelský kognitivní a matematický psycholog Amos Tversky. Těm z vás, kteří chtějí lidským předsudkům lépe porozumět, doporučujeme knihu Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases.

Nadměrná sebedůvěra

„Iluze, že rozumíme minulosti, podporuje nadměrnou sebedůvěru v naši schopnost předvídat budoucnost.“ – Daniel Kahneman

Nadměrná sebedůvěra se týká obchodníků, kteří jsou si příliš jistí svými obchodními schopnostmi, a vede k riskantním tržním rozhodnutím nebo příliš častým obchodům. Nadměrně věřit můžete i aktivům, do kterých jste už zainvestovali velké částky, což vede k nedostatečné diverzifikaci portfolia.

Mohou sice existovat výjimky, ale studie vedená Dr. Kaiem Ruggerim, profesorem Kolumbijské univerzity, dospěla k závěru, že čím aktivnější drobný investor je, tím méně vydělává. Zvažte, že začnete méně obchodovat a více investovat, protože investování často vyžaduje větší míru fundamentálního výzkumu vnitřní hodnoty projektu nebo kryptoměny.

Po řádném průzkumu můžete také zvážit diverzifikaci obchodů, kterou můžete snížit celkové riziko spojené s držením jedné kryptoměny.

Předcházení zklamání

Studie Jie Qinové, profesorky ekonomie na Ritsumeikanské univerzitě, publikovaná v odborném časopise Journal of Economic Theory, ukázala, že obchodníci prodávají ziskovou pozici příliš brzy a ztrátovou pozici příliš pozdě s dvojnásobnou pravděpodobností, aby předešli zklamání ze ztráty zisků nebo kapitálu. Jsme předprogramováni k tomu, abychom předcházeli zklamání, i když nás to vede k nelogickým krokům. 

Abyste toto nutkání omezili, můžete se držet konkrétních obchodních a investičních strategií a nerozhodovat se, až když na trhu dojde k výkyvu. Jednoduchým přístupem může být automatizování obchodů předem stanovenými podmínkami, jako je cena a množství. 

Jednou takovou strategií je průměrování nákladů (DCA), které obchodníci používají k investování pevných částek v pravidelných intervalech bez ohledu na cenu aktiva. 

Můžete také používat příkaz trailing stop, který vám umožňuje předem zadat příkaz v určité procentuální vzdálenosti od tržní ceny. Kromě automatického sledování směru ceny vám mohou příkazy trailing stop pomoct realizovat zisk a zároveň omezit ztrátu. Tím se v konečném důsledku můžete vyhnout špatnému načasování trhu ve snaze předejít zklamání.

Omezená pozornost

Vzhledem k tomu, kolik kryptoměn na trhu existuje, máme k dispozici nespočet kryptoměnových příležitostí. Zároveň ale máme jen omezené množství pozornosti, kterou můžeme věnovat tomu, abychom každé příležitosti před obchodováním správně porozuměli.

Kromě různých kryptoměnových příležitostí je ale trh často plný šumu. Ten může vést k tomu, že obchodní rozhodnutí přijmete na základě nesprávných nebo nedostatečných informací.

Nepouštějte se do žádného obchodu, který jste předem důkladně neprozkoumali. Nesnažte se soustředit na příliš mnoho věcí najednou. Před obchodováním libovolné kryptoměny si udělejte vlastní průzkum a proveďte řádnou fundamentální a technickou analýzu.

A raději se nespoléhejte ani na informace od influencerů, kteří vytváří obsah související s potenciálními příležitostmi k obchodování kryptoměn.

Honba za trendy

Jiná studie, kterou provedli profesor Prem C. Jain z Tulanské univerzity a profesorka Joanna Shuang Wuová z Rochesterské univerzity, zjistila, že 39 % veškerého nového kapitálu investovaného do podílových fondů si rozdělilo 10 % nejvýkonnějších fondů předchozího roku, což vypovídá o našem sklonu honit se za trendy. Ten může místo logických rozhodnutí podložených důkladným výzkumem vést k ukvapeným obchodním krokům. 

Vzhledem k volatilní povaze kryptoměnového trhu se obchodníci mohou nechat strhnout exponenciálním nárůstem ceny kryptoměny a zanedbat studium fundamentů, které by tento skok podpořily. Místo toho, abyste šli se stádem a sledovali jen kryptoměny, které dosahují velkolepých výsledků, se zaměřte na aktiva, která se obchodují pod jejich vnitřní hodnotou.

Jak kdysi řekl Warren Buffet: „Buďte bojácní, když jsou ostatní chamtiví, a chamtiví, když jsou ostatní bojácní.“ 

Můžete také zkusit zdokonalit svou obchodní strategii, držet se jí a nevstupovat do obchodu pokaždé, když něco pozitivně ovlivní cenu kryptoměny. Pro začátek najdete na Akademii Binance desítky článků o obchodních strategiích, včetně našeho průvodce kryptoměnovými obchodními strategiemi pro začátečníky, strategií intradenního obchodování a způsobu, jak obchodní strategii zpětně otestovat.

Závěrem

Jako lidé se přirozeně chceme při rozhodování spoléhat na své instinkty. Sledujte své chování a snažte se udržet své behaviorální předpojatosti či zaujatosti pod kontrolou. Snížíte tím pravděpodobnost špatných obchodních rozhodnutí.

Související články: