Co je dvoufázové ověření (2FA)?
Domů
Články
Co je dvoufázové ověření (2FA)?

Co je dvoufázové ověření (2FA)?

Začátečníci
Zveřejněno Sep 18, 2023Aktualizováno Nov 23, 2023
9m

TL;DR

  • Dvoufázové ověření (2FA) je bezpečnostní mechanismus, který vyžaduje, aby uživatelé před přihlášením k účtu nebo systému použili dvě různé formy ověření.

  • Tyto dvě fáze se obvykle skládají z něčeho, co uživatel zná (heslo), a něčeho, co má (jednorázový kód vygenerovaný chytrým telefonem), a přidávají tak další vrstvu ochrany proti neoprávněnému přístupu.

  • Dvoufázová ověření mohou mít podobu SMS kódů, ověřovacích aplikací, hardwarových klíčů (YubiKey), biometrických údajů (například otisk prstu nebo rozpoznání obličeje) a e-mailových kódů.

  • Dvoufázové ověření je důležité zejména k ochraně finančních a investičních účtů, včetně kryptoměnových účtů.

Úvod  

V dnešní době, kdy jsou naše životy stále více propojeny s online prostředím, nemůžeme přecenit význam spolehlivého online zabezpečení. Na mnoha online platformách neustále sdílíme citlivé údaje – od adres a telefonních čísel přes identifikační údaje až po informace o platebních kartách.

Naší hlavní obrannou linií je i přesto obvykle uživatelské jméno a heslo, u kterých se opakovaně prokázalo, že jsou zranitelné vůči hackerským útokům a narušení bezpečnosti údajů. A právě proti těmto nebezpečím se dvoufázové ověření (2FA) ukazuje jako skvělá ochrana.

Dvoufázové ověření (2FA) je klíčové bezpečnostní opatření, které jde nad rámec tradičního modelu s heslem a zavádí další úroveň zabezpečení – druhou bariéru, která zpevňuje zdi chránící vaše online aktivity. 

Ve své podstatě je 2FA štít, který stojí mezi našimi online účty a potenciálními subjekty s nekalými úmysly, co je chtějí zneužít. 

Co je dvoufázové ověření?

Dvoufázové ověření je vícefázový bezpečnostní mechanismus, který má před udělením přístupu do systému ověřit identitu uživatele. Na rozdíl od tradiční kombinace uživatelského jména a hesla přidává 2FA další úroveň ochrany tím, že po uživatelích vyžaduje dvě různé formy identifikace:

1. Něco, co znáte

Obvykle se jedná o vaše heslo – tajemství, které byste měli znát jen vy. Jedná se o první obrannou linii a strážce vaší digitální identity.

2. Něco, co máte

Druhou fází je vnější prvek, kterým disponuje pouze oprávněný uživatel. Může se jednat o fyzické zařízení (například chytrý telefon nebo hardwarový klíč, jako je YubiKey, RSA SecurID nebo Titan Security Key), jednorázový kód vygenerovaný ověřovací aplikací nebo dokonce biometrické údaje (například otisk prstu nebo rozpoznání obličeje).

Kouzlo 2FA spočívá v kombinaci těchto dvou fází, které vytváří robustní obranu proti neoprávněnému přístupu. I kdyby se subjektu s nekalými úmysly podařilo získat vaše heslo, bude stále potřebovat druhou fázi ověření. 

Tento dvojí přístup útočníkům prolomení zabezpečení výrazně ztěžuje.

Proč potřebujete dvoufázové ověření?

Hesla jsou dlouholetou a všudypřítomnou formou ověřování, ale mají značná omezení. Jsou zranitelná vůči řadě útoků, včetně útoků hrubou silou, kdy útočník systematicky zkouší různé kombinace hesel, dokud nezíská přístup. 

Uživatelé navíc často používají slabá nebo snadno uhodnutelná hesla, a svou bezpečnost tak ještě víc ohrožují. Bezpečnost hesel snižuje také nárůst případů narušení bezpečnosti údajů a sdílení prozrazených hesel v rámci různých online služeb. 

Nedávno došlo například k hacknutí účtu X (dříve Twitter) Vitalika Buterina, spoluzakladatele Etherea, který zveřejnil nepřátelský phishingový odkaz, což vedlo ke krádeži téměř 700 000 dolarů z kryptopeněženek jeho sledujících.

Podrobnosti hackerského útoku sice neznáme, ale podtrhuje to význam zabezpečení přístupu. I když 2FA útokům nezabrání, výrazně ztěžuje přístup neoprávněných osob k vašim účtům.

Kde je možné dvoufázové ověření použít?

Dvoufázové ověření se nejčastěji používá v těchto oblastech:

1. E-mailové účty 

Přední poskytovatelé e-mailových služeb, jako jsou Gmail, Outlook a Yahoo, nabízí možnosti 2FA, které chrání vaši poštu před neoprávněným přístupem.

2. Sociální sítě 

Platformy jako Facebook, X (dříve Twitter) a Instagram vyzývají uživatele, aby své profily zabezpečili pomocí 2FA.

3. Finanční služby

Banky a finanční instituce často používají 2FA u internetového bankovnictví, aby vaše finanční transakce byly bezpečné.

4. E-shopy

E-shopy jako Amazon nebo eBay umožňují použití 2FA jako způsob zabezpečení platebních údajů.

5. Pracoviště a podniky

Mnoho společností používání 2FA zaměstnancům nařizuje, aby ochránily citlivá firemní data a účty.

Z dvoufázového ověření se stále více stává všudypřítomná a nepostradatelná funkce, která zvyšuje bezpečnost u široké škály online aktivit.

Různé typy 2FA a jejich klady a zápory

Existují různé typy dvoufázového ověření (2FA) a každé z nich má své klady a potenciální zápory. 

1. Dvoufázové ověření pomocí SMS

Dvoufázové ověření pomocí SMS spočívá v tom, že po zadání hesla obdržíte na registrovaný mobilní telefon textovou zprávu s jednorázovým kódem.

Výhodou této metody je, že je velmi dobře dostupná, protože téměř každý má mobilní telefon schopný přijímat textové zprávy, a navíc nevyžaduje žádný další hardware ani aplikace.

Její omezení spočívají v tom, že je zranitelná vůči podvodům s výměnou SIM karty, kdy podvodník může získat vaše telefonní číslo a zachytit vaše SMS. Tento typ 2FA je navíc závislý na mobilní síti, takže v oblastech se slabým pokrytím sítě může dojít ke zpoždění nebo selhání doručení SMS. 

2. Dvoufázové ověření pomocí ověřovacích aplikací

Ověřovací aplikace, jako je Google Authenticator a Authy, generují časově omezená jednorázová hesla, aniž by musela být připojená k internetu.

Mezi výhody této metody patří offline přístup, protože fungují i bez připojení k internetu, a podpora více účtů, protože jedna aplikace může generovat jednorázová hesla pro více účtů. 

Mezi nevýhody patří nutnost počátečního nastavení, které je o něco složitější než ověření pomocí SMS. Navíc nefunguje bez chytrého telefonu nebo jiného zařízení. 

3. Dvoufázové ověření pomocí hardwarových klíčů

Hardwarové klíče jsou fyzická zařízení, která generují jednorázová hesla. Mezi oblíbené hardwarové klíče patří YubiKey, RSA SecurID a Titan Security Key. 

Tyto hardwarové klíče jsou obvykle kompaktní a přenosné a připomínají USB flash disky. Uživatelé je musí mít u sebe, aby je mohli používat k ověřování. 

Jejich výhodou je, že jsou velmi bezpečné, protože jsou offline a odolné vůči online útokům. Tyto klíče mají často dlouhou životnost baterií v řádu několika let. 

Omezení spočívají v tom, že si je uživatelé musí koupit, což znamená nějaké počáteční náklady. Navíc může dojít ke ztrátě nebo poškození těchto zařízení a uživatelé si pak musí koupit náhradní. 

4. Dvoufázové ověření pomocí biometrických údajů

Dvoufázové ověření pomocí biometrických údajů používá k ověření identity jedinečné fyzické charakteristiky, jako jsou otisky prstů nebo rozpoznávání obličeje.

Mezi jeho výhody patří vysoká přesnost a uživatelská přívětivost, což je výhodné pro uživatele, kteří si nechtějí pamatovat kódy.

Potenciálními nevýhodami jsou obavy o soukromí, protože biometrické údaje musí být bezpečně uloženy, aby nedošlo k jejich zneužití. Biometrické systémy mohou navíc občas vykazovat chyby. 

5. Dvoufázové ověření pomocí e-mailu

Dvoufázové ověření pomocí e-mailu odešle jednorázový kód na vaši registrovanou e-mailovou adresu. Tuto metodu zná většina uživatelů a nevyžaduje žádné další aplikace ani zařízení. Je ale náchylná vůči napadení e-mailu, které může vést k prolomení 2FA. Doručení e-mailu se navíc občas zpožďuje. 

Jak si vybrat správný typ 2FA?

Výběr metody 2FA by měl zohledňovat faktory, jako je požadovaná úroveň zabezpečení, komfort uživatele a konkrétní využití.

V případě potřeby vysokého stupně zabezpečení, jako jsou finanční účty nebo účty na kryptoměnových burzách, je vhodné upřednostnit hardwarové klíče nebo ověřovací aplikace. 

V případech, kdy je důležitější dostupnost, může být vhodnější dvoufázové ověření pomocí SMS a e-mailu. Biometrické údaje jsou vynikající pro zařízení s vestavěnými senzory, ale ochrana soukromí a dat pro ně musí být na prvním místě.

Podrobný průvodce nastavením 2FA

V této části si projdeme základní kroky nastavení dvoufázového ověření (2FA) na různých platformách. Jednotlivé kroky se mohou v závislosti na platformě lišit, ale obecně se řídí stejnou logikou. 

1. Zvolte si metodu 2FA

V závislosti na platformě a preferencích si vyberte metodu 2FA, která vám nejvíc vyhovuje, ať už je to SMS, ověřovací aplikace, hardwarový klíč nebo jiná. Pokud se rozhodnete použít ověřovací aplikaci, musíte ji nejdřív nainstalovat. A v případě hardwarového klíče si ho musíte nejdřív pořídit a instalovat. 

2. Zapněte v nastavení účtu metodu 2FA

Přihlaste se k platformě nebo službě, kde chcete povolit 2FA, a přejděte do nastavení účtu nebo zabezpečení. Najděte požadované dvoufázové ověření a zapněte ho.  

3. Zvolte záložní metodu

Mnoho platforem nabízí pro případ ztráty přístupu k primární metodě 2FA i záložní metody. Záložní metodou obvykle bývají záložní kódy nebo sekundární ověřovací aplikace.

4. Postupujte podle pokynů a ověřte vybranou metodu 2FA

Postupujte podle pokynů a nastavte si vybranou metodu 2FA. Obvykle musíte pomocí ověřovací aplikace naskenovat QR kód, propojit telefonní číslo pomocí SMS nebo zaregistrovat hardwarový klíč. Nastavení dokončíte zadáním ověřovacího kódu ze zvolené metody 2FA.

5. Zabezpečte záložní kódy

Pokud obdržíte záložní kódy, uschovejte je na nějakém bezpečném a přístupném místě, nejlépe offline. Můžete je vytisknout nebo napsat ručně a schovat je do uzamčené zásuvky nebo je bezpečně uložit do správce hesel. Tyto kódy pak můžete použít, když ztratíte přístup k primární metodě 2FA.

Po nastavení 2FA je důležité je efektivně používat, předejít běžným nástrahám a zajistit bezpečnost záložních kódů.

Tipy, jak efektivně používat 2FA

Nastavení 2FA je jen začátek zabezpečení účtů. Při jejich používání je třeba dodržovat osvědčené postupy. 

Patří mezi ně pravidelná aktualizace ověřovací aplikace, zapnutí 2FA na všech účtech, které ho podporují, abyste zabránili bezpečnostním hrozbám u dalších online účtů, a používání silných a jedinečných hesel. 

Musíte být také obezřetní vůči možným nástrahám nebo chybám. Nikdy nikomu nesdělujte svá jednorázová hesla, dávejte si pozor na phishingové podvody a vždy ověřujte pravost obdržených žádostí. 

Pokud někdy ztratíte zařízení používané k dvoufázovému ověření, musíte mu na všech účtech okamžitě zrušit přístup a aktualizovat nastavení 2FA. 

Závěrem 

Z tohoto článku byste si měli odnést především to, že 2FA není možnost, ale nutnost. 

Neustálé narušování bezpečnosti a následné ztráty, kterých jsme denně svědky, nám ostře připomínají, jak důležité je zavedení dvoufázového ověření (2FA) u našich účtů. Je potřebné zejména jako ochrana finančních a investičních účtů, včetně kryptoměnových účtů.

Sedněte si proto k počítači, vezměte do ruky telefon nebo si kupte hardwarový klíč a nastavte si 2FA hned teď. Je to posila, která vám dává kontrolu nad digitální bezpečností a chrání váš cenný majetek. 

Pokud už máte 2FA nastavené, nezapomeňte, že bezpečnost v online prostředí je dynamický proces. Nové technologie a nové útoky se budou objevovat i nadále. Pokud si chcete zachovat bezpečí, musíte se neustále informovat a chovat se ostražitě. 

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.