Co jsou decentralizované deriváty a jak v oblasti DeFi fungují?
Domů
Články
Co jsou decentralizované deriváty a jak v oblasti DeFi fungují?

Co jsou decentralizované deriváty a jak v oblasti DeFi fungují?

Středně pokročilí
Zveřejněno Apr 25, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
8m

TL;DR

  • Decentralizované deriváty jsou finanční nástroje, které se obchodují na decentralizovaných burzách (DEX). V oblasti decentralizovaného financování (DeFi) jsou čím dál oblíbenější.

  • Decentralizované deriváty, tak jako tradiční deriváty, odvozují svou hodnotu od podkladových aktiv, kterými jsou obvykle kryptoměny.

  • Ke svému fungování využívají chytré kontrakty, které automaticky plní podmínky smluv.

Co jsou deriváty? 

Deriváty jsou finanční kontrakty, které odvozují svou hodnotu od podkladového aktiva, jako jsou akcie, kryptoměny, fiat měny nebo komodity. Derivát si můžete představit jako kontrakt mezi dvěma stranami vytvořený na základě budoucí ceny nebo hodnoty podkladového aktiva.

Existuje několik typů derivátů, včetně opcí, futures a swapů. Všechny ale fungují na stejném základním principu – investorům umožňují těžit z budoucích cenových pohybů aktiv, aniž by je skutečně vlastnili.

Deriváty vám mohou pomoct zajistit se proti potenciálním rizikům a pomocí páky zvýšit výnos. Obchodník může například použít na menší kapitál páku a nakoupit futures kontrakt, který se vztahuje na větší množství podkladového aktiva. 

Někteří obchodníci používají deriváty také k získávání expozice vůči různým třídám aktiv a trhům, aby diverzifikovali svá portfolia. Zajištění zase funguje tak, že zaujmete opačnou pozici v derivátu, abyste jí vyrovnali potenciální ztráty ze stávající investice.

Musíte si ale uvědomit, že vzhledem ke komplexní povaze a možnostem pákového efektu s sebou deriváty nesou rizika, která mohou násobit ztráty. Proto je nezbytné, abyste se do obchodování derivátů nepouštěli, dokud se neseznámíte s jeho riziky a možnými důsledky.

Co jsou decentralizované deriváty v kryptoměnovém světě?

Decentralizované deriváty také odvozují svou hodnotu od podkladových aktiv, ale obchodují se na blockchainových protokolech. V oblasti DeFi se sice nejčastěji setkáte s deriváty kryptoměn, ale je možné vytvářet i decentralizované deriváty vázané na jiné typy aktiv, například akcie. 

Kontrakty kryptoderivátů umožňují komukoli využít budoucí cenové pohyby aktiva nebo zajistit své pozice v transparentním prostředí bez nutnosti důvěry. Protokoly, které vytváří decentralizované deriváty, mají často nízké vstupní bariéry, protože se k nim může prostřednictvím kryptopeněženky připojit kdokoli.

Protokoly s kryptoderiváty obvykle ponechávají uživatelům kontrolu nad jejich aktivy a klíči, takže je není nutné převádět na centralizovanou platformu nebo do úschovy třetí strany. To zároveň znamená, že uživatelé mohou svá aktiva snadno přesouvat mezi různými protokoly a využívat různých strategií DeFi, aniž by museli podstupovat zdlouhavé procesy výběru.

Jak fungují derivátové decentralizované burzy?

Derivátové decentralizované burzy (DEX) zpracovávají prostřednictvím blockchainu transakce, aniž by k tomu byli potřeba zprostředkovatelé. Blockchain je neměnná účetní kniha odolná proti manipulaci, která decentralizovaně zaznamenává veškeré transakce a plnění kontraktů. Tím je zajištěno, že transakce nemůže být po ověření a přidání na blockchain změněna ani odstraněna.

Decentralizované derivátové protokoly mohou být postaveny na různých blockchainech, jako jsou Ethereum, BNB Chain, Solana nebo i blockchainy druhé vrstvy. Blockchainy ale mají různé úrovně zabezpečení, škálovatelnosti a transakčních nákladů, které mohou ovlivnit uživatelskou zkušenost a celkový výkon derivátového protokolu.

Některé derivátové DEX se zaměřují na crosschainovou kompatibilitu a interoperabilitu, které uživatelům umožňují obchodovat deriváty napříč různými blockchainy.

Další klíčovou technologií jsou chytré kontrakty, které dokáží dokončit transakce bez zprostředkovatelů. Jedná se o samovykonatelné kontrakty s podmínkami zapsanými přímo v jejich kódu. V případě splnění předem definovaných podmínek automaticky realizují a vypořádávají transakce a další možné funkce, jako je stakování a správa.

Protokoly se často spoléhají na blockchainové orákly, které přesně sledují ceny a udržují vazbu na reálná aktiva. Tyto orákly mají různé úrovně decentralizace, přesnosti dat a frekvence aktualizací, které ovlivňují celkovou spolehlivost platformy.

Decentralizované derivátové protokoly často používají decentralizované modely správy, které uživatelům umožňují podílet se v různé míře na rozhodování. Některé protokoly mohou mít decentralizovanější řídicí struktury a jiné se mohou spoléhat na centralizovanější rozhodování.

Zásadní roli mohou na decentralizovaných derivátových protokolech hrát také nativní tokeny. Některé platformy například prostřednictvím decentralizovaných autonomních organizací (DAO) umožňují držitelům tokenů podílet se na správě a hlasovat o návrzích týkajících se vylepšení protokolu a dalších změnách.

Tokeny je někdy možné použít jako alternativu ke stablecoinům s cílem zajistit obchody a DEX může použít svůj nativní token k motivaci tvůrců trhu. DEX může například vybírat burzovní poplatky a rozdělovat je tvůrcům trhu, kteří poskytují platformě likviditu.

Typy decentralizovaných derivátů v oblasti kryptoměn

Futures kontrakty

Futures kontrakty jsou finanční smlouvy, které obchodníkům umožňují těžit z budoucích cenových pohybů podkladových aktiv. Futures kontrakt je v podstatě dohoda o nákupu nebo prodeji aktiva za předem stanovenou cenu k budoucímu datu.

V oblasti tradičních financí se futures kontrakty obvykle obchodují na centralizovaných burzách (CEX). Oblast DeFi poskytuje obchodníkům přístup k futures kontraktům v decentralizovaném prostředí bez kontroly přístupu, kde je mohou obchodovat na blockchainu přímo mezi sebou bez nutnosti zprostředkovatelů.

Decentralizované futures mohou být buď permanentní, nebo mít pevné datum expirace. Permanentní futures kontrakty jsou navržené tak, aby napodobovaly obchodování s tradičními futures kontrakty, ale bez data expirace/vypořádání. V oblasti DeFi se jedná o nejběžnější typ derivátového kontraktu.

Permanentní futures kontrakty jsou flexibilnější a dostupnější než běžné futures kontrakty. Jsou ale spojeny s vlastními riziky, včetně vysoké páky a možných vysokých poplatků za financování.

Opční kontrakty

Opční kontrakt je druh finanční smlouvy, která dává držiteli právo – ale ne povinnost – koupit nebo prodat podkladové aktivum za stanovenou cenu k určitému datu (datu expirace). Totéž platí i v oblasti kryptoměn. Opční kontrakt je možné použít k zajištění proti kolísání ceny digitálního aktiva nebo k obchodování jeho budoucích cenových pohybů.

Pokud například investor vlastní ETH a do budoucna se obává potenciálního rizika poklesu, může si koupit put opci, která mu umožní prodat ETH za předem stanovenou cenu bez ohledu na jeho spotovou cenu. Pokud cena ETH klesne pod tuto předem stanovenou cenu, může takovou opcí omezit případné ztráty.

Opce je možné použít i k získávání výhod z budoucích cenových pohybů kryptoměny. V tomto případě by investor koupil call opci, která mu dává právo koupit podkladové aktivum za předem stanovenou cenu, když jeho cena vzroste nad realizační cenu.

Syntetická aktiva

Syntetická aktiva jsou digitální reprezentací různých aktiv. Poskytují dostupný způsob, jak daná aktiva držet a obchodovat s nimi. Syntetická aktiva jsou v podstatě tokenizované deriváty, které pomocí blockchainové technologie replikují hodnotu podkladových aktiv a dokonce i některých vlastností, jako je inflace.

Syntetická aktiva jsou sice podobná stablecoinům, ale jsou rozmanitější, protože mohou zastupovat širokou škálu aktiv, včetně akcií, drahých kovů, altcoinů, opcí nebo futures. Upozorňujeme, že se sice hodnotu podkladových aktiv snaží věrně zastupovat, ale nejsou jimi přímo kryty.

Syntetická aktiva proto využívají transparentnosti a otevřenosti blockchainové technologie a umožňují komukoli a kdekoli získat přístup k různým aktivům, aniž by musel řešit související komplikace. Jsou součástí vytváření investičního prostředí bez kontroly přístupu, které je navázané na trh s tradičními aktivy.

Jaké výzvy jsou spojené s deriváty v oblasti DeFi?

Než se pustíte do obchodování derivátů z oblasti DeFi, měli byste dobře rozumět rizikům tohoto obchodování. Je to obecně rizikovější než pouhé obchodování s kryptoměnami, protože deriváty z oblasti DeFi jsou složité a volatilní finanční nástroje. Potenciální zisky i ztráty tak mohou být mnohem vyšší než při obchodování s kryptoměnami.

Problémem je také likvidita. Decentralizované burzy jsou pořád relativně nové a jejich potenciálně nižší objem obchodů ztěžuje okamžité obchodování derivátů. Z praktického hlediska nejsou decentralizované burzy zatím tak uživatelsky přívětivé jako tradiční kryptoměnové burzy. Nováčci, kteří neví, jak fungují peněženky bez úschovy, mohou mít problém s připojením peněženky k decentralizované burze, zapomenutím hesla nebo dokonce i ztrátou seed fráze.

Většina centralizovaných platforem navíc nabízí obchodování v reálném čase, které není ovlivněno dobou bloku. Používání onchainové knihy příkazů na decentralizované burze ale může být občas problematické, protože přetížená síť vede ke zvýšení poplatků.

Dalším aspektem, na který je třeba při obchodování derivátů v oblasti DeFi myslet, je bezpečnostní riziko. Decentralizované burzy nejsou zcela imunní vůči hackerům a mají svá zranitelná místa. Vzhledem k tomu, že protokoly DeFi jsou provozovány pomocí chytrých kontraktů, jediná chyba v jejich kódu může způsobit selhání derivátových kontraktů.

Už došlo k mnoha případům, kdy platformy DeFi utrpěly v důsledku zranitelného místa v chytrém kontraktu značné ztráty. Vždy si udělejte vlastní průzkum a prozkoumejte tým platformy, typy derivátů a zabezpečení chytrých kontraktů, abyste minimalizovali riziko.

Závěrem

Díky rozvoji derivátů v oblasti DeFi mohou investoři těžit z cenových pohybů podkladových aktiv i v prostředí bez nutnosti důvěry. S pokračujícím rozvojem blockchainové technologie můžeme očekávat, že se v oblasti DeFi objeví další typy derivátů. Před obchodováním s jakýmikoli finančními nástroji ale vždy pečlivě zvažte své obchodní zkušenosti a ochotu riskovat a zhodnoťte, jakou potenciální ztrátu si můžete dovolit.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.