Kas ir decentralizētie atvasinātie instrumenti un kā tie darbojas DeFi jomā?
Sākums
Raksti
Kas ir decentralizētie atvasinātie instrumenti un kā tie darbojas DeFi jomā?

Kas ir decentralizētie atvasinātie instrumenti un kā tie darbojas DeFi jomā?

Vidēji sarežģītas tēmas
Publicēts Apr 25, 2023Atjaunināts Dec 11, 2023
8m

Īsumā

  • Decentralizētie atvasinātie instrumenti ir finanÅ¡u instrumenti, kas tiek tirgoti decentralizētajās biržās (DEX). Tie kļūst arvien populārāki decentralizēto finanÅ¡u (DeFi) nozarē.

  • LÄ«dzÄ«gi tradicionālajiem atvasinātajiem instrumentiem, arÄ« decentralizētie atvasinātie instrumenti iegÅ«st savu vērtÄ«bu atkarÄ«bā no to pamatā esoÅ¡ajiem aktÄ«viem, kas parasti ir kriptovalÅ«tas.

  • To darbÄ«bu nodroÅ¡ina viedie lÄ«gumi, kas var automātiski veicināt un izpildÄ«t lÄ«gumu nosacÄ«jumus.

Kas ir atvasinātie instrumenti? 

Atvasinātie instrumenti ir finanšu līgumi, kuru vērtību nosaka to pamata aktīvs, piemēram, akcija, kriptovalūta, bezseguma valūta vai kāda prece. Atvasinātais instruments būtībā ir līgums starp divām pusēm, balstoties uz pamata aktīva vērtību vai cenu nākotnē.

Pastāv dažādu veidu atvasinātie instrumenti, tostarp iespēju līgumi, nākotnes līgumi un mijmaiņa. Taču tie visi darbojas, pamatojoties uz vienu principu, proti, tie ļauj investoriem nopelnīt uz aktīvu, kas tiem faktiski nepieder, cenas izmaiņām nākotnē.

Atvasinātie instrumenti var palīdzēt ierobežot iespējamos riskus un palielināt peļņu, izmantojot kredītplecu. Piemēram, tirgotājs var izmantot kredītplecu nelielam kapitālam, lai iegādātos nākotnes līgumu, kas kontrolē lielāku pamata aktīva summu. 

Dažkārt tirgotāji izmanto atvasinātos instrumentus, lai ieguldītu dažādu kategoriju aktīvos un tirgos un tādējādi diversificētu savus ieguldījumu portfeļus. Turpretī riska ierobežošana nozīmē pretēju pozīciju atvasinātajiem instrumentiem, lai tādējādi kompensētu iespējamos zaudējumus no kāda esoša ieguldījuma.

Taču ir svarīgi piebilst, ka atvasināto instrumentu sarežģītības un kredītpleca izmantošanas dēļ tie ietver arī zināmus riskus, kas var palielināt zaudējumus. Tāpēc pirms atvasināto instrumentu tirdzniecības ir svarīgi izprast ar to saistītos riskus un iespējamās sekas.

Kas ir decentralizētie atvasinātie instrumenti kriptovalūtu nozarē?

Decentralizētie atvasinātie instrumenti arī iegūst vērtību no to pamatā esošajiem aktīviem, taču tie tiek tirgoti, izmantojot blokķēdē balstītus protokolus. Lai gan uz kriptovalūtām balstītie atvasinātie instrumenti visplašāk tiek izmantoti DeFi sektorā, ir iespējams arī izveidot decentralizētus atvasinātos instrumentus, kas piesaistīti citu veidu aktīviem, piemēram, akcijām. 

Kriptovalūtu atvasinātie instrumenti ļauj ikvienam gūt peļņu no aktīva cenas izmaiņām nākotnē vai ierobežot savu pozīciju riskus pārskatāmā vidē bez nepieciešamības uzticēties. Protokoliem, kas veido decentralizētos atvasinātos instrumentus, parasti nav lielu šķēršļu darbības uzsākšanai, jo ikviens var tiem pievienoties ar savu kriptovalūtu maku.

Parasti kriptovalūtu atvasināto instrumentu protokoli ļauj lietotājiem saglabāt kontroli pār saviem aktīviem un atslēgām un aktīvi nav jāpārskaita uz centralizētu platformu vai trešās puses pārvaldniekam. Tas nozīmē arī, ka lietotāji var brīvi pārvietot savus aktīvus starp dažādiem protokoliem atbilstoši izvēlētajai DeFi stratēģijai bez nepieciešamības veikt laikietilpīgas izmaksas.

Kā darbojas atvasināto instrumentu DEX biržas?

Atvasināto instrumentu DEX biržas darbojas blokķēdē, nodrošinot iespēju veikt darījumus bez starpniekiem. Blokķēde darbojas kā nemainīga un droša virsgrāmata, kurā tiek decentralizēti reģistrēti visi darījumi un līgumu izpilde. Tādējādi tiek nodrošināts, ka darījumus pēc validēšanas un pievienošanas blokķēdei vairs nevar mainīt vai dzēst.

Decentralizēto atvasināto instrumentu protokolus var izstrādāt dažādās blokķēdēs, piemēram, Ethereum, BNB Chain, Solana un pat 2. slāņa blokķēdēs. Taču blokķēžu drošība, mērogojamība un darījumu izmaksas atšķiras, un tas var ietekmēt atvasināto instrumentu protokola lietotāju pieredzi un kopējo veiktspēju.

Daļa atvasināto instrumentu DEX biržu primāri pievēršas starpķēžu savietojamības un sadarbspējas nodrošināšanai, ļaujot lietotājiem tirgot atvasinātos instrumentus dažādās blokķēdēs.

Svarīga tehnoloģija ir arī viedie līgumi, kas var izpildīt darījumus bez starpniekiem. Tie ir pašizpildes līgumi, kuru kodā ir ierakstīti līguma nosacījumi. Tie automātiski izpilda darījumus un veic norēķinus, kā arī citas iespējamās funkcijas (piem., steikingu un pārvaldību), izpildoties iepriekš definētiem nosacījumiem.

Protokoliem bieži vien ir nepieciešami blokķēdes orākuli, lai varētu precīzi sekot līdzi aktīva cenai un saglabāt piesaisti reālās pasaules aktīviem. Šiem orākuliem var būt atšķirīgs decentralizācijas līmenis, datu precizitāte un atjaunināšanas biežums, un tas viss ietekmē platformas kopējo uzticamību.

Decentralizēto atvasināto instrumentu protokoli bieži vien ir balstīti uz decentralizētas pārvaldības modeļiem, ļaujot lietotājiem atšķirīgā apmērā iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā. Taču dažiem protokoliem ir decentralizētākas pārvaldības sistēmas, kamēr citi izmanto centralizētāku pieeju lēmumu pieņemšanā.

Arī pamata tokeniem var būt liela nozīme decentralizēto atvasināto instrumentu protokolu darbībā. Piemēram, dažas platformas, izmantojot decentralizētās autonomās organizācijas (DAO), ļauj tokenu turētājiem piedalīties platformas pārvaldībā un balsot par priekšlikumiem, kas saistīti ar protokola jauninājumiem un citām izmaiņām.

Dažkārt tokeni tiek izmantoti kā alternatīva stabilajām kriptovalūtām, sniedzot nodrošinājumu tirdzniecības darījumos, un DEX biržas var izmantot savus pamata tokenus tirgus veidotāju motivācijai. Piemēram, tās var iekasēt biržas komisijas maksas un sadalīt tās starp tirgus veidotājiem, kas nodrošina platformai likviditāti.

Kriptovalūtu decentralizēto atvasināto instrumentu veidi

Nākotnes līgumi

Nākotnes līgumi ir finanšu līgumi, kas ļauj tirgotājiem nopelnīt uz pamata aktīvu cenas izmaiņām nākotnē. Būtībā nākotnes līgums ir aktīva pirkšanas vai pārdošanas līgums ar iepriekš noteiktu cenu konkrētā datumā nākotnē.

Tradicionālo finanšu jomā nākotnes līgumi parasti tiek tirgoti centralizētajās biržās (CEX). DeFi sektorā tirgotāji var piekļūt nākotnes līgumiem decentralizētā bezatļauju vidē un tirgot tos bez starpniekiem sadarbībā ar citiem tirgotājiem blokķēdes tīklā.

Decentralizētie nākotnes līgumi var būt beztermiņa vai ar fiksētu derīguma termiņu. Beztermiņa nākotnes līgumi līdzinās tradicionālajiem nākotnes līgumiem, taču tiem nav derīguma termiņa vai konkrēta norēķinu datuma. Tas ir populārākais DeFi atvasināto instrumentu līgumu veids.

Beztermiņa nākotnes līgumi ir elastīgāki un pieejamāki par parastajiem nākotnes līgumiem. Taču tiem ir raksturīgi zināmi riski, tostarp augsts kredītplecs un augstas iespējamās finansēšanas maksas.

Iespēju līgumi

Iespēju līgums ir finanšu līgums, kas tā turētājam piešķir tiesības (bet ne pienākumu) iegādāties vai pārdot pamata aktīvu par konkrētu cenu konkrētā datumā (termiņa dienā), – tas attiecas arī uz kriptovalūtām. Iespēju līgumu var izmantot risku ierobežošanai saistībā ar digitālo aktīvu cenu svārstībām un tirdzniecības darījumu veikšanai ar mērķi nopelnīt uz aktīva cenas izmaiņām nākotnē.

Piemēram, ja investoram pieder ETH un to satrauc šī aktīva iespējamais cenas kritums nākotnē, investors varētu iegādāties pārdošanas iespēju līgumu, lai pārdotu ETH par iepriekš noteiktu cenu neatkarīgi no aktīva tūlītējo darījumu cenas. Tādējādi investors varētu mazināt iespējamos zaudējumus gadījumā, ja ETH cena nokristos zem iepriekš noteiktā cenas līmeņa.

Iespēju līgumus var izmantot arī, lai nopelnītu uz kriptovalūtas cenas izmaiņām nākotnē. Šajā gadījumā investors iegādātos pirkšanas iespēju līgumu, tādējādi iegūstot tiesības iegādāties pamata aktīvu par iepriekš noteiktu cenu gadījumā, ja tā cena paaugstinātos virs izpildes cenas.

Sintētiskie aktīvi

Sintētiskie aktīvi ir dažādu aktīvu digitāli attēlojumi, kas nodrošina pieejamu veidu, kā uzkrāt un tirgot attiecīgos aktīvus. Sintētiskie aktīvi būtībā ir tokenizēti atvasinātie instrumenti, kas, izmantojot blokķēdes tehnoloģiju, atdarina pamata aktīvu vērtību un pat noteiktas to iezīmes, piemēram, inflāciju.

Lai gan sintētiskajiem aktīviem ir zināma līdzība ar stabilajām kriptovalūtām, tie ir daudzveidīgāki, jo tie atveido dažādus aktīvus, tostarp akcijas, dārgmetālus, alternatīvās kriptovalūtas, iespēju līgumus un nākotnes līgumus. Turklāt, lai arī tie mēģina iespējami precīzi atveidot pamata aktīvu vērtību, tiem nav tieša nodrošinājuma ar pamata aktīviem.

Tāpēc sintētisko aktīvu mērķis ir, izmantojot blokķēdes tehnoloģijas pārskatāmību un atvērtību, sniegt iespēju ikvienam no jebkuras vietas pasaulē piekļūt dažādiem aktīviem, izvairoties no sarežģītām procedūrām. Tas ir solis pretī bezatļauju ieguldījumu vides izveidei, kas saistīta arī ar tradicionālajiem aktīviem.

Ar atvasinātajiem instrumentiem saistītie izaicinājumi DeFi sektorā

Pirms izmantot atvasinātos instrumentus, ir svarīgi izprast ar DeFi atvasināto instrumentu tirdzniecību saistītos riskus. Tas var būt riskantāk par kriptovalūtu tirdzniecību, jo DeFi atvasinātie instrumenti ir sarežģīti un svārstīgi finanšu instrumenti. Līdz ar to iespējamā peļņa vai zaudējumi var būt daudz lielāki nekā kriptovalūtu tirdzniecībā.

Vēl viens riska faktors ir likviditāte. DEX biržas joprojām ir salīdzinoši jauns risinājums, un iespējami mazāka tirdzniecības apjoma dēļ tajās var būt grūtāk veikt ātrus tirdzniecības darījumus ar atvasinātajiem instrumentiem. No praktiskā skatpunkta DEX biržas pagaidām nav tik ērtas lietotājam kā tradicionālās kriptovalūtu biržas. Iesācēji bez pieredzes ar trešās puses nepārvaldītiem makiem var saskarties ar problēmām, kas saistītas ar maku pievienošanu DEX biržām, paroļu aizmiršanu un pat savu mnemonisko frāžu aizmiršanu.

Turklāt vairums centralizēto platformu piedāvā reāllaika tirdzniecību, ko neietekmē bloku izveides laiks. Taču DEX ķēdes ordera žurnālu dažkārt var būt grūti izmantot, jo lielas tīkla noslodzes apstākļos komisijas maksas var palielināties.

Vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, tirgojot DeFi atvasinātos instrumentus, ir drošības risks. DEX biržas nav pilnībā pasargātas pret uzbrukumiem, un tām ir savi riski. Piemēram, tā kā viedie līgumi kontrolē DeFi protokolus, vienas kļūdas kodā dēļ atvasinātie līgumi varētu nedarboties.

Ir bijuši jau vairāki gadījumi, kad DeFi platformas cieta ievērojamus zaudējumus viedo līgumu ievainojamības dēļ. Lai mazinātu šo risku, vienmēr ir ieteicams veikt patstāvīgu informācijas izpēti (DYOR) par platformas komandu, atvasināto instrumentu veidiem un viedā līguma drošību.

Noslēgumā

Pieaugot DeFi atvasināto instrumentu popularitātei, investoriem rodas iespēja nopelnīt uz pamata aktīvu cenas izmaiņām vidē bez nepieciešamības uzticēties. Līdz ar blokķēdes tehnoloģijas turpmāku attīstību ir sagaidāma jaunu veidu DeFi atvasināto instrumentu rašanās. Tomēr pirms jebkuru finanšu instrumentu tirdzniecības uzsākšanas ir ieteicams rūpīgi izvērtēt savu tirdzniecības pieredzi un gatavību uzņemties risku, kā arī iespējamos zaudējumus, kādus tu vari atļauties.

Turpini lasīt

Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi konsultēties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, kā arī tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.