Blokķēdes orākulu skaidrojums
Sākums
Raksti
Blokķēdes orākulu skaidrojums

Blokķēdes orākulu skaidrojums

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Jan 22, 2020Atjaunināts Nov 28, 2023
7m

Kopienas raksts – autors: Vallerijs Mou (Vallery Mou)


Kas ir blokķēdes orākuls?

Blokķēdes orākuli ir trešās puses pakalpojumi, kas nodrošina viedajiem līgumiem ārējo informāciju. Tie savieno blokķēdes ar ārpasauli.

Blokķēdes un viedie līgumi nevar piekļūt ārpusķēdes datiem (datiem, kas tiek glabāti ārpus tīkla). Taču daudzu līgumisko vienošanos gadījumā ir svarīgi iegūt no ārpasaules atbilstošo informāciju, kas nepieciešama līgumsaistību izpildei.

Šajā ziņā ir noderīgi blokķēdes orākuli, kas nodrošina saikni starp ķēdes un ārpusķēdes datiem. Orākuli ir ļoti svarīgi blokķēdes ekosistēmā, jo paplašina viedo līgumu darbības lauku. Bez blokķēdes orākuliem viedajiem līgumiem būtu visai ierobežotas izmantošanas iespējas, jo tie varētu piekļūt tikai tiem datiem, kas tiek glabāti attiecīgajā tīklā. 

Ir svarīgi piebilst, ka blokķēdes orākuls pats par sevi nav datu avots, bet tas ir atsevišķs slānis, kas sūta pieprasījumus ārējiem datu avotiem, pēc tam verificē, autentificē un nodod saņemto informāciju. Orākulu pārraidītie dati var būt dažādi – cenas informācija, maksājuma sekmīga izpilde vai sensora izmērītā temperatūra. 

Lai pieprasītu datus no ārēja avota, ir jāizsauc viedais līgums un jāpatērē tīkla resursi. Daži orākuli spēj ne tikai nodot informāciju viedajiem līgumiem, bet arī nosūtīt to atpakaļ ārējiem avotiem.

Pastāv dažādu veidu orākuli – tas, kā darbojas blokķēdes orākuls, ir pilnībā atkarīgs no tā, kādam mērķim orākuls ir paredzēts. Šajā rakstā apskatīsim dažus no iespējamajiem orākulu veidiem.


Blokķēdes orākula piemērs

Pieņemsim, ka Alise un Kārlis sader par to, kurš uzvarēs ASV prezidenta vēlēšanās. Alise uzskata, ka uzvarēs republikāņu kandidāts, bet Kārlis domā, ka uzvarēs demokrātu pārstāvis. Viņi vienojas par derību nosacījumiem un iesaldē savus līdzekļus viedajā līgumā, kas atbrīvos līdzekļus uzvarētājam, balstoties uz vēlēšanu rezultātiem.

Tā kā viedais līgums nevar mijiedarboties ar ārējiem datiem, tam ir nepieciešams, lai orākuls piegādātu nepieciešamo informāciju, kas šajā gadījumā ir prezidenta vēlēšanu rezultāti. Pēc vēlēšanām orākuls nosūtīs vaicājumu uzticamam API, lai noskaidrotu uzvarējušo kandidātu, un nodos šo informāciju viedajam līgumam. Pēc tam līgums izmaksās līdzekļus Alisei vai Kārlim – atkarībā no vēlēšanu iznākuma.

Ja orākuls nepiegādātu datus, šīs derības nebūtu iespējams īstenot tā, lai nevienam no derību dalībniekiem nebūtu manipulācijas iespēju. 


Kādu veidu blokķēdes orākuli pastāv?

Blokķēdes orākulus var klasificēt pēc dažādiem parametriem: 

  • Avots – vai dati tiek iegÅ«ti no programmatÅ«ras vai aparatÅ«ras?

  • Informācijas sÅ«tÄ«Å¡anas virziens – vai tā ir ienākoÅ¡a vai izejoÅ¡a?

  • Uzticēšanās – vai sistēma ir centralizēta vai decentralizēta?

Katrs orākuls var atbilst vairākām kategorijām. Piemēram, orākuls, kas iegūst informāciju no uzņēmuma vietnes, ir centralizēts ienākošās informācijas programmatūras orākuls.


Programmatūras orākuli

Programmatūras orākuli mijiedarbojas ar informācijas tiešsaistes avotiem un pārraida šo informāciju blokķēdē. Šī informācija var tikt iegūta no tiešsaistes datu bāzēm, serveriem, vietnēm – praktiski jebkuriem datu avotiem tīmeklī.

Tā kā programmatūras orākuli ir savienoti ar internetu, tie var ne tikai piegādāt informāciju viedajiem līgumiem, bet arī pārraidīt informāciju reāllaikā. Tāpēc šis ir viens no izplatītākajiem blokķēdes orākulu veidiem. 

Programmatūras orākuli parasti nodrošina tādu informāciju kā maiņas kurss, digitālo aktīvu cenas vai reāllaika informācija par lidojumiem.


Aparatūras orākuli

Daļai viedo līgumu ir nepieciešama saskarne ar reālo pasauli. Aparatūras orākuli ir paredzēti, lai iegūtu informāciju no fiziskās pasaules un ļautu viedajiem līgumiem tai piekļūt. Šādu informāciju var pārraidīt no elektroniskiem sensoriem, svītrkodu skeneriem un citām informācijas nolasīšanas ierīcēm.

Aparatūras orākuls būtībā "pārtulko" reālās pasaules notikumus digitālās vērtībās, ko spēj saprast viedie līgumi.

Kā piemēru var minēt sensoru, kas pārbauda, vai kravas automobilis ar transportējamajām precēm ir ieradies iekraušanas vietā. Ja automobilis ir ieradies, sensors pārraida šo informāciju viedajam līgumam, kas var, pamatojoties uz šiem datiem, izpildīt attiecīgas darbības.

Ja vēlies uzzināt vairāk par līdzīgu tēmu, lasi rakstu Blokķēdes lietojums: piegādes ķēde.


Ienākošās un izejošās informācijas orākuli

Ienākošās informācijas orākuli pārraida viedajiem līgumiem informāciju no ārējiem avotiem, bet izejošās informācijas orākuli nosūta informāciju no viedajiem līgumiem uz ārējo pasauli. 

Piemēram, ienākošās informācijas orākuls var ziņot viedajam līgumam par to, kādu temperatūru ir izmērījis sensors. Savukārt kā izejošās informācijas orākula piemēru var minēt viedo slēdzeni. Ja līdzekļi tiek iemaksāti adresē, viedais līgums nosūta šo informāciju ar izejošās informācijas orākulu uz mehānismu, kas atbloķē viedo slēdzeni.


Centralizētie un decentralizētie orākuli

Centralizēto orākulu kontrolē viena persona, un tas ir vienīgais informācijas piegādātājs viedajam līgumam. Tikai viena informācijas avota izmantošana var būt riskanta – līguma efektivitāte ir atkarīga tikai un vienīgi no orākulu kontrolējošās personas. Turklāt jebkāda ļaunprātīga dalībnieka iejaukšanās tieši ietekmēs viedo līgumu. Galvenā problēma, kas raksturīga centralizētajiem orākuliem, ir viena kritiskā punkta veidošanās, kā rezultātā līgumi ir mazāk aizsargāti pret dažādām ievainojamībām un uzbrukumiem.

Decentralizētajiem orākuliem ir savā ziņā līdzīgs mērķis kā publiskajām blokķēdēm – izvairīties no darījumu partnera riska. Tie veicina viedajiem līgumiem piegādātās informācijas uzticamību, nepaļaujoties uz vienu vienīgu patiesības avotu. Viedais līgums nosūta vaicājumus vairākiem orākuliem, lai pārliecinātos par datu derīgumu un precizitāti, – šī iemesla dēļ decentralizētos orākulus var saukt arī par konsensa orākuliem.

Daļa blokķēdes projektu nodrošina decentralizēto orākulu pakalpojumus citām blokķēdēm. Decentralizētie orākuli var arī būt noderīgi prognožu tirgos, kur noteikta iznākuma derīgumu var pārbaudīt ar sociālo konsensu.

Lai gan decentralizēto orākulu mērķis ir darboties bez nepieciešamības uzticēties, ir svarīgi piebilst, ka līdzīgi blokķēdes tīkliem, kas darbojas pēc tā paša principa, arī decentralizētie orākuli pilnībā nenovērš nepieciešamību uzticēties, bet drīzāk sadala to starp vairākiem dalībniekiem.


Atsevišķu līgumu orākuli

Atsevišķa līguma orākuls ir tāds orākuls, kas ir paredzēts vienam viedajam līgumam. Tas nozīmē, ka, lai varētu izmantot vairākus viedos līgumus, ir nepieciešams atbilstošs skaits līgumu orākulu.

Šī veida orākulu uzturēšana parasti ir ļoti laikietilpīga un dārga. Uzņēmumi, kas vēlas iegūt datus no dažādiem avotiem, uzskata šo pieeju par ļoti nepraktisku. Tomēr, tā kā līgumu orākulus var izstrādāt pilnīgi no jauna un paredzēt konkrētam lietojumam, izstrādātājiem ir pieejamas plašas iespējas tos pielāgot konkrētām prasībām.


Cilvēku orākuli

Dažkārt kā orākuli var darboties arī cilvēki ar specializētām zināšanām konkrētajā jomā. Tie var izpētīt un verificēt no dažādiem avotiem iegūtās informācijas autentiskumu un pārveidot šo informāciju viedajiem līgumiem saprotamā veidā. Tā kā cilvēku orākuli var verificēt savu identitāti, izmantojot kriptogrāfiju, ir samērā maza iespējamība, ka krāpnieks viltos identitāti un nodrošinās kļūdainus datus.


Orākulu problēma

Tā kā viedie līgumi izpilda darbības, pamatojoties uz orākulu piegādāto informāciju, tie ir ļoti svarīgi veselīgā blokķēdes ekosistēmā. Galvenā problēma, kas saistīta ar orākulu izstrādi, ir tāda, ka riskam pakļauts orākuls nozīmē apdraudējumu arī viedajam līgumam, kurš to izmanto. To mēdz saukt par orākulu problēmu. 

Tā kā orākuli nepiedalās galvenajā blokķēdes konsensa mehānismā, tie diemžēl neietilpst drošības mehānismos, ko var nodrošināt publiskās blokķēdes. Joprojām nav atrisināts uzticēšanās konflikts starp trešās puses orākuliem un viedo līgumu izpildi bez nepieciešamības uzticēties.

Joprojām pastāv krāpniecības ar starpnieku uzbrukumu risks, kad krāpnieks iegūst piekļuvi datu plūsmai starp orākuliem un līgumu un modificē vai vilto datus.  


Noslēgumā

Blokķēžu izmantošanai globālā mērogā ir ļoti svarīgs uzticams mehānisms, kas veicinātu komunikāciju starp viedajiem līgumiem un ārējo pasauli. Bez blokķēdes orākuliem viedajiem līgumiem būtu iespēja izmantot tikai to informāciju, kas pieejama attiecīgajā tīklā, un tas ievērojami ierobežotu to iespējas.

Decentralizētajiem orākuliem ir iespējas ieviest aizsardzības mehānismus, kas novērstu lielu daļu no blokķēdes ekosistēmas sistēmiskā riska. Blokķēdes orākuli joprojām ir viens no svarīgākajiem elementiem, kas ieviešami drošā veidā bez nepieciešamības uzticēties, lai ļautu blokķēdes ekosistēmai attīstīties. 

Kopīgot ierakstus
Reģistrē kontu
Sāc pielietot savas zināšanas, atverot Binance kontu jau šodien.