Strona Główna
Słowniczek
Kapitalizacja Rynkowa

Kapitalizacja Rynkowa

Początkujący
W ramach branży blockchain, termin kapitalizacja rynkowa (lub market cap) odnosi się do metryki, która mierzy względną wielkość kryptowaluty. Jest on obliczany poprzez pomnożenie aktualnej ceny rynkowej danej monety lub tokena, z całkowitą liczbą monet w obiegu.

Kapitalizacja Rynkowa = Bieżąca Cena x Podaż w Obiegu

Na przykład, jeśli każda jednostka kryptowaluty jest wymieniana po 10,00 $, a podaż w obiegu jest równa 50 000 000 monet, kapitalizacja rynkowa dla tej kryptowaluty wynosiłaby 500 000 000 $.
Podczas gdy kapitalizacja rynkowa może oferować pewne spostrzeżenia na temat wielkości i wydajności firmy lub kryptowaluty projektu, należy zauważyć, że nie jest to samo, co napływ pieniędzy. Nie reprezentuje więc tego, ile pieniędzy jest na rynku. Jest to powszechnie błędne przekonanie, ponieważ obliczanie kapitalizacji rynkowej jest bezpośrednio zależne od ceny, ale w rzeczywistości stosunkowo niewielka zmiana ceny, może znacząco wpłynąć na kapitalizację rynkową.
Biorąc pod uwagę poprzedni przykład, kilka milionów dolarów może potencjalnie podnieść cenę kryptowaluty z 10,00 $ do 15,00 $, co spowodowałoby wzrost kapitalizacji rynkowej z 500 000 000 $ do 750 000 000 $. Nie oznacza to jednak, że na rynek wpłynęło dodatkowe 250 000 000 $. Tak naprawdę, ilość pieniędzy potrzebna do spowodowania takiego wzrostu ceny zależy od wolumenu i płynności, które są odrębnymi, ale powiązanymi pojęciami.
Podczas gdy wolumen odnosi się do liczby aktywów wymienianych w określonym czasie, płynność jest zasadniczo stopniem, w jakim aktywa mogą być szybko kupowane lub sprzedawane, bez powodowania zbyt dużego wpływu na cenę. 
Mówiąc wprost, rynek o dużym wolumenie i płynności nie może być łatwo manipulowany, ponieważ w arkuszu zleceń znajduje się wiele zleceń i prawdopodobnie duży wolumen zleceń, w różnych przedziałach cenowych. To skutkowałoby mniej zmiennym rynkiem, co oznacza też, że wieloryb musiałby mieć dużo pieniędzy, aby znacząco manipulować ceną. 

Z kolei niewielki arkusz zleceń na rynku o niskim wolumenie, mógłby zostać łatwo zmanipulowany stosunkowo niewielką ilością pieniędzy, powodując znaczny wpływ zarówno na cenę, jak i kapitalizację rynkową.

Udostępnij Posty
Powiązane Słowniki
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.