Handelspsykologi: Så här handlar du utan att blanda in känslor
Hem
Artiklar
Handelspsykologi: Så här handlar du utan att blanda in känslor

Handelspsykologi: Så här handlar du utan att blanda in känslor

Nybörjare
Publicerad Feb 15, 2023Uppdaterad Jun 21, 2023
6m

TL;DR

Handelspsykologi representerar den emotionella aspekten av en handlares beslutsprocess. Alla handlare har till viss del känslomässiga reaktioner. De två primära känslorna som påverkar handlare är rädsla och girighet – båda kan leda till dåliga beslut, som att satsa allt på en tillgång eller paniksälja av rädsla. 

Även om en handlare vet hur en teknisk och grundläggande analys utförs på hög nivå kan ett svagt eller oroligt sinne som lätt påverkas av känslor vara mycket skadligt för dennes portfölj – särskilt i en volatil handelsmiljö som krypto.

Vad är handelspsykologi?

Handelspsykologi är de psykologiska faktorer som påverkar hur personer handlar på marknader, såsom med krypto eller aktier. Den bygger på idén att känslor kan påverka en handlares beslutsprocess avsevärt. 

Till exempel kan girighet driva en handlare att fatta ett högriskbeslut, som att köpa en kryptovaluta på topp på grund av dess snabbt stigande pris. Och tvärtom kan rädsla leda till att en handlare för tidigt lämnar marknaden.

FOMO (Fear of Missing Out/rädsla för att gå miste om något) är särskilt vanligt när en tillgång har gått upp betydligt i värde under en relativt kort tidsperiod. Detta har potential att få en person att fatta marknadsbeslut baserat på känslor, snarare än logik och förnuft.

Alla handlare påverkas av känslor. För de flesta är det smärtsamt att förlora pengar och glädjande att tjäna dem. 

Därför är det viktigt att förstå ditt tankesätt när du handlar

Rädsla och girighet är de två främsta känslorna inom handel. 

Rädsla kan driva en handlare till att undvika alla risker och eventuellt missa en framgångsrik handel. Å andra sidan kan girighet leda till överdrivet risktagande för att maximera vinsten, till exempel genom att köpa en tillgång på topp eftersom priset stiger snabbt. 

Erfarna handlare kan hitta en balans mellan rädsla och girighet. Rädsla skyddar handlare från att ta onödiga risker, medan girighet motiverar dem att dra nytta av möjligheter. För mycket av varje känsla leder dock vanligtvis till irrationella handelsbeslut. 

Att lära sig handla med rätt tänkesätt är lika viktigt som att utföra grundläggande analys eller veta hur du läser av ett diagram. Genom att förstå och kontrollera sina känslor kan handlare fatta välgrundade beslut och minimera förlusterna.

Att fatta känslomässiga beslut är självklart lättare sagt än gjort. Handlare hanterar en mängd olika utmaningar varje dag som kan ge emotionella svar. Här är några exempel:

  1. Orealistiska förväntningar: Handel är inte ett system för snabba cash. Folk som använder denna idé lär få en tuff läxa. Liksom alla färdigheter kräver handel många års praktik och disciplin.

  2. Förluster: Även de bästa handlarna har dåliga dagar. För nya handlare är förlustaffärer ett tufft koncept att förstå och leder ofta till ännu fler misslyckade försök att försöka överlista marknaden.

  3. Vinster: Även om vinster känns bra är nackdelen att handlare kan få en känsla av överförtroende eller oövervinnlighet och kan få en falsk uppfattning att de inte kan förlora. Detta kan leda till mer riskfyllda beslut och i slutändan förluster. 

  4. Marknadssentiment och sociala medier: Nybörjarhandlare påverkas lätt av vad folk säger på internet. Negativa sentiment på sociala medier kan leda till rädsla, vilket kan leda till panikförsäljning. Det är även oklokt av en handlare att blint följa en influencers råd att köpa en specifik token, särskilt om influencern sponsras av tokenprojektet och får betalt för att marknadsföra det.

Så här använder du handelspsykologi för att bli en bättre handlare

Tänk långsiktigt

Sätt mål som går att nå. En realistisk plan för vad du vill uppnå hjälper till att förhindra överhandel eller att bli för emotionell till följd av orealistiska förväntningar. Det hjälper också till att hålla fokus på det långsiktiga målet, snarare än på kortsiktiga vinster eller förluster.

Ta en paus 

Regelbundna pauser kan ge ett välbehövligt perspektiv och en tydlighet om var saker är på väg. Om du lyckas med flera vinnande affärer kan du ta ett steg tillbaka innan du börjar handla för optimistiskt. Och om du sitter med handel under sena kvällar och nätter kan du riskera att gå in i väggen och fatta dåliga beslut som följd. Pauser är inte bara fördelaktiga för din portfölj, utan också för ditt eget fysiska och mentala välbefinnande.

Lär dig av dina misstag

Alla gör misstag när de handlar. Istället för att bli arg på dig själv eller försöka vinna tillbaka dina förluster med ännu mer kapital, ska du gå tillbaka och analysera vad som gick fel. Implementera nya strategier baserat på det du lär dig av tidigare misstag, så kommer du att vara mer förberedd nästa gång. 

Använd regler  

Skapa en detaljerad handelsplan och håll dig till den. Denna plan kommer att beskriva hur du hanterar olika situationer och hjälper till att hålla dina reaktioner under kontroll under stressiga tider. Några exempel är att använda dig av ett stopp av förlust och hämta vinst, begränsa hur mycket pengar du kan vinna eller förlora på en dag och använda en riskhanteringsstrategi som du är bekväm med. 

Med en tydlig plan i åtanke vet du exakt vilka steg som måste vidtas utan att låta ett känslomässigt svar följa dina beslut. Se till att du inte avviker från den ursprungliga planen du själv angav innan du går in i en position. 

Är handelspsykologi annorlunda inom krypto?

Handelspsykologi gäller för alla tillgångsklasser, inklusive krypto. Personer är till viss grad desamma, särskilt när det gäller pengar. De flesta personer tycker till exempel inte om att förlora pengar och vice versa. Dessutom känner sig handlare av alla tillgångar glada när de har lyckats vinna flera gånger i rad. 

Det finns dock några unika psykologiska utmaningar som kryptohandlare står inför.

Till skillnad från aktiemarknaden, som stängs på helgerna, är kryptovalutamarknaden öppen dygnet runt. Därför har kryptohandlare alltid tillgång till handelsverktyg, deras tillgångar och, viktigast av allt, potentiella möjligheter. För en handlare som är benägen att fatta känslomässigt laddade handelsbeslut kan det bli mycket kostsamt att ha tillgång till allt detta dygnet runt. 

Kryptomarknaden är också mycket volatil. Coinpriserna har fördubblats i värde och sjunkit tillbaka dit de började – allt inom en dag. Sådana drastiska prissvängningar kräver att handlare tänker snabbt, samtidigt som de behåller en stark disciplin. 

Till exempel hoppar professionella handlare inte på en snabbt stigande tillgång bara för att alla pratar om den och de bestämmer sig inte heller för att riskera allt sitt kapital eftersom marknaden gick upp under en dag.

Sammanfattningsvis

Känslor är en av de vanligaste fallgroparna inom kryptohandel. Att lära dig kontrollera dina känslor genom att förstå ditt tankesätt och dina känslomässiga reaktioner är en ovärderlig färdighet som skyddar dig från att jaga vinster eller trycka på panik-knappen och likvidera din portfölj. 

Att bli en bra handlare kräver trots allt flera år av konsekvent lärande och övning. Det finns ingen genväg eller något superknep för att bli rik genom handel. Följ en strategi som passar din ekonomiska situation, fortsätt att öva och låt inte rädsla eller girighet tvinga dig att fatta beslut som du vanligtvis inte skulle fatta. 

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig "i befintligt skick" och endast som allmän information och i utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Innehållet ska inte tolkas som finansiell rådgivning och det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Detta är inte ekonomisk rådgivning.