Psychologie obchodování: jak obchodovat bez emocí
Domů
Články
Psychologie obchodování: jak obchodovat bez emocí

Psychologie obchodování: jak obchodovat bez emocí

Začátečníci
Zveřejněno Feb 15, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
6m

TL;DR

Psychologie obchodování je emocionální složkou v rozhodování obchodníka. Každý obchodník má do jisté míry emocionální spouštěče. Dvěma hlavními emocemi, které ovlivňují obchodníky, jsou strach a chamtivost. Obě mohou vést ke špatným rozhodnutím, jako je například vložení všech prostředků do jednoho aktiva nebo panický prodej ze strachu. 

I když obchodník velmi dobře ví, jak na technickou a fundamentální analýzu, slabá nebo úzkostná mysl, která snadno podléhá emocím, může být pro jeho portfolio velmi škodlivá, zejména ve volatilním obchodním prostředí, jako jsou kryptoměny.

Co je psychologie obchodování?

Psychologie obchodování souvisí s psychologickými faktory, které ovlivňují způsob, jakým lidé obchodují na trzích například s kryptoměnami nebo akciemi. Vychází z myšlenky, že emoce mohou rozhodování obchodníka zásadně ovlivňovat. 

Chamtivost může vést obchodníka k riskantnímu rozhodnutí, jako je nákup kryptoměny na jejím vrcholu, protože její cena rychle roste. Strach naopak může vést k tomu, že obchodník trh opustí předčasně.

V období, kdy se hodnota aktiva v relativně krátkém časovém období výrazně zvýší, se velice často projevuje FOMO (Fear Of Missing Out – strach z promeškání). Může to vést k tomu, že člověk se bude rozhodovat spíš na základě emocí než logiky a rozumu.

Emoce ovlivňují každého obchodníka. Pro většinu lidí je ztráta peněz bolestivá, zatímco vydělávání peněz je radostné. 

Proč je při obchodování důležité pochopit své nastavení mysli

Dvěma hlavními emocemi při obchodování jsou strach a chamtivost. 

Strach může obchodníka nutit k tomu, aby se vyhýbal všem rizikům, což může vést k tomu, že přijde o úspěšný obchod. Chamtivost zase může vést k nadměrnému riskování kvůli maximalizaci zisku, takže obchodník pak například nakoupí aktivum na jeho vrcholu jen proto, že jeho cena rychle roste. 

Zkušení obchodníci ví, že mezi strachem a chamtivostí je nutné najít rovnováhu. Strach chrání obchodníky před zbytečným riskováním a chamtivost je motivuje k využívání příležitostí. Přílišné spoléhání na tyto dvě emoce ale obvykle vede k iracionálním obchodním rozhodnutím. 

Naučit se při obchodování správně smýšlet je stejně důležité jako provádět fundamentální analýzu nebo umět číst graf. Pochopení a ovládání emocí vede k informovaným rozhodnutím a minimalizaci ztrát.

Rozhodovat se bez emocí ale není vůbec snadné. Obchodníci se každý den potýkají s různými problémy, které mohou vyvolat emocionální reakce. Tady je pár příkladů.

  1. Nereálná očekávání: obchodováním rychle nezbohatnete. Na lidi, kteří se do obchodování pustí s touto myšlenkou, čeká kruté procitnutí. Obchodování, stejně jako každá jiná dovednost, vyžaduje roky praxe a disciplíny.

  2. Prohry: i ti nejlepší obchodníci mají chmurné dny. Pro nové obchodníky jsou ztrátové obchody těžko pochopitelným konceptem a často vedou k dalším neúspěšným pokusům, jak přechytračit trh.

  3. Vítězství: vítězství jsou sice příjemná, ale jejich nevýhodou je, že obchodníci mohou nabýt přehnané sebevědomí nebo falešný pocit, že nemůžou prohrát. To může vést k rizikovějším rozhodnutím a v konečném důsledku ztrátám. 

  4. Nálada na trhu a sociální sítě: začínající obchodníci se snadno nechají ovlivnit tím, co říkají lidé na internetu. Negativní nálada na sociálních sítích v nich může vyvolat strach, který může vést k panickému vyprodávání. Stejně tak není moudré, aby obchodník slepě poslouchal rady influencera a koupil si konkrétní token, zvlášť pokud projekt tohoto tokenu influencera platí za propagaci.

Jak psychologii obchodování využít k tomu, abyste se stali lepším obchodníkem

Myslete dlouhodobě

Stanovte si dosažitelné cíle. Realistický plán toho, čeho chcete dosáhnout, vám může pomoct zabránit nereálným očekáváním, abyste snadno nepodlehli nadměrnému obchodování nebo přílišným emocím. Pomůže vám to také soustředit se na dlouhodobý cíl a ne na krátkodobé zisky nebo ztráty.

Odpočněte si od obchodování 

Pravidelné přestávky v obchodování vám mohou přinést tolik potřebnou perspektivu, abyste si ujasnili, jak se věci mají. Pokud se dostanete do série vítězných obchodů, podívejte se na ni s odstupem, než se necháte unést nadměrným obchodováním. Navíc když u obchodování budete trávit celé dny a noci, můžete vyhořet a začít dělat špatná rozhodnutí. Přestávky jsou prospěšné nejen pro vaše portfolio, ale i pro vaši fyzickou a duševní pohodu.

Učte se z chyb

Při obchodování dělá chyby každý. Než abyste se rozčilovali, nebo ještě hůř, než abyste se snažili své ztráty získat zpět za pomoci většího kapitálu, udělejte raději krok zpátky a zanalyzujte, co jste udělali špatně. Vytvořte si na základě poznatků z předchozích chyb nové strategie a pro příště budete lépe připraveni. 

Stanovte si pravidla  

Vytvořte si podrobný obchodní plán a držte se ho. Tento plán vám nastíní, jak přistupovat k různým situacím, a ve stresujících chvílích vám pomůže udržet reakce pod kontrolou. Můžete například používat příkazy stop-loss a take-profit, omezit denní zisk nebo ztrátu peněz a zavést takovou strategii řízení rizik, která vám vyhovuje. 

S jasným plánem budete přesně vědět, jaké kroky máte podniknout, aniž by vaše rozhodnutí narušila emocionální reakce, a pojistíte si tím, že se neodchýlíte od původního plánu, který jste si před vstupem do pozice stanovili. 

Liší se nějak psychologie obchodování v oblasti kryptoměn?

Psychologie obchodování je platná pro všechny třídy aktiv, včetně kryptoměn. Lidé jsou si do jisté míry podobní, zejména pokud jde o peníze. Většina lidí například nerada přichází peníze a naopak je ráda získává. Obchodníci jsou nadšení, když se jim daří, a nezáleží na tom, jaké aktivum obchodují. 

Kryptoměnoví obchodníci ale čelí několika jedinečným psychologickým výzvám.

Na rozdíl od akciového trhu, který se o víkendech zavírá, je trh s kryptoměnami otevřený nepřetržitě. Kryptoměnoví obchodníci tak mají neustálý přístup k obchodním nástrojům, svým aktivům a především potenciálním příležitostem. Obchodníkovi, který je náchylný k emocionálním obchodním rozhodnutím, se může tento nepřetržitý přístup velmi prodražit. 

Trh s kryptoměnami je navíc velmi volatilní. Cena kryptoměn se může během jediného dne zdvojnásobit a zase klesnout na počáteční úroveň. Vzhledem k takto drastickým cenovým výkyvům musí obchodníci umět rychle přemýšlet a zároveň mít silný smysl pro disciplínu. 

Profesionální obchodníci se například nevrhají do nákupu rychle rostoucího aktiva po hlavě jen proto, že o něm všichni mluví, ani neriskují veškerý kapitál, protože trh uzavřel jeden den v zisku.

Závěrem

Emoce jsou jednou z nejběžnějších nástrah obchodování kryptoměn. Když pochopíte, jak máte nastavenou mysl a jaké jsou vaše emocionální spouštěče, naučíte se ovládat emoce, a získáte tak nedocenitelnou dovednost, která vás ochrání před honbou za zisky nebo zpanikařením a likvidací svého portfolia. 

Stát se dobrým obchodníkem ale stejně vyžaduje roky soustavného učení a praxe. Ke zbohatnutí obchodováním neexistuje žádná zkratka ani trik. Řiďte se strategií, která vyhovuje vaší finanční situaci, učte se a nenechte se strachem ani chamtivostí donutit k rozhodnutí, které byste jinak neučinili. 

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout i stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Nejedná se o finanční poradenství.