Co přináší Uniswap V4?
Domů
Články
Co přináší Uniswap V4?

Co přináší Uniswap V4?

Pokročilí
Zveřejněno Aug 31, 2023Aktualizováno Oct 25, 2023
9m

TL;DR

  • V červnu 2023 zveřejnil Uniswap návrh kódu pro Uniswap V4, který předložil nové zásadní funkce protokolu této decentralizované burzy (DEX).

  • Mezi tyto nové funkce patří takzvané „hooky“, které umožňují přizpůsobení poolů likvidity, návrh jednotného kontraktu, který zefektivňuje likviditu mezi pooly, a návrat obchodních párů s nativním ETH.

  • Očekává se, že Uniswap V4 přinese řadu výhod, včetně lepšího přizpůsobení, vyšší účinnosti, snížení poplatků gas a pokročilých obchodních strategií.

  • Uniswap V4 má ale i potenciální omezení, jako je možnost protokolu Uniswap vybírat část poplatků za výběry nebo licence, která omezuje použití jeho zdrojového kódu.

Co je Uniswap?  

Uniswap je decentralizovaná burza (DEX) provozovaná na Ethereu. Uživatelé na ní mohou obchodovat různá digitální aktiva pomocí modelu automatického tvůrce trhu (AMM), takže odpadá potřeba tradičních knih objednávek.

Uniswap, který byl původně inspirován konceptem onchainového automatického tvůrce trhu od spoluzakladatele Etherea Vitalika Buterina, vytvořil v roce 2018 vývojář Etherea Hayden Adams.

Z Uniswapu se stal lídr na trhu burz DEX a ve srovnání s jinými DEX se může pochlubit značnými objemy obchodování a větší likviditou. Aktuálně v roce 2023 se Uniswap na základě různých ukazatelů, jako je objem obchodování, likvidita a počet aktivních uživatelů, řadí mezi největší decentralizované burzy.

Uniswap má za sebou různé verze – v roce 2020 byl představen Uniswap V2 a v roce 2021 Uniswap V3. V červnu 2023 zveřejnil protokol Uniswap návrh kódu pro Uniswap V4 s významnými novými funkcemi.

Než se ale zaměříme na nové funkce protokolu Uniswap V4, podíváme se na jeho minulé verze, abychom lépe porozuměli jeho vývoji.

Představení Uniswapu V1  

První verze, Uniswap V1, byla spuštěna v listopadu 2018 k ověření koncepce. Její hlavní inovací bylo zavedení modelu CPMM (Constant Product Market Maker).

Místo tradičního systému využívajícího knihu objednávek umožnil Uniswap každému, kdo měl nějaké tokeny navíc, sdružit tyto tokeny do obchodního páru (např. ETH/DAI), a získat za to podíl na poplatcích vybíraných od uživatelů, kteří obchodovali proti poolu likvidity.

Uniswap V1 umožnil swapy mezi ERC-20 tokeny a ethery (ETH). Umožnil také swapy mezi dvěma ERC-20 tokeny, kdy tyto swapy probíhaly ve dvou krocích:

Swap prvního ERC-20 tokenu za ether (ETH).

Swap etheru (ETH) za druhý ERC-20 token.

Jinak to nešlo, protože chytré kontrakty Uniswapu V1 podporovaly pouze přímé sdílení likvidity mezi ERC-20 tokeny a ethery (ETH).

Uniswap V1 byl sice průlomový, ale měl svá omezení, včetně neefektivností v cenovém algoritmu, které zneužívali arbitrážní obchodníci, a vysokého prokluzu u objemných transakcí.

Představení Uniswapu V2  

V reakci na problémy, se kterými se potýkal Uniswap V1, byl v květnu 2020 uveden Uniswap V2, který přinesl několik zásadních vylepšení. Protokol Uniswap V2 upravil svůj model AMM tak, aby umožňoval přímé swapy tokenů, což vedlo ke snížení prokluzu a zlepšení kapitálové efektivity. 

Verze 2 navíc zavedla bleskové swapy, které uživatelům umožnily vybrat si z fondu likvidity libovolnou částku a udělat s ní cokoli, pokud tuto částku (plus poplatek) vrátí v rámci stejné transakce. Díky tomu mohli obchodníci provádět arbitráže a farmařit s výnosy, aniž by potřebovali počáteční kapitál.

Uniswap V2 představil také koncept časově vážených průměrných cen (TWAP), který ostatním decentralizovaným aplikacím usnadnil bezpečně využívat ceny z Uniswapu.

Představení Uniswapu V3

Uniswap V3, který byl nasazen v květnu 2021, se zaměřil na otázky související s kapitálovou efektivitou a koncentrovanou likviditou. Uniswap V3 umožňuje poskytovatelům likvidity zvolit si konkrétní cenové rozpětí, ve kterém se budou jejich aktiva využívat, a následně v důsledku vyššího využití kapitálu vydělávat víc na poplatcích.

Uniswap V3 představil také několik úrovní poplatků (0,05 %, 0,3 % a 1 %), aby se dokázal lépe přizpůsobit různým úrovním rizika a objemům obchodování. 

Další novou funkcí je nezaměnitelná likvidita, která umožňuje poskytovatelům likvidity přijímat NFT zastupující podíl v poolech likvidity, takže uživatelé mohou obchodovat, prodávat nebo převádět své pozice likvidity, aniž by to ovlivnilo podkladová aktiva v poolu.

Poslední zajímavou funkcí Uniswapu V3, kterou zmíníme, je integrace s řešením Optimism na druhé vrstvě Etherea, které má snížit poplatky za transakce a zlepšit škálovatelnost platformy. 

Co nového přináší Uniswap V4? 

Uniswap V4 sice zatím nebyl oficiálně spuštěn, ale jeho potenciální funkce a vylepšení jsou uvedeny v jeho návrhu kódu a bílé knize. Patří mezi ně následující: 

1. „Hooky“ a přizpůsobené pooly 

Uniswap V4 usnadní každému vlastní úpravy díky zavedení „hooků“, což jsou kontrakty, které se spouští v různých bodech cyklu poolu likvidity. 

Když chcete porozumět „hookům“, musíte si uvědomit, že každý pool likvidity má svůj cyklus – od svého vzniku po přidání, odebrání nebo úpravu likvidity. „Hooky“ umožňují vývojářům přidat kód, který v klíčových bodech cyklu daného poolu provede stanovenou akci. 

Přidání „hooků“ může například poolům likvidity umožnit nativně podporovat dynamické poplatky, přidávat onchainové příkazy limit nebo fungovat jako tvůrce trhu s časově váženým průměrem (TWAMM), který rozloží velké příkazy v čase, aby se minimalizoval dopad na cenu.

Přizpůsobení poolů likvidity pomocí „hooků“ mohou být neomezená, počínaje použitím různých onchainových oráklů až po ukládání nevyužité likvidity do protokolů pro půjčování kryptoměn. „Hooky“ mohou vývojářům při vytváření poolů likvidity přizpůsobených konkrétním potřebám přinášet značnou flexibilitu. 

2. Jednotný kontrakt 

Protokol Uniswap V3 vyžaduje u každého poolu likvidity nasazení nového kontraktu, což prodražuje vytváření poolů a swapy mezi více pooly. 

Hlavní změnou ve verzi Uniswap V4 je, že všechny pooly sdílí jeden kontrakt. To přinese významné úspory na poplatcích gas, protože swapy už nebudou vyžadovat převod tokenů mezi pooly s různými kontrakty. Podle odhadů protokolu Uniswap by náklady na poplatky gas při tvorbě poolu na Uniswapu V4 mohly klesnout o 99 %. 

3. Bleskové účtování 

Návrh jednotného kontraktu doplňuje další změna architektury protokolu Uniswap V4 s názvem bleskové účtování. 

U předchozích verzí Uniswapu končila každá operace, například swap tokenů nebo přidání likvidity do poolu, převodem tokenů. Na protokolu Uniswap V4 se externí převody budou provádět až na konci, což zjednoduší fungování poolu a sníží náklady. 

Jednotný kontrakt a bleskové účtování umožňují efektivnější a úspornější směrování mezi více pooly. Je to obzvlášť užitečné vzhledem k tomu, že zavedení „hooků“ pravděpodobně zvýší počet poolů likvidity. 

4. Obchodní páry s nativním ETH 

Uniswap V4 přináší zpět obchodní páry s nativním ETH. 

Jak už jsme vysvětlovali, protokol Uniswap V1 byl omezen na páry mezi ERC-20 tokeny a ETH. Protokol Uniswap V2 ale páry s nativním ETH kvůli složitosti implementace a obavám z fragmentace likvidity mezi páry WETH a ETH odstranil. 

Protokoly Uniswap V2 i Uniswap V3 po velké většině uživatelů požadují, aby před obchodováním na protokolu Uniswap zabalili své ETH na WETH, takže musí platit dodatečné poplatky gas. 

Zavedení jednotného kontraktu a bleskového účtování na Uniswapu V4 umožňuje obchodování WETH i ETH. Pro uživatele to bude výhodné, protože převody nativního ETH (21 000 gas) jsou přibližně o polovinu levnější než převody ERC-20 tokenů (40 000 gas).

Jaké má Uniswap V4 výhody? 

Uniswap V4 otevírá víc možností pro vytváření likvidity a onchainové obchodování tokenů. Mezi jeho výhody patří: 

1. Přizpůsobení 

„Hooky“ dávají vývojářům velkou flexibilitu v přidávání nových funkcí poolům likvidity. Očekává se, že to podnítí vznik inovativních poolů s přizpůsobenými funkcemi obchodování. 

2. Efektivita

Zavedení „hooků“, jednotného kontraktu a bleskového účtování by mohlo vést ke zvýšení efektivity ve směrování transakcí.

3. Snížení poplatků gas 

Očekává se, že nové funkce protokolu Uniswap V4 ještě víc sníží náklady na poplatky gas. Tato změna by mohla přilákat víc uživatelů. 

4. Potenciál pro zvýšení příjmů poskytovatelů likvidity 

Mohly by vzniknout struktury dynamických poplatků, které by poskytovatelům likvidity přinesly větší kontrolu a potenciálně vyšší zisky. 

5. Pokročilé obchodní strategie 

Nové funkce jako tvůrce trhu s časově váženým průměrem (TWAMM), příkazy limit a dynamické poplatky by mohly vést k pokročilejším obchodním strategiím, které u předchozích verzí nebyly možné. Ty by mohly být atraktivní pro zkušené obchodníky.

Jaké má Uniswap V4 potenciální omezení? 

Uniswap V4 může mít určitá omezení. Patří mezi ně: 

1. Výběr poplatků

Uniswap V4 má dva samostatné mechanismy poplatků za správu: poplatky za swapy a poplatky za výběry (každý má jiný mechanismus). Stejně jako v případě Uniswapu V3 se správa Uniswapu (držitelé tokenů Uniswap DAO a UNI) může rozhodnout, že si u konkrétního poolu vezme omezené procento z poplatků za swapy. 

A pokud se „hooky“ rozhodnou zavést poolu od začátku poplatky za výběr, bude mít správa Uniswapu V4 možnost vzít si omezené procento i z tohoto poplatku. 

2. Licence omezující použití 

Uniswap V4 bude vydán pod licencí Business Source License 1.1, která omezuje použití zdrojového kódu Uniswapu V4 v komerčním nebo produkčním prostředí po dobu čtyř let. Následně bude trvale převedena na licenci General Public License (GPL). Někteří členové komunity proto poslední verzi Uniswapu kritizují za to, že ve skutečnosti nemá skutečný otevřený zdrojový kód. 

Závěrem 

Trh decentralizovaných burz (DEX) se neustále vyvíjí a pravidelně se objevují nové protokoly a platformy. Uniswap je v oblasti DEX dominantním hráčem a pět let od svého založení v roce 2018 přichází se svou čtvrtou verzí, přičemž každá z předchozích verzí protokolu přidávala nová vylepšení a funkce. 

Návrh Uniswapu V4 přináší významné změny s cílem uvolnit u decentralizovaných burz neomezené možnosti. Tenhle otevřený design sice dává vývojářům téměř neomezený prostor k experimentování, ale může značně zkomplikovat uživatelskou zkušenost. Uživatelé si budou muset pečlivě prostudovat, jak pool likvidity funguje a k čemu slouží jednotlivé „hooky“, než pool začnou používat. 

Přesto to ale vypadá, že Uniswap V4 může přinést značné výhody. Pro uživatele je vždy důležité udělat si vlastní průzkum, aby dobře rozuměli tomu, do čeho se pouští. 

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.