Τι είναι το Uniswap V4;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το Uniswap V4;

Τι είναι το Uniswap V4;

Έχει δημοσιευτεί Aug 31, 2023Έχει ενημερωθεί Jun 29, 2024
9m

TL;DR

  • Τον Ιούνιο του 2023, το Uniswap δημοσίευσε το προσχέδιο κώδικα για το Uniswap V4, το οποίο πρότεινε σημαντικές νέες λειτουργίες στο πρωτόκολλο αποκεντρωμένων ανταλλακτηρίων (DEX).

  • Οι νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν "hook" που επιτρέπουν την προσαρμογή των pool ρευστότητας, έναν σχεδιασμό singleton που κάνει πιο αποτελεσματική τη ρευστότητα μεταξύ των pool και την επιστροφή των εγγενών ζευγών συναλλαγών ETH.

  • Το Uniswap V4 εκτιμάται ότι θα παρέχει πολλά οφέλη, όπως μεγαλύτερη προσαρμογή, καλύτερη αποδοτικότητα, μειωμένο gas και προηγμένες στρατηγικές συναλλαγών.

  • Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι ενδεχόμενοι περιορισμοί στο Uniswap V4, όπως η δυνατότητα του Uniswap να εισπράττει μέρος των προμηθειών ανάληψης και η άδειά του που περιορίζει τη χρήση του πηγαίου κώδικά του.

Τι είναι το Uniswap;  

Το Uniswap είναι ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο (DEX) που λειτουργεί στο blockchain του Ethereum. Δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές με πολλά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο αυτοματοποιημένου ειδικού διαπραγματευτή (AMM), απομακρύνοντας έτσι την ανάγκη για παραδοσιακά βιβλία εντολών.

Το Uniswap, το οποίο αρχικά άντλησε την έμπνευσή του από την ιδέα του συνιδρυτή του Ethereum Vitalik Buterin για έναν αυτοματοποιημένο ειδικό διαπραγματευτή αγοράς εντός της αλυσίδας, δημιουργήθηκε από τον προγραμματιστή του Ethereum Hayden Adams το 2018.

Το Uniswap έχει αναδειχθεί σε ηγέτη στην αγορά των DEX, καθώς διαθέτει μεγάλους όγκους συναλλαγών και υψηλότερη ρευστότητα σε σύγκριση με άλλα DEX. Από το 2023, το Uniswap συγκαταλέγεται στα κορυφαία DEX με βάση διάφορες μετρήσεις, όπως ο όγκος συναλλαγών, η ρευστότητα και ο αριθμός των ενεργών χρηστών.

Έχουν κυκλοφορήσει πολλές επανεκδόσεις του Uniswap, με την κυκλοφορία του Uniswap V2 το 2020 και του Uniswap V3 το 2021. Τον Ιούνιο του 2023, το Uniswap δημοσίευσε το προσχέδιο κώδικα για το Uniswap V4, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές νέες λειτουργίες.

Ωστόσο, προτού ασχοληθούμε με τις νέες λειτουργίες του Uniswap V4, ας κάνουμε μια ανασκόπηση των προηγούμενων εκδόσεων του Uniswap για να κατανοήσουμε καλύτερα την εξέλιξή του.

Εισαγωγή στο Uniswap V1  

Η αρχική έκδοση, το Uniswap V1, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2018 ως μια πλατφόρμα proof-of-concept. Η βασική του καινοτομία ήταν η παρουσίαση του μοντέλου του Συνεχούς ειδικού διαπραγματευτή αγοράς προϊόντων (Constant Product Market Maker ή CPMM).

Αντί να επαφίεται στο παραδοσιακό σύστημα που βασίζεται στο βιβλίο εντολών, το Uniswap επιτρέπει σε οποιονδήποτε διαθέτει πλεονάζοντα Token να τα συγκεντρώσει σε ένα συγκεκριμένο ζεύγος συναλλαγών (π.χ. ETH/DAI) και σε αντάλλαγμα να κερδίζει ένα ποσοστό από τις προμήθειες, οι οποίες εισπράττονται από τους χρήστες που πραγματοποιούν συναλλαγές έναντι του pool ρευστότητας.

Το Uniswap V1 διευκόλυνε τα swap Token μεταξύ Token ERC-20 και Ether (ETH). Επίσης, επέτρεψε τα swap μεταξύ δύο Token ERC-20. Η διαδικασία για το swap μεταξύ δύο Token ERC-20 περιλαμβάνει δύο βήματα:

Swap 1 Token ERC-20 για Ether (ETH).

Swap Ether (ETH) για 2 Token ERC-20.

Αυτή η διαδικασία ήταν απαραίτητη επειδή οι έξυπνες συμβάσεις Uniswap V1 υποστήριζαν μόνο άμεσα pool ρευστότητας μεταξύ των Token ERC-20 και του Ether (ETH).

Παρόλο που το Uniswap V1 ήταν πρωτοποριακό, είχε περιορισμούς, όπως ανεπάρκειες στον αλγόριθμο τιμολόγησης που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι επενδυτές αρμπιτράζ, καθώς και υψηλή ολίσθηση για συναλλαγές μεγάλου όγκου.

Εισαγωγή στο Uniswap V2  

Ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις που αντιμετώπισε το Uniswap V1, το Uniswap V2 κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2020 με αρκετές σημαντικές βελτιώσεις. Το Uniswap V2 προσάρμοσε το μοντέλο AMM για να συμπεριλάβει άμεσα swap από Token σε Token, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ολίσθηση και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα του κεφαλαίου. 

Επιπλέον, το V2 παρουσίασε τα flash swap, τα οποία έδιναν τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν ανάληψη όσων κεφαλαίων ήθελαν από ένα pool ρευστότητας και να κάνουν ό,τι θέλουν με αυτά τα κεφάλαια, αρκεί να επέστρεφαν το ποσό της ανάληψης (συν μια προμήθεια) στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής. Αυτό διευκόλυνε το αρμπιτράζ και τις ευκαιρίες υπεργολαβίας απόδοσης, χωρίς να απαιτούνται προκαταβολικά κεφάλαια.

Το Uniswap V2 παρουσίασε επίσης την έννοια της μέσης χρονικά σταθμισμένης τιμής (TWAP), η οποία επέτρεψε σε άλλες αποκεντρωμένες εφαρμογές να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τις τιμές από το Uniswap.

Εισαγωγή στο Uniswap V3

Το Uniswap V3, που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2021, εστίασε στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την αποδοτικότητα του κεφαλαίου και τη συγκεντρωμένη ρευστότητα. Το Uniswap V3 δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους ρευστότητας να επιλέξουν συγκεκριμένα εύρη τιμών στο πλαίσιο των οποίων θα χρησιμοποιηθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, με αποτέλεσμα να κερδίζουν υψηλότερες προμήθειες λόγω της ευρύτερης χρήσης του κεφαλαίου.

Το Uniswap V3 έφερε επίσης πολλά επίπεδα προμηθειών (0,05%, 0,30% και 1,00%), προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα κινδύνου και όγκους συναλλαγών. 

Το Non-Fungible Liquidity (NFL) είναι μια ακόμη νέα λειτουργία, η οποία επιτρέπει στους παρόχους ρευστότητας να λαμβάνουν NFT που αντιπροσωπεύουν το μερίδιό τους σε pool ρευστότητας, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές, να πωλούν ή να μεταβιβάζουν τις θέσεις ρευστότητάς τους, χωρίς να επηρεάζονται τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία στο pool.

Μια άλλη αξιοσημείωτη λειτουργία του Uniswap V3 είναι η ενσωμάτωσή του με την Optimism, τη λύση επιπέδου 2 του Ethereum, που αποσκοπεί στη μείωση των προμηθειών συναλλαγών και στη βελτίωση της επεκτασιμότητας της πλατφόρμας. 

Τι καινούργιο προσφέρει το Uniswap V4; 

Παρόλο που το Uniswap V4 δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη επίσημα, οι πιθανές λειτουργίες και βελτιώσεις έχουν δημοσιευτεί στο προσχέδιο κώδικα και στο whitepaper του. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: 

1. “Hook” και προσαρμοσμένα pool 

Το Uniswap V4 θα δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να κάνει προσαρμογές μέσω της χρήσης "hook", δηλαδή συμβάσεων που εκτελούνται σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής ενός pool ρευστότητας. 

Για να κατανοήσετε καλύτερα τα "hook", πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε pool ρευστότητας έχει έναν κύκλο ζωής, από τη δημιουργία του μέχρι την προσθήκη, την αφαίρεση ή την προσαρμογή της ρευστότητας. Τα "hook" δίνουν τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να προσθέτουν κώδικα που εκτελεί συγκεκριμένες ενέργειες σε κομβικά σημεία κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του pool. 

Για παράδειγμα, τα “hook” μπορούν να προστεθούν για να δώσουν τη δυνατότητα στα pool ρευστότητας να υποστηρίζουν εγγενώς δυναμικές προμήθειες, να προσθέτουν εντολές με όριο εντός της αλυσίδας ή να ενεργούν ως μέσος χρονικά σταθμισμένος ειδικός διαπραγματευτής αγοράς (TWAMM), έτσι ώστε να κατανέμουν τις μεγάλες εντολές με το πέρασμα του χρόνου για να ελαχιστοποιούν τον αντίκτυπο των τιμών.

Η προσαρμογή των pool ρευστότητας μέσω των "hook" μπορεί να είναι ανεξάντλητη, από τη χρήση διαφόρων oracle εντός της αλυσίδας μέχρι την κατάθεση ρευστότητας που δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε πρωτόκολλα δανεισμού. Τελικά, τα "hook" θα παρέχουν στους προγραμματιστές ουσιαστική ευελιξία για να αναπτύσσουν pool ρευστότητας που θα προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες ανάγκες. 

2. Singleton 

Στο Uniswap V3, ένα νέο συμβόλαιο αναπτύχθηκε για κάθε pool ρευστότητας, με αποτέλεσμα η δημιουργία των pool και η εκτέλεση swap πολλαπλών pool να είναι πιο δαπανηρή. 

Μια σημαντική αλλαγή στο Uniswap V4 είναι ότι όλα τα pool διατηρούνται σε ένα συμβόλαιο. Αυτό θα παρέχει σημαντικές αποταμιεύσεις gas, επειδή τα swap δεν θα χρειάζεται πλέον να μεταφέρουν Token μεταξύ των pool που διατηρούνται σε διαφορετικά συμβόλαια. Οι εκτιμήσεις του Uniswap δείχνουν ότι το Uniswap V4 θα μπορούσε να μειώσει το κόστος gas για τη δημιουργία pool κατά 99%. 

3. Λογιστική flash 

Ο σχεδιασμός singleton συμπληρώνει μια άλλη αλλαγή στην αρχιτεκτονική του Uniswap V4 που ονομάζεται λογιστική flash. 

Στις προηγούμενες εκδόσεις του Uniswap, κάθε λειτουργία, όπως τα swap των Token ή η προσθήκη ρευστότητας σε ένα pool, ολοκληρωνόταν με τη μεταφορά των Token. Στο Uniswap V4, οι εξωτερικές μεταφορές πραγματοποιούνται μόνο στο τέλος, πράγμα που απλοποιεί τις λειτουργίες του pool και μειώνει το κόστος. 

Το singleton και η λογιστική flash παρέχουν τη δυνατότητα αποδοτικότερης και οικονομικότερης δρομολόγησης σε πολλά pool. Δεδομένου ότι η χρήση των "hook" θα οδηγούσε σε αύξηση του αριθμού των pool ρευστότητας, αυτό το πλεονέκτημα είναι εξαιρετικά χρήσιμο. 

4. Εγγενή ζεύγη συναλλαγών ETH 

Το Uniswap V4 επαναφέρει το εγγενές ETH στα ζεύγη συναλλαγών. 

Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, το Uniswap V1 περιοριζόταν σε ζεύγη Token ETH/ERC-20. Ωστόσο, στο Uniswap V2, τα εγγενή ζεύγη ETH αφαιρέθηκαν λόγω της πολυπλοκότητας της υλοποίησης και των προβληματισμών σχετικά με τη διάσπαση της ρευστότητας σε ζεύγη WETH και ETH. 

Τόσο το Uniswap V2 όσο και το Uniswap V3 απαιτούν από τους περισσότερους χρήστες να μετατρέψουν τα ETH τους σε WETH προτού πραγματοποιήσουν συναλλαγές στο πρωτόκολλο Uniswap, γεγονός που απαιτεί έξτρα gas. 

Χρησιμοποιώντας singleton και τη λογιστική flash, το Uniswap V4 προσφέρει τη δυνατότητα συναλλαγών τόσο σε ζεύγη WETH όσο και σε ζεύγη ETH. Αυτό ευνοεί τους χρήστες, καθώς οι μεταφορές ETH (21 χιλιάδες gas) κοστίζουν περίπου το μισό του κόστους gas, σε σχέση με τις μεταφορές ERC-20 (40 χιλιάδες gas).

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Uniswap V4; 

Το Uniswap V4 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στον τρόπο δημιουργίας ρευστότητας και στον τρόπο συναλλαγών των Token εντός της αλυσίδας. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν: 

1. Εξατομίκευση 

Τα "hook" δίνουν τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να προσθέτουν νέες λειτουργίες στα pool ρευστότητας με μεγάλη ευελιξία. Αυτό αναμένεται να προωθήσει την εμφάνιση καινοτόμων pool με δυνατότητες εξειδικευμένων συναλλαγών. 

2. Αποδοτικότητα

Η χρήση των "hook", των συμβολαίων singleton και της λογιστικής flash θα μπορούσε να βελτιώσει την αποδοτικότητα της δρομολόγησης των συναλλαγών.

3. Μείωση gas 

Οι νέες λειτουργίες του Uniswap V4 αναμένεται να μειώσουν περισσότερο το κόστος του gas. Αυτό θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερους χρήστες στο πρωτόκολλο. 

4. Δυνατότητα αύξησης των κερδών των παρόχων ρευστότητας 

Θα μπορούσαν να υπάρξουν δυναμικές δομές προμηθειών που θα προσφέρουν στους παρόχους ρευστότητας περισσότερο έλεγχο και δυνατότητες για υψηλότερα κέρδη. 

5. Σύνθετες στρατηγικές συναλλαγών 

Οι νέες λειτουργίες, όπως ο μέσος χρονικά σταθμισμένο ειδικός διαπραγματευτής αγοράς (TWAMM), οι εντολές με όριο και οι δυναμικές προμήθειες, θα μπορούσαν να προσφέρουν πιο σύνθετες στρατηγικές συναλλαγών που δεν ήταν εφικτές στις προηγούμενες εκδόσεις. Αυτές θα μπορούσαν να είναι δελεαστικές για τους έμπειρους επενδυτές.

Ποιοι είναι οι πιθανοί περιορισμοί του Uniswap V4; 

Υπάρχουν ορισμένοι πιθανοί περιορισμοί στο Uniswap V4. Περιλαμβάνουν τους εξής: 

1. Είσπραξη προμηθειών

Το Uniswap V4 διαθέτει δύο ξεχωριστούς μηχανισμούς προμηθειών διακυβέρνησης: προμήθειες swap και προμήθειες ανάληψης, με διαφορετικούς μηχανισμούς το καθένα. Όπως συμβαίνει και με το Uniswap V3, η διακυβέρνηση του Uniswap (κάτοχοι Token Uniswap DAO και UNI) μπορεί να επιλέξει να λάβει ένα ανώτατο ποσοστό της προμήθειας swap σε ένα συγκεκριμένο pool. 

Στο Uniswap V4, η διακυβέρνηση μπορεί να λάβει ένα ανώτατο ποσοστό αυτής της προμήθειας ανάληψης, αν τα "hook" επιλέξουν αρχικά να ενεργοποιήσουν τις προμήθειες ανάληψης για ένα pool. 

2. Άδεια που περιορίζει τη χρήση 

Το Uniswap V4 θα κυκλοφορήσει υπό την άδεια Business Source License 1.1, η οποία περιορίζει τη χρήση του πηγαίου κώδικα του Uniswap V4 σε εμπορικό ή βιομηχανικό περιβάλλον για τέσσερα χρόνια, οπότε και θα μετατραπεί σε γενική άδεια δημόσιας χρήσης για πάντα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα μέλη της κοινότητας να κατακρίνουν την τελευταία έκδοση του Uniswap ως μη πραγματικά ανοιχτού κώδικα. 

Συμπεράσματα 

Η αγορά αποκεντρωμένων ανταλλακτηρίων (DEX) είναι ένας τομέας που εξελίσσεται συνεχώς, με νέα πρωτόκολλα και πλατφόρμες που αναπτύσσονται τακτικά. Το Uniswap είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο χώρο των DEX και θα κυκλοφορήσει την τέταρτη έκδοσή του πέντε χρόνια μετά την καθιέρωσή του το 2018, ενώ σε κάθε προηγούμενη έκδοση του πρωτοκόλλου προστέθηκαν νέες αναβαθμίσεις που βελτίωσαν τη λειτουργικότητά του. 

Ο σχεδιασμός του Uniswap V4 συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές που έχουν ως στόχο την παροχή απεριόριστων δυνατοτήτων στα DEX. Παρόλο που αυτός ο ανοιχτός σχεδιασμός δίνει στους προγραμματιστές σχεδόν απεριόριστο περιθώριο για πειραματισμούς, θα μπορούσε να επιφέρει μεγάλη πολυπλοκότητα όσον αφορά την εμπειρία του χρήστη. Οι χρήστες θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τον τρόπο λειτουργίας ενός pool ρευστότητας και να μάθουν τι κάνει κάθε "hook" πριν ασχοληθούν με το pool. 

Ωστόσο, τα πιθανά πλεονεκτήματα του Uniswap V4 φαίνεται να είναι αρκετά σημαντικά. Οι χρήστες πρέπει πάντα να κάνουν τη δική τους έρευνα και να κατανοούν πλήρως τι πρόκειται να κάνουν. 

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών και Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Ειδοποίηση κινδύνου.