Hur du handlar med Hammer Candlestick-mönster
Hem
Artiklar
Hur du handlar med Hammer Candlestick-mönster

Hur du handlar med Hammer Candlestick-mönster

Avancerad
Publicerad Mar 25, 2022Uppdaterad Jun 15, 2023
5m

TL;DR

Hammer candlestick-mönster är ett av de mest använda mönstren inom teknisk analys. Inte bara inom krypto utan också inom aktier, index, obligationer och valutahandel. Hammer candlestick kan hjälpa handlare som utgår från prishändelser att upptäcka potentiella vändningar efter hausseartade eller baisseartade trender. Beroende på sammanhanget och tidsperioden kan dessa candlestick-mönster antyda en hausseartad vändning i slutet av en nedåtgående trend eller en baisseartad vändning efter en uppåtgående trend. I kombination med andra tekniska indikatorer kan hammer candlesticks ge handlare bra ingångspunkter för långa och korta positioner.

Hausseartade hammer candlesticks inkluderar hammaren och den omvända hammaren, som dyker upp efter en nedåtgående trend. De baisseartade varianterna av hammer candlesticks inkluderar den hängande mannen och stjärnskottet, som inträffar efter en uppåtgående trend.


Introduktion 

Hammer candlesticks är ett mönster som fungerar bra på olika finansmarknader. Det är ett av de mest populära candlestick-mönster som handlare använder för att mäta sannolikheten för resultat när de tittar på prisrörelser.

Kombinerat med andra handelsmetoder som fundamental analys och andra marknadsanalysverktyg kan hammer candlestick-mönstret ge statistik om handelsmöjligheter. Den här artikeln tar dig igenom vad hammer candlesticks-mönster är och hur du läser av dem.Hur fungerar candlesticks?

I ett candlestick-diagram relaterar varje ljus till en period, enligt den tidsram du väljer. Om du tittar på ett dagligt diagram representerar varje ljus en dags handelsaktivitet. Om du tittar på ett 4-timmarsdiagram representerar varje ljus 4 timmars handel.

Varje candlestick har ett öppningspris och ett stängningspris som bildar ljuskroppen. De har också en veke (eller skugga), som indikerar de högsta och lägsta priserna inom den perioden.
Om candlestick-diagram är nytt för dig rekommenderar vi att du läser vår nybörjarguide till candlestick-diagram först.


Vad är ett hammer candlestick-mönster?

Ett hammer candlestick bildas när ett ljus visar en liten kropp tillsammans med en lång nedre veke. Denna veke (eller skugga) bör vara minst dubbelt så stor som ljuskroppen. Den långa nedre skuggan indikerar att säljarna pressade ned priset innan köparna tryckte tillbaka det över öppningspriset.

Nedan kan du se öppningskursen (1), stängningskursen (2) och topparna och dalarna som bildar en veke eller skuggan (3).


Hausse-hammare

Hammer candlestick-mönster

En hausseartad hammer candlestick bildas när stängningskursen är över öppningskursen, vilket tyder på att köpare hade kontroll över marknaden före slutet av den handelsperioden.


Inverterat hammer candlestick-mönster

En inverterad hammare bildas när öppningskursen är under stängningskursen. En lång veke ovanför kroppen tyder på att det fanns ett köptryck som försökte pressa priset högre, men det drogs så småningom ner innan ljuset stängdes. Även om den inte är lika hausseartad som en vanlig hammer candlestick, är den inverterade hammaren också ett hausseartat vändningsmönster som dyker upp efter en nedåtgående trend.


Baisse-hammare

Hängande man-candlestick

En baisseartad hammer candlestick är känd som en hängande man. Detta inträffar när öppningskursen är över stängningskursen, vilket resulterar i ett rött ljus. En veke på en baisseartad hammare indikerar att marknaden upplevde säljtryck, vilket tyder på en potentiell vändning till nedsidan.


Stjärnfall-candlestick

Den baisseartade inverterade hammaren kallas för stjärnfall-candlestick. Den ser precis ut som en vanlig inverterad hammare, men den indikerar en potentiell baisseartad vändning snarare än en hausseartad . Med andra ord är stjärnfall-candlesticks som omvända hammare som uppstår efter en uppåtgående trend. De bildas när öppningskursen är över stängningskursen och en veke antyder att den uppåtgående marknadsrörelsen kan vara på väg att ta slut.


Hur du använder hammer candlestick-mönster för att upptäcka potentiella trendvändningar

Hausse-hammer candlesticks dyker upp under baisseartade trender och indikerar en potentiell prisvändning, vilket markerar botten av en nedåtgående trend. I exemplet nedan har vi en hausseartad hammer candlestick (bild frånTradingView).


En baisseartad hammer candlestick kan antingen vara en hängande man eller ett  stjärnfall. Dessa dyker upp efter hausseartade trender och indikerar en potentiell vändning till nedsidan. Exemplet nedan är ett stjärnfall (bild frånTradingView).

Så för att använda hammer candlesticks i handeln måste du överväga deras position i förhållande till tidigare och nästa ljus. Omkastningsmönstret kommer antingen att bortses från eller bekräftas beroende på sammanhanget. Låt oss ta en titt på varje typ av hammare.


Styrkan och svagheterna med hammer candlestick-mönster

Varje hammer candlestick-mönster har sina för- och nackdelar. När allt kommer omkring kan inget tekniskt analysverktyg eller en indikator till 100 % garantera vinst på någon finansmarknad. Hammer candlestick-mönstren tenderar att fungera bättre när de kombineras med andra handelsstrategier, såsom glidande medelvärden, trendlinjer, RSI, MACD och Fibonacci.

Styrkor

  • Hammer candlestick-mönstret kan användas för att upptäcka trendvändningar på vilken finansmarknad som helst.

  • Handlare kan använda hammar-mönster i flera tidsramar, vilket gör dem användbara i både swinghandel och dagshandel.

Svagheter

  • Hammer candlestick-mönster beror på sammanhanget. Det finns ingen garanti för att trendvändningarna inträffar.

  • Hammer candlestick-mönster är inte särskilt tillförlitliga i sig. Handlare bör alltid kombinera dem med andra strategier och verktyg för att öka chansen att lyckas.


Hammer candlestick kontra Doji: vad är skillnaden?

Dojis är som hammare utan kropp. En Doji-candlestick öppnas och stängs till samma pris. Medan en hammer candlestick indikerar en potentiell prisvändning, föreslår en Doji vanligtvis konsolidering, fortsättning eller obeslutsamhet på marknaden. Doji-ljus är ofta neutrala mönster, men de kan föregå hausseartade eller baisseartade trender i vissa situationer.

Trollslände-Doji ser ut som en hammare eller en hängande man utan kropp. 


Gravstens-Doji liknar en inverterad hammare eller ett stjärnfall.

Ändå säger hammare och dojis inte så mycket på egen hand. Du bör alltid överväga sammanhanget, såsom marknadstrenden, omgivande ljus, handelsvolym och andra mätvärden.


Sammanfattningsvis

Även om hammer candlestick-mönstret är ett användbart verktyg som hjälper handlare att upptäcka potentiella trendvändningar, är dessa mönster ensamma inte nödvändigtvis en köp- eller säljsignal. I likhet med andra handelsstrategier är hammer candlestick mer användbara när de kombineras med andra analysverktyg och tekniska indikatorer.

Du bör också använda dig av korrekt riskhantering och utvärdera belöningsförhållandet för dina affärer. Du bör också använda stoppa förlust-order för att undvika stora förluster i stunder av hög volatilitet.