12 populära candlestick-mönster som används i teknisk analys
Innehållsförteckning
Innehåll
Introduktion
Hur du använder candlestick-mönster
Vändningsmönster under en hausse
Vändningsmönster under en baisse
Fortsättningsmönster
Doji
Candlestick-mönster baserat på prisskillnader
Sammanfattningsvis
12 populära candlestick-mönster som används i teknisk analys
Hem
Artiklar
12 populära candlestick-mönster som används i teknisk analys

12 populära candlestick-mönster som används i teknisk analys

Avancerad
Publicerad Feb 24, 2020Uppdaterad Nov 11, 2022
8m

Innehåll


Introduktion

Candlestick-diagram är ett av de mest använda tekniska verktygen för att analysera prismönster. De har använts av handlare och investerare i århundraden för att hitta mönster som kan indikera vart priset är på väg. Den här artikeln kommer att gå igenom några av de mest välkända candlestick-mönstren med bildexempel.

Om du först vill bekanta dig med att läsa av candlestick-diagram kan du kolla in En nybörjarguide till candlestick-diagram.


Ordlista för candlesticks


Hur du använder candlestick-mönster

Det finns otaliga candlestick-mönster som handlare kan använda för att identifiera intresseområden på ett diagram. Dessa kan användas för dagshandel, swinghandel och till och med långsiktig positionshandel. Medan vissa candlestick-mönster kan ge statistik om balansen mellan köpare och säljare, kan andra indikera en vändning, fortsättning eller obeslutsamhet.

Candlestick-mönster är inte nödvändigtvis en köp- eller säljsignal i sig. Istället är de ett sätt att se på marknadsstrukturen och en potentiell indikation på en kommande möjlighet. Därför är det alltid användbart att titta på mönster i dess sammanhang. Detta kan vara sammanhanget för det tekniska mönstret på diagrammet, men också den bredare marknadsmiljön och andra faktorer.

Kort sagt: candlestick-mönster är, precis som alla andra marknadsanalysverktyg, mest användbara när de används i kombination med andra tekniker. Dessa kan inkludera Wyckoff-metodenElliotts vågteori och Dow-teorin. De kan också inkludera indikatorer för teknisk analys (TA), såsom trendlinjerglidande medelvärdenRSI (Relative Strength Index)Stokastiskt RSIBollinger-bandIchimoku-moParabolisk SAR eller MACD.


Vändningsmönster under en hausse

Hammare 

En candlestick med en lång nedre veke i botten av en nedåtgående trend, där denna nedre veke är minst dubbelt så stor som kroppen.

En hammare visar att även om säljtrycket var högt så drev tjurarna tillbaka priset, nära öppningspriset. En hammare kan vara antingen röd eller grön, där den gröna hammaren kan indikera en starkare tjurreaktion.


Hausse-omvända candlestick-mönster – hammer


Omvänd hammare

Denna kallas även för den inverterade hammaren och den är precis som en hammare, fast med en lång veke ovanför kroppen istället för under den. I likhet med en hammare bör denna övre veke vara minst dubbelt så stor som kroppen. 

En inverterad hammare inträffar i botten av en nedåtgående trend och kan indikera en potentiellt uppåtgående trend. Den övre veken visar att priset stannade upp i dess fortsatta nedåtgående rörelse, även om säljarna till slut lyckades trycka ner det nära öppningspriset. Därför kan den inverterade hammaren antyda att köpare snart kan få kontroll över marknaden. 


Hausse-omvända candlestick-mönster – inverterad hammare


Tre vita soldater

Mönstret med tre vita soldater består av tre på varandra följande gröna candlesticks som alla öppnas i den föregående candlestick-kroppen och stänger på en nivå som överstiger föregående candlesticks höjd. 

Helst bör dessa candlesticks inte ha långa lägre vekar, vilket skulle indikera att ett kontinuerligt köptryck driver upp priset. Storleken på candlesticks och längden på veken kan användas för att bedöma möjligheterna till en fortsättning eller en eventuell bakåtgång.


Hausse-omvända candlestick-mönster – tre vita soldater


Hausse-harami

En hausse-harami är ett långt rött ljus följt av ett mindre grönt ljus som helt och hållet finns i kroppen av det föregående ljuset.

Denna hausse-harami kan utspela sig under två eller flera dagar och det är ett mönster som indikerar att försäljningstakten saktar ner och kan vara på väg att ta slut.


Hausse-omvända candlestick-mönster – hausse-Harami


Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin på Binance!


Vändningsmönster under en baisse

Hängande man

Den hängande mannen är baisse-motsvarigheten till en hammare. Det bildas vanligtvis i slutet av en uppåtgående trend med en liten kropp och en lång nedre veke. 

Denna nedre veke indikerar att en stor försäljning har ägt rum, men att tjurar lyckades ta tillbaka kontrollen och driva upp priset. Efter en långvarig uppåtgående trend kan försäljningen med detta i åtanke fungera som en varning om att tjurarna snart kan tappa kontrollen över marknaden.


Baisse-omvända candlestick-mönster – hängande man


Stjärnfall

Stjärnfallet består av en candlestick med en lång övre, liten eller ingen nedre veke och en liten kropp, helst nära den låga. Stjärnfallet har en liknande form som den inverterade hammaren, men bildas i slutet av en uppåtgående trend.

Det tyder på att marknaden nådde en höjdpunkt, men därefter tog säljarna kontrollen och drev ner priset igen. Vissa handlare föredrar att vänta på kommande candlestick för att bekräfta mönstret.


Baisse-omvända candlestick-mönster – stjärnfall


Tre svarta kråkor

De tre svarta kråkorna är gjorda av tre på varandra följande röda candlesticks som öppnas i det föregående ljusets kropp och stänger på en nivå under det föregående ljusets låga.

Baisse-motsvarigheten till tre vita soldater. Helst bör dessa candlesticks inte ha långa högre vekar, vilket indikerar ett kontinuerligt försäljningstryck som driver ner priset. Storleken på ljusen och längden för dess vekar kan användas för att bedöma möjligheterna till fortsättning.


Baisse-omvända candlestick-mönster – tre svarta kråkor


Baisse-harami

Baisse-harami är ett långt grönt ljus följt av ett litet rött ljus med en kropp som är helt innesluten i kroppen av det föregående ljuset.

Baisse-harami kan utvecklas under två eller flera dagar, dyker upp i slutet av en uppåtgående trend och kan tyda på att köptrycket minskar.


Baisse-omvända candlestick-mönster – baisse-Harami


Mörkt molntäcke

Mönstret för ett mörkt molntäcke består av ett rött ljus som öppnar sig ovanför slutet av det tidigare gröna ljuset, men stänger sedan under mitten av det ljuset.

Det kan ofta åtföljas av hög volym, vilket indikerar att farten kan skifta från uppåtgående till nedåtgående. Handlare kanske vill vänta på ett tredje rött ljus för att bekräfta mönstret.


Baisse-omvända candlestick-mönster – mörkt molntäcke


Fortsättningsmönster

Stigande tre-metoder

Detta mönster förekommer i en uppåtgående trend, då tre på varandra följande röda ljus med små kroppar följs av en fortsättning på uppåtgående trend. Helst bör de röda ljusen inte överskrida räckvidden för föregående candlesticks. 

Fortsättningen bekräftas med ett grönt ljus med en stor kropp, vilket indikerar att tjurar är tillbaka och har kontroll över trendens riktning.


återupptagande candlestick-mönster – stigande tre-metoder


Fallande tre-metoder

Motsatsen till stigande tre-metoder, vilket indikerar en fortsättning på en nedåtgående trend istället.


återupptagande candlestick-mönster – fallande tre-metoder


Doji

En Doji bildas när öppningen och stängningen är desamma (eller mycket nära varandra). Priset kan röra sig över och under det öppna, men stänger så småningom vid eller nära det öppna. Därför kan en Doji indikera en obestämd punkt mellan köp- och säljkrafter. Trots detta är tolkningen av en Doji starkt beroende av sammanhanget.

Beroende på var linjen för öppningen/stängningen dras kan en Doji beskrivas som:


Gravstens-Doji – baisse-reverserande ljus med en lång övre veke och öppning/stängning nära den låga. 


Doji-candlestick-mönster – gravstens-Doji


Långbent Doji – obeslutsamt ljus med både en nedre och övre veke och öppning/stängning nära mittpunkten.


Doji-candlestick-mönster – långbent Doji


Trollslända-Doji – antingen hausseartat eller baisseartat ljus (beroende på sammanhang) med en lång nedre veke och öppning/stängning nära det högsta.


Doji-candlestick-mönster – trollslände-Doji


Enligt den ursprungliga definitionen av Doji bör öppningen och stängningen vara exakt samma. Men tänk om öppningen och stängningen inte är desamma, utan istället ligger väldigt nära varandra? Detta kallas för en snurrande topp. Men eftersom kryptovalutamarknader kan bli mycket volatila är en exakt Doji sällsynt. Därför används den snurrande toppen ofta omväxlande med Doji.


Candlestick-mönster baserat på prisskillnader

Det finns många candlestick-mönster som använder prisgap. Ett prisgap bildas när en finansiell tillgång öppnas över eller under dess tidigare stängningskurs, vilket skapar ett gap mellan dessa två candlesticks. Eftersom kryptovalutamarknader handlas dygnet runt finns inga mönster baserade på dessa typer av prisgap. Trots detta kan prisgap fortfarande uppstå på illikvida marknader. Men eftersom de främst inträffar på grund av låg likviditet och höga skillnader mellan köp- och säljkurser kanske de inte är användbara som handlingsbara mönster.


Sammanfattningsvis

Candlestick-mönster är mycket viktiga för alla handlare att åtminstone känna till, även om de inte direkt införlivar dem i handelsstrategin.

Även om de utan tvekan kan vara användbara för att analysera marknaderna, är det viktigt att komma ihåg att de inte är baserade på några vetenskapliga principer eller regler. Istället förmedlar och visualiserar de köp- och säljkrafterna som i slutändan driver marknaderna.