Czym są boty handlowe krypto i jak działają?
Strona Główna
Artykuły
Czym są boty handlowe krypto i jak działają?

Czym są boty handlowe krypto i jak działają?

Początkujący
Opublikowane Jun 20, 2023Zaktualizowane Sep 25, 2023
11m

TL;DR

  • Boty handlowe krypto to zautomatyzowane narzędzia programowe zaprojektowane do realizacji kupna i sprzedaży kryptowalut według wcześniej określonych parametrów w celu wygenerowania zysku. 

  • Wśród popularnych strategii dla botów handlowych krypto można wymienić np. handel z trendem, arbitraż, skalpowanie, handel z dynamiką rynku, handel na odwrócenie, handel z wiadomościami oraz uśrednianie dolarowe. 

  • Boty handlowe krypto mają wiele zalet, takich jak np. możliwość handlu 24/7, brak uprzedzeń emocjonalnych przy decyzjach handlowych, większa szybkość transakcji i jednoczesna analiza ogromnych ilości danych. Wiążą się jednak z ryzykiem i ograniczeniami. 

Czym są boty handlowe krypto?

Boty handlowe krypto to zautomatyzowane narzędzia programowe zaprojektowane do realizacji kupna i sprzedaży kryptowalut według wcześniej określonych parametrów w celu wygenerowania zysku. 

Boty te zazwyczaj analizują i przetwarzają różne dane rynkowe, takie jak np. cena, wolumen, zlecenia oraz ramy czasowe. Na podstawie tych informacji następuje precyzyjna korekta parametrów działania oraz ich dostosowanie do konkretnych strategii i celów handlowych.

Boty handlowe są powszechne nie tylko na rynku kryptowalut, ale także na tradycyjnych rynkach finansowych. Eliminują ludzkie emocje, takie jak strach i chciwość, które często przeszkadzają w podejmowaniu obiektywnych decyzji handlowych. Jednak mimo że boty handlowe są zaprojektowane do handlu na podstawie zaprogramowanych ustawień, nie są niezawodnym sposobem na osiąganie zysku i w celu uzyskania optymalnej wydajności trzeba je wciąż nadzorować oraz korygować.

Jak działają boty handloweu krypto? 

Boty handlowe krypto realizują transakcje na podstawie szeregu wskaźników rynkowych i parametrów, które są wstępnie skonfigurowane w ich programach. Parametry te mogą być proste lub złożone, w zależności od zaawansowania bota i strategii handlowej, którą ma wdrażać.

Najpopularniejsze parametry to m.in. wskaźniki rynkowe, takie jak średnie kroczące, wskaźnik siły względnej (RSI), wstęgi Bollingera oraz zbieżności rozbieżności średnich kroczących (MACD). Inne parametry to np. wolumen handlowy, cena, ramy czasowe oraz dane księgi zleceń. Po ustawieniu tych parametrów bot handlowy nieustannie monitoruje rynek. 

Dane te mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji handlowych i traderzy ściśle je obserwują. Boty handlowe eliminują ręczną pracę związaną z aktywnym kontrolowaniem tych wskaźników. Kiedy warunki rynkowe są zgodne z wcześniej ustawionymi parametrami, bot automatycznie realizuje transakcje.  

Przykład bota do handlu krypto: Przecięcie średnich ruchomych 

Załóżmy, że chcesz handlować na rynku bitcoina przy użyciu  bota, który jest zaprogramowany na stosowanie prostej strategii przecięcia średnich ruchomych, powszechnego wskaźnika analizy technicznej.

W strategii tej biorą udział dwie średnie kroczące: średnia szybkozmienna (np. z 10 okresów) i średnia wolnozmienna (np. z 50 okresów). Przedziałami czasowymi mogą być minuty, godziny, dni, tygodnie, a nawet miesiące.

Kiedy średnia szybkozmienna przecina średnią wolnozmienną od dołu, jest to sygnał do kupna. I odwrotnie – kiedy średnia szybkozmienna przecina średnią wolnozmienną od góry, jest to sygnał do sprzedaży. 

Przy użyciu tych reguł można skonfigurować bota:

Zasada kupna: Jeżeli 10-okresowa średnia ruchoma ceny bitcoina przetnie od dołu średnią ruchomą 50-okresową, bot powinien złożyć zlecenie kupna.

Zasada kupna: Jeżeli 10-okresowa średnia ruchoma ceny bitcoina przetnie od góry średnią ruchomą 50-okresową, bot powinien złożyć zlecenie sprzedaży.

Bot stale monitoruje cenę bitcoina i oblicza średnie ruchome. Kiedy wykryje, że 10-okresowa średnia ruchoma przecina od dołu średnią ruchomą 50-okresową, automatycznie złoży zlecenie kupna. Podobnie kiedy 10-okresowa średnia krocząca przetnie od góry 50-okresową średnią kroczącą, złoży zlecenie sprzedaży.

Jest to prosty przykład bota do handlu krypto. Faktyczne strategie handlowe mogą być znacznie bardziej złożone i uwzględniać wiele innych czynników oraz sygnałów. 

Popularne strategie botów handlowych krypto

Jest wiele popularnych strategii, które boty do handlu krypto realizują po zaprogramowaniu przez traderów. Oto kilka przykładów: 

Handel z trendem

Podstawą tej strategii jest założenie, że „trend jest twoim przyjacielem”. Boty realizujące tę strategię działają zgodnie z liniami trendu i kupują, kiedy cena wchodzi w trend wzrostowy, a sprzedają, kiedy cena wchodzi w trend spadkowy.

Powrót do średniej

Podstawą tej strategii jest prawdopodobieństwo statystyczne, że cena aktywa w końcu wróci do średniej. Jeżeli cena znacznie odbiegnie od średniej, bot realizuje transakcję, zakładając, że cena do niej wróci.

Arbitraż

Boty arbitrażowe wykorzystują różnice cenowe między różnymi rynkami. Jeżeli np. jakaś kryptowaluta sprzedaje się po wyższej cenie na jednej giełdzie niż na drugiej, bot może kupić kryptowalutę z tańszej giełdy i sprzedać ją na droższej z zyskiem.

Animacja rynku

Boty do animacji rynku tworzą zlecenia kupna i sprzedaży, aby czerpać zyski ze spreadu między nimi. Boty te zazwyczaj działają na kryptowalutach o niskiej zmienności i wysokim wolumenie.

Scalping

Skalpowanie to strategia handlowa o wysokiej częstotliwości, której celem jest czerpanie zysków z niewielkich zmian cenowych. Jest do niej potrzebny bot, ponieważ człowiek może mieć trudności ze skuteczną realizacją tak szybkich transakcji.

Strategia na wybicie

Podstawą tej strategii jest założenie, że kiedy cena wybije się poza określony zakres (powyżej oporu lub poniżej wsparcia), często przez pewien czas nadal podąża w obranym kierunku. Bot zawiera transakcję, kiedy zauważy wybicie.

Handel według siły rynkowej

Strategia ta polega na kupowaniu kryptowalut, które wykazują silny trend wzrostowy (tj. mają siłę rynkową) i sprzedawaniu ich, kiedy tylko zaczną się pojawiać oznaki odwrócenia trendu. Te sytuacje można zauważać dzięki takim wskaźnikom jak RSI czy MACD.

Handel na odwrócenie

W przeciwieństwie do handlu według siły rynkowej handel na odwrócenie polega na rozpoznawaniu, kiedy cena kryptowaluty będzie zmieniać kierunek. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wyszukiwanie formacji technicznych i wskaźników, które sugerują, że rynek jest wykupiony lub wyprzedany.

Handel z wiadomościami

Niektóre boty są zaprojektowane tak, że mają szukać w nagłówkach wiadomości informacji, które mogą mieć wpływ na cenę konkretnej kryptowaluty. Jeżeli np. bot wykryje wiadomość o nawiązaniu przez daną kryptowalutę ważnej współpracy, może tę kryptowalutę kupić w oczekiwaniu na wzrost jej ceny.

Uśrednianie Dolarowe (DCA)

Dollar-Cost Averaging to strategia, w ramach której bot inwestuje stałą kwotę dolarową w określoną kryptowalutę w regularnych odstępach czasu, niezależnie od ceny. Z biegiem czasu może się okazać, że kryptowaluta została kupiona po koszcie uśrednionym, stąd nazwa.

Zalety stosowania botów do handlu krypto

Oto zalety stosowania botów do handlu krypto: 

1. Automatyzacja

Boty handlowe mogą automatyzować proces handlowy, co jest szczególnie korzystne na rynku kryptowalutowym, który działa w trybie 24/7. Potrafią monitorować rynki i realizować transakcje przez całą dobę bez ingerencji człowieka, co daje traderom więcej wolnego czasu.

2. Sposób na strach i chciwość

Handel bywa stresujący i bardzo emocjonalny, co prowadzi do podejmowania impulsywnych decyzji. Boty handlowe działają jednak wyłącznie według wcześniej ustalonej logiki, dzięki czemu nie wchodzą w rachubę ludzkie emocje i możliwe są bardziej racjonalne decyzje handlowe.

3. Szybkość

Boty handlowe są w stanie wykonywać transakcje od razu po spełnieniu określonych kryteriów. Ta szybkość działania jest kluczowa na tak dynamicznym rynku jak rynek krypto, na którym ceny mogą się zmieniać w ciągu kilku sekund.

4. Sprawna analiza rynku

Boty handlowe są w stanie analizować ogromne ilości danych na wielu rynkach jednocześnie, co byłoby niemożliwe dla człowieka. Dzięki temu potrafią rozpoznawać okazje handlowe, które człowiek mógłby przegapić.

5. Testowanie wsteczne

Wiele botów handlowych daje możliwość testowania wstecznego, co oznacza, że są w stanie testować strategie handlowe na podstawie historycznych danych rynkowych, aby określić ich opłacalność przed zaryzykowaniem prawdziwych pieniędzy.

6. Ograniczanie ryzyka

Boty można zaprogramować tak, aby ograniczały ryzyko poprzez dywersyfikację inwestycji w różne aktywa i ustawianie zleceń stop-loss, które automatycznie zamykają pozycję w celu ograniczenia potencjalnych strat.

Ryzyko i ograniczenia związane ze stosowaniem botów do handlu krypto

Pomimo tych zalet ze stosowaniem botów do handlu krypto wiążą się również potencjalne zagrożenia oraz ograniczenia i należy mieć tego świadomość. 

1. Zmienność rynkowa

Kryptowaluty są znane ze zmienności cenowej. Chociaż boty handlowe potrafią szybko reagować na zmiany, nie zawsze są w stanie przewidywać lub skutecznie sobie radzić z nagłymi krachami lub skokami na rynku, chyba że są specjalnie do tego zaprogramowane.

2. Konieczność nadzoru 

Zapewnienie prawidłowego działania botów handlowych wymaga regularnego nadzoru. Błędy w konfiguracji ustawień, błędy w oprogramowaniu lub problemy z łącznością mogą prowadzić do realizowania niepożądanych transakcji lub przepuszczania szans.

3. Konieczna jest zaawansowana wiedza techniczna 

Konfiguracja bota handlowego wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej. Maksymalne wykorzystanie funkcji bota często wymaga zrozumienia złożonych strategii handlowych oraz umiejętności ich prawidłowego skonfigurowania w bocie.

4. Zagrożenia związane z bezpieczeństwem

Boty handlowe zwykłe muszą mieć dostęp do konta na giełdzie krypto, więc jeżeli bot lub platforma, na której ten bot działa, zostanie narażona na szwank, może to oznaczać potencjalne zagrożenie. Ważne jest, aby korzystać wyłącznie z godnych zaufania, bezpiecznych botów handlowych. 

5. Ograniczona skuteczność

Bot handlowy jest tylko tak dobry, jak dobre jest jego programowanie i strategia, którą ma realizować. Nie daje gwarancji osiągnięcia zysków, zwłaszcza na zmiennych rynkach. Co więcej, strategia, która działa dobrze w jednych warunkach rynkowych, może nie działać w innych.

6. Koszt

Wprawdzie niektóre boty handlowe są darmowe, ale niektóre są płatne. Ważne jest, aby uwzględnić te koszty przy obliczaniu potencjalnych zysków. Niektóre boty mają również opłaty transakcyjne lub subskrypcje.

7. Ryzyko związane z przepisami

W niektórych jurysdykcjach stosowanie botów handlowych może budzić wątpliwości natury prawnej. Należy zawsze przestrzegać lokalnych zasad i przepisów prawa.

Jak wybrać odpowiedniego bota handlowego krypto? 

Jeżeli zastanawiasz się, czy nie zacząć korzystać z botów do handlu krypto, masz do wyboru boty darmowe lub płatne, a struktury kosztów są dostępne w różnych formatach, m.in. w formie regularnych subskrypcji lub opłat indywidualnych. 

Biorąc pod uwagę liczbę botów handlowych na rynku, wybór odpowiedniego bota do handlu krypto może być zadaniem zniechęcającym. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę: 

Niezawodność

Bot powinien mieć udokumentowaną historię niezawodności. Bot, który często się rozłącza lub nie wykonuje prawidłowo transakcji, będzie mało przydatny. Poszukaj recenzji lub forów dyskusyjnych aktualnych użytkowników, aby mieć rozeznanie co do niezawodności bota.

Bezpieczeństwa

Biorąc pod uwagę, że będziesz powierzać botowi swoje krypto aktywa, ważne jest, aby miał(-a) solidne zabezpieczenia. Mogą to być np. takie funkcje, jak weryfikacja dwuetapowa, szyfrowanie danych czy whiteliście wypłat. Należy również brać pod uwagę ewentualne problemy bota związane z bezpieczeństwem, które mógł mieć w przeszłości. 

Rentowność

Wprawdzie wyniki uzyskane w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów, ale mogą być przydatnym wskaźnikiem. Wiele platform botów udostępnia swoje historyczne dane na temat wydajności. Pamiętaj, aby traktować te dane z przymrużeniem oka i patrzeć na to, czy są one zgodne z Twoją tolerancją na ryzyko oraz celami inwestycyjnymi.

Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika bota powinien być łatwy w obsłudze i intuicyjny, szczególnie jeżeli dopiero zaczynamy handel botami. Konfiguracja bota, zmiana jego ustawień i kontrola wydajności powinna być łatwa.

Obsługa klienta 

Dobra obsługa klienta bywa bezcenna, szczególnie jeżeli dopiero zaczynasz korzystać z botów handlowych. Sprawdź, czy platforma zapewnia szybką i uczynną pomoc, np. całodobowy dział pomocy technicznej lub pomocną społeczność.

Kompatybilność z giełdą

Bot powinien być kompatybilny z giełdami krypto, na których chcesz handlować. Niektóre boty są kompatybilne z wieloma giełdami, co zwiększą elastyczność handlu.

Boty do handlu krypto nie dają gwarancji zysków

Nie ma gwarancji, że z botami handlowymi krypto będziesz zawsze zarabiać pieniądze. Boty do handlu krypto funkcjonują na wcześniej ustalonych zasadach i strategiach. Jeżeli rynek zachowa się w sposób nieprzewidziany przez program bota, może to prowadzić do strat. Może się np. zdarzyć, że bot nie będzie sobie w stanie skutecznie poradzić z nagłymi i skrajnymi załamaniami lub skokami na rynku.

Co więcej, nawet dobrze pomyślane strategie handlowe mogą mieć okresy strat. Na rynki finansowe ma wpływ szeroka gama czynników, z których wielu nie da się przewidzieć ani kontrolować, co widać szczególnie na rynku krypto.

Z tych powodów inwestorzy powinni podchodzić do botów handlowych z realistycznym zrozumieniem ich potencjalnego ryzyka i korzyści. Użytkownicy powinni je stosować jako element szerszej dobrze zdywersyfikowanej strategii inwestycyjnej i przygotować się na możliwość poniesienia strat.

Przemyślenia Końcowe 

Boty handlowe krypto mają liczne zalety, np. możliwość handlu w trybie 24/7, brak uprzedzeń emocjonalnych przy decyzjach handlowych, większą szybkość i możliwość jednoczesnej analizy ogromnych ilości danych. Wiążą się jednak również z ryzykiem i ograniczeniami, takimi jak potrzeba stałego nadzoru, wymogi w zakresie wiedzy technicznej, potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem oraz niepewność związana ze zmiennością rynkową.

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji oraz technologii uczenia maszynowego przyszłe boty handlowe mogą się stać jeszcze bardziej intuicyjne, wyrafinowane i zdolne do złożonej analizy oraz podejmowania decyzji. Zmianie może również ulec kontekst regulacyjny, więc dbanie o zgodność z przepisami oznacza konieczność ciągłego nadzoru.

Boty handlowe krypto mogą być potężnym narzędziem w arsenale tradera, ale nie są gwarantowanym sposobem na bogactwo. Jak w przypadku każdej inwestycji, kluczowe jest wykonanie dokładnej analizy i zrozumienie ryzyka związanego z konkretną sytuacją.

Dalsza lektura: 

Czym Jest Analiza Techniczna?

5 Najważniejszych Wskaźników Analizy Technicznej

7 typowych błędów w Analizie Technicznej (TA)

Wyjaśniamy Opóźnione i Wyprzedzające Wskaźniki

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana bez rękojmi, wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej ani innej porady specjalistycznej. Nie ma ona również charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich zawodowych doradców. Jeżeli artykuł jest napisany przez osobę z zewnątrz, należy pamiętać, że wyrażone poglądy są poglądami tej osoby i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. To nie jest porada z zakresu finansów, prawa ani innej dziedziny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.