Blockchain i Sztuczna Inteligencja – Przyszłość Technologii
Strona Główna
Artykuły
Blockchain i Sztuczna Inteligencja – Przyszłość Technologii

Blockchain i Sztuczna Inteligencja – Przyszłość Technologii

Średnio zaawansowany
Opublikowane Feb 14, 2020Zaktualizowane Feb 1, 2023
5m

Spis treści


Czym jest Sztuczna Inteligencja (SI)?

Sztuczna inteligencja to zdolność programu do nauki. To także nauka dotycząca inżynierii "inteligentnych" programów komputerowych. Algorytmy te są w stanie rozumieć wzorce i rozwiązywać problemy, przy użyciu dużych zestawów danych i bez ludzkich poleceń. Analizują zewnętrzne dane wejściowe, uczą się z nich i wykorzystują tę wiedzę do osiągania określonych celów poprzez wykonywanie zadań.

Na poziomie podstawowym istnieją dwa główne typy SI - wąska SI i silna SI.

Wąska sztuczna inteligencja jest ukierunkowana na określone lub ograniczone zadania, takie jak rozpoznawanie twarzy, filtrowanie spamu lub gra w szachy. Z drugiej strony silna sztuczna inteligencja byłaby w stanie poradzić sobie z szerokim zakresem zadań, zamiast jednego konkretnego zadania. Przewiduje się, że będzie posiadała zdolności poznawcze na poziomie ludzkich i będzie potrafiła wykonać każde intelektualne zadanie, które wykonać mógłby człowiek. Wąska sztuczna inteligencja istnieje już dzisiaj, podczas gdy silna sztuczna inteligencja jest marzeniem przyszłości – w rzeczywistości wielu ekspertów zastanawia się, czy stworzenie silnej SI będzie kiedykolwiek możliwe.

Nie jest możliwe przewidzenie potencjalnych skutków stworzenia pierwszej silnej sztucznej inteligencji, ale wielu uważa, że przyszłość blockchain i SI najprawdopodobniej splecie się w pewnym momencie. Istnieją silne argumenty za tym, że będą to jedne z najważniejszych technologii nadchodzących dziesięcioleci. 

Z tego powodu ważne jest, aby przyjrzeć się, jak mogą one wchodzić w interakcje w przyszłości.


Synergia między SI oraz Blockchainem

Udoskonalenia SI dla blockchainów

Górnictwo kryptowalut wymaga dużych pokładów mocy obliczeniowej oraz energii. Rozproszone księgi poświęcają wydajność dla właściwości takich jak niezmienność i odporność na cenzurę. Sztuczna inteligencja może okazać się niezwykle skuteczną w optymalizacji zużycia energii, co przyda się do ulepszenia algorytmów wydobywczych. 
Jednym z głównych przeciwwskazań do stosowania systemów opartych o blockchain jest wyjątkowo wysokie zapotrzebowanie na energię. Pożądane właściwości, takie jak brak potrzeby powierzania zaufania jakiemukolwiek użytkownikowi sieci, wynikające z  kryptoekonomiibezpieczeństwa, wprowadzają zadania obliczeniowe, które w innym przypadku nie byłyby konieczne. Zmniejszenie zużycia systemów krypto opartych o algorytm Proof of Work przyniosłoby korzyści całej branży i mogłoby sprzyjać powszechnemu wdrożeniu łańcuchów bloków.
SI może również zoptymalizować potrzeby odpowiedniej ilości miejsca do przechowywania danych blockchainów. Ponieważ historia transakcji jest przechowywana przez wszystkie węzły, rozmiar rozproszonej księgi może szybko osiągnąć ogromne rozmiary. Jeśli wymagania dotyczące pamięci są wysokie, bariera wejścia również zwiększa się, co potencjalnie zmniejsza decentralizację sieci, poprzez odpływ uczestników hostujących pełne węzły. Sztuczna inteligencja mogłaby wprowadzić nowe techniki dzielenia baz danych, które zmniejszyłyby rozmiar łańcucha bloków i zwiększyły wydajność. 


Zdecentralizowana gospodarka danych

Dane stają się coraz bardziej wartościowym zasobem, który nie tylko wymaga bezpiecznego przechowywania, lecz także wymienialności. Skuteczność systemu SI jest silnie zależna od dostępu do danych. Coś co łańcuchy bloków mogą przechowywać z niezwykle wysoką niezawodnością. 

Blockchain to zasadniczo bezpieczna i rozproszona baza danych, która jest wspólna dla wszystkich uczestników sieci. Zawarte w niej informacje są przechowywane w postaci bloków, a każdy blok jest kryptograficznie powiązany z poprzednim. To sprawia, że niezwykle trudno jest modyfikować dane przechowywane w blockchainach, bez przejęcia władzy nad całym systemem konsensusu sieciowego, poprzez, na przykład atak 51%.

Zdecentralizowane giełdy danych mają na celu stworzenie nowej gospodarki danych opartej o łańcuchy bloków. Dzięki takiemu sposobowi wymiany danych, byłyby one dostępne dla każdego (lub czegokolwiek), w łatwy i bezpieczny sposób. Łącząc się z tym ekosystemem danych, algorytmy SI będą w stanie wykorzystywać większe zestawy zewnętrznych informacji i przyspieszyć proces uczenia się. Ponadto rynki te umożliwią opcję handlu samymi algorytmami. Dzięki temu byłyby one bardziej dostępne dla szerszego grona odbiorców, co mogłoby przyspieszyć ich rozwój.

Zdecentralizowane giełdy danych mogą w przyszłości zrewolucjonizować rynek danych. Zasadniczo każdy miałby możliwość wypożyczenia lokalnego magazynu za pewną opłatą (płatną w tokenach). Z kolei istniejący dostawcy usług przechowywania danych musieliby ulepszyć swoje oferty, aby zachować konkurencyjność.

Zaskoczymy Cię mówią, że niektóre z tych rynków danych są już na wczesnym etapie działania. Zachęcając dostawców danych do zachowania wysokiej integralności danych, skorzystają na tym systemy SI. 


Zdecentralizowane superkomputery

Trening SI wymaga nie tylko danych wysokiej jakości, z których algorytmy są w stanie się uczyć, ale także wysokich zasobów mocy obliczeniowej. Algorytmy SI często wykorzystują rodzaj systemu obliczeniowego, znanego jako sztuczna sieć neuronowa (SNN). SSN uczą się wykonywać zadania, biorąc pod uwagę wiele przykładów. Te SNN często wymagają dużej mocy obliczeniowej, aby przeanalizować miliony parametrów w celu wykonania wyznaczonego zadania. 

Jeśli dane mogą być współużytkowane przez sieć blockchain, dlaczego nie można zrobić tego samego z mocą obliczeniową? W niektórych implementacjach blockchainu użytkownicy mogą efektywnie pożyczać moc obliczeniową swoich komputerów na rynku peer-to-peer (P2P) dla tych, którzy jej potrzebują. Użytkownicy są zachęcani, do zapewniania mocy obliczeniowej, poprzez otrzymywanie tokenów w zamian.

Systemy SI można szkolić na tych platformach znacznie efektywniej i przy niższych kosztach. Podczas gdy wczesne przypadki użycia dotyczą głównie renderowania grafiki komputerowej 3D, uwaga może powoli przesuwać się w kierunku SI.

W miarę rozwoju tych zdecentralizowanych aplikacji (DApps) firmy dostarczające moc obliczeniową mogą napotkać konkurencję. Pozwalając użytkownikom zarabiać na dzierżawieniu ich bezczynnej mocy obliczeniowej, duże jej ilości zostaną wykorzystane bardziej wydajnie. Teoretycznie, każdy bezczynny procesor lub GPU na świecie, może funkcjonować jako węzeł w zdecentralizowanym superkomputerze.


Lepsza kontrola decyzji SI

Decyzje podejmowane przez systemy SI mogą być trudne do zrozumienia dla ludzi. Algorytmy te będą w stanie pracować z tak ogromną ilością danych, że praktycznie żaden człowiek nie będzie mógł przeprowadzić audytu i powielić procesu decyzyjnego. 

Jeśli decyzje byłyby rejestrowane w blockchainach, powstałaby wyraźna "ścieżka", którą ludzie mogą podążać, wykonując audyt, co potencjalnie długofalowo zwiększyłoby zaufanie do decyzji podejmowanych przez SI. 


Wnioski końcowe

Jeśli te dwie technologie będą w stanie wykorzystać swój potencjał, bez wątpienia wywrą trwały wpływ na świat. Chociaż wiele firm wykorzystuje je osobno, istnieje kilka interesujących przypadków użycia, w których można je łączyć. 

W miarę dalszego rozwoju, odkrytych zostanie więcej innowacji, dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu technologii blockchain i sztucznej inteligencji. Potencjalne efekty są trudne do oceny, ale jest całkiem pewne, że doprowadzą one do poprawy wielu aspektów naszej gospodarki.