Blockchain a umelá inteligencia – vysvetlenie budúcnosti technológie
Domov
Články
Blockchain a umelá inteligencia – vysvetlenie budúcnosti technológie

Blockchain a umelá inteligencia – vysvetlenie budúcnosti technológie

Stredne pokročilý
Zverejnené Feb 14, 2020Aktualizované Feb 1, 2023
5m

Čo je umelá inteligencia (AI)?

Umelá inteligencia je schopnosť programu učiť sa. Je to tiež veda a návrh inteligentných počítačových programov. Tieto algoritmy dokážu porozumieť vzorcom a riešiť problémy použitím veľkých súborov údajov  bez pokynov ľudí. Analyzujú externé vstupné údaje, učia sa z nich a využívajú tieto vedomosti na dosiahnutie konkrétnych cieľov vykonávaním úloh.

Na základnej úrovni existujú dva hlavné typy AI – zúžená AI a silná AI.

Zúžená AI sa zameriava na konkrétne alebo limitované úlohy, ako je rozpoznávanie tváre, filtrovanie spamu alebo hranie šachu. Na druhej strane, silná AI je schopná namiesto jednej konkrétnej úlohy zvládnuť širokú škálu úloh. Mohla by dokázať rozpoznávať na ľudskej úrovni a byť schopná vyriešiť akúkoľvek intelektuálnu úlohu, ktorú dokáže vyriešiť človek. Zúžená AI v súčasnosti už existuje, zatiaľ čo silná AI sa ešte len objavuje. V skutočnosti sa mnohí odborníci pýtajú, či je silná AI vôbec možná.

Potenciálne dôsledky silnej AI nie je možné predpovedať. Mnohí však veria, že budúcnosť blockchainu a AI bude pravdepodobne prepojená. Dalo by sa povedať, že budú patriť medzi najvýznamnejšie technológie najbližších dekád. 

Z tohto dôvodu je dôležité pozrieť sa podrobnejšie na to, ako by tieto dve technológie mohli v budúcnosti interagovať.


Synergia AI a blockchainu

Vylepšenia AI pre blockchain

Ťažba si vyžaduje veľké množstvo výpočtového výkonu a energie. Distribuované účtovné knihy obetujú efektivitu v prospech niektorých vlastností, ako napríklad nemennosť a odolnosť voči cenzúre. AI môže byť veľmi efektívna pri optimalizácii spotreby energie, čo by sa mohlo hodiť pri zlepšovaní algoritmov ťažby. 

Jedným z hlavných argumentov proti používaniu systémov blockchainov je ich mimoriadne vysoká energetická náročnosť. Požadované kryptoekonomické a bezpečnostné vlastnosti prinášajú výpočtové úlohy, ktoré by inak neboli potrebné. Zníženie spotreby blockchainov s algoritmom Proof of Work by prospelo celému odvetviu a mohlo by podporiť zavedenie blockchainov do bežných činností.

AI by tiež mohla optimalizovať potreby úložiska blockchainov. Keďže história transakcií je uložená vo všetkých uzloch, veľkosť distribuovanej účtovnej knihy môže veľmi rýchlo dosiahnuť obrovský objem. Ak sú vysoké požiadavky na úložisko, bariéra na vstupe sa tiež bude zväčšovať, čo potenciálne znižuje decentralizáciu siete. AI by mohla zaviesť nové techniky zdieľania databáz, ktoré by zmenšili veľkosť blockchainu a zefektívnili ukladanie údajov na ňom. 


Ekonomika decentralizovaných údajov

Dáta sú čoraz cennejším aktívom, ktoré je potrebné nielen bezpečne uchovávať, ale aj vymieňať. Účinné systémy AI sú silne závislé na údajoch, ktoré blockchainy dokážu ukladať s extrémne vysokou mierou spoľahlivosti. 

Blockchain je v podstate bezpečná, distribuovaná databáza, ktorú zdieľajú všetci účastníci siete. Jeho údaje sú uložené v blokoch a každý blok je kryptograficky prepojený s predchádzajúcim blokom. Vďaka tomu je neuveriteľne náročné nejakým spôsobom upraviť uložené informácie bez zneužitia konsenzu siete, napríklad prostredníctvom útoku 51 %.

Cieľom decentralizovaných výmien údajov je vytvoriť novú dátovú ekonomiku fungujúcu na vrchole blockchainov. Tieto výmeny by sprístupnili údaje a úložisko komukoľvek (alebo čomukoľvek), aby k nim mal jednoduchý a bezpečný prístup. Pripojením k tejto dátovej ekonomike by algoritmy AI mohli využívať väčšiu sadu externých vstupov a učiť sa rýchlejšie. Okrem toho by sa na týchto trhoch mohli vymieňať aj samotné algoritmy. To by ich sprístupnilo širšej verejnosti a mohlo by urýchliť ich vývoj.

Decentralizované výmeny dát majú potenciál spôsobiť revolúciu v oblasti ukladania dát. V podstate každý by mal možnosť prenajať svoje miestne úložisko za poplatok (platený v tokenoch). Na druhej strane, už existujúci poskytovatelia služieb ukladania dát by museli zlepšiť svoje služby, aby zostali konkurencieschopní.

Niektoré z týchto dátových trhovísk sú už v prevádzke, hoci sa nachádzajú v ranom štádiu zrelosti. Zo stimulov pre poskytovateľov údajov a úložísk, aby udržiavali vysokú integritu údajov, budú mať osoh aj systémy AI. 


Decentralizované superpočítače

Naučenie AI si vyžaduje nielen kvalitné dáta, z ktorých sa môžu algoritmy učiť, ale aj množstvo výpočtového výkonu. Algoritmy AI často používajú typ výpočtového systému známy pod názvom umelá neurónová sieť (ANN). Siete ANN sa učia vykonávať úlohy posudzovaním množstva príkladov. Tieto siete ANN často vyžadujú na prelomenie miliónov parametrov na vykonanie stanovenej úlohy veľký výpočtový výkon. 

Ak je možné zdieľať dáta v rámci siete blockchainu, prečo by nemohlo byť možné zdieľať aj výpočtový výkon? V niektorých implementáciách blockchainu dokážu používatelia účinne prepožičiavať výpočtový výkon svojich strojov na trhu peer-to-peer (P2P) pre tých, ktorí chcú uskutočňovať zložité výpočty. Používatelia sú motivovaní na poskytovanie výpočtového výkonu tým, že na oplátku dostanú tokeny.

Trénovanie systémov AI na týchto počítačových platformách by mohlo byť oveľa efektívnejšie a s nižšími nákladmi. Zatiaľ čo rané prípady využitia sa týkajú predovšetkým vykresľovania počítačovej 3D grafiky, pozornosť sa môže pomaly presunúť smerom k AI.

S vývojom decentralizovaných aplikácií (DApp) môžu spoločnosti, ktoré poskytujú výpočtový výkon, zaznamenať nárast konkurencie. Tým, že používateľom umožní zarábať príjmy prenajímaním svojho nevyužitého výpočtového výkonu, bude veľké množstvo výkonu využité efektívnejšie. Teoreticky, keď sa nejaká CPU alebo GPU nepoužíva, každá jediná CPU alebo GPU by na svete mohla fungovať ako uzol v decentralizovanom superpočítači.


Lepšia kontrolovateľnosť rozhodnutí AI

Rozhodnutia prijaté systémami AI môžu byť pre ľudí ťažko pochopiteľné. Tieto algoritmy dokážu pracovať s takým množstvom dát, že pre človeka by bolo prakticky nemožné kontrolovať a replikovať svoj rozhodovací proces. 

Ak sa rozhodnutia zaznamenávajú na základe každého jednotlivého dátového bodu, ľudia majú k dispozícii jasný protokol za účelom auditu, ktorý by mohol zvýšiť dôveru v rozhodnutia, ktoré robia algoritmy AI. 


Záverečné myšlienky

Ak tieto dve technológie dokážu naplniť svoj potenciál, je nepochybné, že ich vplyv bude trvalý. Zatiaľ čo mnohé spoločnosti ich využívajú oddelene, existuje niekoľko zaujímavých prípadov použitia, kedy ich možno kombinovať. 

S vývojom oboch technológií môže byť odhalených viac inovácií prostredníctvom súčasného využitia technológie blockchain a AI. Potenciálne výsledky je ťažké posúdiť, ale je celkom isté, že povedú k zlepšeniam v mnohých aspektoch nášho hospodárenia.