Čo je to spot trh a ako sa robí spotové obchodovanie?
Domov
Články
Čo je to spot trh a ako sa robí spotové obchodovanie?

Čo je to spot trh a ako sa robí spotové obchodovanie?

Začiatočník
Zverejnené Jul 21, 2021Aktualizované Mar 15, 2023
9m

Zhrnutie

Spotové obchodovanie je priamy nákup alebo predaj finančných nástrojov a aktív, ako sú kryptomeny, forex, akcie alebo dlhopisy. Dodanie aktíva je často okamžité. Spotové obchodovanie prebieha na spot trhoch, ktoré sú buď burzové alebo mimoburzové (priamo medzi obchodníkmi). Pri obchodovaní na spot trhoch môžete použiť iba aktíva, ktoré vlastníte – neexistuje žiadna finančná páka ani marža.

Centralizované burzy pre spotové obchodovanie zabezpečujú súlad s predpismi, bezpečnosť, úschovu a ďalšie faktory na uľahčenie obchodovania. Za to si burza účtuje poplatky za transakciu. Decentralizované burzy poskytujú podobné služby, ale prostredníctvom inteligentných zmlúv blockchainu.


Úvod

Spotové obchodovanie ponúka jednoduchý spôsob investovania a obchodovania. Pri investovaní do kryptomien bude vašou prvou skúsenosťou pravdepodobne spotová transakcia na spot trhu, napríklad nákup BNB za trhovú cenu a HODLing.

Spot trhy existujú naprieč rôznymi triedami aktív vrátane kryptomien, akcií, komodít, forexu a dlhopisov. Spot trhy a spotové obchodovanie pravdepodobne poznáte viac, než si myslíte. Niektoré z najpopulárnejších trhov, ako napríklad NASDAQ alebo NYSE (New York Stock Exchange), sú spot trhy.


Čo je spot trh?

Spot trh je finančný trh otvorený pre verejnosť, na ktorom sa okamžite obchoduje s aktívami. Kupujúci kúpi aktívum od predávajúceho za fiat alebo iný prostriedok výmeny. Dodanie aktíva je často okamžité, závisí to však od toho, s čím sa obchoduje.

Spot trhy sú známe aj ako hotovostné trhy, pretože obchodníci uskutočňujú platby vopred. Formy spot trhov môžu byť rôzne a obchodovanie zvyčajne zabezpečujú tretie strany, známe ako burzy. Pri mimoburzových (OTC) obchodoch môžete tiež obchodovať priamo s ostatnými. Tomuto sa budeme venovať podrobnejšie neskôr.


Čo je to spotové obchodovanie?

Spotoví obchodníci sa snažia zarobiť na trhu nákupom aktív a dúfajú, že ich hodnota vzrastie. Svoje aktíva môžu neskôr predať na spot trhu so ziskom, keď sa cena zvýši. Spotoví obchodníci môžu tiež shortovať trh. Tento proces predstavuje predaj finančných aktív a spätné odkúpenie väčšieho množstva, keď cena klesá.

Aktuálna trhová cena aktíva je známa ako spotová cena. Pomocou trhovej objednávky na burze môžete okamžite kúpiť alebo predať svoje držby za najlepšiu dostupnú spotovú cenu. Neexistuje však žiadna záruka, že sa trhová cena nezmení počas vykonávania vašej objednávky. Môže sa tiež stať, že nebude k dispozícii dostatočný objem na uspokojenie vašej objednávky za cenu, ktorú ste chceli. Ak je napríklad vaša objednávka na 10 ETH za spotovú cenu, ale v ponuke sú len 3, budete musieť zvyšok svojej objednávky vyplniť ETH za inú cenu.

Spotové ceny sa aktualizujú v reálnom čase a menia sa podľa toho, ako sa zhodujú objednávky. Mimoburzové spotové obchodovanie funguje inak. Môžete si zabezpečiť pevne stanovené množstvo a cenu priamo od inej strany bez knihy objednávok. 

V závislosti od aktíva je doručenie okamžité alebo zvyčajne do T+2 dni. T+2 je dátum obchodu plus dva pracovné dni. Akcie a kapitál si štandardne vyžadovali prevod fyzických certifikátov. Devízový trh tiež predtým prevádzal meny prostredníctvom fyzickej hotovosti, prevodu alebo vkladu. V súčasnosti sa vďaka digitalizovaným systémom doručenie uskutoční takmer okamžite. Kryptotrhy však fungujú nonstop, čo zvyčajne umožňuje okamžité obchody. Pri obchodovaní Peer-to-Peer alebo OTC však doručenie môže trvať dlhšie.


Porovnanie burza/mimoburzové obchodovanie (OTC)

Spotové obchodovanie nie je obmedzené len na jedno miesto. Zatiaľ čo väčšina jednotlivcov realizuje spotové obchodovanie na burzách, môžete tiež obchodovať priamo s ostatnými bez tretej strany. Ako už bolo spomenuté, tieto predaje a nákupy sú známe ako mimoburzové obchody. Každý spot trh je rozdielny.

Centralizované burzy

Existujú dve formy burzy: centralizovaná a decentralizovaná. Centralizovaná burza spravuje obchodovanie s aktívami, ako sú kryptomeny, forex a komodity. Burza pôsobí ako sprostredkovateľ medzi účastníkmi trhu a ako správca obchodovaných aktív. Ak chcete používať centralizovanú burzu, musíte na svoj účet nahrať fiat alebo krypto, s ktorými chcete obchodovať.

Seriózna centralizovaná burza musí zabezpečiť hladký priebeh transakcií. Medzi ďalšie povinnosti patrí dodržiavanie predpisov, KYC (Know Your Customer (poznajte svojho zákazníka)), spravodlivé ceny, bezpečnosť a ochrana zákazníka. Za to si burza účtuje poplatky za transakcie, kótovanie a iné obchodné činnosti. Z tohto dôvodu môžu burzy profitovať na býčích aj medvedích trhoch, za predpokladu dostatočného množstva používateľov a objemu obchodov.

Decentralizované burzy

Decentralizovaná burza (DEX) je ďalším typom burzy, ktorý sa najčastejšie používa s kryptomenami. DEX ponúka množstvo rovnakých základných služieb ako centralizovaná burza. DEX však spája nákupné a predajné príkazy pomocou technológie blockchain. Vo väčšine prípadov si používatelia DEX nepotrebujú vytvoriť účet a môžu medzi sebou obchodovať priamo, bez potreby prevodu aktív na DEX.

Obchodovanie prebieha priamo z peňaženky obchodníkov prostredníctvom inteligentných zmlúv. Inteligentné zmluvy sú samostatne spustiteľné časti kódu uložené v blockchaine. Mnoho používateľov uprednostňuje používanie DEX, pretože poskytuje viac súkromia a slobody ako štandardná burza. Treba však rátať aj s kompromismi. Ak sa vyskytnú problémy, nedostatok KYC (poznať svojho zákazníka) a zákazníckej podpory môžu byť problematické.

Niektoré DEX používajú model knihy objednávok, ako napríklad Binance DEX. Najnovším vývojom je model automatický tvorca trhu (Automated Market Maker, AMM), ako napr. Pancake Swap a Uniswap. AMM tiež používajú inteligentné zmluvy, ale na určovanie cien používajú iný model. Na výmenu svojich tokenov používajú kupujúci prostriedky v poole likividity. Poskytovatelia likvidity, ktorí poskytujú prostriedky poolu, účtujú transakčné poplatky každému, kto pool využíva.

Mimoburzové obchodovanie

Na druhej strane máme mimoburzové obchodovanie. Finančné aktíva a cenné papiere sa obchodujú priamo medzi maklérmi, obchodníkmi a dílermi. Spotové obchodovanie na mimoburzovom trhu využíva viacero komunikačných metód na organizovanie obchodov, vrátane telefónov a okamžitých správ.

Mimoburzové obchody ponúkajú určité výhody vďaka tomu, že nemusia používať knihu objednávok. Ak obchodujete s aktívom s nízkou likviditou, ako sú napríklad mince s nízkou kapitalizáciou, veľká objednávka môže spôsobiť odchýlku. Burza často nedokáže úplne splniť vašu objednávku za požadovanú cenu, takže na dokončenie objednávky musíte akceptovať vyššie ceny. Z tohto dôvodu ponúkajú veľké mimoburzové obchody často lepšie ceny. 

Upozorňujeme, že keď sú objednávky príliš veľké, odchýlka sa môže vyskytnúť aj pri likvidných aktívach, ako napríklad BTC. Takže veľké objednávky BTC môžu ťažiť aj z mimoburzových obchodov. 


Aký je rozdiel medzi spot trhmi a trhmi s futures?

Už sme spomenuli, že na spot trhoch sa obchod uskutoční okamžite s takmer okamžitým doručením. Na druhej strane, trh s futures používa zmluvy splatné k dátumu v budúcnosti. Kupujúci a predávajúci sa dohodnú na obchode s určitým množstvom tovaru za konkrétnu cenu v budúcnosti. Keď zmluva nadobudne splatnosť v deň vyrovnania, kupujúci a predávajúci namiesto dodania aktíva zvyčajne pristúpia k peňažnému vyrovnaniu.

Viac informácií o futures nájdete v časti Čo sú forwardové a futures kontrakty.


Aký je rozdiel medzi spotovým obchodovaním a maržovým obchodovaním?

Maržové obchodovanie je dostupné na niektorých spot trhoch, ale nie je to to isté ako spotové obchodovanie. Ako sme už spomenuli, spotové obchodovanie si vyžaduje, aby ste si aktívum okamžite úplne kúpili a prevzali dodávku. Maržové obchodovanie, na druhej strane, vám umožňuje požičať si prostriedky s úrokom od tretej strany, čo vám umožňuje vstupovať do väčších pozícií. Požičiavanie ako také dáva obchodníkovi s maržami potenciál výraznejších ziskov. Zároveň to však zvyšuje potenciálne straty, takže by ste si mali dávať pozor, aby ste neprišli o celú svoju počiatočnú investíciu.


Ako obchodovať na spot trhu na platforme Binance

Po zaregistrovaní účtu na platforme Binance je spotové obchodovanie na platforme Binance jednoduché. Poďme sa pozrieť, ako platforma Binance vníma burzu a preskúmať, ako uskutočniť spotový obchod. Platformu na spotové obchodovanie nájdete umiestnením kurzora myši nad [Obchodovať] a kliknutím na [Spot] na domovskej stránke Binance.


Teraz uvidíte časť obchodovania, ktoré obsahuje niekoľko rôznych sekcií záujmu.

1. V hornej časti môžete vidieť obchodný pár kryptomien a ďalšie informácie o trhu, ako je denná zmena ceny a objem.

2. V knihe objednávok sú uvedené všetky otvorené príkazy na nákup a predaj aktíva usporiadané podľa ceny. Zelenou farbou sú označené príkazy na nákup a červenou príkazy na predaj. Keď zadáte trhovú objednávku na nákup aktíva, dostanete najnižšiu ponúkanú cenu. Ak je na splnenie vašej objednávky potrebný väčší objem, presunie sa na ďalšiu najnižšiu požadovanú cenu.

3. Tu vidíte graf s prispôsobiteľnými historickými údajmi o cenách. V okne sú zabudované nástroje TradingView, čo sú rozmanité nástroje technickej analýzy.

4. V pravom hornom rohu môžete vyhľadávať rôzne obchodné páry. Tu si môžete vybrať pár kryptomien, s ktorými chcete obchodovať na spotovom trhu, a tiež si kliknutím na malé hviezdičky uložiť svoje obľúbené páry do záložiek. Všimnite si, že kryptomeny nemusíte nutne kupovať cez fiat. Ak náhodou máte iné kryptomeny, môžete ich vymeniť aj za iné mince a tokeny na spotovom trhu.

5. V tejto časti vytvoríte objednávky na nákup alebo predaj. Môžete vidieť, že sa momentálne nachádza v sekcii [Spot]. Nižšie si môžete vybrať medzi príkazmi [Limit], [Market] a [Stop-limit].

Poďme sa pozrieť na najpriamejší spotový obchod, aký môžete urobiť: trhový príkaz. V našom príklade chcete kúpiť bitcoiny (BTC) v hodnote 1 000 USD (BUSD). Ak to chcete urobiť, stačí zadať 1 000 do poľa [Total] a kliknúť na tlačidlo [Buy BTC]. Burza okamžite doručí BUSD predajcovi a vy dostanete BTC v hodnote 1 000 $ (BUSD).


Výhody a nevýhody spotových trhov

Každý typ obchodovania a stratégie, s ktorou sa stretnete, má svoje výhody a nevýhody. Pochopenie týchto skutočností vám pomôže znížiť riziko a obchodovať sebavedomejšie. Spotové obchodovanie patrí k tým jednoduchším, no stále má svoje silné a slabé stránky.

Výhody spotových trhov

1. Ceny sú transparentné a vychádzajú len z ponuky a dopytu na trhu. Tento aspekt kontrastuje s trhom termínovaných obchodov, ktorý často obsahuje viacero referenčných cien. Napríklad cena marky na termínovom trhu Binance je odvodená od iných informácií, vrátane miery financovania, cenového indexu a základu kĺzavého priemeru (MA). Na niektorých tradičných trhoch môže byť trhová cena ovplyvnená aj úrokovými sadzbami.

2. Spotového obchodovania je jednoduché zúčastniť sa vďaka jednoduchým pravidlám, odmenám a rizikám. Keď investujete 500 USD na spotovom trhu v BNB, môžete si ľahko vypočítať svoje riziko na základe vášho vstupu a aktuálnej ceny.

3. Môžete to „nastaviť a zabudnúť“. Na rozdiel od obchodovania s derivátmi a maržami sa pri spotovom obchodovaní nemusíte obávať, že vás zlikvidujú alebo dostanete výzvu na dodatočné vyrovnanie. Do obchodu môžete vstúpiť alebo vystúpiť kedykoľvek budete chcieť. Svoju investíciu tiež nemusíte neustále kontrolovať, pokiaľ nechcete robiť krátkodobé obchody.

Nevýhody spotových trhov

1. V závislosti od toho, s čím obchodujete, vám na spotových trhoch môžu zanechať aktíva, ktoré je nepohodlné držať. Komodity sú možno najlepším príkladom. Ak si všimnete nákup ropy, budete musieť prevziať fyzické doručenie aktíva. Pri kryptomenách vám držanie tokenov a mincí dáva zodpovednosť za ich bezpečnosť a ochranu. Obchodovaním s derivátmi futures sa stále môžete dostať do expozície týmto aktívam, ale vyrovnať ich s hotovosťou.

2. Pri určitých aktívach, jednotlivcoch a spoločnostiach je stabilita cenná. Napríklad spoločnosť, ktorá chce pôsobiť v zahraničí, potrebuje prístup k cudzej mene na devízovom trhu. Ak by sa spoliehali na spotový trh, plánovanie výdavkov a príjmov by bolo veľmi nestabilné. 

3. Potenciálne zisky pri spotovom obchodovaní sú oveľa menšie ako pri obchodovaní s futures alebo maržou. Rovnaké množstvo kapitálu môžete využiť na obchodovanie s väčšími pozíciami.


Záverečné myšlienky

Spotové obchodovanie na spotových trhoch je jedným z najbežnejších spôsobov obchodovania, najmä pre začiatočníkov. Hoci je to jednoduché, vždy je dobré mať ďalšie znalosti o jeho výhodách, nevýhodách a potenciálnych stratégiách. Okrem základov by ste mali zvážiť skombinovanie svojich vedomostí so solídnou technickou,  fundamentálnou analýzou a analýzou sentimentu.