Úschova

Začiatočník

Vo finančných kruhoch úschova označuje držbu aktív v mene klienta, vo všeobecnosti nejakou formou inštitúcie. Využitie služby úschovy môže byť pre držiteľa aktív žiaduce, pretože znižuje bezpečnostné riziká, ako napríklad krádež alebo strata.

Správcovia sa zvyčajne líšia od bánk, pretože nedokážu využiť aktíva, ktoré držia, na svoje vlastné účely. Za starosti si inštitúcia spravidla účtuje poplatok za úschovu majetku. Sem môže patriť aj predaj na pokyn klienta.

Pri kryptomenách sa využívajú také riešenia úschovy, kde tretia strana drží privátne kľúče k finančným prostriedkom používateľa. Táto tretia strana je jediná, ktorá môže skutočne odosielať a prijímať coiny používateľa. Zatiaľ čo vlastník kryptomeny ju vlastní v právnom zmysle, nie je vlastníkom na úrovni protokolu. Prakticky všetky burzy využívajú úschovu, pretože im to umožňuje zabezpečiť vyššiu spokojnosť používateľov.
Pokiaľ ide o bezpečnosť, riešenia úschovy môžu byť bezpečnejšie pre nových používateľov, ktorí nemajú skúsenosti so správou kľúčov. Treba však tiež poznamenať, že používatelia sa tým vystavujú riziku protistrany. Správca by mohol byť napadnutý alebo vypnutý, takže používatelia majú len málo prostriedkov na získanie svojich coinov.

Dôvodom nie je podkopanie dôležitosti týchto subjektov. Správcovia zohrávajú dôležitú úlohu v ekosystéme, od prijímania nováčikov až po poskytovanie sofistikovaných obchodných nástrojov skúseným používateľom. Rastúci počet firiem sa zaoberá úschovou a správou aktív na inštitucionálnej úrovni. Niektoré sú ďalej poistené, aby svojich klientov odškodnili v prípade straty finančných prostriedkov.

Základným pravidlom pre priemerného používateľa by však malo byť uchovávanie vyšších súm finančných prostriedkov, ktoré sa aktívne nepoužívajú, na studených úložiskách. Medzi príklady aktívneho využívania patria staking, obchodovanie alebo iné formy pasívneho príjmu.
Ceffu (predtým Binance Custody) sa venuje poskytovaniu špičkového riešenia úschovy pre inštitúcie. Kontakt nájdete tu
Zdieľať príspevky
Súvisiace glosáre
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.