Lưu ký

Người mới

Trong lĩnh vực tài chính, lưu ký đề cập đến việc nắm giữ tài sản thay mặt cho khách hàng, thường được thực hiện dưới một số hình thức tổ chức. Việc sử dụng dịch vụ lưu ký thích hợp với bộ phận những người nắm giữ tài sản, vì điều này giúp giảm thiểu rủi ro bảo mật như trộm cắp hoặc mất mát.

Bên lưu ký khác với các ngân hàng ở chỗ họ không thể tận dụng các tài sản mà họ nắm giữ cho mục đích riêng của mình. Để hoạt động, các tổ chức này thường tính một khoản phí để bảo quản tài sản cho khách hàng. Và phí này cũng có thể được tính từ việc bán tài sản theo lệnh của khách hàng.

Trong lĩnh vực tiền mã hoá, các giải pháp lưu ký là những giải pháp mà bên thứ ba "giữ dùm" các khóa riêng tư tới tiền của người dùng. Bên lưu ký là những người duy nhất có thể thực sự gửi và nhận tiền của người dùng. Mặc dù các chủ sở hữu của tiền mã hóa sở hữu tiền theo nghĩa hợp pháp, nhưng họ không có quyền sở hữu ở cấp độ giao thức. Hầu như tất cả các sàn giao dịch đều sử dụng phương pháp lưu ký, vì nó cho phép các sàn cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.
Khi vấn đề bảo mật được quan tâm, các giải pháp lưu ký có thể an toàn hơn với những người dùng mới chưa có kinh nghiệm quản lý khóa. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng điều này khiến người dùng gặp rủi ro từ đối tác. Bên lưu ký có thể bị xâm phạm hoặc ngừng hoạt động, khi đó người dùng có thể khó lấy lại các coin của mình.

Tuy vậy, việc này không làm giảm tầm quan trọng của các bên làm việc lưu ký. Các bên lưu ký đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, từ việc mang lại những người mới đến việc cung cấp các công cụ giao dịch tinh vi cho những người dùng kỳ cựu. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tồn tại để xử lý việc lưu trữ và quản lý tài sản ở cấp độ tổ chức. Một số doanh nghiệp được bảo hiểm để hoàn trả cho khách hàng trong trường hợp khách hàng mất tiền.

Tuy nhiên, nguyên tắc chung cho người dùng bình thường là nên giữ số tiền lớn trong kho lạnh nếu chúng không được thường xuyên sử dụng. Ví dụ về việc sử dụng thường xuyên bao gồm tham gia stake, giao dịch hoặc các hình thức thu nhập thụ độngkhác.
Ceffu (trước đây là Binance Custody) chuyên cung cấp giải pháp lưu ký ưu việt cho các tổ chức. Vui lòng liên hệ tại đây
Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.