Начало
Речник
Попечителство

Попечителство

Начинаещ

Във финансовите кръгове попечителството се отнася до държането на активи от името на клиент, обикновено от някаква форма на институция. Използването на попечителска услуга може да бъде желано за притежателя на актив, тъй като намалява рисковете за сигурността като кражба или загуба.

Попечителите обикновено се различават от банките, тъй като не могат да използват активите, които държат, за собствените си цели. За техните проблеми институцията обикновено налага такса за съхранение на активите. Това може да покрие и продажбата им по поръчка на клиента.

При криптовалутите решенията за попечителство са тези, при които трета страна държи частните ключове за средствата на потребителя. Те са единствените, които действително могат да изпращат и получават криптовалутата на потребителя. Докато собственикът на криптовалутата я притежава в юридически смисъл, той няма собственост на ниво протокол. На практика всички борси използват подход на попечителство, тъй като им позволява да предоставят по-добро потребителско изживяване.
Що се отнася до сигурността, решенията за попечителство може да са по-безопасни за нови потребители, които нямат опит с управлението на ключове. Трябва също да се отбележи обаче, че това излага потребителите на риск за контрагента. Попечител може да бъде компрометиран или затворен, оставяйки на потребителите малко средства за защита, за да си върнат криптовалутите.

Това не подкопава значението на тези юридически лица. Попечителите играят жизненоважна роля в екосистемата, от включването на новодошлите до предоставянето на потребители ветерани на сложни инструменти за търговия. Съществуват нарастващ брой фирми, които се занимават със съхранението и управлението на активи на институционално ниво. Някои са допълнително застраховани, за да възстановят разходите на своите клиенти в случай на загуба на средства.

Като общо правило за средния потребител обаче, значителни количества средства трябва да се съхраняват в студено хранилище, ако не се използват активно. Примери за активно използване включват стейкинг, търговия или други форми на пасивен доход.
Ceffu (бивш Binance Custody) е посветен на предоставянето на превъзходно решение за попечителство за институции. Моля, свържете се тук
Споделяне на публикации
Свързани речници
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.