Czym są boty handlowe do Telegrama i jak z nich korzystać?
Strona Główna
Artykuły
Czym są boty handlowe do Telegrama i jak z nich korzystać?

Czym są boty handlowe do Telegrama i jak z nich korzystać?

Początkujący
Opublikowane Aug 23, 2023Zaktualizowane Sep 25, 2023
8m

TL;DR

  • Boty handlowe do Telegrama to zautomatyzowane systemy wbudowane w aplikację komunikatora Telegram, które ułatwiają użytkownikom wykonywanie transakcji na zdecentralizowanych giełdach. 

  • Boty handlowe do Telegrama mają dla użytkowników szereg zautomatyzowanych funkcji handlowych, np. copy trading, snajpowanie płynności oraz farming airdropów. 

  • Boty handlowe do Telegrama, które są jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, wiążą się z wieloma zagrożeniami, których użytkownicy powinni być świadomi, np. z ryzykiem związanym ze smart kontraktami i ryzykiem powierniczym. 

Czym są boty handlowe do Telegrama? 

Boty handlowe do Telegrama pełnią funkcję zautomatyzowanych systemów w obrębie Telegrama i koordynują wykonywanie transakcji przez użytkowników na zdecentralizowanych giełdach (DEX). Użytkownicy komunikują się z tymi botami poprzez interfejs komunikatora. 

Różne boty handlowe do Telegrama mają niepowtarzalne funkcje, ale większość z nich ma typowe funkcje handlowe, czyli m.in. zlecenia stop-loss i take-profit, copy trading oraz obsługę wielu portfeli.

Według analizy Binance na temat botów do Telegrama łączny wolumen transakcji koordynowanych przez boty do Telegrama przekroczył 283 mln $ na dzień 15 sierpnia 2023 r. 

Jak działają boty handlowe do Telegrama?

Boty handlowe do Telegrama ułatwiają traderom automatyzację transakcji, łącząc się z giełdami zdecentralizowanymi (DEX) takimi jak Uniswap i realizując transakcje zgodnie z zestawem wcześniej ustalonych zasad określonych przez użytkownika. 

Boty te zastępują interfejs użytkownika (UI) oraz obsługę (UX) portfeli Web3 i giełd DEX, usprawniając zwykle złożony proces zakupu kryptowalut w sposób zdecentralizowany.

Chociaż każdy bot handlowy ma wyjątkowy interfejs, mają one w głównej mierze pełnić funkcję protokołu do szybkiego "snajpowania" lub błyskawicznego zakupu tokenów. "Snajpowanie" tokenów to strategia handlowa, w której chodzi o to, aby nabyć nowo wprowadzony token zaraz po jego publicznej emisji. 

Procedura konfiguracji często składa się z kilku prostych kroków: wejścia na oficjalną stronę internetową, otwarcia bota handlowego na czacie Telegrama i wpisania poleceń podanych w panelu instrukcji. Należy pamiętać, że każdy bot ma inny układ oraz menu poleceń.

Po zainicjowaniu bota handlowego do Telegrama użytkownicy mogą utworzyć nowy adres portfela wyłącznie dla bota lub zaimportować adres portfela przy użyciu kluczy prywatnych. Zaleca się, aby zamiast importować główny portfel, utworzyć nowy portfel lub korzystać z oddzielnego konta dla botów handlowych do Telegrama. 

Aby zacząć handlować, użytkownicy muszą zasilić nowy portfel kryptowalutami, czyli najczęściej etherem (ETH). Użytkownicy mają następnie do dyspozycji opcje zakupu tokenów poprzez podanie adresu kontraktu żądanego tokena. Bot handlowy przetwarza transakcję, rozliczając opłaty gas i przyspiesza zakup aktywów. 

Dla porównania handel nowym tokenem na giełdzie Uniswap lub przez portfel MetaMask wiąże się z przetwarzaniem różnych podpisów i ustalaniem opłat transakcyjnych. 

Co można robić botami handlowymi do Telegrama? 

Jest kilka typowych funkcji oferowanych przez boty handlowe do Telegrama, ale każdy bot ma swoje wyjątkowe właściwości. Oto kilka najczęściej spotykanych funkcji, które można znaleźć w botach handlowych to Telegrama.

1. Kupno i sprzedaż tokenów 

Po podłączeniu do platformy komunikacyjnej Telegram te boty handlowe dają użytkownikom możliwość zakupu tokenów poprzez skopiowanie i wklejenie adresu kontraktu w polu wiadomości. Niektóre boty zawierają funkcję ciągłego odświeżania, dzięki której wiadomo o zmianach rachunku zysków i strat w transakcjach. Ponadto boty przyspieszają sprzedaż tokenów, umożliwiając zawieranie wstępnie zatwierdzonych transakcji.

2. Ustawianie zleceń take-profit i stop-loss

Boty handlowe do Telegrama mają opcję ustawiania zleceń stop-loss i take-profit, dzięki którym bot może autonomiczne realizować transakcje według ustawionych parametrów. Traderzy mogą dzięki tego rodzaju zleceniom handlować nowszymi tokenami, które nie są dostępne na giełdach CEX, ale należy zachować ostrożność, ponieważ tokeny te generalnie wiążą się z wyższym ryzykiem. 

3. Zabezpieczenia przed tzw. rug pullami i pułapkami typu honeypot 

Niektóre boty handlowe do Telegrama mają wbudowane zabezpieczenia przed rug pullami i botami MEV. W przypadku, gdy deweloper tokenów próbuje zaaranżować rug pull, zabezpieczenie przed rug pullami rozpoznaje nadchodzącą transakcję w puli pamięci i natychmiast wykonuje szybszą transakcję sprzedaży, aby zapobiec realizacji rug pulla.

Zabezpieczenie przed botami MEV kieruje transakcje kupna przez prywatny przekaźnik, dzięki czemu nie dochodzi do rozgłoszenia żadnego zakupu w puli pamięci. Strategia ta zapewnia ochronę przed botami typu MEV lub sandwich. Metoda ta jednak wiąże się zwykle z wolniejszym przebiegiem transakcji prywatnych. Należy pamiętać, że funkcje te są nadal w fazie eksperymentalnej i mogą nie zawsze działać zgodnie z przeznaczeniem. 

Co więcej, boty handlowe do Telegrama potrafią wykrywać przychodzące złośliwe transakcje inicjowane przez twórcę tokenów. Jeżeli jednak z powodu takich transakcji token staje się niesprzedawalny, uznaje się go za pułapkę typu honeypot. Następnie bot szybko likwiduje wszelkie pozycje, aby uniknąć złapania w pułapkę honeypot. 

 4. Copy trading

W niektórych botach do Telegrama użytkownicy mogą podawać konkretne adresy portfeli, które chcą replikować, dzięki czemu mogą automatycznie odwzorowywać transakcje tych portfeli. Bot handlowy pełni funkcję mostu między kontem użytkownika a wybranym traderem i wykonuje transakcje w imieniu użytkownika na podstawie sygnałów dostarczanych przez obserwowanego tradera.

Należy jednak pamiętać, że dotychczasowe wyniki innych traderów nie dają gwarancji przyszłych zysków. Użytkownicy powinni zachować ostrożność przy wybieraniu traderów, których chcą obserwować, i konfigurowaniu swoich botów handlowych. Kolejnym czynnikiem ryzyka związanym z kopiowaniem transakcji jest ryzyko płynności, które pojawia się, kiedy płynność na rynku jest niewystarczająca do realizacji transakcji, co może prowadzić do poślizgu, trudności z zamykaniem pozycji i wzrostu kosztów transakcji.

5. "Snajpowanie"

Niektóre boty handlowe do Telegrama potrafią realizować "snajping" płynności, "snajping" metod i "snajping" wieloportfelowy. "Snajpowanie" płynności to forma automatycznego snajpingu, która polega na wykonywaniu zlecenia kupna, kiedy bot wykryje dodanie płynności. Boty są często programowane do wysyłania transakcji kupna z takimi samymi ustawieniami gas, jakie mają transakcje dewelopera, i dodają płynność w taki sposób, aby transakcja kupna miała miejsce w tym samym bloku zaraz po transakcji dewelopera. Skutkuje to maksymalnym zwiększeniem liczby tokenów zyskiwanych przez snajpera za nowy token.

"Snajpowanie" metod stosuje się, kiedy pomimo dodania płynności pozostają niezhandlowane tokeny. Użytkownicy mogą wybrać opcję automatycznego wysyłania transakcji kupna zgodnie z tzw. "ID metody" oczekującej transakcji dewelopera. Identyfikator metody ujawnia, w jaki sposób transakcja dewelopera łączy się ze smart kontraktem tokena, potencjalnie ułatwiając handel nowym tokenem i umożliwiając snajperowi przeprowadzenie transakcji kupna przy najbliższej okazji.

Boty handlowe do Telegrama dają użytkownikom możliwość "snajpowania" przy użyciu wielu portfeli jednocześnie. Jeżeli np. trader snajpuje token z kilku portfeli, bot przeprowadza identyczną transakcję na wszystkich portfelach. 

6. Farming airdropów

Boty handlowe do Telegrama umożliwiają traderom tworzenie zautomatyzowanych zadań, które mogą ułatwiać realizację celów związanych z airdropami. Boty nastawione na farming airdropów zwykle działają na kilku łańcuchach, aby rozpoznawać najbardziej obiecujące okazje związane z airdropami. Dzięki botom do farmingu airdropów użytkownicy mogą uczestniczyć w kampaniach airdropów z różnych portfeli, co potencjalnie zwiększa nagrodę.

Należy jednak pamiętać, że użytkownicy powinni zachować szczególną ostrożność przy podawaniu tym botom danych portfela lub danych osobowych, albo kiedy uczestniczą w niezweryfikowanych airdropach. W ramach airdropów zdarza się również dużo oszustw i wyłudzeń. Aby zadbać o bezpieczeństwo swoich aktywów i danych osobowych, należy zawsze wykonywać analizę due diligence.

Ryzyko związane z botami handlowymi do Telegrama

Chociaż boty handlowe do Telegrama są wygodne i mają niszowe funkcje, jest wiele zagrożeń, o których należy wiedzieć przed rozpoczęciem handlu przy ich użyciu.

1. Bezpieczeństwo aktywów 

Podłączenie istniejącego portfela lub utworzenie nowego portfela w obrębie bota wymaga dostępu do kluczy prywatnych. Należy pamiętać, aby nie łączyć się z nowym portfelem i nie łączyć się z portfelem podstawowym. Oprócz tego z tymi botami wiąże się ryzyko powiernicze, ponieważ klucze prywatne generuje bot handlowy do Telegrama, który może mieć dostęp do kluczy prywatnych użytkownika.

2. Ryzyko związane ze smart kontraktami

Boty handlowe do Telegrama muszą się komunikować ze smart kontraktami. Podczas kontaktu ze smart kontraktami, które nie przeszły audytu, boty handlowe do Telegrama mogą być narażone na luki w kodzie smart kontraktów.

3. Złożoność techniczna

Konfiguracja botów handlowych do Telegrama może się wiązać ze złożonością techniczną, która często sprawia trudności początkującym użytkownikom. Ważne jest, aby przeczytać całą dokumentację dostępną z botem do Telegrama i zacząć od handlu na niewielkich kwotach krypto, na których utratę możemy sobie pozwolić. 

Wnioski Końcowe

Boty handlowe do Telegrama pojawiły się jako alternatywne narzędzia, które dają traderom kryptowalut wygodę, szybkość i niszowe funkcje. Upraszczają handel, a jednocześnie mają szereg funkcji, np. copy trading, snajping płynności i ochronę przed MEV.

Chociaż boty te stanowią obiecujące osiągnięcie w obszarze krypto, użytkownicy powinni mieć świadomość nieodłącznego ryzyka związanego z ich stosowaniem, np. jeżeli chodzi o bezpieczeństwo środków i ryzyko związane ze smart kontraktami. Przed przystąpieniem do korzystania z botów handlowych do Telegrama zarówno początkujący, jak i doświadczeni handlowcy powinni wykonać dokładną analizę i zadbać o zrozumienie funkcji bota, jego smart kontraktów oraz wszelkich związanych z tą technologią zagrożeń. 

Ważne jest, aby wybierać sprawdzone i renomowane boty handlowe, najlepiej z historią, którą da się zweryfikować. Bycie na bieżąco z aktualizacjami, potencjalnymi problemami oraz aktywne uczestnictwo w dyskusjach społeczności może dodatkowo pomóc inwestorom zoptymalizować jakość odbioru i zminimalizować potencjalne ryzyko podczas korzystania z tych narzędzi. 

Dalsza Lektura

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana użytkownikowi bez rękojmi, wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej ani innego rodzaju porady specjalistycznej. Nie ma ona również charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu ani usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich zawodowych doradców. Jeżeli artykuł jest napisany przez osobę z zewnątrz, należy pamiętać, że wyrażone poglądy są poglądami tej osoby i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych bywają zmienne. Możliwe, że wartość Twojej inwestycji spadnie lub wzrośnie i nie odzyskasz zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty. To nie jest porada z zakresu finansów, prawa ani innej dziedziny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i i Ostrzeżeniem o Ryzyku.