Vysvetlenie Proof of Authority
Domov
Články
Vysvetlenie Proof of Authority

Vysvetlenie Proof of Authority

Stredne pokročilý
Zverejnené Dec 8, 2018Aktualizované Aug 17, 2023
4m

Priestor kryptomien sa od prvej blockchainovej transakcie v sieti Bitcoin veľmi zmenil. Spolu so známymi algoritmami Proof of Work a Proof of Stake boli navrhnuté ďalšie mechanizmy konsenzu s alternatívnymi metódami na dosiahnutie konsenzu v rámci systému blockchainu.

Algoritmus konsenzu PoW, ktorý používa Bitcoin, je najspoľahlivejší a najbezpečnejší, aký v súčasnosti existuje. V skutočnosti však nie je škálovateľný. Výkon siete Bitcoin, ako aj ostatných blockchainov používajúcich algoritmus PoW, je obmedzený, čo sa týka počtu transakcií za sekundu (TPS). Takéto obmedzenie súvisí s tým, že Bitcoin sa spolieha na distribuovanú sieť uzlov, ktoré potrebujú dosiahnuť konsenzus a dohodnúť sa na aktuálnom stave blockchainu. To znamená, že pred potvrdením nového bloku transakcií musí byť tento blok overený a schválený väčšinou sieťových uzlov. Decentralizovaný aspekt siete Bitcoin preto nielenže poskytuje bezpečný ekonomický systém bez potreby dôverovania, ale zároveň obmedzuje jeho potenciál na využitie vo väčšom rozsahu.

Čo sa týka počtu transakcií za sekundu, blockchainy používajúce algoritmus Proof of Stake zvyčajne ponúkajú lepší výkon ako sieť Bitcoin. Rozdiel však nie je taký výrazný a siete s algoritmom PoS nedokázali v podstate vyriešiť problém škálovateľnosti.

V tejto súvislosti sa algoritmus Proof of Authority v súčasnosti implementuje ako efektívnejšia alternatíva, pretože je schopný uskutočniť oveľa viac transakcií za sekundu.


Čo je Proof of Authority?

Proof of Authority (PoA) je algoritmus konsenzu založený na reputácii, ktorý predstavuje praktické a efektívne riešenie pre blockchainy (najmä tie súkromné). Tento termín navrhol v roku 2017 spoluzakladateľ siete Ethereum a bývalý technický riaditeľ Gavin Wood. 

Algoritmus konsenzu PoA využíva hodnotu identít, čo znamená, že validátori blokov nestakujú coiny, ale svoju vlastnú reputáciu. Preto sú blockchainy používajúce algoritmus PoA zabezpečené overovacími uzlami, ktoré sú ľubovoľne vybrané ako dôveryhodné subjekty.

Model Proof of Authority sa opiera o obmedzený počet validátorov blokov, čo z neho robí vysoko škálovateľný systém. Bloky a transakcie overujú vopred schválení účastníci, ktorí pôsobia ako moderátori systému.

Algoritmus konsenzu PoA možno použiť v rôznych scenároch. Považuje sa za vysokohodnotnú možnosť pre logistické aplikácie. Čo sa týka napríklad dodávateľských reťazcov, PoA sa považuje za účinné a rozumné riešenie. 

Model Proof of Authority umožňuje spoločnostiam zachovať si súkromie a zároveň využívať výhody technológie blockchain. Microsoft Azure je ďalším príkladom, ktorý implementuje algoritmus PoA. Stručne povedané, platforma Azure poskytuje riešenia pre súkromné siete so systémom, ktorý nevyžaduje natívnu menu ako cenový mechanizmus gas siete Ethereum, keďže nie je potrebná ťažba.


Porovnanie Proof of Work a Proof of Stake

Niektorí považujú algoritmus PoA za upravený algoritmus PoS, ktorý namiesto coinov používa identitu. Vzhľadom na decentralizovanú povahu väčšiny blockchainových sietí nie je PoS vždy vhodný pre určité podniky a korporácie. Na rozdiel od toho systémy používajúce algoritmus PoA dokážu predstavovať lepšie riešenie pre súkromné blockchainy, pretože ich výkon je podstatne vyšší.


Podmienky pre konsenzus Proof of Authority

Hoci podmienky sa v závislosti od systému môžu líšiť, algoritmus konsenzu PoA sa zvyčajne spolieha na: 

  • Platné a dôveryhodné identity: validátori musia potvrdiť svoju skutočnú identitu.

  • Náročnosť stať sa validátorom: kandidát musí byť ochotný investovať peniaze a dať do stávky svoju reputáciu. Náročný proces znižuje riziká výberu pochybných validátorov a stimuluje dlhodobý záväzok.

  • Štandard pre schvaľovanie validátorov: metóda výberu validátorov musí byť rovnaká pre všetkých kandidátov. 

Podstatou mechanizmu reputácie je istota identity validátora. Toto nemôže byť jednoduchý proces ani proces, ktorého by sa malo dať ľahko vzdať. Musí byť schopný vyčleniť a vyradiť zlých hráčov. A nakoniec, zabezpečenie toho, aby všetci validátori prešli rovnakým postupom, zaručuje integritu a spoľahlivosť systému.


Obmedzenia

Vnímanie mechanizmu PoA je, že predchádza decentralizácii. Dalo by sa teda povedať, že tento model algoritmu konsenzu je len snahou o zefektívnenie centralizovaných systémov. Aj keď je preto PoA atraktívnym riešením pre veľké korporácie s logistickými potrebami, prináša so sebou isté pochybnosti – najmä vo svete kryptomien. Je pravda, že systémy PoA majú vysokú priepustnosť, zároveň však vyvstávajú otázky týkajúce sa aspektu nemennosti, keďže nie je problémom cenzúra alebo zaradenie na čiernu listinu.

Ďalšou častou kritikou je, že identity validátorov PoA sú viditeľné pre každého. Argumentom proti tomu je, že snahu stať sa validátorom vyvíjajú iba etablovaní hráči schopní zastávať túto pozíciu (ako verejne známy účastník). Poznanie identity validátorov však môže viesť k manipulácii treťou stranou. Ak by chcel napríklad konkurent narušiť sieť založenú na PoA, môže sa pokúsiť ovplyvniť verejne známych validátorov, aby konali nečestne s cieľom kompromitovať systém zvnútra.

Každý z algoritmov PoW, PoS alebo PoA má svoje jedinečné výhody aj nevýhody. Je dobre známe, že decentralizácia je v komunite kryptomien vysoko cenená. PoA ako mechanizmus konsenzu obetuje decentralizáciu na úkor dosiahnutia vysokej priepustnosti a škálovateľnosti. Základné vlastnosti systémov PoA sú v ostrom kontraste s tým, ako doteraz fungovali blockchainy. Napriek tomu PoA predstavuje zaujímavý prístup a nemožno ho ignorovať ako vznikajúce riešenie pre blockchainy, ktoré sa môže hodiť pre súkromné blockchainové aplikácie.

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.