Čo je First Digital USD (FDUSD)?
Domov
Články
Čo je First Digital USD (FDUSD)?

Čo je First Digital USD (FDUSD)?

Začiatočník
Zverejnené Aug 16, 2023Aktualizované Sep 18, 2023
6m

Zhrnutie

  • First Digital (FDUSD), ktorý bol predstavený v júni 2023, je stablecoin krytý rezervami vydaný dcérskou spoločnosťou finančnej firmy First Digital Limited so sídlom v Hongkongu. 

  • FDUSD bol spustený v sieťach Ethereum a BNB Chain, pričom v budúcnosti sa plánuje vydanie na iných blockchainoch. 

  • FDUSD poskytuje správu „potvrdenie o rezervách“ kontrolovanú nezávislými audítormi s cieľom preukázať, že FDUSD je plne krytý zodpovedajúcou hodnotou hotovosti alebo peňažných ekvivalentov. 

Čo je First Digital USD (FDUSD)?  

First Digital (FDUSD) je stablecoin vydaný spoločnosťou FD121 Limited, dcérskou spoločnosťou finančnej firmy First Digital Limited so sídlom v Hongkongu. FDUSD, ktorý bol predstavený v júni 2023, má byť krytý jedným americkým dolárom alebo aktívom v ekvivalentnej hodnote držaným v rezervách u vymenovaného správcu, spoločnosti First Digital Trust Limited. 

Ako trustová spoločnosť registrovaná podľa hongkonských zákonov má spoločnosť First Digital Trust Limited mandát uchovávať všetky rezervy FDUSD na oddelených účtoch. To znamená, že nedochádza k miešaniu rezerv FDUSD s inými aktívami v spoločnosti. Existuje tiež povinnosť držať rezervy v hotovosti alebo vo vysoko likvidných aktívach, o ktorých spoločnosť tvrdí, že pomáhajú zabezpečiť krytie FDUSD v pomere 1 : 1. 

Emitent FDUSD zverejňuje správu „potvrdenie o rezervách“ kontrolovanú nezávislými audítormi s cieľom preukázať, že dodávka FDUSD v obehu je plne krytá ekvivalentnou hodnotou hotovosti alebo peňažných ekvivalentov držaných v úschove

Stablecoin FDUSD bol spustený v sieťach Ethereum a BNB Chain, pričom v budúcnosti sa plánuje vydanie na iných blockchainoch. Keďže na trhu je už veľa stablecoinov, FDUSD sa snaží ponúknuť používateľom, ktorí majú záujem o používanie stablecoinov, ďalšie nástroje na diverzifikáciu

Prečo je stablecoin FDUSD užitočný? 

Okrem toho, že sú bezpečnejšie a chránia súkromie, kryptomeny v porovnaní s fiat menami ponúkajú mnoho výhod ako forma platby a v iných prípadoch použitia, poskytujú rýchlejšie transakcie a nižšie poplatky. 

Stablecoiny ako FDUSD sú digitálne natívne nástroje, ktoré sú navrhnuté tak, aby udržiavali stabilnú hodnotu, čím pomáhajú vytvoriť premostenie medzi tradičným finančným ekosystémom a trhom s kryptomenami. Stablecoiny ako FDUSD umožňujú zastúpenie fiat mien vo svete kryptomien, pričom umožňujú voľnejší a efektívnejší pohyb. 

Aké sú prípady použitia stablecoinu FDUSD?  

FDUSD ponúka rôzne prípady použitia vrátane nasledujúcich: 

1. Remitencie 

FDUSD je možné použiť na rýchle a nízkonákladové cezhraničné transakcie, ktoré poskytujú ekonomickú možnosť pre služby v oblasti uhrádzania platieb. V porovnaní s tradičnými bankovými prevodmi majú stablecoiny ako FDUSD oveľa nižšie poplatky a transakcie prebehnú rýchlejšie. 

2. Platobné riešenia

Podobne môžu FDUSD využiť firmy a jednotlivci na spracovanie platieb s nižšími poplatkami a rýchlejším spracovaním. To je obzvlášť cenné pri medzinárodných transakciách, pri ktorých si tradičné spôsoby platby často účtujú dodatočné poplatky za prevod meny a za cezhraničný prevod. 

3. Zaistenie rizika proti volatilite 

Vzhľadom na volatilitu na kryptotrhoch možno FDUSD použiť ako zaistenie rizika a kotvu stability počas období volatilných cenových pohybov. Investori môžu konvertovať iné kryptomeny na stablecoiny (napríklad FDUSD), aby si zaistili zisky alebo ochránili svoje investície pred extrémnymi výkyvmi trhu. 

4. Použitie v DeFi 

Podobne ako iné stablecoiny, FDUSD možno použiť v rôznych aplikáciách DeFi na výnosové farmárčenie, poskytovanie a prijímanie pôžičiek a stakovanie. 

Aké sú riziká FDUSD? 

FDUSD má niektoré rizikové faktory, ktoré si používatelia musia uvedomovať. Medzi ne patria: 

1. Riziká zrušenia naviazania 

Mechanizmus naviazania FDUSD závisí od toho, či sú jeho rezervy schopné podporovať spätné odkúpenie FDUSD za nominálnu hodnotu v akomkoľvek danom čase pre všetky požiadavky na spätné odkúpenie. Preto je bezpečnosť a likvidita rezervných aktív kľúčom k stabilite FDUSD. Rezervy FDUSD sú držané v úschove treťou stranou a môžu byť rôzne, od vysoko likvidných až po nelikvidné aktíva. Existujú riziká súvisiace s možnosťou zlyhania emitenta pri plnení nárokovaných vlastností stablecoinu vrátane jeho nominálnej hodnoty a včasného spätného odkúpenia za nominálnu hodnotu. 

2. Prevádzkové riziká 

Na FDUSD sa vzťahujú prevádzkové riziká vrátane podvodov a kybernetických rizík. FDUSD sa spolieha na služby tretích strán (napríklad burzy a služby úschovy), ktoré sú vystavené rôznym prevádzkovým rizikám. Okrem toho neexistujú žiadne účinné prostriedky na nápravu v prípade straty alebo krádeže kryptoaktív, ktoré by mohli používateľov vystaviť ďalším rizikám. 

3. Regulačné riziká

Regulačné prostredie pre stablecoiny je v súčasnosti plné neistôt. Pravidlá v rôznych jurisdikciách sa veľmi líšia a rýchlo sa vyvíjajú, čo by mohlo ovplyvniť určité operácie FDUSD. 

4. Riziká protistrany 

Prevádzka FDUSD zahŕňa finančných sprostredkovateľov tretích strán, ktorí vystavujú používateľov rizikám protistrany. Tie by mohli spôsobiť oneskorenia pri spätnom odkupovaní a zvýšené náklady, pretože emitenti stablecoinov sú závislí od búrz, tvorcov trhu, bánk a iných poskytovateľov peňažných prostriedkov na uľahčenie spätného odkúpenia. 

Záverečné myšlienky 

Podľa prieskumov trhu sa predpokladá, že trh so stablecoinmi v nasledujúcich 5 rokoch vzrastie na bilióny USD, pričom v polovici roku 2023 to bolo len niečo vyše 100 miliárd USD. FDUSD patrí medzi množstvo nováčikov v prosperujúcom priestore stablecoinov.

S pokračujúcim prijímaním kryptomien sa tradičné finančné inštitúcie aj kryptonatívne subjekty čoraz viac zameriavajú na vydávanie vlastných stablecoinov prispôsobených ich špecifickým trhom a cieľovému publiku. To naznačuje, že používatelia budú mať pri rozhodovaní o najlepších stablecoinoch pre ich potreby na výber zo širšej škály možností.

Hoci stablecoiny prinášajú množstvo výhod, nie sú bez rizík. Pred zapojením sa do akéhokoľvek stablecoinu by používatelia mali byť opatrní a vykonať dôkladný prieskum. Vždy si dajte záležať na preštudovaní bielej knihy stablecoinu, správ o rezervách, zistení auditu a všetkých súvisiacich právnych vyhlásení, ktoré sú zvyčajne dostupné na oficiálnej webovej stránke stablecoinu. 

Prečítajte si tiež

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom:Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by sa nemali považovať za finančné, právne alebo odborné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné, právne ani iné odborné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.