Ako funguje zaistenie rizika v kryptomenách a sedem stratégií zaistenia rizika, ktoré potrebujete vedieť
Domov
Články
Ako funguje zaistenie rizika v kryptomenách a sedem stratégií zaistenia rizika, ktoré potrebujete vedieť

Ako funguje zaistenie rizika v kryptomenách a sedem stratégií zaistenia rizika, ktoré potrebujete vedieť

Stredne pokročilý
Zverejnené Jun 29, 2023Aktualizované Sep 27, 2023
9m

Zhrnutie

  • Zaistenie rizika je stratégia riadenia rizík, ktorá sa používa na kompenzáciu potenciálnych strát, ktoré môžu vzniknúť jednotlivcovi alebo organizácii. 

  • Medzi bežne používané spôsoby zaistenia rizika patria futures a opčné zmluvy, rozdielové zmluvy (CFD) a permanentné swapové zmluvy. 

  • So stratégiami zaistenia rizika sa spájajú riziká a náklady. Pred implementáciou stratégie zaistenia rizika musíte zvážiť rôzne riziká vrátane rizík protistrany a regulačných rizík. 

Čo je zaistenie rizika?

Zaistenie rizika je stratégia riadenia rizík na kompenzáciu potenciálnych strát, ktoré môžu vzniknúť. 

Koncept je podobný uzavretiu poistnej zmluvy. Ak vlastníte dom v oblasti ohrozenej povodňami, svoj majetok chcete chrániť pred rizikom záplav uzavretím poistenia proti povodni. Na finančných trhoch a kryptotrhoch funguje zaistenie rizika podobným spôsobom. Jeho súčasťou je použitie investície určenej na zníženie rizika nepriaznivých cenových pohybov aktíva. 

Ako funguje zaistenie rizika?

Existuje mnoho rôznych metód zaistenia rizika, súčasťou sú však zvyčajne nasledujúce kroky: 

Krok 1: Stanovte si primárnu pozíciu 

Máte existujúcu pozíciu v konkrétnom aktíve, ako napríklad bitcoin alebo ether. Buď kryptomenu vlastníte, alebo ste vystavení jej cenám. 

Krok 2: Identifikujte riziká

Ďalším krokom je identifikácia rizík súvisiacich s primárnou pozíciou. Rizikom vlastnenia bitcoinu môže byť napríklad pokles ceny. 

Krok 3: Zaujmite protipozíciu

Riziko môžete zaistiť zaujatím pozície v súvisiacom nástroji, od ktorého sa očakáva, že sa bude pohybovať opačným smerom ako identifikované riziko. 

Cieľom zaistenia rizika nie je zarábať peniaze, ale chrániť sa pred stratami. Zisk z pozície zaistenia rizika by mal kompenzovať straty z hlavnej pozície. Je dôležité poznamenať, že dokonalé zaistenie rizika je zriedkavé. So zaistením rizika sú tiež často spojené náklady, takže je potrebné zvážiť nákladovú efektívnosť zaistenia rizika.

Ako funguje zaistenie rizika vo svete kryptomien?

Zaistenie rizika vo svete kryptomien sa riadi rovnakým princípom ako na tradičných finančných trhoch. Súčasťou je zaujatie pozície v súvisiacom aktíve, pri ktorom sa očakáva, že sa bude pohybovať opačným smerom ako primárna pozícia. 

Tu je sedem spôsobov, ako investor môže zaistiť riziko na kryptotrhoch. Niektoré alebo všetky z nich nemusia byť v určitých jurisdikciách dostupné, takže sa musíte uistiť, že všetky stratégie zaistenia rizika, ktoré používate, musia byť v súlade s miestnymi predpismi. 

Každá z týchto stratégií má svoje vlastné riziká a náklady, preto je dôležité, aby ste im porozumeli skôr, ako budete pokračovať. 

Futures kontrakty 

Krypto futures umožňujú investorom nakupovať alebo predávať kryptomenu za vopred stanovenú cenu k určitému budúcemu dátumu. To sa dá použiť na zaistenie rizika proti potenciálnym zmenám cien. Ak napríklad vlastníte bitcoin a obávate sa, že jeho cena môže klesnúť, môžete predať futures kontrakty na bitcoin. Ak cena bitcoinu klesne, zisk z futures kontraktu vyrovná stratu vašich držieb bitcoinu.

Opčné zmluvy

Krypto opcie dávajú držiteľovi právo (nie však povinnosť) kúpiť (kúpna opcia) alebo predať (predajná opcia) podkladovú kryptomenu za stanovenú cenu v konkrétnom časovom období. Ak držíte bitcoin a obávate sa poklesu ceny, môžete si kúpiť predajnú opciu. Ak cena bitcoinu klesne, zvýšenie hodnoty predajnej opcie vyrovná stratu vašich držieb bitcoinu.

Rozdielové zmluvy (CFD) 

CFD môžu byť použité ako nástroj na zaistenie rizika pre expozíciu kryptomien. CFD je derivátový produkt, ktorý vám umožňuje špekulovať na pohyboch ceny podkladového aktíva bez toho, aby ste aktíva skutočne vlastnili. Zvyčajne uzatvárate zmluvu s maklérom na výmenu rozdielu v cene aktíva od otvorenia zmluvy do uzavretia zmluvy.

Ak napríklad držíte bitcoin a chcete sa zabezpečiť proti poklesu ceny, otvoríte krátku (predajnú) pozíciu na bitcoinovom CFD. Zisk, ktorý dosiahnete na pozícii CFD, by mal kompenzovať stratu, ktorá vznikla na vašich držbách bitcoinu, ak sa cena zníži.

Permanentné swapové zmluvy

Permanentné swapové zmluvy sledujú cenu podkladového aktíva (napr. bitcoin) a ich cieľom je poskytnúť nepretržitú obchodnú príležitosť bez dátumu vypršania platnosti. Zvyčajne využívajú finančnú páku, ktorá obchodníkom umožňuje otvárať väčšie pozície s menšou požiadavkou na počiatočnú maržu.

Ak napríklad predpokladáte potenciálny pokles ceny bitcoinu, môžete otvoriť krátku pozíciu na bitcoinovom permanentnom swapovom kontrakte. Ak cena bitcoinu klesne, zisk z futures kontraktu vyrovná stratu vašich držieb bitcoinu.

Predaj nakrátko

Niektoré platformy umožňujú predaj nakrátko, kde si môžete požičať kryptomenu, predať ju a neskôr ju kúpiť späť a vrátiť ju. Ak cena klesne podľa vašich predstáv, dosiahnete zisk, ktorý môže kompenzovať straty v iných investíciách.

Stablecoiny 

Stablecoiny sú kryptomeny, ktorých cena je viazaná na rezervu aktív, zvyčajne fiat menu. Ak sa obávate poklesu trhu, môžete previesť niektoré zo svojich volatilných kryptoaktív na stablecoiny. Aj keď vám vzostup trhu neprospeje, pred poklesom budete chránení.

Diverzifikácia

Držanie radu rôznych kryptomien alebo diverzifikácia môžu tiež pôsobiť ako zaistenie rizika. Rôzne kryptomeny môžu reagovať odlišne na zmeny na trhu. Ak jedna padne, ďalšia môže stúpnuť a kompenzovať túto stratu. 

Príklad zaistenia rizika vašej bitcoinovej pozície

Povedzme, že vlastníte BTC v hodnote 10 000 USD a chcete sa zabezpečiť proti riziku možného poklesu jeho ceny. Na zaistenie rizika svojej pozície môžete zvážiť nasledujúce kroky. 

Predpokladajme, že bitcoin sa momentálne obchoduje za 50 000 USD. Môžete si kúpiť predajnú opciu, ktorá vám dáva právo predať Bitcoin za 50 000 USD v budúcnosti. Povedzme, že za túto možnosť zaplatíte prémiu 500 USD (skutočné ceny budú závisieť od podmienok na trhu). 

Ak cena bitcoinu klesne na 40 000 USD, môžete využiť svoju opciu a predať svoje bitcoiny za 50 000 USD, čím výrazne znížite svoje straty. Náklady na toto zaistenie rizika budú prémiou, ktorú ste zaplatili za opciu. V tomto príklade by ste na pokrytie svojho portfólia potrebovali 0,2 BTC. Cena by bola 0,01 BTC (500 USD/50 000 USD).

Prípadne môžete predať futures kontrakt na bitcoiny. Povedzme, že predáte futures kontrakt za 0,2 BTC a súhlasíte s predajom bitcoinu za 50 000 USD za jeden mesiac. Ak cena bitcoinu klesne na 40 000 USD, môžete si kúpiť 0,2 BTC za nižšiu cenu, aby ste splnili svoju zmluvu, čím efektívne predáte svoje bitcoiny za 50 000 USD a vykompenzujete straty vo svojom portfóliu. Ak sa však cena bitcoinu zvýši, stále budete povinní predať za 50 000 USD, čím by ste mohli prísť o akékoľvek zisky zo zvýšenia ceny.

Riziká zaistenia rizika v kryptomenách

Stratégie zaistenia rizika majú svoje vlastné riziká a náklady. Opčné prémie môžu byť drahé, futures môžu obmedziť vaše potenciálne zisky a stablecoiny sa spoliehajú na solventnosť emitenta. Diverzifikácia môže pomôcť rozložiť riziko, nemusí však zabrániť stratám. 

Pred implementáciou zaistenia rizika nezabudnite zvážiť nasledujúce riziká. 

Náklady

So zaistením rizika sú spojené náklady. Napríklad nákup opcií vyžaduje zaplatenie prémie, ktorá môže byť celkom vysoká (v závislosti od trhových podmienok). Podobne s futures kontraktmi môžu byť spojené sprostredkovateľské a iné poplatky.

Obmedzený prínos

Stratégie zaistenia rizika často obmedzujú potenciálne zisky. Ak napríklad používate futures na zabezpečenie proti poklesu ceny a cena namiesto toho stúpne, vaše zisky budú obmedzené na cenu futures kontraktu.

Riziko protistrany

Riziko protistrany je obzvlášť významné pri mimoburzových derivátoch alebo pri použití stablecoinov ako nástroja zaistenia rizika. Ak protistrana nedodrží svoju časť dohody, môže to mať za následok straty. V prípade stablecoinov existuje riziko, že emitent nemusí byť schopný udržať naviazanie na podkladové aktívum.

Riziko exekúcie

Existuje riziko, že vaša stratégia zaistenia rizika nemusí fungovať podľa očakávania z dôvodu podmienok na trhu. Napríklad na vysoko volatilných trhoch nemusia opcie a futures poskytovať očakávanú ochranu v dôsledku extrémnych pohybov cien.

Regulačné riziko

Regulačné prostredie pre kryptomeny a súvisiace finančné nástroje sa vyvíjajú a líšia podľa jurisdikcie. Zmeny v predpisoch môžu ovplyvniť hodnotu a dostupnosť určitých nástrojov zaistenia rizika. Musíte plne porozumieť regulačným požiadavkám vo vašej miestnej jurisdikcii a vždy ich dodržiavať. 

Riziko likvidity

Niektoré nástroje zaistenia rizika môžu byť nelikvidné, čo znamená, že ich nemožno ľahko kúpiť alebo predať bez toho, aby spôsobili výraznú zmenu ceny. To môže sťažiť vstup do pozícií alebo vystúpenie z nich.

Zložitosť

A nakoniec, stratégie zaistenia rizika môžu byť zložité a vyžadovať si veľmi dobré pochopenie finančných trhov, najmä tých s finančnou pákou. Chyby alebo nedorozumenia môžu viesť k značným stratám.

Tipy na zaistenie rizika v kryptomenách

Zaistenie rizika je komplikované a vyžaduje si podrobné znalosti o finančných trhoch. Určite nie je vhodné pre začiatočníkov a aj skúsení obchodníci musia byť pri zaisťovaní rizika opatrní. Tu je niekoľko tipov pri využívaní stratégií zaistenia rizika v kryptomenách. 

Pochopte riziká

Pred implementáciou akejkoľvek stratégie zaistenia rizika sa uistite, že plne rozumiete súvisiacim rizikám a potenciálnym nevýhodám. Každý finančný nástroj a stratégia má svoje klady a zápory. Skôr ako sa zaviažete, je dôležité vedieť, do čoho idete.

Diverzifukujte

Nevsaďte všetko na jednu kartu. Zvážte investovanie do rôznych kryptomien a dokonca rozloženie investícií do rôznych tried aktív. To vám môže pomôcť chrániť sa pred volatilitou akéhokoľvek konkrétneho aktíva.

Nekomplikujte proces

V snahe maximalizovať zisky alebo minimalizovať straty môže byť lákavé použiť komplexné stratégie zaistenia rizika. Zložitosť však často prináša ďalšie riziko. Ak nie ste sofistikovaný investor, jednoduchšie stratégie sú zvyčajne lepšie.

Záverečné myšlienky 

Zaistenie rizika je účinné pri kompenzácii potenciálnych strát, ktoré môže vaše portfólio utrpieť, keď sa používa efektívne. Zaistenie rizika si vyžaduje podrobné znalosti a nie je pre každého. Pri používaní stratégií zaistenia rizika si musíte pozorne preštudovať zmluvné podmienky, požiadavky na maržu, poplatky a možnosti finančnej páky. 

Uistite sa, že dobre rozumiete súvisiacim rizikám a potenciálnym nákladom. Musíte neustále monitorovať podmienky na trhu a riadiť svoje vystavenie riziku a zároveň neustále upravovať svoje pozície. 

Mali by ste tiež používať nástroje na riadenie rizík (napríklad príkazy Stop Loss), aby ste obmedzili potenciálne straty alebo zabezpečili zisky. A nakoniec, skôr, ako sa zapojíte do týchto obchodných aktivít, zvážte vyhľadanie poradenstva u finančného poradcu.

Prečítajte si tiež: 


Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom:Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by sa nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné, právne ani iné profesionálne poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.