Hur hedging fungerar i krypto och sju sÀkringsstrategier du behöver veta
Hem
Artiklar
Hur hedging fungerar i krypto och sju sÀkringsstrategier du behöver veta

Hur hedging fungerar i krypto och sju sÀkringsstrategier du behöver veta

Avancerad
Publicerad Jun 29, 2023Uppdaterad Oct 13, 2023
9m

TL;DR

  • Hedging Ă€r en riskhanteringsstrategi som anvĂ€nds för att kompensera potentiella förluster som kan uppstĂ„ för en individ eller en organisation. 

  • NĂ„gra vanliga sĂ€tt att anvĂ€nda hedging pĂ„ innefattar terminskontrakt och optionskontrakt, skillnadskontrakt och löpande byteskontrakt. 

  • Hedgingstrategier innebĂ€r egna risker och kostnader. Du mĂ„ste övervĂ€ga de olika riskerna inklusive motparts- och regleringsrisker innan du implementerar en hedgingstrategi. 

Vad Àr hedging?

Hedging Àr en riskhanteringsstrategi som anvÀnds av individer och institutioner för att kompensera för potentiella förluster som kan uppstÄ i en investering. 

Konceptet pÄminner om att teckna en försÀkring. Om du Àger ett hem i ett översvÀmningsutsatt omrÄde skulle du vilja skydda den tillgÄngen frÄn översvÀmningsrisk genom att teckna översvÀmningsförsÀkring. PÄ finans- och kryptomarknader fungerar hedging pÄ liknande sÀtt. Det handlar om att göra en investering utformad för att minska risken för negativa prisrörelser för en tillgÄng. 

Hur fungerar hedging?

Det finns mÄnga olika hedgingmetoder, men vanligtvis innefattar de följande steg: 

Steg 1: UpprÀtta en primÀr position 

Du har en befintlig position i en specifik tillgÄng, till exempel bitcoin eller ether. Du Àger antingen krypto eller exponeras för dess priser. 

Steg 2: Identifiera riskerna

NÀsta steg Àr att identifiera riskerna som Àr förknippade med primÀrpositionen. Till exempel kan risken med att Àga bitcoin identifieras som att priset riskerar att falla. 

Steg 3: Ta en motposition

Du kan hedga risken genom att ta en position i ett relaterat instrument som förvÀntas röra sig i motsatt riktning mot den identifierade risken. 

MÄlet med hedging Àr inte att tjÀna pengar utan att skydda mot förluster. Vinsten pÄ hedgingpositionen bör kompensera förlusterna frÄn huvudpositionen. Det Àr viktigt att komma ihÄg att perfekt hedging Àr sÀllsynt. Hedging innebÀr ocksÄ ofta kostnader, sÄ du mÄste övervÀga hedgingens kostnadseffektivitet.

Hur fungerar hedging inom krypto?

Hedging inom krypto följer samma princip som hedging pÄ traditionella finansmarknader. Det handlar om att ta en position i en relaterad tillgÄng som förvÀntas röra sig i motsatt riktning mot den primÀra positionen. 

HÀr Àr sju sÀtt som en investerare kan anvÀnda hedging pÄ kryptomarknader. Vissa eller alla av dessa kanske inte Àr tillgÀngliga i vissa jurisdiktioner, sÄ du mÄste se till att alla hedgingstrategier du anvÀnder överensstÀmmer med lokala bestÀmmelser. 

Var och en av dessa strategier kommer med egna risker och kostnader, sÄ det Àr viktigt att förstÄ dessa innan du fortsÀtter. 

Terminskontrakt 

Kryptoterminskontrakt gör att investerare kan köpa eller sÀlja en kryptovaluta till ett förutbestÀmt pris vid ett specifikt framtida datum. Detta kan anvÀndas för att hedga mot potentiella prisförÀndringar. Om du till exempel Àger bitcoin och fruktar att priset kan sjunka kan du sÀlja ett bitcoin-terminskontrakt. Om priset pÄ bitcoin sjunker skulle vinsten frÄn terminskontraktet kompensera förlusten i dina bitcoin-innehav.

Optionskontrakt

Kryptooptioner ger innehavaren rÀtten, men inte skyldigheten, att köpa (köpoption) eller sÀlja (sÀljoption) den underliggande kryptovalutan till ett fast pris inom en viss tidsperiod. Om du har bitcoin och oroar dig för ett prisfall kan du köpa en sÀljoption. Om priset pÄ bitcoin sjunker skulle ökningen av sÀljoptionens vÀrde kompensera förlusten i bitcoinvÀrdet.

Kontrakt för skillnad (CFD) 

Skillnadskontrakt kan anvÀndas som ett hedgingverktyg för kryptoexponering. Ett skillnadskontrakt Àr en derivatprodukt som lÄter dig spekulera i prisrörelserna för en underliggande tillgÄng utan att faktiskt Àga tillgÄngen. Du ingÄr vanligtvis ett avtal med en mÀklare för att byta skillnaden i tillgÄngens pris frÄn det att kontraktet öppnas till nÀr det stÀngs.

Om du till exempel innehar bitcoin och vill sÀkra dig mot prissÀnkningar skulle du öppna en kort (sÀlj) position pÄ bitcoin-skillnadskontraktet. Vinsten du gör pÄ skillnadskontraktspositionen bör kompensera förlusten pÄ dina Bitcoin-innehav om priset sjunker.

BestÀndiga byteskontrakt

BestÀndiga byteskontrakt spÄrar priset pÄ en underliggande tillgÄng som bitcoin och syftar till att ge en kontinuerlig handelsmöjlighet utan utgÄngsdatum. De anvÀnder vanligtvis hÀvstÄng, vilket gör att handlare kan öppna större positioner med ett mindre initialt marginalkrav.

Om du till exempel förutser en potentiell prisnedgÄng i bitcoin kan du öppna en kort position pÄ Bitcoin bestÀndiga byteskontrakt. Om priset pÄ bitcoin faller bör vinsterna pÄ det bestÀndiga byteskontraktet kompensera förlusterna i dina bitcoin-innehav.

Blankning

Vissa plattformar möjliggör blankning, dÀr du kan lÄna en kryptovaluta, sÀlja den och sedan köpa tillbaka den senare för att returnera den. Om priset sjunker som du förvÀntar dig skulle du göra vinst, vilket kan kompensera förluster i andra investeringar.

Stablecoin 

Stablecoin Ă€r kryptovalutor vars pris Ă€r knutet till en reserv av tillgĂ„ngar, vanligtvis en fiat-valuta. Om du Ă€r rĂ€dd för en nedgĂ„ng pĂ„ marknaden kan du konvertera nĂ„gra av dina flyktiga kryptotillgĂ„ngar till stablecoin. Även om du inte drar nytta av en marknadsuppgĂ„ng, skulle du skyddas frĂ„n en nedgĂ„ng.

Diversifiering

Att hÄlla en rad olika kryptovalutor eller diversifiering kan ocksÄ fungera som en sÀkring. Olika kryptor kan reagera olika pÄ marknadsförÀndringar. Om en faller kan en annan stiga och kompensera den förlusten. 

Ett exempel pÄ att hedga din Bitcoin-position

LÄt oss sÀga att du Àger 10 000 USD i BTC och vill sÀkra dig mot en eventuell minskning av priset. Du kan övervÀga att göra följande för att hedga din position. 

Antag att bitcoin för nÀrvarande handlas till 50 000 USD. Du kan köpa en sÀljoption som ger dig rÀtt att sÀlja Bitcoin till 50 000 USD vid ett framtida datum. LÄt oss sÀga att du betalar en premie pÄ 500 USD för denna option (faktiska priser beror pÄ marknadsförhÄllandena). 

Om bitcoins pris sjunker till 40 000 USD kan du utnyttja din option och sÀlja din bitcoin för 50 000 USD, vilket minskar dina förluster avsevÀrt. Kostnaden för denna hedging skulle vara den premie du betalade för optionen. I det hÀr exemplet skulle du behöva 0,2 BTC för att tÀcka din portfölj. Kostnaden skulle vara 0,01 BTC (500 USD/50 000 USD).

Alternativt kan du sÀlja ett terminskontrakt för bitcoin. LÄt oss sÀga att du sÀljer ett terminskontrakt för 0,2 BTC och gÄr med pÄ att sÀlja Bitcoin till 50 000 USD pÄ en mÄnad. Om bitcoin-priset sjunker till 40 000 USD kan du köpa 0,2 BTC till det lÀgre priset för att uppfylla ditt kontrakt och dÀrmed effektivt sÀlja din bitcoin till 50 000 USD och kompensera förlusterna i din portfölj. Men om bitcoin-priset ökar, skulle du fortfarande vara skyldig att sÀlja till 50 000 USD och eventuellt missa nÄgra prisvinster.

Risker med hedging inom krypto

Hedgingstrategier innebÀr i allmÀnhet risker och kostnader. Optionspremier kan vara dyra, terminskontrakt kan begrÀnsa dina potentiella vinster och stablecoin Àr beroende av utfÀrdarens solvens. Diversifiering kan hjÀlpa till att fördela risken, men förhindrar inte nödvÀndigtvis aförluster. 

Kom ihÄg att övervÀga följande risker innan du implementerar hedging. 

Kostnader

Hedging innebÀr vanligtvis kostnader. Till exempel krÀver köpoptioner betalning av en premie, som kan vara betydande beroende pÄ marknadsförhÄllandena. PÄ samma sÀtt kan terminskontrakt innebÀra mÀklare och andra avgifter.

BegrÀnsad uppsida

Hedgingstrategier begrÀnsar ofta potentiella vinster. Om du till exempel anvÀnder terminskontrakt för att hedga mot ett prisfall och priset stiger istÀllet begrÀnsas dina vinster till terminskontraktspriset.

Motpartsrisk

Motpartsrisken Àr sÀrskilt betydande med over-the-counter derivat eller nÀr stablecoin anvÀnds som hedgingverktyg. Om motparten misslyckas med att upprÀtthÄlla avtalets slut kan det leda till förluster. NÀr det gÀller stablecoin finns risken att utfÀrdaren kanske inte kan behÄlla sin peg till den underliggande tillgÄngen.

Utföranderisk

Det finns en risk att din hedingstrategi kanske inte fungerar som förvÀntat pÄ grund av marknadsförhÄllandena. Till exempel kanske optioner och terminskontrakt inte ger förvÀntat skydd pÄ grund av extrema prisrörelser pÄ mycket volatila marknader.

Regleringsrisk

Regleringsmiljön för kryptovalutor och relaterade finansiella instrument utvecklas och varierar beroende pĂ„ jurisdiktion. Ändringar i regelverk kan pĂ„verka vĂ€rdet och tillgĂ„ngen pĂ„ vissa hedginginstrument. Du mĂ„ste förstĂ„ de lagstadgade kraven i din lokala jurisdiktion och alltid vara kompatibel. 

Likviditetsrisk

Vissa hedginginstrument kan vara illikvida, vilket innebÀr att de inte lÀtt kan köpas eller sÀljas utan att orsaka en betydande prisförÀndring. Detta kan göra det svÄrt att komma in eller lÀmna positioner.

Komplexitet

Slutligen kan hedgingstrategier vara komplexa och krÀva en djup förstÄelse för finansmarknaderna, sÀrskilt de med hÀvstÄng. Misstag eller missförstÄnd kan leda till betydande förluster.

Tips för hedging inom krypto

Hedging Àr komplicerat och krÀver en djup kunskap om de finansiella marknaderna. Det Àr verkligen inget för nybörjare och Àven erfarna handlare mÄste vara försiktiga nÀr de hedgar. HÀr Àr nÄgra tips nÀr du anvÀnder hedgingstrategier inom krypto. 

FörstÄ riskerna

Innan du implementerar nÄgon hedgingstrategi, se till att du förstÄr de dÀrmed sammanhÀngande riskerna och potentiella nackdelarna. Alla finansiella instrument och strategier har sina för- och nackdelar och det Àr viktigt att veta vad du ger dig in pÄ innan du förbinder dig.

Diversifiera

LĂ€gg inte alla Ă€gg i samma korg. ÖvervĂ€g att investera i en mĂ€ngd olika kryptovalutor och till och med födela din investering över olika tillgĂ„ngsklasser. Detta kan skydda dig mot volatilitet i en viss tillgĂ„ng.

Komplicera inte processen

Det kan vara frestande att anvÀnda komplexa hedgingstrategier i ett försök att maximera vinsten eller minimera förluster. Komplexitet medför emellertid ofta ytterligare risk. Om du inte Àr en sofistikerad investerare Àr enklare strategier oftast bÀttre.

Sammanfattningsvis 

Hedging Àr effektivt för att kompensera potentiella förluster som din portfölj kan drabbas av nÀr den anvÀnds effektivt, men hedging krÀver djup kunskap och Àr inte för alla. Du mÄste noggrant studera villkoren, marginalkraven, avgifterna och hÀvstÄngsoptionerna nÀr du anvÀnder hedgingstrategier. 

Se till att du har en gedigen förstÄelse för de dÀrmed sammanhÀngande riskerna och potentiella kostnaderna. Du mÄste kontinuerligt övervaka marknadsförhÄllandena och hantera din riskexponering samtidigt som du stÀndigt justerar dina positioner. 

Du bör ocksÄ anvÀnda riskhanteringsverktyg som stoppa förlust-ordrar för att begrÀnsa potentiella förluster eller sÀkra vinster. Slutligen, övervÀga att söka vÀgledning frÄn en finansiell rÄdgivare innan du deltar i dessa handelsaktiviteter.

Mer information: 


Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehĂ„ll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmĂ€n information och utbildningsĂ€ndamĂ„l, utan representation eller garanti av nĂ„got slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rĂ„dgivning. Det Ă€r inte heller avsett att rekommendera köp av nĂ„gon specifik produkt eller tjĂ€nst. Du bör söka efter din egen rĂ„dgivning frĂ„n lĂ€mpliga professionella rĂ„dgivare. I de fall dĂ„ artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör Ă„sikterna som uttrycks denna tredje part och Ă„terspeglar inte nödvĂ€ndigtvis Binance Academys Ă„sikter. LĂ€s vĂ„r fullstĂ€ndiga ansvarsfriskrivning hĂ€r för mer information. Priserna pĂ„ digitala tillgĂ„ngar kan vara volatila. VĂ€rdet pĂ„ din investering kan gĂ„ ner eller upp och du kanske inte fĂ„r tillbaka det investerade beloppet. Du Ă€r sjĂ€lv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan Ă„dra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rĂ„dgivning. Se vĂ„ra anvĂ€ndarvillkor och vĂ„r riskvarning för mer information.