Τι είναι το First Digital USD (FDUSD);
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το First Digital USD (FDUSD);

Τι είναι το First Digital USD (FDUSD);

Έχει δημοσιευτεί Aug 16, 2023Έχει ενημερωθεί Dec 11, 2023
6m

TL;DR

  • Το First Digital (FDUSD), που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2023, είναι ένα stablecoin που υποστηρίζεται από αποθεματικά και εκδίδεται από μια θυγατρική της First Digital Limited, μιας χρηματοπιστωτικής εταιρείας με έδρα το Χονγκ Κονγκ. 

  • Το FDUSD κυκλοφόρησε στα δίκτυα Ethereum και BNB Chain, ενώ στο μέλλον σκοπεύει να εκδοθεί και σε άλλα blockchain. 

  • Το FDUSD παρέχει αναφορά "βεβαίωσης αποθεματικού" που ελέγχεται από ανεξάρτητους ελεγκτές για να αποδείξει ότι το FDUSD υποστηρίζεται πλήρως από ισοδύναμη αξία μετρητών ή ισοδύναμων μετρητών. 

Τι είναι το First Digital USD (FDUSD);  

Το First Digital (FDUSD) είναι ένα stablecoin που εκδίδεται από την FD121 Limited, θυγατρική της First Digital Limited, μιας χρηματοπιστωτικής εταιρείας με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Το FDUSD, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2023, έχει σκοπό να υποστηρίζεται από ένα δολάριο ΗΠΑ ή περιουσιακό στοιχείο ισοδύναμης αξίας που διακρατείται σε αποθεματικά στον καθορισμένο θεματοφύλακά του, την First Digital Trust Limited. 

Ως εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων που είναι καταχωρισμένη υπό τη δικαιοδοσία της νομοθεσίας του Χονγκ Κονγκ, η First Digital Trust Limited υποχρεούται να φυλάσσει όλα τα αποθεματικά FDUSD σε ξεχωριστούς λογαριασμούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει συγχώνευση των αποθεματικών FDUSD με άλλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Επίσης, τα αποθεματικά πρέπει υποχρεωτικά να διακρατούνται σε μετρητά ή άκρως ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, συμβάλλει στη διασφάλιση της αναλογίας 1:1 για την υποστήριξη του FDUSD. 

Ο εκδότης του FDUSD δημοσιεύει μια αναφορά "βεβαίωσης αποθεματικών" που ελέγχεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, προκειμένου να αποδείξει ότι ο όγκος των FDUSD που κυκλοφορούν υποστηρίζεται πλήρως από ισοδύναμη αξία μετρητών ή ισοδύναμων μετρητών, τα οποία βρίσκονται σε θεματοφύλαξη

Το FDUSD εκδόθηκε στα δίκτυα Ethereum και BNB Chain κατά την κυκλοφορία του, αλλά στο μέλλον σκοπεύει να εκδοθεί και σε άλλα blockchain. Καθώς κυκλοφορούν ήδη πολλά stablecoin στην αγορά, το FDUSD αποσκοπεί στο να προσφέρει επιπλέον μέσα διαφοροποίησης στους χρήστες που θέλουν να χρησιμοποιούν stablecoin. 

Γιατί είναι χρήσιμο το FDUSD; 

Τα κρυπτονομίσματα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των νομισμάτων fiat ως μέσο πληρωμής και σε άλλες περιπτώσεις χρήσης, καθώς προσφέρουν ταχύτερες συναλλαγές και χαμηλότερες προμήθειες, ενώ παράλληλα είναι πιο ασφαλή και προστατεύουν το απόρρητο. 

Τα stablecoin όπως το FDUSD είναι ψηφιακά εγγενή μέσα που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν σταθερή αξία, βοηθώντας έτσι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος και της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Τα stablecoin όπως το FDUSD δίνουν τη δυνατότητα στα νομίσματα fiat να εκπροσωπούνται στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, ενώ παράλληλα μπορούν να κυκλοφορούν πιο ελεύθερα και αποτελεσματικά. 

Ποιες είναι οι περιπτώσεις χρήσης του FDUSD;  

Το FDUSD προσφέρει διάφορες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 

1. Εμβάσματα 

Το FDUSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορες και οικονομικά αποδοτικές διασυνοριακές συναλλαγές, παρέχοντας έτσι μια οικονομική επιλογή για υπηρεσίες εμβασμάτων. Συγκριτικά με τα παραδοσιακά τραπεζικά εμβάσματα ή μεταφορές, τα stablecoin, όπως το FDUSD, έχουν πολύ χαμηλότερες προμήθειες και οι συναλλαγές ολοκληρώνονται ταχύτερα. 

2. Λύσεις πληρωμών

Παρομοίως, το FDUSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις και ιδιώτες για τη διεκπεραίωση πληρωμών με χαμηλότερες προμήθειες και ταχύτερη διεκπεραίωση. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις διεθνείς συναλλαγές, για τις οποίες οι παραδοσιακοί τρόποι πληρωμής συχνά χρεώνουν επιπλέον προμήθειες μετατροπής νομίσματος και διασυνοριακών μεταφορών. 

3. Αντιστάθμιση και μεταβλητότητα των τιμών 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα στις αγορές κρυπτονομισμάτων, το FDUSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντιστάθμιση και βάση σταθερότητας σε περιόδους μεταβλητότητας των τιμών. Οι επενδυτές μπορούν να μετατρέψουν άλλα κρυπτονομίσματα σε stablecoin όπως το FDUSD, προκειμένου να κατοχυρώσουν κέρδη ή να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους από ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς. 

4. Χρήσεις στο DeFi 

Όπως συμβαίνει και με άλλα stablecoin, το FDUSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές DeFi για υπεργολαβία απόδοσης, δανεισμό, δανειοδότηση και ενέργειες Staking. 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του FDUSD; 

Το FDUSD συνεπάγεται ορισμένους παράγοντες κινδύνου που οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι: 

1. Κίνδυνοι αποσύνδεσης 

Ο μηχανισμός σύνδεσης του FDUSD εξαρτάται από την ικανότητα των αποθεματικών του να υποστηρίζουν την εξόφληση του FDUSD στην ονομαστική του αξία ανά πάσα στιγμή για όλες τις απαιτήσεις εξόφλησης. Επομένως, η ασφάλεια και η ρευστότητα των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων είναι το ζητούμενο για τη σταθερότητα του FDUSD. Τα αποθεματικά του FDUSD διακρατούνται με θεματοφύλαξη από τρίτους και μπορεί να ποικίλουν από άκρως ρευστά έως μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία. Υπάρχουν κίνδυνοι από την πιθανή αποτυχία του εκδότη να ανταποκριθεί στις υποστηριζόμενες δυνατότητες του stablecoin, όπως η ονομαστική του αξία και η έγκαιρη εξόφληση στην ονομαστική του αξία. 

2. Λειτουργικοί κίνδυνοι 

Το FDUSD διατρέχει λειτουργικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων απάτης και των κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Το FDUSD βασίζεται σε υπηρεσίες τρίτων, όπως ανταλλακτήρια και υπηρεσίες θεματοφύλαξης, οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε διάφορους λειτουργικούς κινδύνους. Επιπλέον, δεν υπάρχουν αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα για τυχόν ζημίες ή κλοπές περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων, γεγονός που θα μπορούσε να εκθέσει τους χρήστες σε περισσότερους κινδύνους. 

3. Κανονιστικοί κίνδυνοι

Το ρυθμιστικό περιβάλλον για τα stablecoin είναι προς το παρόν αβέβαιο. Οι κανόνες στις διάφορες δικαιοδοσίες διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό και εξελίσσονται ραγδαία, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες του FDUSD. 

4. Κίνδυνοι αντισυμβαλλομένου 

Η λειτουργία του FDUSD συνεπάγεται τη συμμετοχή τρίτων χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, οι οποίοι εκθέτουν τους χρήστες σε κινδύνους αντισυμβαλλομένου. Αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις και σε αύξηση του κόστους, επειδή οι εκδότες stablecoin εξαρτώνται από τα ανταλλακτήρια, τους ειδικούς διαπραγματευτές αγοράς, τις τράπεζες και άλλους φορείς μεταφοράς χρημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξόφληση. 

Συμπεράσματα 

Η αγορά stablecoin αναμένεται να αυξηθεί σε τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ βρισκόταν λίγο πάνω από τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια στα μέσα του 2023, σύμφωνα με τους ερευνητές της αγοράς. Το FDUSD είναι ένα από τα πολλά νέα προϊόντα που προστίθενται στον αναπτυσσόμενο χώρο των stablecoin.

Καθώς η αποδοχή των κρυπτονομισμάτων συνεχίζεται, τόσο τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και οι οντότητες που είναι εγγενείς στα κρυπτονομίσματα, εξετάζουν ολοένα και περισσότερο το ενδεχόμενο να εκδώσουν τα δικά τους stablecoin, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα σε ειδικές αγορές και στο κοινό-στόχο τους. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα έχουν περισσότερες επιλογές όταν αποφασίζουν ποια είναι τα καλύτερα stablecoin για τις ανάγκες τους.

Ωστόσο, ενώ τα stablecoin έχουν πολλά πλεονεκτήματα, δεν είναι απαλλαγμένα από κινδύνους. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να κάνουν λεπτομερή έρευνα πριν ασχοληθούν με οποιοδήποτε stablecoin. Να ελέγχετε πάντα το whitepaper του stablecoin, τις αναφορές αποθεματικών, τα πορίσματα του ελέγχου και τυχόν σχετικές νομικές αποποιήσεις ευθύνης, στοιχεία τα οποία συνήθως διατίθενται στον επίσημο ιστότοπο του stablecoin. 

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών και Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.