Co je FDUSD (First Digital USD)?
Domů
Články
Co je FDUSD (First Digital USD)?

Co je FDUSD (First Digital USD)?

Začátečníci
Zveřejněno Aug 16, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
6m

TL;DR

  • FDUSD (First Digital USD) je stablecoin krytý rezervami, který byl představen v červnu 2023 a který emituje dceřiná společnost finanční firmy First Digital Limited se sídlem v Hongkongu. 

  • FDUSD byl spuštěn na Ethereu a BNB Chainu a v budoucnu se plánuje jeho emise i na dalších blockchainech. 

  • FDUSD zveřejňuje „osvědčení o rezervách“, které ověřili nezávislí auditoři, aby prokázali, že za FDUSD stojí odpovídající hodnota v peněžních prostředcích a jejich ekvivalentech. 

Co je FDUSD (First Digital USD)?  

FDUSD (First Digital USD) je stablecoin, který emituje FD121 Limited, dceřiná společnost finanční firmy First Digital Limited se sídlem v Hongkongu. FDUSD, představený v červnu 2023, má být krytý jedním americkým dolarem nebo aktivem odpovídající hodnoty drženým v rezervách u jmenovaného správce – společnosti First Digital Trust Limited. 

Jako svěřenská společnost registrovaná podle hongkongského práva je společnost First Digital Trust Limited povinna uchovávat všechny rezervy FDUSD na oddělených účtech. To znamená, že nedochází ke směšování rezerv FDUSD s ostatními aktivy společnosti. Rezervy musí být také povinně drženy v hotovosti nebo ve vysoce likvidních aktivech, což podle firmy pomáhá zajistit pro FDUSD krytí v poměru 1:1. 

Emitent FDUSD zveřejňuje „osvědčení o rezervách“, které ověřili nezávislí auditoři, aby prokázali, že za nabídkou FDUSD v oběhu je v úschově držena odpovídající hodnota v peněžních prostředcích a jejich ekvivalentech. 

FDUSD byl uveden na Ethereu a BNB Chainu a v budoucnu se plánuje jeho emise i na dalších blockchainech. Vzhledem k tomu, že na trhu už existuje řada stablecoinů, FDUSD se snaží uživatelům, kteří mají zájem o používání stablecoinů, nabídnout další nástroje pro diverzifikaci

Proč je stablecoin FDUSD užitečný? 

Kryptoměny mají oproti fiat měnám mnoho výhod nejen jako prostředky platby, ale mají i další využití – umožňují rychlejší transakce, nižší poplatky a navíc jsou bezpečnější a chrání soukromí. 

Stablecoiny jako FDUSD jsou nativní digitální nástroje, které jsou navržené tak, aby si udržovaly stabilní hodnotu, a pomáhají tak propojit ekosystém tradičních financí s kryptoměnovým trhem. Stablecoiny jako FDUSD umožňují používat fiat měny ve světě kryptoměn, aniž by to nějak ovlivnilo jejich volný a efektivní pohyb. 

K čemu se FDUSD používá?  

FDUSD má řadu různých možností využití, jako například: 

1. Poukazování plateb 

FDUSD je možné používat k rychlým a levným přeshraničním transakcím, které umožňují ekonomicky výhodné poukazování plateb. V porovnání s tradičními bankovními převody mají stablecoiny jako FDUSD mnohem nižší poplatky a jsou rychlejší. 

2. Platební řešení

FDUSD mohou stejně tak využívat firmy i jednotlivci k rychlejšímu a levnějšímu zpracování plateb. Ocení to obzvlášť u mezinárodních transakcí, u kterých si tradiční platební metody často účtují dodatečné poplatky za konverzi měny a přeshraniční převod. 

3. Zajištění proti cenové volatilitě 

Vzhledem k volatilitě na kryptoměnových trzích je možné FDUSD používat v obdobích volatilních cenových pohybů jako zajištění a stabilizační faktor. Investoři mohou převádět jiné kryptoměny na stablecoiny, jako je FDUSD, a realizovat tak zisky nebo chránit investice před extrémními tržními výkyvy. 

4. Využití v oblasti DeFi 

FDUSD je možno, podobně jako jiné stablecoiny, používat v různých oblastech DeFi k farmaření s výnosy, půjčování, vypůjčování a stakování. 

Jaká rizika souvisí s FDUSD? 

FDUSD má určité rizikové faktory, o kterých by uživatelé měli vědět. Patří mezi ně následující: 

1. Riziko ztráty vazby 

Mechanismus vazby FDUSD na USD závisí na tom, jestli jsou jeho rezervy schopny v daném okamžiku vyplatit USD u všech poptávek po zpětném odkupu. Klíčem ke stabilitě FDUSD je proto bezpečnost a likvidita rezervních aktiv. Rezervy FDUSD drží v úschově třetí strana a mohou být uloženy jak ve vysoce likvidních, tak i nelikvidních aktivech. Proto existují rizika vyplývající z možného nesplnění deklarovaných vlastností stablecoinu ze strany emitenta, včetně jejich nominální hodnoty a včasného vyplacení v nominální hodnotě. 

2. Provozní riziko 

Stablecoin FDUSD je vystaven provozním rizikům, včetně podvodů a kybernetických rizik. FDUSD se spoléhá na služby třetích stran, jako jsou burzy a úschovy, které jsou vystaveny různým provozním rizikům. Navíc v případě ztráty nebo krádeže kryptoměnových aktiv neexistují žádné účinné nápravné prostředky, což může uživatele vystavit dalším rizikům. 

3. Regulatorní riziko

Regulační prostředí v oblasti stablecoinů je v současnosti plné nejistot. Pravidla v různých jurisdikcích se značně liší a rychle vyvíjí, což může mít na fungování FDUSD značný dopad. 

4. Riziko protistrany 

Na provozu FDUSD se podílí finanční zprostředkovatelé třetích stran, kteří uživatele vystavují riziku protistrany. Může se tak stát, že dojde ke zpoždění vyplacení nebo zvýšení nákladů, protože emitenti stablecoinů jsou závislí na burzách, tvůrcích trhu, bankách a dalších službách převádějících peníze. 

Závěrem 

Podle odhadů průzkumů trhu se trh se stablecoiny v příštích pěti letech rozroste na biliony dolarů – aktuálně, v polovině roku 2023, je to jen něco málo přes 100 miliard dolarů. FDUSD je jen jeden z mnoha nových subjektů v této prosperující oblasti stablecoinů.

S pokračující adopcí kryptoměn se tradiční finanční instituce i nativní subjekty z oblasti kryptoměn stále více zajímají o emisi vlastních stablecoinů, které by byly přizpůsobeny jejich segmentu trhu a cílovým skupinám. Uživatelé tak pravděpodobně budou mít při rozhodování o nejlepších stablecoinech pro vlastní potřeby širší výběr.

Přestože stablecoiny přináší řadu výhod, nejsou bez rizika. Uživatelé by měli být opatrní a před použitím libovolného stablecoinu si udělat důkladný průzkum. Vždy si prostudujte bílou knihu stablecoinu, potvrzení o rezervách, výsledky auditu a související právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti, které bývají k dispozici na oficiálním webu stablecoinu. 

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.