Co je MakerDAO (DAI)?
Domů
Články
Co je MakerDAO (DAI)?

Co je MakerDAO (DAI)?

Pokročilí
Zveřejněno Dec 4, 2020Aktualizováno Apr 21, 2023
9m

TL;DR

MakerDAO je projekt decentralizovaných financí (DeFi) se stablecoinem DAI jištěným kryptoměnou a navázaným na americký dolar. Jeho komunita coin spravuje prostřednictvím decentralizované autonomní organizace (DAO). Uživatelé generují DAI uzamykáním kryptoměny v trezoru Maker Vault při určitém likvidačním poměru. Například 125% likvidační poměr vyžaduje 1,25 dolaru v hodnotě kryptoměnového zajištění za každý 1 dolar DAI.

Tento stablecoin je přezajištěn, aby se zohlednily volatilní ceny kryptoměn, a účtuje se také poplatek za stabilitu. Pokud vaše kryptoaktivum klesne pod likvidační poměr, je zlikvidováno a použito k úhradě případných ztrát.

DAI zůstává stabilní, protože jeho DAO kontroluje poplatek za stabilitu a míru úspor DAI. Poplatek za stabilitu ovlivňuje nabídku DAI tím, že mění náklady na ražbu DAI. Míra úspor DAI ovlivňuje poptávku po coinu tím, že mění výnosy investorů ze stakování DAI. Když ve vazbě DAI na americký dolar dojde k posunu, DAO použije tyto dva mechanismy, aby jej vrátila zpět.

DAI má podobné výhody jako jiné stablecoiny a kryptoaktiva. Lze jej snadno převádět po celém světě, používat k platbám nebo uzamykat zisky a ztráty. DAI můžete také použít jako páku a investovat jej do kontraktu míry úspor DAI za úrok.

Aby se uživatelé mohli účastnit správních průzkumů a provádění hlasování, zakoupí si tokeny MKR, které jim dávají hlasovací právo. Ty se používají ke změně poplatku za stabilitu, poplatku za spoření DAI, týmu, chytrých kontraktů a dalších témat.


Úvod

Stablecoiny jsou velmi populární kryptoměny, které představují mezistupeň mezi tradičními financemi a digitálními aktivy. Protože napodobují fiat měnu a zároveň fungují jako kryptoměny, jsou tyto tokeny založené na blockchainu atraktivní pro „uzamčení“ zisků nebo ztrát.

K dnešnímu dni mají největší tržní kapitalizaci stablecoiny kryté fiat měnou. Fungují tak, že udržují zásobu rezerv, které stablecoin kryjí. Oblíbené jsou však i stablecoiny kryté kryptoměnou. V tomto článku prozkoumáme jeden z nejznámějších příkladů MakerDAO a to, jak konkrétně udržuje vazbu v poměru 1 USD s volatilním zajištěním.


Co je MakerDAO?

MakerDAO je projekt Etherea (ETH), který v prosinci 2017 spustil Rune Christensen. Zaměřuje se na vytvoření DAI, stablecoinu jištěného kryptoměnou a navázaného na americký dolar. Místo toho, aby byl ekosystém MakerDAO řízen skupinou vývojářů nebo jedním subjektem, používá pro návrhy a rozhodování o projektu správní token MKR. Tento model správy je znám jako DAO (decentralizovaná autonomní organizace). 

Uživatelé přistupují k MakerDAO prostřednictvím decentralizované aplikace Oasis. Zde mohou vytvářet půjčky se zajištěním, podílet se na správě a spravovat své stávající Maker Vaulty. Tyto interakce se opírají o chytré kontrakty a teorii her, což DAI umožňuje udržovat relativně stabilní hodnotu. DAI lze používat stejně jako stablecoiny kryté fiat měnou a mohou poskytovat stejné výhody.


Co je DAI?

DAI je stablecoin společnosti MakerDAO vázaný na americký dolar a podle tržní kapitalizace patří mezi největší stablecoiny a kryptoměny. Tento token typu ERC-20 má neomezenou nabídku a to tak dlouho, dokud uživatelé budou poskytovat zajištění, které bude generovat další DAI. 
MakerDAO používá k udržení své vazby, místo trezoru s rezervami ve fiat měně, jištění kryptoměnou. Může být trochu záhadou, jak může kryptoměna, která je známá svou volatilitou, poskytovat krytí pro stablecoin. Jednoduše řečeno, kryptoměna, kterou uživatel vloží za účelem vytvoření DAI, má mnohem vyšší hodnotu než stablecoin, který obdrží. To poskytuje dodatečný prostor pro pohyby ceny kryptoměnového zajištění směrem dolů. 

Stejně jako každý jiný stablecoin má DAI při používání několik výhod:

1. Je vhodnější pro výdaje, které vyžadují stabilitu. Maloobchodníci a jednotlivci nechtějí vždy platit v kryptoměnách, které mohou přes noc změnit hodnotu. 
2. DAI využívá všech výhod blockchainu. Stablecoiny jsou převoditelné po celém světě bez bankovního účtu. Pokud jsou správně uloženy, jsou velmi bezpečné.
3. Můžete jej použít k uzamčení zisků nebo ztrát a zajištění proti rizikům. DAI kompenzuje část celkového rizika vašeho portfolia a je užitečným způsobem, jak vstupovat do pozic nebo z nich vystupovat, aniž byste museli opustit chain.


Jak funguje jištění kryptoměnou?

Zajištění je běžný pojem v tradičním financování, se kterým jste se pravděpodobně již setkali. Když si berete půjčku, musíte poskytnout něco hodnotného jako zástavu. To slouží ke krytí půjčky, pokud ji nebudete moci splácet. 

Fyzické jištění a jištění fiat měnou

Dobrým příkladem je zastavárna. Výměnou za hotovostní půjčku můžete odevzdat šperky (zástavu). Poté můžete buď splatit půjčku plus poplatek za vrácení zástavy, nebo umožnit zastavárně, aby si zástavu ponechala a získala zpět svou ztrátu. Zástava funguje jako záchranná síť a stejný koncept platí i pro hypotéky a financování automobilů. V těchto případech slouží jako zástava zboží (nemovitost nebo automobil).

Stablecoiny kryté fiat měnou, jako je BUSD, jsou zajištěny fiat měnou. Uživatel předá svou hotovost (zajištění) a na oplátku obdrží tokeny. Pokud chtějí, mohou tyto tokeny emitentovi vrátit, ale pokud tak neučiní, peníze má stále emitent. Tento mechanismus umožňuje arbitráž, která udržuje BUSD navázaný. Více se o tom dočtete v našem článku Co je stablecoin?

Jištění kryptoměnou

Stablecoin jištěný kryptoměnou, jako je DAI, přijímá místo fiat měny jako zajištění kryptoměnu. Tyto prostředky spravuje chytrý kontrakt s těmito pravidly: vydá X stablecoinových tokenů za Y vložených ETH. A vrátí Z ETH, když je vráceno X stablecoinů. Přesná výše potřebného zajištění záleží na projektu, který token emituje. Tento poměr bude záviset především na volatilitě a riziku aktiva pro zajištění.


Co je přezajištění DAI? 

Obvykle se jako zajištění používají stabilní a relativně málo riziková aktiva, jako jsou fiat měny, drahé kovy a nemovitosti. Jak jsme zmínili, použití kryptoaktiv jako zajištění je pro věřitele rizikovější, protože jejich cena se může prudce měnit. Představte si projekt, který za 400 tokenů vázaných na USD požaduje jako zajištění ETH v hodnotě 400 USD. 

Pokud cena ETH náhle klesne, zajištění nepokryje věřiteli půjčku, kterou poskytl. Řešením je zde přezajištění: věřitel místo toho při půjčce 400 tokenů svého USD stablecoinu požaduje ETH v hodnotě 600 USD.


Co jsou zajištěné dluhové pozice (CDP)?

MakerDAO již léta používá přezajištění k udržení poměrně spolehlivé vazby. Vzhledem k tomu, že proces generování DAI řídí chytré kontrakty, funguje efektivně a bez lidského zásahu. Když si chcete půjčit stablecoin DAI, uzamknete kryptoměnu v chytrém kontraktu CDP. Tento CDP nastaví likvidační poměr, například 1,5x, což znamená, že byste museli poskytnout ETH v hodnotě 150 USD za DAI v hodnotě 100 USD. Pokud uživatel chce, může přidat více a snížit tak riziko. Pokud výše zajištění klesne pod 150 % (1,5x), bude mu účtován sankční poplatek. Uživateli nakonec hrozí i likvidace, pokud nesplatí svůj DAI i s úroky (tzv. poplatek za stabilitu).


Co jsou trezory Maker Vault?

Trezory Maker Vault jsou místem, kde uživatelé vkládají své zástavy a generují DAI. Umožňují používat jako zajištění více různých kryptoměn současně. Trezory Maker Vault také pálí DAI, jakmile je uživatel vrátí. Postup je následující:

1. Podporované kryptoměny vložíte do protokolu Makera.

2. Vkladem se otevře pozice v trezoru Maker Vault.

3. Můžete vybírat DAI určené výší vašeho zajištění. Musíte také zaplatit poplatek za stabilitu.

4. Chcete-li získat svou kryptoměnovou zástavu zpět, splatíte vybrané DAI.

Dai můžete kdykoli vygenerovat nebo vrátit a své zajištění přidat nebo odebrat. Musíte však dodržovat likvidační poměr uvedený v trezoru. Pokud se dostanete pod tento poměr, trezor vaše zajištění zlikviduje.


Jak je možné, že hodnota DAI zůstává stabilní?

Kromě snížení rizika pro MakerDAO jako věřitele pomáhá mechanismus CDP navázat DAI na USD. MakerDAO může také hlasováním měnit poplatek za stabilitu a sazbu úspor DAI (úrok vyplácený stakerům v chytrém kontraktu míry úspor DAI) a manipulovat tak s nabídkou a poptávkou po DAI. Tyto tři nástroje spolupracují na udržení vazby DAI na 1 USD. Podívejme se, jak se to přesně děje:

1. Když DAI klesne pod fixní hodnotu, systém zatraktivní uživatelům splácení dluhů, získání zajištění a pálení DAI. Toho lze dosáhnout zvýšením poplatku za stabilitu, který zdraží půjčky. DAO může také zvýšit sazbu úspor DAI, čímž se zvýší poptávka po investicích do tokenu.

2. Když je DAI nad fixní hodnotou, dochází k opačnému jevu. DAO vytváří pobídky k vytváření DAI, pokud se sníží poplatek za stabilitu. Tím vznikají nové DAI a zvyšuje se celková nabídka. MakerDAO by také mohl snížit poptávku po DAI snížením sazby úspor DAI, což znamená, že investoři se poohlédnou po jiných možnostech, jak získat úrok.


Způsoby použití DAI

Jak již bylo zmíněno, DAI se používá jako jakýkoli jiný stablecoin a má stejné výhody. Dokonce si ho nemusíte sami generovat a můžete si DAI koupit na kryptotrhu, jako je Binance. DAI má také několik jedinečných způsobů použití:

1. Páka – Představte si, že máte ETH v hodnotě 1 000 dolarů a myslíte si, že cena poroste. V současné době však nemáte žádné další prostředky na nákup ETH. Svůj ETH můžete použít jako zajištění, vygenerovat DAI a ten pak použít k nákupu dalších ETH. Pokud cena ETH vzroste a budete chtít provést převod na hotovost, můžete část z nich prodat za tokeny DAI a získat své zajištění zpět. 
2. Míra úspor DAI – Uložením DAI do chytrého kontraktu míry úspor DAI můžete získat úrok. Tato sazba se mění podle toho, jak se DAO snaží kontrolovat cenu DAI.


Kde si mohu DAI koupit?

DAI je k dispozici k nákupu na velkých kryptoměnových burzách, včetně Binance. Po vytvoření účtu a provedení všech kontrol KYC můžete DAI nakoupit přímo pomocí kreditní nebo debetní karty
V horním poli zvolte fiat měnu, kterou chcete zaplatit, a dole vyberte DAI. Poté se zobrazí přehledné pokyny k přidání karty k účtu. Pokud chcete, můžete také použít zobrazení burzy a vyměnit DAI za jinou kryptoměnu.


Jak se mohu zapojit do systému správy MakerDAO?

Abyste mohli v projektu MakerDAO rozhodovat a hlasovat, musíte vlastnit správní token MKR projektu. Token má maximální nabídku 1 005 577 MKR a zhruba 40 % bylo při zavádění rozděleno mezi tým a první investory. Zbytek si DAO ponechala pro budoucí prodej.
Držitelé MKR mohou hlasovat o změně poplatku platformy za stabilitu, sazby úspor DAI, likvidačního poměru a dalších aspektů. Jejich hlasy jsou úměrné množství DAI, které drží. Můžete zamířit na portál správy MakerDAO, podívat se na aktuální hlasování a zúčastnit se ho.

Správní hlasování

Správní průzkumy umožňují uživatelům vytvářet netechnické návrhy, o kterých mohou ostatní držitelé MKR hlasovat. Může se jednat například o změnu správy, cílů, týmu nebo rozpočtů. Správní průzkumy využívají mechanismus preferenčního hlasování, což znamená, že můžete hodnotit volbu z více možností.

Prováděcí hlasování

Prováděcí hlasování se týká technických změn chytrých kontraktů. Návrhy využívají systém průběžného schvalování hlasování, což znamená, že lze vždy zavést nové, konkurenční návrhy. Prováděcí hlasování povede k reálným změnám v kódu chytrého kontraktu, například k úpravě poplatků nebo úrovně zajištění. Prováděcí hlasování jsou potřebná k zavedení některých změn, o kterých se hlasuje ve správním hlasování.


Závěrem

Jako dominantní stablecoin jištěný kryptoměnami je DAI prokazatelně úspěšný. Systém zmírňuje volatilitu kryptoměn, a to vše bez jištění fiat měnou, což je docela úspěch. Neměli byste také zapomínat na jeho význam v historii organizací typu DAO. Je to jedna z nejdéle fungujících a největších DAO, která ukázala cestu mnoha dalším. Pokud se rozhodnete s DAI experimentovat, nezapomínejte, že jsou s ním spojena stejná rizika jako s ostatními stablecoiny.