Jak analyzovat projekty DeFi
Domů
Články
Jak analyzovat projekty DeFi

Jak analyzovat projekty DeFi

Začátečníci
Zveřejněno Jun 1, 2023Aktualizováno Nov 24, 2023
10m

TL;DR

  • Než začnete s analýzou, je nezbytné porozumět základním aspektům projektů DeFi.

  • Investoři by měli identifikovat projekty, u kterých věří jejich využití, a posoudit tým, který za nimi stojí. 

  • Rozhodujícím faktorem pro určení úspěšnosti projektu je i technologie, o kterou se projekt DeFi opírá. 

  • Významnými ukazateli potenciálního úspěchu projektu jsou v neposlední řadě také síla komunity a přijetí uživateli.

K čemu se protokoly DeFi používají?

Prudký rozvoj decentralizovaných financí (DeFi) způsobil ve finančním prostředí revoluci tím, že přinesl řadu inovativních produktů a služeb. Jednotliví investoři teď mají bezprecedentní přístup k finančním službám a produktům, aniž by k tomu potřebovali zprostředkovatele, jako jsou banky nebo tradiční finanční instituce. 

Odvětví DeFi demokratizovalo finance a umožnilo každému, kdo má připojení k internetu, podílet se na činnostech, jako je půjčování, vypůjčování, obchodování a zhodnocování digitálních aktiv. Vzhledem k obrovskému množství projektů, které přichází na trh, je nezbytné vědět, jak projekty DeFi efektivně analyzovat. To znamená, že investoři by si měli před pořízením tokenů udělat důkladnou hloubkovou kontrolu projektu.

Porozumění základům DeFi

Než začnete s analýzou, je nezbytné porozumět základním aspektům projektů DeFi. Decentralizované finance označují finanční aplikace postavené na blockchainových sítích, jejichž cílem je poskytovat alternativy k tradičním finančním službám, které používají otevřený zdrojový kód a nevyžadují kontrolu přístupu ani důvěru. Tyto projekty obvykle nabízí funkce, jako jsou půjčky a výpůjčky, decentralizované burzy a farmaření s výnosy.

Vzhledem k tomu, že tato technologie používá otevřený zdrojový kód a nekontroluje přístup, celá řada jednotlivců a týmů vytváří nejrůznější aplikace s různými možnostmi využití, jako je například možnost poskytnout uživatelům bezprecedentní kontrolu nad osobními údaji a úplné vlastnictví digitálních aktiv. Nováčci by k projektům ze světa DeFi měli přistupovat opatrně a skepticky.

Proč je důležitá hloubková kontrola projektu DeFi?

Vzhledem k jedinečným vlastnostem a rizikům spojeným s rychle se rozvíjejícím odvětvím DeFi jsou hloubkové kontroly nezbytné. Investice do projektů DeFi jsou často spojeny s riziky, jako jsou potenciální podvody typu rug pull (náhlé opuštění projektu zakladateli), hackerské útoky nebo ztráta části či celého kapitálu investora. Důkladné posouzení základů projektu, jeho týmu, technologie a bezpečnostních opatření umožňuje investorům informovaně se rozhodnout a případně se vyhnout potenciálním podvodům nebo špatně realizovaným projektům.

Na základě hloubkové kontroly se mohou investoři informovaně rozhodnout, snížit rizika a identifikovat investiční příležitosti, které odpovídají jejich investičním cílům a toleranci k riziku. Zároveň to pomáhá vytvořit základy pro porozumění složitému a dynamickému prostředí DeFi.

Jednotlivci, kteří chtějí využívat oblast DeFi, by proto měli při zkoumání nových projektů zohlednit následující faktory.

Oblíbené metriky k vyhodnocení protokolu DeFi

Cenné informace o výkonnosti a potenciálu projektů DeFi můžete získat pomocí několika oblíbených metrik. Patří mezi ně například 24hodinový objem, míra inflace, cena a tržní kapitalizace tokenu.

Co je celková uzamčená hodnota (TVL)

Celková uzamčená hodnota je souhrnné množství finančních prostředků uzamčených v protokolu DeFi. Celkovou uzamčenou hodnotu si můžete představit jako celkové množství prostředků uložených v daném protokolu poskytovateli likvidity. Například celková uzamčená hodnota protokolu Uniswap činí k únoru 2023 víc než 4 miliardy dolarů. To znamená, že uživatelé vložili na Uniswap víc než 4 miliardy dolarů. Na základě celkové uzamčené hodnoty můžete posoudit celkový zájem o určitý protokol DeFi, nebo ji můžete použít ke srovnání, který protokol DeFi má uzamčenou největší hodnotu. Schopnost přilákat značnou celkovou uzamčenou hodnotu je obvykle známkou robustnosti.  

Tržní kapitalizace

Tržní kapitalizace vypočítává celkovou hodnotu všech tokenů protokolu DeFi v oběhu. Získáte ji vynásobením aktuální ceny počtem tokenů v oběhu. Tržní kapitalizace hodnotí velikost a celkový význam protokolu. Na tržní kapitalizaci ale musíte nahlížet ve vztahu k dalším faktorům, jako je užitná hodnota, přijetí a konkurenci.

24hodinový objem

Tato metrika měří celkovou hodnotu obchodů provedených v rámci daného protokolu DeFi za 24 hodin. Vysoký 24hodinový objem signalizuje aktivní obchodování a lepší likviditu, což svědčí o živém ekosystému a tržním zájmu. Nízký 24hodinový objem naopak signalizuje nízké nákupy a prodeje tokenů protokolu, což ukazuje na nižší likviditu. Nízký 24hodinový objem může mít různé důvody, včetně nezájmu a nedostatečného využívání obchodníky a investory.

Míra inflace

Dalším důležitým ukazatelem je míra inflace. Míra inflace označuje rychlost, s jakou se na protokolu DeFi vytváří nové tokeny. Nižší míra inflace může být příznivá, protože svědčí o více kontrolované nabídce tokenů a potenciálně vyšší hodnotě v čase. Velmi důležité je ale i posouzení celkové tokenomiky a distribučního modelu, abyste měli jistotu, že protokol dokáže udržet rovnováhu mezi motivací účastníků a zachováním omezeného množství tokenů. Tomuto tématu se ještě budeme věnovat později v tomto článku.

Poměr ceny k tržbám

Poměr ceny k tržbám se používá k určení, jestli je protokol DeFi podhodnocený nebo nadhodnocený. Poměr ceny k tržbám vypočítáte vydělením plně zředěné tržní kapitalizace protokolu DeFi jeho ročním obratem. Čím nižší tento poměr je, tím víc může být protokol podhodnocený, a naopak. Funguje podobně jako poměr ceny k tržbám na tradičních finančních trzích, který zjišťuje, jestli je akcie podhodnocená nebo nadhodnocená.  

Počet jedinečných adres

Počet jedinečných adres peněženek je metrika, která měří počet uživatelů daného protokolu DeFi. Jedná se o ukazatel podobný počtu jedinečných uživatelů tradičních aplikací Webu 2, kterým se kontroluje zapojení uživatelů. Rostoucí počet adres může být dobrým ukazatelem rostoucí obliby a přijetí. Dejte si ale pozor, tuto metriku je možné zmanipulovat. Investoři by ji měli používat v kombinaci s dalšími ukazateli. 

Posuzování týmu za projektem DeFi

Investoři by měli identifikovat projekty DeFi, u kterých věří jejich využití, a posoudit tým, který za nimi stojí. Mohou na to jít například prozkoumáním oficiálního webu nebo bílé knihy projektu, řídicího týmu, předchozích pracovních zkušeností členů týmu a další dokumentace týkající se členů týmu a jejich odborných znalostí. 

Dívejte se po zkušených vývojářích, poradcích a odbornících z oboru, kteří za sebou mají úspěšné projekty. Zhodnoťte transparentnost týmu, jeho schopnost reagovat a komunikaci s komunitou na platformách, jako je Twitter, Reddit, Telegram nebo Discord. Aktivní zapojení v otevřených komunikačních kanálech a pravidelné aktualizace o vývoji projektu jsou pozitivní známkou toho, že takový tým svým projektem usiluje o vyřešení daného problému.

Na druhou stranu může investor při počátečním průzkumu zjistit, že tým stojící za projektem nereaguje na sociálních sítích nebo že jeho činnost není dostatečně transparentní. Tyto faktory sice nemusí nutně svědčit o podvodu, ale jsou to varovné signály a investoři by k takovým projektům měli přistupovat obezřetněji.

Posuzování technologie projektu DeFi

Rozhodujícím faktorem pro určení úspěšnosti projektu je i technologie, o kterou se projekt DeFi opírá. Jedním z klíčových aspektů, které je třeba posoudit, je blockchainová platforma, na které projekt stojí. 

Oblíbenou volbou je například síť Ethereum, která aplikacím z oblasti DeFi nabízí robustní a zavedenou infrastrukturu. Slibnými alternativami pro škálovatelné aplikace z oblasti DeFi jsou i jiné blockchainy první vrstvy. Uživatelé, kteří chtějí investovat do tokenů z oblasti DeFi, by měli zvážit výhody a nevýhody podkladového blockchainu a rozhodovat se informovaně.

Dalším důležitým aspektem je posouzení chytrých kontraktů, na kterých projekt DeFi stojí. Chytré kontrakty jsou samovykonatelné smlouvy uložené na blockchainu, které mají své podmínky zapsané přímo v kódu. U projektů z oblasti DeFi je nezbytné, aby pravidelně auditovaly své chytré kontrakty. Audity nemusí nutně zaručovat bezpečnost, ale minimalizovat potenciální zranitelná místa a chránit prostředky uživatelů. Prověření historie auditů chytrých kontraktů projektu vám může objasnit, jak se tým snaží uživatele chránit.

Dalším klíčovým aspektem tokenů projektů DeFi je interoperabilita, která zajišťuje bezproblémovou komunikaci a interakci mezi různými platformami a protokoly. Usnadňuje přenos, obchodování a využívání tokenů napříč různými decentralizovanými aplikacemi a blockchainovými sítěmi. Než se investoři rozhodnou do nějakého tokenu projektu DeFi investovat, měli by si ověřit, do jaké míry je interoperabilní.

Analýza tokenomiky projektů DeFi

Tokenomika je označení pro ekonomiku projektu tokenu a nabízených pobídek. Investoři by měli začít pochopením účelu tokenu v rámci ekosystému a jeho distribučního modelu. 

Sem patří zkoumání faktorů, jako je celková nabídka dostupných tokenů nebo způsob jejich přidělování různým stranám. Těmito stranami mohou být členové týmu, členové komunity, poradci nebo jiné zúčastněné strany. Distribuční model pomáhá stanovit počáteční distribuci tokenů a může ovlivnit faktory, jako je decentralizace, správa projektu a možnost manipulace s trhem.

Důležité jsou i mechanismy emise tokenů. Tyto mechanismy mohou zahrnovat těžbu, stakování nebo jiné metody, kterými se v průběhu času vytváří a distribuují nové tokeny. Vyhodnocením těchto mechanismů mohou investoři zjistit, jestli je token inflační nebo deflační, jestli má omezené množství a jakou motivaci poskytuje účastníkům.

Zásadní je také posouzení zdrojů příjmů projektu. Pochopením toho, jak projekt vytváří příjmy a udržuje svůj provoz, získáte přehled o potenciální hodnotě a udržitelnosti tokenu. Může jít například o příjmy z transakčních poplatků, používání platformy nebo jiných zdrojů.

Kontrola bezpečnostních opatření

Vzhledem k tomu, že narušení bezpečnosti nejsou v oblasti DeFi ojedinělá, je důležité posoudit i bezpečnostní opatření projektu. Zajímejte se o pravidelné audity prováděné renomovanými externími firmami. Obvykle jsou dobrým znamením, že projekt aktivně pracuje na identifikaci potenciálních zranitelných míst, aby zajistil bezpečnost chytrých kontraktů. 

Dalším ukazatelem toho, že projekt nebere zabezpečení na lehkou váhu, jsou programy odměn za nalezené chyby. Tyto programy fungují tak, že organizace stanoví konkrétní kritéria, pokyny a odměny pro osoby, které objeví a zodpovědně zveřejní oprávněné bezpečnostní chyby. Programy mají často definovaný rámec, který určuje systémy, software nebo platformy způsobilé k vyhledávání chyb.

Když lovec chyb objeví zranitelné místo, může organizaci zaslat podrobnou zprávu, ve které uvede problém, jeho dopad a kroky k jeho odstranění. Organizace pak nahlášené zranitelné místo ověří, a pokud je oprávněné, lovci chyb za něj poskytne nějakou odměnu nebo předem stanovenou finanční částku.

Ochota zapojit se do tohoto procesu odhalování zranitelných míst může značit odhodlání projektu udržovat si přehled o potenciálních zranitelných místech a podnikat proaktivní kroky k jejich minimalizaci.

Analýza komunit a přijetí projektu DeFi

Významnými ukazateli potenciálního úspěchu projektu jsou v neposlední řadě také síla komunity a přijetí uživateli. Tyto ukazatelé poskytují cenné informace o úspěšnosti projektu, vyhlídkách na budoucí růst a celkovém tržní přijetí.

Zapojení komunity do projektu je nezbytné k hlubšímu pochopení postojů, aktivní účasti a celkového přijetí. Tato interakce vám umožní posoudit v rámci komunity úroveň podpory, zapojení a důvěry.

Řadu informací o komunitě kolem projektu poskytují platformy sociálních sítí, jako je Twitter, Reddit, Telegram nebo Discord. Investoři by na těchto platformách měli sledovat diskuse, komentáře a úroveň aktivity a hledat známky pozitivního sentimentu, aktivních diskuzí a rostoucího počtu sledujících. Pozitivní sentiment svědčí o důvěře a nadšení komunity pro projekt.

Závěrem

Analýza projektu DeFi je klíčový proces pro všechny, kteří se chtějí ohledně investice do rychle se rozvíjejícího odvětví decentralizovaných financí informovaně rozhodovat. Zvážením faktorů, jako je projektový tým, technologie, tokenomika, zabezpečení a zapojení komunity, mohou investoři získat komplexní představu o potenciálu projektu.

Přesto je důležité, abyste nikdy neinvestovali víc, než o kolik si můžete dovolit přijít. Výše uvedené faktory jsou sice pro informovaná rozhodnutí klíčové, ale tento seznam není vyčerpávající a investoři by měli být obezřetní a k projektům z oblasti DeFi přistupovat obezřetně.

Související články: 

Co v oblasti DeFi znamená reálný výnos?

Čtyři způsoby, jak si dělat vlastní průzkum DeFi výnosových farem

Jak umělá inteligence ovlivní DeFi: sliby a iluze

Co jsou v oblasti DeFi bleskové půjčky?

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.