Как да анализирате DeFi проекти
Начало
Статии
Как да анализирате DeFi проекти

Как да анализирате DeFi проекти

Начинаещ
Публикувано Jun 1, 2023Актуализирано Nov 24, 2023
10m

Резюме

  • Преди да се потопите в процеса на анализ, важно е да разберете основните аспекти на DeFi проектите.

  • Инвеститорите трябва да идентифицират проектите, които изпълняват случаите на употреба, в които вярват, и да оценят екипа зад тях. 

  • Технологията, която е в основата на даден DeFi проект, също е решаващ фактор за определяне на неговата жизнеспособност и ефективност. 

  • Силата на общността на даден проект и приемането му от потребителите също са важни показатели за неговия потенциален успех.

За какво се използват DeFi протоколите?

Експлозивният растеж на децентрализираните финанси (DeFi) революционизира финансовия пейзаж, предлагайки разнообразие от иновативни продукти и услуги. В резултат на това хората вече имат безпрецедентен достъп до финансови услуги и продукти без нужда от посредници като банки или традиционни финансови институции. 

DeFi демократизира финансите, позволявайки на всеки с интернет връзка да участва в дейности, като кредитиране, вземане на заеми, търговия и печелене на награда върху своите цифрови активи. Въпреки това, с многобройни проекти, които навлизат на пазара, е от решаващо значение да разберете как да анализирате ефективно DeFi проектите. Това означава, че инвеститорите трябва да проведат задълбочена проверка на даден проект, преди да придобият неговите токени.

Разбиране на основите на DeFi

Преди да се потопите в процеса на анализ, важно е да разберете основните аспекти на DeFi проектите. DeFi се отнася до финансови приложения, изградени на блокчейн мрежи, които имат за цел да осигурят отворени, без разрешение и надеждни алтернативи на традиционните финансови услуги. Тези проекти обикновено предлагат функции като кредитиране и вземане на заеми, децентрализирани борси и фарминг на доходност.

Като се има предвид отвореният характер на тази технология без разрешение, има широк набор от лица и екипи, които изграждат различни приложения, покриващи многобройни случаи на употреба, като например предоставяне на безпрецедентен контрол на потребителите върху техните лични данни и пълна собственост върху техните цифрови активи. Новите участници в света на DeFi трябва да подхождат към тези проекти с повишено внимание и скептицизъм.

Защо надлежната проверка при DeFi е толкова важна?

Провеждането на надлежна проверка при DeFi е от съществено значение поради уникалните характеристики и рискове, свързани с този бързо развиващ се сектор. Инвестициите в DeFi често включват рискове, като потенциални „дърпания на килими“ (rug pulls), хакове и загуба на част или целия капитал на инвеститора. Задълбочената оценка на основите на проекта, екипа, технологията и мерките за сигурност позволява на инвеститорите да вземат информирани решения и евентуално да избегнат потенциални измами или лошо изпълнени проекти.

Чрез извършване на надлежна проверка инвеститорите могат да вземат информирани решения, да намалят рисковете и да идентифицират инвестиционни възможности, които са в съответствие с техните инвестиционни цели и толерантност към риск. Тя помага да се създаде основа от знания и разбиране, необходими за навигиране в сложния и динамичен пейзаж на DeFi.

Това изисква хората, които искат да се включат в пространството на DeFi, да подходят към нови проекти, като същевременно имат предвид следните фактори.

Популярни показатели, които помагат да се оцени даден DeFi протокол

Има няколко популярни показателя, които могат да осигурят ценна представа за ефективността и потенциала на DeFi проектите. Те включват 24-часов обем на токена, ниво на инфлация, цена и пазарна капитализация.

Обща заключена стойност (TVL)

Общата заключена стойност или TVL е общата сума на средствата, заключени в даден DeFi протокол. Можете да мислите за TVL като общата сума на средствата, депозирани от доставчиците на ликвидност към един протокол. Например TVL на Uniswap е над $4 млрд. към февруари 2023 г. Това означава, че потребителите са депозирали над $4 млрд. в Uniswap. Можете да разгледате TVL, за да оцените общия интерес към определен DeFi протокол, или да го използвате сравнително, за да видите кой DeFi протокол „заключва“ по-голяма стойност от други. Привличането на голям TVL обикновено е знак за устойчивост.  

Пазарна капитализация

Пазарната капитализация изчислява общата стойност на предлагането в обращение на токени на даден DeFi протокол. Получава се чрез умножаване на текущата цена на токен по броя на токените в обращение. Пазарната капитализация предлага цялостна оценка на размера и известността на протокола. Важно е обаче да се вземе предвид пазарната капитализация във връзка с други фактори, като полезността на протокола, приемането и конкуренцията.

24-часов обем

24-часовият обем измерва общата стойност на сделките, извършени в рамките на конкретен DeFi протокол за период от 24 часа. Високият обем за 24 часа показва активна търговия и по-добра ликвидност, което предполага жизнена екосистема и пазарен интерес. Ниският 24-часов обем, от друга страна, сигнализира за ниска покупка и продажба на токените на протокола, което показва по-ниска ликвидност. Ниският 24-часов обем може да има няколко последици, включително липса на интерес или участие от търговци и инвеститори.

Процент на инфлация

Друг важен показател, който трябва да имате предвид, е нивото на инфлация. Нивото на инфлация се отнася до скоростта, с която се създават нови токени в рамките на DeFi протокол. По-ниското ниво на инфлация може да бъде благоприятно, тъй като показва по-контролирано предлагане на токени и потенциално по-висока стойност във времето. Въпреки това е от решаващо значение да се оцени цялостната токеномика и модел на разпределение, за да се гарантира, че протоколът постига баланс между стимулиране на участниците и поддържане на недостига на токени. Тази тема ще бъде разгледана допълнително в тази статия.

Съотношение цена/продажби

Съотношението цена/продажби се използва, за да се определи дали даден DeFi протокол е подценен или надценен. За да изчислите съотношението цена/продажби, разделете напълно разредената пазарна капитализация на DeFi протокол на неговия годишен приход. Колкото по-ниско е съотношението, толкова по-подценен може да е протоколът и обратното. Това работи подобно на начина, по който съотношението цена/продажби се използва на традиционните финансови пазари, за да се види дали дадена акция е подценена или надценена.  

Брой уникални адреси

Броят на уникалните адреси на портфейла е показател, който измерва броя на участниците в определен DeFi протокол. Това е мярка, подобна на уникалните потребители за традиционните Web2 приложения, които калибрират ангажираността на потребителите. Нарастващият брой адреси може да бъде добър индикатор за нарастваща популярност и приемане. Важно е да се отбележи, че този показател може да бъде манипулиран и инвеститорите трябва да го използват в комбинация с други индикатори. 

Оценяване на екипа на DeFi проекта

Инвеститорите трябва да идентифицират DeFi проекти, които отговарят на случаите на употреба, в които вярват, и да оценят екипите зад тях. Това може да стане чрез преглед на официалния уебсайт на проекта, бялата книга, ръководния екип, миналия трудов опит на член на екипа и друга документация, свързана с членовете на екипа и техния опит. 

Потърсете опитни разработчици, съветници и експерти в индустрията с опит в успешни проекти. Оценете прозрачността, отзивчивостта и ангажираността на екипа с общността в платформи като Twitter, Reddit, Telegram и Discord. Активното участие в отворени комуникационни канали и редовните актуализации за развитието на проекта са положителни знаци, че екипът зад проекта е ангажиран със случая на употреба, с който се опитват да се справят.

От друга страна, първоначалното проучване на инвеститор може да разкрие, че екипът зад даден проект не реагира в социалните медии или има малко прозрачност относно екипа. Въпреки че тези фактори не са непременно индикации за измама, те са червени флагове и инвеститорите трябва да внимават да се включват в тези проекти.

Оценяване на DeFi технологията

Технологията, която е в основата на даден DeFi проект, е решаващ фактор за определяне на неговата жизнеспособност и ефективност. Един от ключовите аспекти, които трябва да се вземат предвид, е блокчейн платформата, върху която е изграден проектът. 

Ethereum, например, е популярен избор, предлагащ стабилна и установена инфраструктура за DeFi приложения. Други блокчейни от слой 1 също се появиха като обещаващи алтернативи за мащабируеми DeFi приложения. Инвеститорите, които искат да придобият DeFi токени, трябва да претеглят плюсовете и минусите на основния блокчейн, за да вземат информирано решение.

Друг критичен аспект е оценката на смарт договорите, които захранват DeFi проекта. Смарт договорите са самоизпълняващи се договори в блокчейна, като условията на споразумението са директно записани в код. За DeFi проектите е важно редовно да одитират своите смарт договори, за да смекчат потенциалните уязвимости и да защитят средствата на потребителите, въпреки че одитът не гарантира непременно сигурност. Независимо от това, прегледът на историята на одита на смарт договор на проект може да хвърли малко светлина върху усилията на екипа да защити потребителите.

Оперативната съвместимост е друг важен аспект на DeFi токените, който осигурява безпроблемна комуникация и взаимодействие между различни платформи и протоколи. Тя позволява токените да бъдат лесно прехвърляни, търгувани и използвани в множество децентрализирани приложения (DApp-ове) и блокчейн мрежи. Инвеститорите трябва да проверят колко оперативно съвместим е DeFi токен, преди да решат да инвестират.

Анализиране на токеномиката на DeFi проекти

Токеномиката се отнася до икономиката на символите на проекта и стимулите, които предлага. Инвеститорите трябва да започнат, като разберат целта на токена в рамките на екосистемата и неговия модел на разпределение. 

Това включва изследване на фактори като общото предлагане на налични токени и как те се разпределят на различни страни. Тези страни могат да включват членове на екипа, членове на общността, съветници или други заинтересовани страни. Моделът на разпределение помага да се определи първоначалното разпределение на токените и може да повлияе на фактори като децентрализация, управление на проекта и потенциал за манипулиране на пазара.

Механизмите за издаване на токени също са важни за разглеждане. Тези механизми могат да включват копаене, стейкинг или други методи, чрез които се създават и разпространяват нови токени във времето. Оценяването на тези механизми може да помогне на инвеститорите да разберат дали токенът е инфлационен или дефлационен, неговия недостиг и стимулите, предоставени на участниците.

Оценката на потоците от приходи на проекта също е от решаващо значение. Разбирането на начина, по който проектът генерира приходи и поддържа операциите си, дава представа за потенциалната стойност и устойчивост на токена. Това може да включва приходи, генерирани от такси за трансакции, използване на платформа или други източници.

Преглед на мерките за сигурност

Като се има предвид появата на пробиви в сигурността в DeFi пространството, от решаващо значение е да се оценят мерките за сигурност на проекта. Потърсете редовни одити, извършвани от реномирани фирми трети страни, което обикновено е добър знак, че проектът проактивно идентифицира потенциални уязвимости, за да гарантира сигурността на смарт договорите. 

Програмите за награди за отстраняване на бъгове са друг индикатор, че даден проект приема сериозно сигурността. В програма за награди за отстраняване на бъгове организацията определя конкретни критерии, насоки и награди за лица, които открият и отговорно разкрият валидни уязвимости в сигурността. Тези програми често имат дефиниран обхват, който определя системите, платформите или софтуера, които отговарят на условията за търсене на грешки.

Когато ловецът на грешки открие уязвимост, той може да изпрати подробен доклад до организацията, очертаващ проблема, неговото въздействие и стъпките за неговото възпроизвеждане. След това организацията проверява докладваната уязвимост и, ако е валидна, награждава ловеца на грешки с награда или предварително определена парична награда.

Желанието за участие в този процес за идентифициране на уязвимостите може да показва ангажимента на проекта да бъде в крак с потенциалните слабости и да предприеме проактивни стъпки за тяхното смекчаване.

Анализиране на DeFi общностите и възприемане

Силата на общността на даден проект и приемането му от потребителите са съществени показатели за неговия потенциален успех. Тези индикатори предоставят ценна представа за жизнеспособността на проекта, бъдещите перспективи за растеж и цялостното приемане на пазара.

Ангажирането с общността на проекта е от съществено значение, за да получите по-задълбочено разбиране на техните настроения, активно участие и цялостен ентусиазъм. Това взаимодействие ви позволява да оцените нивото на подкрепа, ангажираност и доверие в общността.

Платформи за социални медии като Twitter, Reddit, Telegram или Discord предоставят богата информация за общността на проекта. Инвеститорите трябва да наблюдават дискусиите, коментарите и нивото на активност на тези платформи, търсейки признаци на положителни настроения, активни дискусии и нарастващ брой последователи. Положителното настроение показва доверието на общността и ентусиазма за проекта.

Заключителни мисли

Анализирането на DeFi проект е критичен процес за вземане на информирани инвестиционни решения в бързо разрастващото се децентрализирано финансово пространство. Като вземат предвид фактори като екипа на проекта, технологията, токеномиката, сигурността и ангажираността на общността, инвеститорите могат да получат цялостно разбиране за потенциала на проекта.

Въпреки това е изключително важно никога да не инвестирате повече, отколкото можете да си позволите да загубите. Въпреки че горните фактори са от решаващо значение за вземането на информирани решения, този списък не е изчерпателен и инвеститорите трябва да бъдат внимателни и да подхождат скептично към DeFi проектите.

Допълнителни статии: 

Какво е реална доходност при DeFi?

Четири начина за DYOR във фермите за доходност на DeFi

Как AI ще повлияе на DeFi: обещания и заблуди

Какво представляват бързите заеми в DeFi?

Отказ от отговорност и предупреждение за риск: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.