Как AI ще повлияе на DeFi: обещания и заблуди
Съдържание
Въведение
DeFi потенциалът на AI
Как може да се използва AI в DeFi?
Има ли някакви отрицателни ефекти от AI в DeFi?
Какви са заблудите около AI в DeFi?
Какво е бъдещето на AI в DeFi?
Заключителни мисли
Допълнителни статии 
Как AI ще повлияе на DeFi: обещания и заблуди
Начало
Статии
Как AI ще повлияе на DeFi: обещания и заблуди

Как AI ще повлияе на DeFi: обещания и заблуди

Средно ниво
Публикувано Jan 27, 2023Актуализирано Feb 9, 2023
7m

Резюме

Изкуственият интелект (AI) може потенциално да увеличи прозрачността и децентрализацията в света на децентрализираните финанси (DeFi). Прогнозен анализ, автоматизация на смарт договори, кредитен рейтинг и други приложения изглеждат обещаващи. Трябва обаче да бъдем реалисти в нашите цели за AI и да избягваме ненужно намаляване на отчетността и вземането на човешки решения, както и изкушаващи цели за лесни печалби.

Въведение

Изкуственият интелект (AI) е една от най-завладяващите технологии в света в очите на обществеността. Изглежда има потенциала да промени толкова много аспекти от живота ни и блокчейн и крипто индустрията не са по-различни.

Трябва обаче внимателно да управляваме очакванията си. Въпреки че AI носи много обещания, той също е свързан с определени заблуди. Само чрез идентифициране на естествените места за потенциални иновации можем успешно да приложим тази технология.

DeFi потенциалът на AI

Нека започнем с дефиниране на двата термина. Децентрализиране финанси (DeFi) е екосистема от DeFi приложения, изградени върху блокчейн мрежи. DeFi продуктите включват крипто заеми, осигуряване на ликвидност и децентрализирани борси (DEX).

Изкуственият интелект (AI), според Оксфордския английски речник, е „капацитетът на компютри или други машини да показват или симулират интелигентно поведение“. Когато мислим за AI във финансите или търговията, обичайните приложения включват софтуер за откриване на измами, ботове за търговия и дори чатботове за поддръжка на клиенти.

Какво свързва тези две технологии?

На повърхността, както AI, така и DeFi имат силата да революционализират традиционните финансови системи чрез ефективност, прозрачност и достъпност. DeFi промени продуктите, до които всички имаме достъп, докато AI влияе върху начина, по който взаимодействаме с тях.

Изглежда има възможност AI да подобри вземането на решения и управлението на риска в DeFi пространството. Но как ще изглежда това в крайна сметка? Можем да очакваме нови финансови продукти и услуги, разработени от AI, както и алгоритми за търговия и механизми за маркет мейкинг.

Как може да се използва AI в DeFi?

Прогностичен анализ

Прогностичният анализ използва AI, за да се опита да предвиди бъдещи пазарни резултати чрез анализиране на исторически данни и прилагане на статистически модели към тях. След това AI може да подобри уменията си за прогнозиране чрез машинно обучение с течение на времето. От гледна точка на неспециалистите, това е подобно на AI, извършващ технически и фундаментален анализ от името на търговец. 

Тези AI инструменти вече са налични в света на криптовалутите и финансите, но сега виждаме и възможност за автоматизирана търговия и управление на портфолио в сектора на DeFi.

Автоматизация на смарт договори

AI има потенциала да увеличи ефективността на смарт договорите чрез автоматизация. Например, протоколът за кредитиране може да използва AI, за да наблюдава постоянно нивото на обезпечение на кредитора и да предвижда възможни неизпълнения, преди те да се случат. След това тази информация може да бъде изпратена до протокола за заемане. В този случай AI би изпълнявал функция, която един смарт договор би изпълнил трудно.

Идентифициране на некоректна DeFi дейност

Анонимността, осигурена от DeFi услугите, може да направи по-трудно разкриването на измамно поведение, проблем, който изкуственият интелект може да реши, като разглежда тенденциите в големи набори от данни, за да идентифицира некоректна дейност. Фалшивият обем на борсова търговия или подозрителното преместване на ликвидност, например, могат да бъдат насочени за идентифициране с помощта на техники за анализ на данни.

Улесняване на кредитирането и вземането на заеми чрез кредитен рейтинг

Като част от основния етос на DeFi, децентрализираните продукти изискват малко или никакво човешко участие от емитентите. Това обаче означава, че освен капиталовите изисквания, продуктите на DeFi като крипто кредитиране често имат много ниски или никакви бариери за навлизане. 

С подходящ кредитен рейтинг емитентите на крипто заеми могат да предложат по-добри цени на потребителите с доказуема история на погасяването. Въпреки това, въвеждането на потенциално предубеден човешки елемент в тази система за оценяване би премахнало аспекта на децентрализацията.

Един от начините да се противодейства на това е да се приложи кредитен рейтинг, базиран на AI, който може да анализира портфейла и историята на кредитополучателя и прозрачно да оцени потенциала му за изплащане.

Инвестиционни консултации и управление на портфолио

Бот съветниците са вълнуваща перспектива за търговците и инвеститорите на DeFi пазарите. Човешкото, интерактивно потребителско изживяване изравнява кривата на обучение за технически и фундаментален анализ и предсказуем анализ на високо ниво. Тъй като трансакциите в повечето блокчейни са напълно прозрачни, има изобилие от данни, които AI да анализира и използва.

Има ли някакви отрицателни ефекти от AI в DeFi?

Когато погледнем по-голямата картина, можем да видим потенциални капани на AI. AI несъмнено ще отхвърли необходимостта от човешки труд в определени задачи, което може да направи някои работни места - и до известна степен отчетността - остарели. DeFi вече е предизвикателен сектор за регулиране поради анонимния си характер и включването на нечовешки участници би усложнило проблема.

Трябва също така да разгледаме възможните проблеми, свързани с обучението на AI върху ограничени набори от данни. В сравнение с традиционните пазари, крипто и особено DeFi са все още в начален стадий и като такива имаме сравнително малко дългосрочни данни, за да изградим балансиран поглед върху цялостния пазар.

Въвеждането на нови инструменти също е свързано с рискове за сигурността. Входните точки към AI инструментите и начинът, по който те осъществяват достъп до нашите данни и портфейли, също означават допълнителни точки за атака за измамниците. Освен ако не са с отворен код, AI инструментите обикновено се разработват от частни компании или физически лица. Колко сигурни са тези инструменти зависи изцяло от надеждността на функциите за сигурност, вградени в тях от техните разработчици. 

Трябва също така да помислим за рисковете от децентрализация, които може да донесе въвеждането на частно разработен AI. Често има липса на прозрачност в това как точно работят тези инструменти. Може да не разбирате напълно новите актуализации или дори точно до какво този AI има достъп. Ако разработчикът спре поддръжката за този AI, може да се окажете с излишен софтуер.

Какви са заблудите около AI в DeFi?

Докато AI предлага вълнуващи възможности в DeFi пространството, трябва да бъдем реалисти. За да се възползват напълно от AI в DeFi, разработчиците трябва да се съсредоточат върху това къде той реалистично може да направи разликата. Повечето от следните заблуди вече са виждани в традиционния финансов свят, така че трябва да са лесни за забелязване в света на DeFi.

AI може да замени вземането на човешки решения

Винаги е необходим човешки принос, когато използвате инструмент, базиран на AI. AI трябва да бъде обучен и използван правилно и това изисква по-сложен процес от простото му пускане на пазара без никакви насоки.

AI може да реши всички проблеми на DeFi

Въпреки че AI може да повиши прозрачността и децентрализацията в DeFi, това не е магическо решение на всички негови проблеми. Включването на AI във всеки възможен проблем не е ефективно и всъщност може да причини още повече проблеми.

Системите за търговия, базирани на AI, ще бъдат много по-печеливши

Трябва само да погледнете вече съществуващите системи на централизирани борси (CEX), за да видите, че това не е така. Базираните на AI системи имат някои предимства, но не можем да гарантираме, че ще бъдат по-печеливши.

AI ще премахне необходимостта от доверие в DeFi

DeFi вече работи със значителна степен на недоверие, но обикновено има основателни причини за доверие в определени случаи. AI трябва да се въздържа от опити да замени задълбочените проучвания за надеждността на екипа на проекта или основателя.

Какво е бъдещето на AI в DeFi?

Няма съмнение, че AI ще осигури революционни пробиви в бъдеще. Въпреки това, не можем да сме сигурни в степента, в която това ще се отнася за DeFi. Съществува очевиден потенциал AI да направи финансовите услуги по-достъпни и ефективни, което трябва да бъде цел, към която да се работи. 

Това може да се постигне чрез използване на AI за подобряване на ефективността и ефикасността на DeFi системите при правене на прогнози, управление на риска и автоматизиране на рутинни задачи. Можем също да го използваме за подобряване на потребителското изживяване и сигурност.

Това, което обаче не трябва да очакваме са бързи и лесни печалби. Ако това е, което търсите, почти сигурно ще останете разочаровани. Като такова, много по-практично е да се съсредоточите върху потенциала на AI не да създава по-голяма печалба, а да увеличава финансовата достъпност и свободата за потребителите на DeFi.

Заключителни мисли

Потенциалът на AI в DeFi пространството е неоспорим. AI може да революционизира начина, по който взаимодействаме с DeFi, от автоматизиране на финансови процеси до позволяване на по-точни прогнози за пазарните тенденции.

Въпреки това, докато в DeFi има много потенциал за AI, има редица заблуди, които трябва да бъдат разгледани. Следователно, тъй като сферата продължава да се развива, ще бъде от решаващо значение за крипто общността да остане бдителна при внедряването на AI, като осъзнава потенциала му, но внимава да избегне непредвидени последствия.

Допълнителни статии