Какво представлява надстройката Cancun на Ethereum?
Начало
Статии
Какво представлява надстройката Cancun на Ethereum?

Какво представлява надстройката Cancun на Ethereum?

Напреднал
Публикувано Nov 13, 2023Актуализирано May 6, 2024
6m

Ключови изводи

  • Ъпгрейдът Cancun на Ethereum има за цел да подобри мащабируемостта, сигурността и ефективността в рамките на мрежата на Ethereum, като въвежда концепцията за proto-danksharding.

  • Danksharding представлява последната фаза на ъпгрейда на Ethereum 2.0 (Serenity), което подобрява управлението на данни и обработката на трансакции.

  • Ъпгрейдът Cancun на Ethereum е разработен да предостави по-бързо време за обработка на трансакции, намалени разходи за трансакции и оптимизирано управление на данни. Потенциалните рискове включват въздействие върху съществуващите смарт договори и интегрирането на нови техники за съхранение на данни.

  • Ъпгрейдът Cancun на Ethereum първоначално беше планиран да започне през октомври 2023 г., но по-късно беше отложен за първата половина на 2024 г. Той беше пуснат на живо в основната мрежа на Ethereum на 13 март 2024 г.

Въведение

Преходът на Ethereum към Доказателство за залог (PoS) и въвеждането на фрагментиране са жизненоважни компоненти на ъпгрейда на Ethereum 2.0. PoS намалява консумацията на енергия, като заменя копачите с валидатори, които са избрани да създават нови блокове въз основа на количеството ETH, което стейкват.

Междувременно фрагментирането увеличава скоростта на трансакциите, като разделя мрежата на Ethereum на по-малки части (фрагменти), като всяка може да обработва независимо трансакции и смарт договори. Преминаването от PoW към PoS позволява сигурно и ефективно фрагментиране чрез произволно присвояване на валидатори към конкретни сегменти, предотвратявайки манипулации и подобрявайки производителността.

Ъпгрейдът Cancun на Ethereum представлява важен напредък в блокчейна на Ethereum, насочен към укрепване на мащабируемостта, сигурността и цялостната ефективност на мрежата. Това надграждане въвежда концепцията за proto-danksharding, важна стъпка към оптимизиране на управлението на данни и подобряване на достъпността на трансакциите в екосистемата на Ethereum.

Чрез използване на иновативни техники за съхранение на данни, ъпгрейдът Cancun на Ethereum е готово да революционизира начина, по който мрежата обработва трансакции, проправяйки пътя за по-достъпно и безпроблемно потребителско изживяване.

Разбиране на ъпгрейда Cancun на Ethereum

Ъпгрейдът Cancun на Ethereum (известен още като ъпгрейда „Cancun-Deneb“) е съгласувано усилие на Ethereum за укрепване на неговата инфраструктура и справяне с неразрешени проблеми след ъпгрейда Shanghai .

Ъпгрейдът Cancun се основава на четири предложения за подобряване на Ethereum (EIP): EIP-4844, EIP-1153, EIP-4788 и EIP-6780. Заедно внедряването на тези EIP може да осигури много предимства, включително подобрена мащабируемост, подобрено съхранение и наличност на данни и намалени трансакционни разходи.

С основен фокус върху оптимизирането на слоя за изпълнение (Слой 1), ъпгрейдът Cancun подготвя мрежата за бъдещото внедряване на пълно разделяне на данни, жизненоважен компонент в дългосрочната стратегия за развитие на Ethereum.

Фрагментирането се отнася до разделянето на блокчейн база данни на по-малки части, наречени фрагменти, за по-висока ефективност, а ъпгрейдът Cancun въвежда специфичен тип фрагментиране, известен като proto-danksharding (обсъден по-долу).

Целта на ъпгрейда Cancun е да увеличи трансакциите в секунда на мрежата (TPS), като се приведе в съответствие с фазата „Surge“ на пътната карта на Ethereum, стремейки се да увеличи производителността до 100 000+ TPS.

Ъпгрейдът Cancun – заедно с последващия ъпгрейд Deneb – представлява важен крайъгълен камък в пътуването на Ethereum към утвърждаването му като водеща платформа за децентрализирани финанси.

Danksharding и Proto-Danksharding

Danksharding и proto-danksharding са различни итерации на технологията за фрагментиране, разработена за Ethereum. Наречен на изследователя на Ethereum - Dankrad Feist, danksharding е вид фрагментиране, което служи като последна фаза на ъпгрейда на Ethereum 2.0 (Serenity). Той се концентрира върху оптимизирането на наличността на данни за сборни пакети в мрежата на Ethereum.

Технически погледнато, danksharding е дизайн, който въвежда концепцията за обединена пазарна такса. Докато традиционното фрагментиране има различни блокове и предлагащи блокове за всеки фрагмент, в danksharding има само един предлагащ блок. С прости думи, danksharding може да подобри обработката на трансакции и да рационализира съхранението на данни чрез опростяване на архитектурата на шардинг и приоритизиране на управлението на данни.

В контекста на предстоящия ъпгрейд, proto-danksharding (въведен от EIP-4844) служи като прототип на danksharding. Това е временно решение, което може значително да намали таксите за газ, свързани със сборните пакети, преди пълното внедряване на рамката danksharding.

Трансакции, пренасящи петна

Трансакциите, пренасящи петна, бяха въведени заедно с proto-danksharding (EIP-4844), за да помогнат за намаляване на таксите за газ. Трансакциите, пренасящи петна, позволяват временно съхранение и извличане на данни извън веригата, което означава, че допълнителни данни могат да се добавят към трансакциите на Ethereum по по-рентабилен начин.

Предимства на ъпгрейда Cancun на Ethereum

Както обсъждахме, ъпгрейдът Cancun на Ethereum може да предостави по-бързо време за обработка на трансакции, намалени разходи за трансакции и оптимизирано управление на данни. Чрез въвеждането на концепцията за трансакции, пренасящи петна, ъпгрейдът има за цел да рационализира обработката на данни и да подобри цялостната ефективност на мрежата.

1. По-добра мащабируемост: Proto-danksharding въвежда временен капацитет за съхранение на данни, позволявайки на сборните пакети от Слой 2 (и мрежата като цяло) да обработва повече трансакции в секунда.

2. Намалени трансакционни разходи: Трансакциите, пренасящи петна, позволяват добавянето на допълнителни данни към трансакциите на Ethereum по по-рентабилен начин.

3. Оптимизирано управление на данни: EIP-1153 може да оптимизира блоковото пространство и ще намали on-chain разходите за съхранение на данни.

4. По-добра комуникация между различни блокчейни: EIP-4788 има за цел да подобри оперативната съвместимост между различни блокчейн мрежи чрез излагане на чейна Beacon на слоеве за изпълнение.

5. Подобрена сигурност: EIP-6780 може да намали риска от прекратяване на смарт договора чрез лишаване от права на кода SELFDESTRUCT, повишавайки сигурността на потребителските данни и средства.

Потенциални рискове от ъпгрейда Cancun на Ethereum

Възможно е да има рискове, свързани с потенциалното въздействие на ъпгрейда върху съществуващите смарт договори и сложността на интегрирането на нови техники за съхранение на данни. Те изискват задълбочено тестване и внимателно обмисляне по време на фазата на внедряване, за да се осигури плавен преход за всички заинтересовани страни.

Дата на стартиране на Ethereum Cancun

Ъпгрейдът Cancun-Deneb на Ethereum първоначално беше планиран да започне през октомври 2023 г., но по-късно беше отложен за първата половина на 2024 г. Той беше пуснат на живо в основната мрежа на Ethereum на 13 март 2024 г. (в епоха 269 568). Операторите на възли и участниците трябва да надстроят своя софтуер до версиите, изброени в официалното съобщение.

Заключителни мисли

Ъпгрейдът Cancun-Deneb (Dencun) на Ethereum означава значителен скок напред в стремежа на Ethereum за подобрена мащабируемост, ефективност и потребителско изживяване. Чрез въвеждането на proto-danksharding и полагането на основите за бъдещи подобрения, ъпгрейдът Cancun на Ethereum вероятно ще подобри сферата на децентрализираните финанси и блокчейн технологията.

Допълнителни статии


Отказ от отговорност: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите личен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск.